Mencipta Carta dari mula hingga selesai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta Carta asas dengan memilih sebarang bahagian julat yang anda ingin dicartakan, kemudian klik jenis Carta yang anda inginkan pada tab selitkan dalam Kumpulan reben Carta . Atau, hanya tekan Alt + F1 untuk Excel untuk mencipta Carta ringkas lajur secara automatik untuk anda. Dari sana, anda mempunyai berbilang opsyen untuk mengubah Carta agar ia sama seperti yang anda inginkan.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui tentang carta

Mencipta atau mengubah suai Carta

 1. Mencipta Carta asas

 2. Mengubah tataletak atau gaya Carta

 3. Menambah atau mengalih keluar tajuk atau label data

 4. Menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk

 5. Memaparkan atau menyembunyikan paksi Carta atau garisan grid

 6. Mengalihkan atau mensaiz semula Carta

 7. Menyimpan Carta sebagai templat

Gambaran keseluruhan Carta

Carta digunakan untuk memaparkan siri data berangka dalam format grafik untuk memudahkan pemahaman kuantiti data yang besar dan perhubungan antara siri data yang berlainan.

Untuk mencipta Carta dalam Excel, anda bermula dengan memasukkan data berangka untuk Carta pada lembaran kerja. Kemudian anda boleh memplotkan data pada carta dengan memilih jenis Carta yang anda ingin gunakan pada tab selitkan , dalam Kumpulan Carta .

Data dan carta lembaran kerja

1. Data lembaran kerja

2. Carta yang dicipta daripada data lembaran kerja

Excel menyokong banyak jenis carta untuk membantu anda memaparkan data dengan cara yang bermakna untuk penonton anda. Apabila anda mencipta carta atau mengubah carta sedia ada, anda boleh memilih daripada pelbagai jenis carta (seperti carta lajur atau carta pai) dan subjenisnya (seperti carta lajur bertindan atau pai dalam carta 3D). Anda juga boleh mencipta carta gabungan menggunakan lebih daripada satu jenis carta dalam carta anda.

Carta dengan pemformatan

Contoh carta gabungan yang menggunakan jenis carta lajur dan baris.

Untuk maklumat lanjut tentang jenis Carta yang anda boleh pilih dalam Excel, lihat jenis Carta tersedia.

Mengenali unsur Carta

Carta mempunyai banyak unsur. Sesetengah unsur ini dipaparkan secara lalai, unsur lain boleh ditambahkan mengikut keperluan. Anda boleh mengubah paparan unsur carta dengan mengalihkannya ke lokasi lain dalam carta, mensaiz semulanya atau dengan mengubah format. Anda juga boleh mengalih keluar unsur carta yang anda tidak ingin paparkan.

Carta dan unsur

1. bahagian carta carta.

2. bahagian plot carta.

3. titik datasiri data yang diplot dalam carta.

4. Mendatar (kategori) dan menegak (nilai) paksi bersama data diplotkan dalam carta.

5. petunjuk carta.

6. Tajuk carta dan paksi yang anda boleh gunakan dalam carta.

7. label data yang anda boleh gunakan untuk mengenal pasti butiran titik data dalam siri data.

Halaman atas

Mengubah suai Carta asas untuk memenuhi keperluan anda

Selepas anda mencipta carta, anda boleh mengubah suai mana-mana satu unsurnya. Contohnya, anda mungkin ingin mengubah cara paksi itu dipaparkan, menambahkan tajuk carta, mengalihkan atau menyembunyikan petunjuk atau memaparkan unsur carta tambahan.

Untuk mengubah suai carta, anda boleh lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

 • Mengubah paparan paksi carta    Anda boleh menentukan skala paksi dan melaraskan selang antara nilai atau kategori yang dipaparkan. Untuk menjadikan carta anda lebih mudah dibaca, anda juga boleh menambahkan tanda semak pada paksi dan menentukan selang tempatnya akan muncul.

 • Menambahkan tajuk dan label data pada carta    Untuk membantu mengesahkan maklumat yang muncul dalam carta anda, anda boleh menambahkan tajuk carta, tajuk paksi dan label data.

