Mencipta Senarai Luaran daripada jadual SQL Azure dengan Business Connectivity Services dan Secure Store

Mencipta Senarai Luaran daripada jadual SQL Azure dengan Business Connectivity Services dan Secure Store

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sebagai Pentadbir SharePoint Online, anda boleh menggunakan perkhidmatan di SharePoint Online untuk capaian data daripada pangkalan data Microsoft SQL Azure. Oleh sebab SQL Azure adalah teknologi pangkalan data hubungan berasaskan awan, ini bermakna sambungan berfungsi sepenuhnya dalam awan. Artikel ini menerangkan cara menggunakan teknologi SharePoint untuk capaian data daripada pangkalan data SQL Azure tanpa perlu menulis kod.

Untuk menggunakan data daripada pangkalan data SQL Azure, anda perlu mencipta satu Senarai Luaran menggunakan Business Connectivity Services (BCS) dan Secure Store. BCS menyambungkan penyelesaian SharePoint ke data luaran, dan Secure Store mendayakan pengesahan pengguna untuk data. Dengan Senarai Luaran, anda boleh memaparkan kandungan jadual daripada SQL Azure di SharePoint Online. Pengguna boleh membaca, mengedit dan mengemas kini data, semuanya di SharePoint Online.

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan BCS untuk menggunakan data Luaran, lihat pengenalan kepada data luaran.

Pangkalan data SQL Azure adalah berasaskan awan pangkalan data perhubungan yang dicipta menggunakan teknologi SQL Server. Untuk mengetahui cara bermula dengan pangkalan data ini, lihat Mari bermula dengan Microsoft Azure SQL Database menggunakan Portal Pengurusan Platform Microsoft Azure

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan langkah dalam proses

Cara BCS dan Secure Store bekerja bersama-sama

Langkah 1: Setkan keizinan pada simpanan BCS Metadata

Langkah 2: Cipta pemetaan kelayakan Secure Store

Mencipta aplikasi sasaran Secure Store

Menyimpan kelayakan untuk aplikasi sasaran

Langkah 3: Cipta jenis kandungan Luaran

Langkah 4: Mencipta senarai Luaran

Mencipta senarai luaran menggunakan SharePoint Online

Mencipta senarai luaran menggunakan SharePoint Designer 2010

Langkah 5: Beri keizinan untuk menguruskan ECT

Gambaran keseluruhan langkah dalam proses

Untuk mencipta Senarai Luaran yang membolehkan anda mencapai data daripada SQL Azure, anda perlu melengkapkan empat langkah berasingan.

Jadual berikut menyenaraikan langkah dan perisian yang diperlukan untuk langkah tersebut.

Apa yang perlu dilakukan:

Tempat untuk melakukannya:

Langkah 1: Setkan keizinan pada Simpanan Metadata BCS

Pusat pentadbiran SharePoint (di SharePoint Online)

Langkah 2: Cipta Pemetaan Secure Store

Pusat pentadbiran SharePoint (di SharePoint Online)

Langkah 3: Cipta Jenis Kandungan Luaran (ECT)

SharePoint Designer 2010 ATAU Visual Studio

Langkah 4: Cipta Senarai Luaran

Pusat pentadbiran SharePoint (SharePoint Online)

Langkah 5: Beri keizinan untuk menguruskan ECT anda

Pusat pentadbiran SharePoint (SharePoint Online)

Halaman atas

Cara BCS dan Secure Store bekerja bersama-sama

Business Connectivity Services (BCS) menyambungkan data dalam simpanan data luaran. Anda boleh memaparkan data dalam Senarai Luaran dan menyelenggarakan data di tempat lain. BCS membolehkan anda menyambung penyelesaian SharePoint kepada dua jenis sumber:

 • Pangkalan data SQL Azure

 • Perkhidmatan web WCF yang bertindak sebagai titik akhir beberapa jenis simpanan data yang lain

Dalam SharePoint Online, BCS membolehkan anda mencapai sumber data luaran menggunakan Secure Store. Secure Store menyimpan salinan kelayakan yang disulitkan. Ia membolehkan pentadbir SharePoint Online mengaitkan kumpulan SharePoint yang menggunakan akaun SQL Azure tunggal yang boleh mencapai pangkalan data sasaran. Apabila pengguna SharePoint menyemak lalu data dalam Senarai Luaran, Secure Store menggunakan akaun SQL Azure yang berkaitan untuk meminta data daripada SQL.

