Mencipta amaran untuk diberitahu apabila perubahan fail atau folder dalam SharePoint

Mencipta amaran untuk diberitahu apabila perubahan fail atau folder dalam SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk sentiasa dikemas kini apabila anda SharePoint dokumen atau item pada tapak anda berubah, anda boleh mencipta isyarat. Isyarat boleh dihantar kepada pasukan anda melalui e-mel atau mesej teks (SMS), bergantung pada cara pentadbir anda telah menyediakan pelayan. Jika laman anda adalah sebahagian daripada langganan Office 365, amaran didayakan apabila laman anda mula-mula dicipta. Jika laman anda adalah sebahagian daripada penggunaan pada premis SharePoint yang organisasi anda menguruskan isyarat dan e-mel pada sendiri.

Pentadbir pelayan mesti mengkonfigurasikan e-mel keluar dalam SharePoint Pentadbiran Pusat sebelum anda boleh menerima isyarat sebagai mesej e-mel. Begitu juga, sebelum anda boleh menerima isyarat sebagai mesej teks, pentadbir pelayan mesti mendayakan seting perkhidmatan SMS/MMS dalam Pentadbiran Pusat.

Cara lain mendapat pemberitahuan adalah untuk menggunakan suapan RSS. Untuk maklumat lanjut, lihat Cipta atau melanggan suapan RSS.

Dikemas kini 20 Disember 2016 ucapan terima kasih kepada pelanggan maklum balas.

Anda boleh menyediakan amaran untuk senarai, pustaka, folder, fail atau item senarai. Contohnya, anda boleh menyediakan amaran untuk folder tertentu dalam pustaka, tanpa menerima isyarat apabila perubahan berlaku dalam keseluruhan pustaka.

Dapatkan isyarat pada item perubahan dalam SharePoint Online

Anda boleh menerima isyarat apabila fail, pautan atau folder diubah dalam pustaka dokumen SharePoint Online . Bergantung pada item (fail, folder, pautan), anda akan melihat opsyen berlainan apabila anda mengesetkan isyarat.

 1. Buka pustaka dokumen dan letakkan penuding di atas fail, pautan atau folder yang anda inginkan untuk menerima isyarat, dan klik tanda semak.

  Dokumen yang sedang diserlahkan dengan kursor atas kotak semak
 2. Klik elipsis () di sebelah kanan nama item, dan kemudian klik beritahu saya.

  Menu elipsis dengan isyarat saya diserlahkan
 3. Dalam dialog beritahu saya apabila mengubah item , pilih dan Ubah opsyen yang anda inginkan. Untuk seting dan perihalan, lihat Opsyen isyarat di bawah.

 4. Klik OK apabila selesai.

Dapatkan isyarat pada semua perubahan dalam pustaka dokumen dalam SharePoint Online

Anda boleh mendapatkan isyarat apabila sebarang fail, pautan atau folder berubah. Bergantung pada item (fail, folder, pautan), Terdapat beberapa opsyen isyarat yang berbeza.

 1. Buka pustaka dokumen SharePoint Online dan pastikan tiada item dipilih.

 2. Klik elipsis () pada bar alat di atas halaman dan kemudian klik beritahu saya.

  Menu elipsis dengan isyarat saya diserlahkan (untuk seluruh pustaka)
 3. Dalam dialog beritahu saya apabila mengubah item , mengubah atau isikan opsyen yang anda inginkan. Untuk seting dan perihalan, lihat Opsyen isyarat di bawah.

 4. Klik OK apabila selesai.

Membatalkan amaran SharePoint Online

 1. Untuk melihat amaran anda daripada halaman pada laman, klik elipsis (…) pada baris atas, dan kemudian klik Urus peringatan saya.

  SharePoint Online isyarat butang urus diserlahkan

  Nota: Daripada senarai atau pustaka dokumen, klik pustaka atau senarai (dan bukannya halaman) untuk mencari butang beritahu saya . Nama tepat tab berbeza jika anda berada dalam senarai yang khusus, seperti senarai tugas atau senarai kalendar. Contohnya, senarai kalendar mempunyai tab peristiwa dan kalendar yang anda boleh mencari butang beritahu saya .

 2. Klik kotak semak di sebelah nama isyarat yang anda ingin padam.

 3. Klik Padam amaran pilihan, dan kemudian klik OK.

  Pengurus isyarat saya dengan padam dipilih isyarat diserlahkan
 4. Klik OK.