 • Tambah petunjuk atau jadual data     Anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk, mengubah lokasi atau mengubah suai entri petunjuk. Dalam sesetengah carta, anda juga boleh menunjukkan Jadual data yang memaparkan kekunci petunjuk dan nilai yang dipersembahkan dalam carta.

 • Menggunakan opsyen khas untuk setiap jenis carta    Garis khas (seperti garisan tinggi-rendah dan garisan arah aliran), bar (seperti bar atas-bawah dan bar ralat), penanda data dan opsyen lain tersedia untuk jenis carta yang berbeza.

Halaman atas

Menggunakan tataletak Carta pratakrif dan gaya untuk penampilan yang profesional

Dan bukannya secara manual menambah atau mengubah unsur Carta atau pemformatan carta, anda boleh menggunakan tataletak Carta pratakrif dan gaya carta untuk Carta anda. Excel menyediakan pelbagai tataletak dipratentukan yang berguna dan gaya. Walau bagaimanapun, anda boleh memperhalusi dengan tataletak atau gaya mengikut keperluan dengan melakukan perubahan secara manual kepada tataletak dan format unsur Carta individu, seperti kawasan carta, kawasan plot, siri data atau petunjuk carta.

Apabila anda menggunakan tataletak carta pratakrif, set unsur carta yang khusus (seperti tajuk, petunjuk, jadual data atau label data) dipaparkan dalam susunan tertentu dalam carta anda. Anda boleh membuat pemilihan daripada pelbagai tataletak yang disediakan untuk setiap jenis carta.

Apabila anda menggunakan gaya carta, carta diformatkan berdasarkan dokumen tema yang telah anda digunakan agar carta anda sepadan dengan organisasi anda atau diri anda warna tema (set warna), fon tema (set fon teks tajuk dan isi) dan kesan tema (set kesan baris dan isian).

Anda tidak boleh mencipta tataletak atau gaya carta anda sendiri tetapi tetapi anda boleh mencipta templat carta yang termasuk tataletak dan pemformatan carta yang anda inginkan.

Halaman atas

Menambah pemformatan yang menarik perhatian pada carta

Selain daripada menggunakan gaya carta pratakrif, anda boleh menggunakan pemformatan pada unsur carta individu dengan mudah seperti penanda data, kawasan carta, kawasan plot dan nombor dan teks dalam tajuk dan label untuk memberi anda carta penampilan yang tersuai dan menarik perhatian. Anda boleh menggunakan gaya bentuk dan gaya WordArt yang tertentu dan anda juga boleh memformatkan bentuk dan teks unsur carta secara manual.

Untuk menambahkan pemformatan, anda boleh menggunakan satu atau lebih daripada yang berikut:

 • Mengisi unsur carta    Anda boleh menggunakan warna, tekstur, gambar dan isian gradien untuk membantu menarik perhatian bagi unsur carta khusus.

 • Mengubah rangka unsur carta    Anda boleh menggunakan warna, gaya garis dan berat garis untuk menegaskan unsur carta.

 • Menambahkan kesan khas pada unsur carta    Anda boleh menggunakan kesan khas seperti bayang, pantulan, cahaya, tepi lembut yang permukaan landai dan putaran 3D pada bentuk unsur carta yang memberikan carta anda penampilan akhir.

 • Memformatkan teks dan nombor    Anda boleh memformatkan teks dan nombor dalam tajuk, label dan kotak teks pada carta yang anda ingin formatkan teks dan nombor pada lembaran kerja. Untuk menonjolkan teks dan nombor, anda juga boleh menggunakan gaya WordArt.

Halaman atas

Mengguna semula carta dengan mencipta templat Carta

Jika anda ingin menggunakan semula carta yang anda sesuaikan untuk memenuhi keperluan anda, anda boleh menyimpan carta tersebut sebagai templat carta (*.crtx) dalam folder templat carta. Apabila anda mencipta carta, anda kemudiannya boleh menggunakan templat carta seperti yang anda lakukan bagi sebarang jenis carta terbina dalam yang lain. Sebenarnya, templat carta ialah jenis carta tersuai, anda juga boleh menggunakannya untuk mengubah jenis carta bagi carta sedia ada. Jika anda menggunakan templat carta khusus dengan kerap, anda boleh menyimpannya sebagai jenis carta lalai.