Untuk membolehkannya, pentadbir SharePoint Online mentakrifkan Jenis Kandungan Luaran (ECT) di SharePoint Designer atau Visual Studio. Kemudian, seseorang dengan keizinan yang sesuai mencipta Senarai Luaran di laman SharePoint Online dengan merujuk kepada ECT. Pengguna yang mempunyai keizinan yang sesuai boleh melihat atau mengemas kini senarai.

Nota: SharePoint Online tidak menyokong penggunaan luar talian bagi senarai luaran.

Ilustrasi ini menunjukkan cara sambungan antara unsur berbeza berlaku:

Gambar rajah yang menunjukkan sambungan antara pengguna, SharePoint Online dan sumber data luaran dalam SQL Azure

Senarai berikut menerangkan langkah dalam proses kesambungan. Setiap langkah dalam senarai ini sepadan dengan nombor dalam gambar rajah sebelumnya.

 1. Pengguna log masuk ke SharePoint Online dan buka Senarai Luaran. Perkhidmatan Business Data Connectivity (BDC) dalam Jenis Kandungan Luaran pertanyaan SharePoint Online bagi senarai tersebut dalam simpanan Metadata BDC yang mengandungi senarai tersebut. Pertanyaan meminta maklumat berikut: cara untuk mencapai sistem luaran, pengendalian yang disokong dan kelayakan untuk digunakan.

 2. Masa jalanan perkhidmatan BDC menghantar permintaan (SOAP melalui HTTP) ke titik akhir perkhidmatan SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF).

 3. Perkhidmatan SQL Azure mengembalikan data dalam sampul SOAP.

 4. Laman SharePoint Online memaparkan senarai luaran dalam pelayar pengguna. Kemudian, pengguna boleh melakukan semua pengendalian yang dikonfigurasi pada sumber data yang pengguna mempunyai keizinan.

Halaman atas

Langkah 1: Setkan keizinan pada simpanan Metadata BCS

Untuk melakukan langkah ini, ikuti prosedur dalam mengesetkan keizinan pada simpanan Metadata BCS untuk Business Connectivity Services pada premis penyelesaian dalam SharePoint 2013.

Apabila anda melengkapkan langkah dalam prosedur itu, kembali ke halaman ini dan mulakan Langkah 2: Cipta pemetaan kelayakan Secure Store.

Langkah 2: Cipta pemetaan kelayakan Secure Store

Biasanya, apabila anda mencipta kelayakan pemetaan di Secure Store, anda memetakan berbilang pengguna SharePoint kepada akaun tunggal SQL Azure. Anda mungkin menggunakan kumpulan SharePoint, atau hanya menyenaraikan nama semua pengguna. Akaun SQL Azure mempunyai keizinan yang sesuai untuk mencapai jadual pangkalan data sasaran. Pangkalan data yang anda sasarkan dalam SQL Azure dikenali sebagai Aplikasi Sasaran Secure Store, atau hanya Aplikasi Sasaran.

Petua: Pastikan anda mempunyai kelayakan SQL Azure bersedia. Anda akan menggunakan kelayakan ini apabila anda mencipta pemetaan antara pengguna SharePoint dan akaun SQL Azure.

Mencipta Aplikasi Sasaran Secure Store

Untuk mencipta Aplikasi Sasaran Secure Store, ikuti langkah-langkah ini.