Melihat kemas kini tanpa isyarat e-mel atau mesej teks

Jika anda tidak suka akan mendapatkan e-mel atau mesej teks, tetapi masih ingin sentiasa perubahan dalam pustaka dokumen anda, Lihatlah aktiviti fail dalam pustaka dokumen.

Mengesetkan isyarat dalam SharePoint 2016, 2013 atau 2010

 1. Pergi ke SharePoint pustaka atau senarai yang anda ingin Setkan amaran. Jika anda mencari pada pandangan senarai atau pustaka pada halaman lain, anda mungkin perlu klik tajuk senarai atau pustaka terlebih dahulu. Contohnya, anda mungkin perlu klik dokumen pertama untuk pergi ke pustaka dokumen .

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengesetkan isyarat untuk seluruh pustaka atau senarai, klik pustaka atau senarai, dan kemudian klik beritahu sayadan kemudian klik Setkan amaran untuk pustaka ini.

   Tab pustaka dengan mengesetkan isyarat pada pustaka ini diserlahkan
  • Untuk mengesetkan amaran untuk dokumen, pilih dokumen dan klik fail atau dokumen, kemudian klik beritahu sayadan kemudian klik Setkan amaran pada dokumen ini.

   Dalam tab fail, dengan mengesetkan isyarat pada dokumen ini diserlahkan
  • Untuk mengesetkan isyarat pada item senarai, pilih item dan klik tab item , kemudian klik beritahu saya dan kemudian klik Setkan amaran untuk item ini.

   SharePoint 2016 menyediakan amaran pada item dengan item dipilih
 3. Pilih opsyen yang anda inginkan untuk amaran. Untuk seting dan perihalan, lihat Opsyen isyarat di bawah.

Nota: Nama tepat tab dan butang dalam langkah 1 dan 2 berbeza jika anda berada dalam pustaka khusus atau senarai, seperti pustaka gambar, senarai tugas atau senarai kalendar. Contohnya, senarai kalendar mempunyai tab peristiwa dan kalendar yang anda boleh mencari beritahu saya.

Bergantung pada cara tapak dan pelayan anda disediakan, orang yang anda ciptakan amaran mungkin menerima mesej e-mel yang mengesahkan bahawa anda mencipta amaran. Mesej e-mel amaran mungkin menyediakan pautan kepada senarai atau pustaka, seting amaran, nama orang yang mencipta amaran, pandangan mudah alih dan lain-lain maklumat dan perintah.

Membatalkan amaran SharePoint 2016, 2013 atau 2010

 1. Pergi ke SharePoint pustaka atau senarai yang anda ingin Setkan amaran. Jika anda mencari pada pandangan senarai atau pustaka pada halaman lain, anda mungkin perlu klik tajuk senarai atau pustaka terlebih dahulu. Contohnya, anda mungkin perlu klik dokumen pertama untuk pergi ke pustaka dokumen .

 2. Klik pustaka atau senarai, klik beritahu sayadan kemudian klik Urus peringatan saya.

  Butang isyarat SharePoint 2016 urus diserlahkan

  Nota: Daripada senarai atau pustaka dokumen, klik pustaka atau senarai (dan bukannya halaman) untuk mencari butang beritahu saya . Nama tepat tab berbeza jika anda berada dalam senarai yang khusus, seperti senarai tugas atau senarai kalendar. Contohnya, senarai kalendar mempunyai tab peristiwa dan kalendar yang anda boleh mencari butang beritahu saya .

 3. Klik kotak semak di sebelah nama isyarat yang anda ingin padam.

 4. Klik Padam amaran pilihan, dan kemudian klik OK.

  Pengurus isyarat saya dengan padam dipilih isyarat diserlahkan
 5. Klik OK.

Mencipta satu isyarat dalam SharePoint 2007

 1. Jika senarai atau pustaka belum dibuka, klik namanya pada Lancaran Cepat.

  Jika nama senarai atau pustaka anda tidak muncul, klik Lihat Semua Kandungan Laman, kemudian klik nama senarai atau pustaka anda.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengesetkan isyarat pada senarai atau pustaka, pada menu tindakan Imej menu , klik beritahu saya.

  • Untuk mengesetkan isyarat pada item atau dokumen, tuding ke item yang anda ingin mencipta satu klik isyarat, anak panah yang muncul, dan kemudian klik beritahu saya.

   SharePoint 2007 juntai bawah dengan isyarat saya diserlahkan

   Dalam sesetengah pandangan, seperti pandangan item dalam kalendar, anda mungkin perlu klik item, dan kemudian klik beritahu saya.