Halaman atas

Langkah 1: Mencipta carta asas

Untuk kebanyakan carta seperti carta lajur dan carta bar, anda boleh plot data yang anda susun dalam baris atau lajur pada lembaran kerja ke dalam carta. Walau bagaimanapun, sesetengah jenis carta (seperti carta pai dan carta gelembung) memerlukan susunan data tertentu.

 1. Pada lembaran kerja, susun data yang anda ingin plot dalam carta.

  Data boleh disusun dalam baris atau lajur — Excel secara automatik menentukan cara terbaik untuk memplot data dalam carta. Sesetengah jenis Carta (seperti Carta pai dan gelembung) memerlukan susunan data khusus.

  Cara menyusun data pada lembaran kerja

  Untuk jenis carta ini

  Susun data

  Carta lajur, bar, garis, kawasan, permukaan atau radar

  Carta bar dalam Excel

  Dalam lajur atau baris seperti:

  Tahun

  Epal

  Oren

  Pisang

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Atau:

  Buah

  2013

  2014

  2015

  Epal

  800

  600

  50

  Oren

  600

  700

  90

  Pisang

  50

  90

  150

  Carta pai atau donat

  Untuk satu siri data dalam satu lajur atau baris data dan satu lajur atau baris label data seperti:

  Satu

  1

  B

  2

  C

  3

  Atau:

  Satu

  B

  C

  1

  2

  3

  Untuk siri data berbilang dalam lajur atau baris data berbilang dan satu lajur atau baris label data seperti:

  Satu

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Atau:

  Satu

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Carta XY (serak) atau gelembung

  Dalam lajur, tempatkan nilai x dalam lajur pertama dan nilai y yang sepadan dan gelembung saiz nilai dalam lajur bersebelahan seperti:

  X

  Y

  Saiz gelembung

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Carta stok

  Dalam lajur atau baris dalam tertib berikut, gunakan nama atau tarikh sebagai label:

  nilai tinggi, nilai rendah dan nilai penutup

  Seperti:

  Tarikh

  Tinggi

  Rendah

  Tutup

  1/1/2002

  46.125

  42

  44.063

  Atau:

  Tarikh

  1/1/2002

  Tinggi

  46.125

  Rendah

  42

  Tutup

  44.063

 2. Pilih sebarang sel dalam julat data yang anda ingin gunakan untuk carta.

  Petua    Jika anda memilih hanya satu sel, Excel secara automatik memplot semua sel yang mengandungi data yang bersebelahan sel tersebut. Jika sel yang anda ingin plot dalam carta bukan dalam julat yang bersebelahan, anda boleh memilih sel bukan bersebelahan atau julat dengan Klik Ctrl + kiri, selagi pemilihan bentuk segi empat tepat. Anda juga boleh menyembunyikan sebarang baris atau lajur yang anda tidak ingin plot dalam carta.

  Petua: Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 3. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik jenis carta kemudian klik subjenis carta yang anda ingin gunakan.

  • Untuk melihat semua jenis Carta yang tersedia, klik Imej butang untuk melancarkan kotak dialog Selitkan Carta , dan kemudian klik anak panah untuk skrol menerusi jenis carta.

   Imej Reben Excel

   Petua    Petua skrin memaparkan nama jenis Carta apabila anda meletakkan penuding tetikus sebarang jenis Carta atau subjenis carta. Untuk maklumat lanjut tentang jenis Carta yang anda boleh gunakan, lihat jenis Carta tersedia.

 4. Secara lalai, carta ditempatkan pada lembaran kerja sebagai carta terbenam. Jika anda ingin menempatkan carta dalam helaian carta yang berasingan, anda boleh mengubah lokasinya dengan melakukan perkara berikut:

  1. Klik mana-mana dalam carta terbenam untuk mengaktifkannya.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Lokasi, klik Alihkan Carta.

   Imej Reben

  3. Di bawah Pilih tempat anda ingin carta ditempatkan, lakukan salah satu perkara berikut:

   • Untuk memaparkan carta dalam helaian carta, klik Helaian baru.

    Petua    Jika anda ingin menggantikan nama yang dicadangkan untuk carta, anda boleh menaip nama baru dalam kotak helaian baru .

   • Untuk memaparkan carta sebagai carta terbenam dalam lembaran kerja, klik Objek dalam kemudian klik lembaran kerja dalam kotak Objek dalam.