 1. Semak lalu ke URL pusat pentadbiran SharePoint di SharePoint Online.

 2. Klik simpanan selamat.

 3. Dalam reben, klik Baru untuk membuka halaman yang anda boleh tentukan seting bagi Aplikasi Sasaran.

 4. Dalam seksyen Seting Aplikasi Sasaran, lakukan perkara berikut:

  • Di bawah ID Aplikasi Sasaran, tentukan nilai untuk ID unik. ID ini memetakan jenis Kandungan Luaran dengan kelayakan yang diperlukan untuk mengesahkan pengguna. Anda tidak boleh mengubah ID Aplikasi Sasaran selepas Aplikasi Sasaran dicipta.

  • Di bawah Nama Paparan, tentukan nama mesra pengguna untuk merujuk kepada Aplikasi Sasaran.

  • Di bawah E-mel Hubungan, tentukan alamat e-mel yang ingin digunakan oleh orang lain apabila mereka mempunyai soalan atau isu berkaitan Aplikasi Sasaran (sistem data luaran).

  • Di bawah Jenis aplikasi sasaran, sahkan bahawa nilai disetkan kepada Kumpulan terhad. Kumpulan terhad bermakna Secure Store mengandungi pemetaan yang bersambung sekumpulan pengguna SharePoint ke data luaran yang satu akaun yang boleh bertindak pihak mereka. Selain itu, jenis aplikasi yang terhad Kumpulan adalah terhad kepada sistem data luaran yang ditentukan.

 5. Dalam seksyen Medan Kelayakan, masukkan nama medan yang anda ingin gunakan untuk nama pengguna dan kata laluan bagi sistem data luaran. Secara lalai, Secure Store menggunakan Nama Pengguna Windows dan Kata Laluan Windows. Kami mengesyorkan anda menerima nilai ini. Anda tidak boleh mengedit Jenis Medan ini selepas penciptaan aplikasi selesai.

  Petikan skrin seksyen Medan Kelayakan bagi halaman sifat Aplikasi Sasaran Secure Store. Medan ini membenarkan anda menentukan kelayakan log masuk untuk sasaran

 6. Dalam seksyen Pentadbir Aplikasi Sasaran, dalam medan Pentadbir Aplikasi Sasaran, masukkan nama kumpulan atau senarai pengguna yang boleh mengedit Aplikasi Sasaran ini. Anda juga boleh mencari nama kumpulan dalam Pelayan Direktori Microsoft Online. Biasanya, bahagian ini mengandungi nama pentadbir SharePoint Online atau pentadbir global.

 7. Dalam seksyen Ahli, dalam medan Ahli masukkan nama kumpulan yang akan menggunakan Aplikasi Sasaran. Secara umumnya, ini adalah kumpulan daripada Perkhidmatan Direktori Microsoft Online (MSODS).

  Jika anda adalah pentadbir global, anda boleh mencipta kumpulan dalam MSODS di pusat pentadbiran Office 365.

 8. Klik OK untuk mencipta Aplikasi Sasaran dan kembali ke halaman Secure Store Service.

Menyimpan kelayakan untuk Aplikasi Sasaran

Selepas anda mencipta Aplikasi Sasaran, anda sudah bersedia untuk memasukkan kelayakan yang Secure Store gunakan untuk mencapai data luaran. Untuk mengeset kelayakan, ikuti langkah ini

 1. Dalam pusat pentadbiran SharePoint, klik simpanan selamat

 2. Klik anak panah di sebelah Aplikasi Sasaran baru kemudian pilih Setkan Kelayakan.

 3. Dalam kotak dialog Setkan Kelayakan untuk Aplikasi Sasaran Secure Store (Kumpulan), masukkan nama pengguna dan kata laluan akaun. Akaun mesti mempunyai capaian pada pangkalan data sasaran. Dalam ilustrasi berikut, nama pengguna dipanggil Nama Pengguna Windows dan kata laluan dipanggil Kata Laluan Windows.

  Penting: Simpan rekod selamat bagi maklumat ini. Selepas anda mengesetkan kelayakan ini, pentadbir tidak boleh mengambilnya lagi.

  Petikan skrin menunjukkan dialog Medan Kelayakan yang anda gunakan apabila anda mencipta Aplikasi Sasaran Secure Store. Ia menunjukkan nilai lalai, Nama Pengguna Windows dan Kata Laluan Windows.