 3. Pada halaman amaran baru, pilih opsyen yang anda inginkan untuk amaran. Untuk seting dan perihalan, lihat Opsyen isyarat di bawah.

  Halaman Opsyen SharePoint 2007 isyarat
 4. Klik OK.

Bergantung pada cara laman anda dan pelayan disediakan, individu yang anda cipta amaran untuk mungkin menerima mesej e-mel yang mengesahkan bahawa anda mencipta isyarat. Mesej e-mel isyarat mungkin menyediakan pautan ke senarai atau pustaka, seting isyarat, nama individu yang mencipta isyarat, pandangan mudah alih, dan maklumat lain dan perintah.

Halaman atas

Membatalkan amaran SharePoint 2007

 1. Jika senarai atau pustaka belum dibuka, klik namanya pada Lancaran Cepat.

  Jika nama senarai atau pustaka anda tidak muncul, klik Lihat Semua Kandungan Laman, kemudian klik nama senarai atau pustaka anda.

 2. Pada menu tindakan Imej menu , klik beritahu saya.

 3. Pada halaman amaran baru, klik lihat beritahu saya sedia ada pada Laman ini.

  Halaman Opsyen SharePoint 2007 isyarat
 4. Klik kotak semak di sebelah nama isyarat yang anda ingin padam.

 5. Klik Padam amaran pilihan, dan kemudian klik OK.

  Pengurus isyarat saya dengan padam dipilih isyarat diserlahkan
 6. Klik OK.

Opsyen isyarat

Dalam dialog beritahu saya apabila mengubah item , seting berikut tersedia untuk amaran pada item, fail, pautan (yang disokong) atau folder.

Nota: Tidak semua seting mungkin tersedia untuk semua jenis isyarat atau versi SharePoint.

 • Tajuk isyarat    Ini adalah subjek untuk mesej e-mel atau teks. Pra diisikan dengan nama pustaka dokumen dan nama item, tetapi anda boleh mengubahnya.

 • Menghantar isyarat untuk    Ini ialah nama pengguna atau e-mel yang anda ingin isyarat yang dihantar kepada. Untuk memasukkan lebih daripada satu, memisahkan alamat dengan koma bernoktah.

 • Kaedah penghantaran    Pilih e-mel atau mesej teks untuk amaran. Untuk mesej teks, menambah nombor telefon dan tandakan kotak jika anda ingin URL item dihantar. Jika anda inginkan SMS dan ia dikelabukan, hubungi pentadbir SharePoint anda atau Jabatan

 • Ubah jenis    Pilih untuk menerima isyarat bagi semua perubahan, apabila item baru ditambahkan, atau item sedia ada diubah suai atau dipadamkan. Isyarat tidak akan dihantar apabila item dipadamkan daripada pandangan.

 • Hantar amaran untuk perubahan ini    Ini membolehkan anda memilih jenis perubahan yang anda menerima isyarat. Anda boleh pilih apabila seseorang berubah sebarang fail, pautan atau folder, atau apabila seseorang berubah fail, pautan atau folder yang anda cipta atau terakhir diubah suai.

 • Apabila untuk menghantar isyarat    Ini menentukan kekerapan anda menerima isyarat. Anda boleh mendapatkan pemberitahuan apabila perubahan berlaku, atau harian atau mingguan ringkasan. Untuk harian ringkasan, anda boleh mengesetkan masa hari untuk menghantar. Pada mingguan pemberitahuan, anda boleh mengesetkan hari dan masa untuk menghantar. Nilai lalai ialah menghantar pemberitahuan serta-merta, tetapi jika laman anda adalah aktif atau anda tidak perlu tahu merta, anda mungkin ingin memilih ringkasan harian atau mingguan.

Senarai seting opsyen isyarat

Mengkonfigurasikan e-mel atau perkhidmatan SMS

Mencari maklumat tentang cara mengkonfigurasikan e-mel keluar, atau perkhidmatan SMS lihat konfigurasi keluar e-mel untuk SharePoint atau mengkonfigurasikan akaun mudah alih dalam SharePoint.

Berikan komen kepada kami

Telah artikel ini berguna? Jika ya, sila beritahu kami tahu di bahagian bawah halaman ini. Jika ia tidak berguna, beritahu kami tahu apa yang mengelirukan atau hilang. Sila masukkan versi SharePoint, OS dan pelayar. Kita akan menggunakan maklum balas anda untuk semak semula fakta, menambah maklumat dan mengemas kini artikel ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×