 5. Excel memperuntukkan nama kepada carta secara automatik seperti Carta1 jika ia ialah carta pertama yang anda cipta pada lembaran kerja. Untuk mengubah nama carta, lakukan perkara berikut:

  1. Klik carta.

  2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Sifat, klik kotak teks Nama Carta.

   Petua    Jika perlu, klik ikon sifat dalam Kumpulan sifat untuk mengembangkan Kumpulan.

  3. Taipkan nama baru.

  4. Tekan ENTER.

Nota   

 • Untuk mencipta carta yang berdasarkan jenis carta lalai dengan cepat, pilih data yang anda ingin gunakan untuk carta kemudian tekan ALT+F1 atau F11. Apabila anda menekan ALT+F1, carta dipaparkan sebagai carta terbenam; apabila anda menekan F11, carta dipaparkan pada helaian carta yang berasingan.

 • Jika anda tidak lagi memerlukan carta, anda boleh memadamkannya. Klik carta untuk memilihnya kemudian tekan DELETE.

Halaman atas

Langkah 2: Mengubah tataletak atau gaya carta

Selepas anda mencipta carta, anda boleh mengubah penampilannya dengan segera. Dan bukannya secara manual menambah atau mengubah unsur Carta atau pemformatan carta, anda boleh menggunakan tataletak yang dipratentukan dan gaya Carta anda. Excel menyediakan pelbagai tataletak dipratentukan yang berguna dan gaya (atau tataletak cepat dan gaya cepat) yang anda boleh memilih daripada, tetapi anda boleh menyesuaikan gaya atau tataletak yang seperti yang diperlukan oleh secara manual mengubah tataletak dan format unsur Carta individu.

Menggunakan tataletak carta pratakrif

 1. Klik mana-mana dalam carta yang anda ingin Formatkan menggunakan tataletak Carta pratakrif.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tataletak Carta, klik tataletak carta yang anda ingin gunakan.

  Imej Reben

  Nota    Apabila saiz tetingkap Excel dikurangkan, tataletak Carta akan tersedia dalam Galeri Tataletak cepat dalam Kumpulan Tataletak Carta .

  Petua    Untuk melihat semua tataletak yang tersedia, klik lebih banyak Imej butang .

Halaman atas

Menggunakan gaya carta pratakrif

 1. Klik mana-mana dalam carta yang anda ingin Formatkan dengan menggunakan gaya carta.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Gaya Bentuk, klik gaya carta yang anda ingin gunakan.

  Imej Reben

  Nota    Apabila saiz tetingkap Excel dikurangkan, gaya Carta akan tersedia dalam Galeri Gaya cepat dalam Kumpulan Gaya Carta .

  Petua    Untuk melihat semua gaya Carta pratakrif, klik lebih banyak Imej butang .

Halaman atas

Mengubah tataletak unsur carta secara manual

 1. Klik unsur Carta yang anda ingin mengubah tataletak atau lakukan perkara berikut untuk memilih daripada senarai unsur carta.

  1. Klik di mana-mana dalam carta untuk memaparkan Alat Carta.

  2. Pada tab Format , dalam Kumpulan Pilihan semasa , klik anak panah dalam kotak Unsur Carta , dan kemudian klik unsur Carta yang anda inginkan.

   Imej Reben

 2. Pada tab tataletak , dalam label, paksiatau Kumpulan latar , klik butang unsur Carta yang sepadan dengan unsur Carta yang anda pilih, dan kemudian klik Opsyen tataletak yang anda inginkan.

  Imej Reben

  Imej Reben

  Imej Reben

Nota    Opsyen tataletak yang anda pilih digunakan pada unsur Carta yang anda telah pilih. Contohnya, jika anda mempunyai keseluruhan Carta yang dipilih, label data akan digunakan pada semua siri data. Jika anda mempunyai titik data tunggal yang dipilih, label data hanya akan digunakan untuk titik siri atau data data terpilih.

Halaman atas

Mengubah format unsur carta secara manual

 1. Klik unsur Carta yang anda ingin ubah gaya atau lakukan perkara berikut untuk memilih daripada senarai unsur carta.

  1. Klik di mana-mana dalam carta untuk memaparkan Alat Carta.

  2. Pada tab Format , dalam Kumpulan Pilihan semasa , klik anak panah dalam kotak Unsur Carta , dan kemudian klik unsur Carta yang anda inginkan.