Halaman atas

Langkah 3: Cipta Jenis Kandungan Luaran

Anda boleh mencipta jenis kandungan Luaran (ECT) menggunakan Microsoft Visual Studio, atau menggunakan Microsoft SharePoint Designer 2010. Prosedur ini menerangkan cara untuk mencipta ECT dalam SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 adalah tersedia sebagai muat turun percuma dari Center Download Microsoft.

Anda harus menjadi pentadbir SharePoint Online atau pentadbir Global untuk melaksanakan tugas ini.

Untuk mencipta ECT, ikuti langkah ini.

 1. Mulakan Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klik butang Buka laman untuk membuka laman pasukan SharePoint Online pada koleksi akar. URL untuk koleksi akar akan kelihatan seperti URL contoh ini: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online mungkin memaparkan Prom untuk kelayakan yang sah.

  Nota: 

  • Jika SharePoint memaparkan prom untuk menambah pengguna baru, pastikan akaun pengguna yang anda gunakan mempunyai keizinan yang memadai. Akaun pengguna mesti berupaya mencipta dan menguji perubahan BCS pada laman SharePoint Online. Biasanya, pentadbir SharePoint Online atau pentadbir Sejagat harus melakukan langkah ini.

  • Jika anda ingin berubah kepada pengguna yang berbeza, klik Tambah pengguna baru, klik Peribadi atau Organisasi, kemudian log masuk ke laman web sebagai pentadbir Online SharePoint atau pentadbir Global, dan Daftar Masuk.

 3. Selepas laman web dibuka, dalam pohon Objek Laman di sebelah kiri tetingkap aplikasi, klik Jenis Kandungan Luaran.

 4. Pilih tab Jenis Kandungan Luaran dan kemudian, dalam reben, klik Jenis Kandungan Luaran, untuk memulakan proses penciptaan.

 5. Dalam seksyen Maklumat Jenis Kandungan Luaran bagi halaman, ubah Nama dan Nama Paparan. Pastikan bahawa Nama adalah berbentuk perihalan. Nama Paparan adalah nama mesra untuk ECT.

 6. Pilih Hiperpautan klik di sini untuk mencari sumber data luaran dan mentakrifkan pengendalian untuk membuka halaman pereka operasi. Petikan skrin panel Maklumat Jenis Kandungan Luaran dan pautan Klik di sini untuk mencari sumber data luaran dan mentakrifkan pengendalian, yang digunakan untuk menyambung BCS.

 7. Klik Tambah Sambungan untuk membuka kotak dialog Pemilihan Jenis Sumber Data Luaran.

 8. Pilih SQL Server untuk capaian pangkalan data SQL Azure.

  Petikan skrin dialog Tambah Sambungan yang membolehkan anda untuk memilih jenis sumber data. Dalam kes ini, jenis SQL Server, yang boleh digunakan untuk bersambung ke SQL Azure.

  Nota: Anda tidak boleh menggunakan sumber data pada premis, seperti Jenis .NET, dengan SharePoint Online. Di samping itu, anda tidak boleh menggunakan sumber data SQL Server iaitu pada premis dengan SharePoint Online.

 9. Apabila anda memilih SQL Server, tentukan yang berikut:

  • Nama pelayan pangkalan data

  • Nama pangkalan data

  • Nama

   Penting: 

   • URL yang anda gunakan untuk mencapai pangkalan data yang mengandungi sepenuhnya layak nama pelayan. Contohnya, jika anda mencapai pangkalan data melalui https://aaapbj1mtc.database.windows.net sepenuhnya layak nama pelayan ialah aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Jika anda log masuk pada tahap lebih tinggi, seperti Portal Pengurusan untuk Microsoft Azure, anda boleh menemui Nama Pelayan Layak Sepenuhnya. Pada halaman portal, di bawah Langganan, klik nama langganan anda. Kemudian, di bawah Nama Pelayan Layak Sepenuhnya, kembangkan langganan anda dan nama pelayan. Nama pangkalan data muncul di bawah setiap nama pelayan.

