Mencipta atau mengubah rujukan sel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

rujukan sel merujuk kepada sel atau julat sel pada lembaran kerja dan boleh digunakan dalam formula supaya Microsoft Office Excel boleh mencari nilai atau data yang anda ingin formula mengiranya.

Dalam satu atau beberapa formula, anda boleh menggunakan rujukan sel untuk merujuk kepada:

 • Data daripada satu atau lebih sel bersebelahan pada lembaran kerja.

 • Data yang terkandung dalam kawasan yang berbeza pada lembaran kerja.

 • Data pada lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama.

Contohnya:

Formula ini:

Merujuk kepada:

Dan Mengembalikan:

=C2

Sel C2

Nilai dalam sel C2.

=A1:F4

Sel A1 sehingga F4

Nilai dalam semua sel tetapi anda mesti menekan Ctrl+Shift+Enter selepas anda menaip formula anda.

=Aset-Liabiliti

Sel tersebut dinamakan Aset dan Liabiliti

Nilai dalam sel bernama Liabiliti ditolak daripada nilai dalam sel bernama Aset.

{=Minggu1+Minggu2}

Julat sel dinamakan Minggu1 dan Minggu2

Jumlah nilai bagi julat sel dinamakan Minggu1 dan Minggu2 sebagai satu formula tatasusunan.

=Helaian2!B2

Sel B2 pada Helaian2

Nilai dalam sel B2 pada Helaian2.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta rujukan sel pada lembaran kerja yang sama

Mencipta rujukan sel pada lembaran kerja yang berlainan

Mencipta rujukan sel dengan menggunakan perintah Pautkan Sel

Mengubah rujukan sel kepada rujukan sel yang lain

Mengubah rujukan sel kepada julat yang dinamakan

Bertukar antara rujukan relatif, mutlak dan bercampur

Mencipta rujukan sel pada lembaran kerja yang sama

 1. Klik pada sel yang anda ingin masukkan formula.

 2. Dalam bar formula Imej butang , taipkan = (tanda sama dengan).

 3. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Rujukan satu atau lebih sel    Untuk mencipta rujukan, pilih sel atau julat sel pada lembaran kerja yang sama.

   Anda boleh menyeret sempadan pilihan sel untuk mengalih pilihan atau menyeret sudut sempadan untuk mengembangkan pilihan.

  • Rujukan nama yang ditakrif    Untuk mencipta rujukan kepada nama yang ditakrif, lakukan salah satu yang berikut:

   • Taipkan nama.

   • Tekan F3, pilih nama dalam kotak Tampal nama, kemudian klik OK.

    Nota: Jika tiada sudut segi empat di sempadan kod berwarna, rujukannya adalah kepada julat bernama.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda mencipta rujukan dalam sel tunggal, tekan Enter.

  • Jika anda mencipta rujukan dalam formula tatasusunan (seperti A1:G4), tekan Ctrl+Shift+Enter.

   Rujukan boleh jadi sel tunggal atau julat sel dan formula tatasusunan boleh menjadi formula yang mengira hasil tunggal atau berbilang.

Halaman Atas

Mencipta rujukan sel pada lembaran kerja yang berlainan

Anda boleh merujuk kepada sel yang berada pada lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama dengan menambah nama lembaran kerja diikuti dengan tanda seruan (!) di permulaan rujukan sel. Dalam contoh berikut, fungsi lembaran kerja bernama PURATA mengira nilai purata untuk julat B1:B10 pada lembaran kerja bernama Pemasaran dalam buku kerja yang sama.

Contoh rujukan helaian
Rujukan kepada julat sel pada lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama

1. Merujuk kepada lembaran kerja bernama Pemasaran

2. Merujuk kepada julat sel di antara B1 dan B10, secara terangkum

3. Memisahkan rujukan lembaran kerja daripada rujukan julat sel

 1. Klik pada sel yang anda ingin masukkan formula.

 2. Dalam bar formula Imej butang , taipkan = (tanda sama dengan) dan formula yang anda ingin gunakan.

 3. Klik tab lembaran kerja untuk dirujuk.

 4. Pilih sel atau julat sel untuk dirujuk.

Nota: Jika nama lembaran kerja lain mengandungi aksara bukan berabjad, anda mesti melampirkan nama (atau laluan) dalam tanda petikan kata tunggal (').