   Imej Reben

 2. Pada Format tab, lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  1. Untuk memformatkan unsur carta terpilih dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  2. Untuk memformatkan bentuk unsur carta terpilih dalam kumpulan Gaya Bentuk, klik gaya yang anda inginkan atau klik Isian Bentuk, Rangka Bentuk atau Kesan Bentuk kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  3. Untuk memformatkan teks dalam unsur Carta terpilih menggunakan WordArt dalam Kumpulan Gaya WordArt , klik gaya. Anda boleh juga klik Isian teks, Rangka teksatau Kesan teks, dan kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

   Nota    Selepas anda menggunakan gaya WordArt, anda tidak boleh mengalih keluar WordArt format. Jika anda tidak ingin gaya WordArt yang anda gunakan, anda boleh memilih gaya WordArt yang lain, atau anda boleh klik buat asal pada Bar alat capaian segera untuk kembali ke format teks sebelumnya.

   Petua    Untuk menggunakan pemformatan untuk memformatkan teks dalam unsur Carta teks biasa, anda boleh klik kanan atau pilih teks, dan kemudian klik Opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini. Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada reben (tabrumah , Kumpulan fon ).

Halaman atas

Langkah 3: Menambahkan atau mengalih keluar tajuk atau label data

Untuk menjadikan carta lebih mudah difahami, anda boleh menambahkan tajuk seperti tajuk carta dan tajuk paksi. Tajuk paksi biasanya tersedia untuk semua paksi yang boleh dipaparkan dalam carta, termasuk paksi kedalaman (siri) dalam carta 3-D. Sesetengah jenis carta (seperti carta radar) mempunyai paksi tetapi ia tidak boleh memaparkan tajuk paksi. Jenis carta yang tidak mempunyai paksi (seperti carta pai dan donat) tidak dapat memaparkan mana-mana tajuk paksi.

Anda juga boleh memautkan tajuk carta dan paksi kepada teks yang sepadan dalam sel lembaran kerja dengan mencipta rujukan kepada sel tersebut. Tajuk terpaut dikemas kini secara automatik dalam carta apabila anda mengubah teks yang sepadan dengannya dalam lembaran kerja.

Untuk mengenal pasti siri data dalam carta dengan cepat, anda boleh menambahkan label data carta titik data. Secara lalai, label data dipautkan kepada nilai pada lembaran kerja dan ia mengemas kini secara automatik apabila perubahan dibuat pada nilai ini.

Menambah tajuk carta

 1. Klik mana-mana dalam carta yang anda ingin menambah tajuk.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Carta Jadual.

  Imej Reben

 3. Klik Tajuk Tindanan Dipusatkan atau Carta Di Atas.

 4. Dalam kotak semak Teks Carta yang muncul dalam carta, taipkan teks yang anda inginkan.

  Petua    Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan penuding yang anda ingin Pisahkan baris, dan kemudian tekan ENTER.

 5. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

  Petua    Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada reben (tabrumah , Kumpulan fon ). Untuk memformatkan tajuk seluruh, anda boleh klik kanan padanya, klik Format tajuk Carta, dan kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Halaman atas

Menambahkan tajuk paksi

 1. Klik di mana-mana dalam carta yang anda ingin tambahkan tajuk paksi.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Tajuk Paksi.

  Imej Reben

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk menambahkan tajuk pada paksi mendatar (kategori) primer, klik Tajuk Paksi Mendatar Primer kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

   Petua    Jika Carta mempunyai paksi mendatar sekunder, anda juga boleh mengklik Tajuk paksi mendatar sekunder.

  • Untuk menambah tajuk pada paksi menegak (nilai) primer, klik Tajuk paksi menegak primer, dan kemudian klik Opsyen yang anda inginkan.

   Petua    Jika Carta mempunyai paksi menegak sekunder, anda juga boleh mengklik Tajuk paksi menegak sekunder.

  • Untuk menambahkan tajuk pada paksi kedalaman (siri), klik Tajuk Paksi Kedalaman kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

   Nota    Opsyen ini adalah hanya tersedia apabila Carta terpilih adalah carta 3D yang sebenar, seperti Carta lajur 3D.