   Petikan skrin dialog Sambungan SQL Server yang anda boleh masukkan nama pangkalan data pelayan SQL Azure anda dan menggunakan Sambung dengan ID Samaran Tersuai untuk memasukkan ID Aplikasi Secure Store anda.

   Dalam kotak dialog Sambungan SQL Server, pilih Sambung dengan Identiti Samaran Tersuai. Kemudian, dalam kotak teks ID Aplikasi Secure Store, taipkan ID Aplikasi Secure Store yang menyimpan kelayakan untuk pangkalan data sasaran dan kemudian klik OK.

 10. Jika anda melihat prom meminta kelayakan untuk mencapai sumber data luaran, masukkan kelayakan Nama pengguna dan Kata laluan yang betul untuk mencapai sistem data luaran. Kemudian, klik OK untuk sambungan.

  Tab Penjelajah Sumber Data, anda boleh melihat senarai jadual yang tersedia daripada pangkalan data SQL Azure. Untuk melihat senarai pengendalian yang mungkin untuk jadual ini, buka menu pintas bagi jadual tersebut.

  Anda boleh pilih opsyen tertentu seperti Pengendalian Item Dibaca Baru dan Pengendalian Kemas Kini Baru untuk jadual. Atau, anda hanya pilih Cipta Semua Pengendalian.

  Petikan skrin yang menunjukkan pangkalan data Tailspintoys di SharePoint Designer. Jika anda klik kanan pada nama jadual, menu yang anda boleh pilih operasi mencipta akan muncul.

 11. Klik Cipta Semua Pengendalian untuk membuka bestari, kemudian klik Berikut.

  Pada halaman Sifat Pengendalian bestari, dalam anak tetingkap Ralat dan Amaran, baca tentang apa-apa isu. Ia adalah penting untuk menyelesaikan isu yang dilaporkan yang anda lihat. Contohnya, anda mungkin perlu memilih medan untuk menunjukkan kawalan pemilih item luaran. Untuk jadual pelanggan, anda boleh pilih nama pelanggan.

  Petikan skrin kotak dialog Semua Pengendalian, menerangkan bahawa anda telah memilih untuk mencipta semua sifat yang diperlukan untuk hak Cipta, Baca Item, Kemas Kini, Padam dan Baca Senarai.

  Penting:  Bestari mungkin memaparkan mesej amaran jika medan unik yang diperlukan wujud dalam jadual sasaran, seperti 'IDPelanggan'. Ini adalah sah jika medan khusus itu adalah wajib dan unik dalam jadual, seperti kunci primer.

  Petikan skrin 2 daripada dialog Semua Pengendalian dalam SharePoint Designer. Halaman ini menunjukkan amaran yang menerangkan seting untuk sifat utama pada senarai.

  Nota: Untuk maklumat lanjut tentang cara menentukan penapis dalam jenis kandungan Luaran, lihat cara untuk: menentukan penapis untuk kawalan PEMILIH Item luaran .

 12. Pilih Selesai untuk menerima sifat pengendalian yang anda konfigurasi. SharePoint Designer memaparkan pengendalian tersebut sebagai senarai Pengendalian ECT.

Apabila langkah ini lengkap, anda sudah bersedia mencipta Senarai Luaran untuk menggunakan data daripada sumber luaran.

Langkah 4: Cipta Senarai Luaran

Anda boleh mencipta Senarai Luaran menggunakan SharePoint Designer atau dengan menambah Senarai Luaran sebagai aplikasi di laman pasukan SharePoint Online anda. Prosedur ini menerangkan cara mencipta Senarai Luaran daripada laman pasukan dalam SharePoint Online.