Halaman Atas

Mencipta rujukan sel dengan menggunakan perintah Pautkan Sel

Secara alternatif, anda boleh menyalin dan menampal rujukan sel kemudian menggunakan perintah Memaut Sel untuk mencipta rujukan sel. Anda boleh menggunakan perintah ini untuk:

 • Memaparkan maklumat penting dengan mudah dalam posisi yang lebih menonjol. Katakan anda mempunyai buku kerja yang mengandungi banyak lembaran kerja dan setiap lembaran kerja adalah sel yang memaparkan maklumat ringkasan mengenai sel lain pada lembaran kerja tersebut. Untuk menjadikan sel ringkasan ini lebih menonjol, anda boleh mencipta rujukan sel padanya dalam lembaran kerja pertama buku kerja, yang membolehkan anda untuk melihat maklumat ringkasan mengenai seluruh buku kerja pada lembaran kerja pertama tersebut.

 • Menjadikannya lebih mudah untuk mencipta rujukan sel antara lembaran kerja dan buku kerja. Perintah Memaut Sel menampal sintaks yang betul untuk anda secara automatik.

 1. Klik sel yang mengandungi data yang anda ingin pautkan.

 2. Tekan Ctrl+C atau pergi ke tab Rumah dan dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin Imej Butang .

  Kumpulan Papan Klip pada tab Rumah

 3. Tekan Ctrl+C atau pergi ke tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal Imej Butang .

  Secara lalai, butang Opsyen Tampal Imej Butang muncul apabila anda menampal data yang disalin.

 4. Klik butang Opsyen Tampal, kemudian klik Tampal Pautan Imej Butang .

Halaman Atas

Mengubah rujukan sel kepada rujukan sel yang lain

 1. Dwiklik sel yang mengandungi formula yang anda ingin ubahkan. Excel menyerlahkan setiap sel atau julat sel yang dirujuk oleh formula dengan warna lain.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengalih rujukan sel atau julat kepada sel atau julat lain, seret sempadan berkod warna bagi sel atau julat kepada sel atau julat yang baru.

  • Untuk merangkumi lebih atau kurang sel dalam rujukan, seret penjuru sempadan.

  • Dalam bar formula Imej butang , pilih rujukan dalam formula, kemudian taipkan rujukan baru.

  • Tekan F3, pilih nama dalam kotak Tampal nama, kemudian klik OK.

 3. Tekan Enter atau untuk formula tatasusunan, tekan Ctrl+Shift+Enter.

Halaman Atas

Mengubah rujukan sel kepada julat yang dinamakan

Sering kali, jika anda mentakrifkan nama ke atas rujukan sel selepas anda memasukkan rujukan sel dalam formula, anda mungkin mengemas kini rujukan sel sedia ada kepada nama tertakrif.

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pilih julat sel yang mengandungi formula yang anda ingin gantikan rujukan sel dengan nama tertakrif.

  • Pilih sel tunggal yang kosong untuk mengubah rujukan kepada nama dalam semua formula pada lembaran kerja.

 2. Pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif, klik anak panah bersebelahan Nama Tertakrif, kemudian klik Gunakan Nama.

  Kumpulan Nama Tertakrif pada tab Formula

 3. Dalam kotak Gunakan nama, klik satu nama atau lebih, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Bertukar antara rujukan relatif, mutlak dan bercampur

 1. Pilih sel yang mengandungi formula.

 2. Dalam bar formula Imej butang , pilih rujukan yang anda ingin ubah.

 3. Tekan F4 untuk bertukar antara jenis rujukan.

Untuk maklumat lanjut mengenai jenis rujukan sel yang berlainan, lihat Gambaran keseluruhan formula.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×