Mencipta Senarai Luaran menggunakan SharePoint Online

 1. Pergi ke halaman utama laman pasukan SharePoint Online.

 2. Klik seting Butang Seting Office 365 > Tambah aplikasi.

 3. Pada halaman Aplikasi Anda, taipkan Senarai Luaran dalam kotak dialog carian, dan cari.

 4. Dwiklik jubin Senarai Luaran untuk membuka kotak dialog Menambah Senarai Luaran.

 5. Dalam kotak Nama, masukkan nama untuk senarai.

 6. Dalam kotak Jenis Kandungan Luaran, masukkan nama yang anda ingin gunakan. Contohnya, anda boleh menggunakan nama ECT yang anda ciptakan dalam SharePoint Designer. Selain itu, anda juga boleh klik ikon pangkalan data untuk menyemak lalu nama ECT.

 7. Klik Cipta,

Halaman atas

Mencipta Senarai Luaran Menggunakan SharePoint Designer 2010

 1. Dalam SharePoint Designer 2010, pada reben, klik Cipta Senarai dan Borang.

  SharePoint Designer mungkin memaparkan mesej yang menyatakan, "Mencipta senarai dan borang memerlukan penyimpanan jenis kandungan luaran". Klik Ya untuk menyimpan ECT.

  Dalam anak Cipta senarai dan borang untuk databasename pelanggan dialog, taipkan nama yang bermakna untuk senarai luaran dalam kotak teks Nama senarai . Contohnya, jika anda mencipta ECT untuk jadual pangkalan data "Pelanggan", anda boleh menggunakan "Tailspintoys pelanggan" dalam nama senarai.

 2. Pilih Pengendalian Item Dibaca daripada senarai Pengendalian.

 3. Masukkan nama pangkalan data SQL Azure dalam kotak teks Tika Sistem.

  Dialog Cipta Senarai dan Borang dengan pemilihan dibuat untuk mencipta Senarai Luaran, dengan semua empat medan diisi.

 4. Klik OK dan kemudian Simpan untuk mencipta Senarai Luaran di laman SharePoint Online.

Langkah 5: Beri keizinan untuk menguruskan ECT

Untuk selesai menyediakan Senarai Luaran, anda perlu memberikan keizinan kepada individu yang akan menggunakan senarai. Untuk memberikan keizinan, ikuti langkah-langkah ini.

 1. Pergi ke pusat pentadbiran SharePoint, kemudian klik bcs.

 2. Pilih Uruskan Model BDC dan Jenis Kandungan Luaran.

 3. Pilih kotak semak di sebelah nama ECT yang anda baru sahaja cipta, kemudian klik Setkan Kebenaran Objek.

  Penting:  Anda mesti menguntukkan keizinan secara manual untuk menguruskan ECT kepada pentadbir SharePoint Online atau pentadbir Sejagat, dengan perintah Setkan Kebenaran Objek. Jika anda tidak menguntukkan keizinan ini secara nyata, pentadbir tidak akan mempunyai keizinan untuk menguruskan ECT.

  Petikan skrin Pusat Pentadbiran SharePoint Online di bawah BCS. Menunjukkan butang Setkan Keizinan Objek dalam reben.

 4. Dalam dialog setkan kebenaran objek, pilih kotak semak untuk semua keizinan (Edit, Laksanakan, Boleh Dipilih dalam Klien dan Setkan Keizinan) yang pentadbir SharePoint Online perlukan.

  Nota:  Pastikan bahawa sekurang-kurangnya satu pengguna atau kumpulan mempunyai hak Setkan Keizinan. Jika anda tidak menguntukkan seseorang dengan hak ini, anda mungkin mencipta sambungan BCS yang tidak boleh diurus.

  Petikan skrin kotak dialog Setkan Kebenaran Objek di SharePoint Online. Gunakan dialog ini untuk mengeset keizinan untuk Jenis Kandungan Luaran tertentu.

 5. Pilih Rambatkan kebenaran kepada semua kaedah bagi jenis kandungan luaran ini. Melakukan demikian akan menulis ganti sebarang keizinan sedia ada.

  Nota:  Jika anda ingin menambah kumpulan yang boleh menggunakan Senarai Luaran, anda juga mesti memberi kumpulan hak Laksana. Hak itu membolehkan pengguna dalam kumpulan menjalankan pertanyaan pada sumber luaran dan melihat hasil dalam SharePoint.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×