 4. Dalam kotak teks Tajuk Paksi yang muncul dalam carta, taipkan teks yang anda inginkan.

  Petua    Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan penuding yang anda ingin Pisahkan baris, dan kemudian tekan ENTER.

 5. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

  Petua    Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada reben (tabrumah , Kumpulan fon ). Untuk memformatkan tajuk seluruh, anda boleh klik kanan padanya, klik Format tajuk paksi , dan kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Nota   

 • Jika anda bertukar kepada jenis carta lain yang tidak menyokong tajuk paksi (seperti carta pai), tajuk paksi tidak lagi akan dipaparkan. Tajuk akan dipaparkan sekali lagi apabila anda bertukar kembali kepada jenis carta yang menyokong tajuk paksi.

 • Tajuk paksi yang dipaparkan untuk paksi sekunder akan hilang apabila anda bertukar kepada jenis carta yang tidak memaparkan paksi sekunder.

Halaman atas

Memautkan tajuk ke sel lembaran kerja

 1. Pada carta, klik carta atau tajuk paksi yang anda ingin pautkan ke sel lembaran kerja.

 2. Pada lembaran kerja, klik dalam bar formula kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

 3. Pilih sel lembaran kerja yang mengandungi data atau teks yang anda ingin paparkan dalam carta anda.

  Petua    Anda juga boleh taipkan rujukan sel lembaran kerja dalam formula bar. Masukkan tanda sama dengan, nama helaian, diikuti dengan tanda seru; Contohnya, = helaian1! F2

 4. Tekan ENTER.

Halaman atas

Menambahkan label data

 1. Pada carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambahkan label data pada semua titik data bagi semua siri data, klik bahagian carta.

  • Untuk menambahkan label data pada semua titik data bagi siri data, klik di mana-mana dalam siri data yang anda ingin labelkan.

  • Untuk menambahkan label data pada titik data tunggal dalam siri data, klik siri data yang mengandungi titik data yang anda ingin labelkan kemudian klik titik data yang anda ingin labelkan.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Label Data kemudian klik paparkan opsyen yang anda inginkan.

  Imej Reben

  Nota    Bergantung pada jenis Carta yang anda gunakan, opsyen label data yang berbeza akan tersedia.

Halaman atas

Mengalih keluar tajuk atau label data dari carta

 1. Klik carta.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengalih keluar tajuk carta, klik Tajuk Carta kemudian klik Tiada.

  • Untuk mengalih keluar tajuk paksi, klik Tajuk Paksi, klik jenis tajuk paksi yang anda ingin alih keluar kemudian klik Tiada.

  • Untuk mengalih keluar label data, klik Label Data kemudian klik Tiada.

   Imej Reben

Petua    Untuk mengalih keluar pada tajuk atau label data dengan cepat, klik padanya dan kemudian tekan DELETE.

Halaman atas

Langkah 4: Menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk

Apabila anda mencipta carta, petunjuk muncul tetapi anda boleh menyembunyikan petunjuk atau mengubah lokasinya selepas anda mencipta carta.

 1. Klik carta di tempat anda ingin tunjukkan atau sembunyikan petunjuk.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Petunjuk.

  Imej Reben

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyembunyikan petunjuk, klik Tiada.

   Petua    Untuk mengalih keluar dengan cepat petunjuk atau entri petunjuk dari carta, anda boleh memilihnya, dan kemudian tekan DELETE. Anda boleh juga mengklik kanan petunjuk atau entri petunjuk, dan kemudian klik padam.

  • Untuk memaparkan petunjuk, klik opsyen paparan yang anda inginkan.

   Nota    Apabila anda klik salah satu daripada opsyen paparan, mengalihkan petunjuk, dan bahagian plot dilaraskan secara automatik untuk membuat bilik untuknya. Jika anda mengalihkan dan saiz petunjuk menggunakan tetikus, kawasan plot tidak melaraskan secara automatik.

  • Untuk opsyen tambahan, klik Opsyen Petunjuk Lain kemudian pilih opsyen paparan yang anda inginkan.

   Petua    Secara lalai, petunjuk tidak menindih carta. Jika anda mempunyai ruang kekangan, anda mungkin dapat mengurangkan saiz carta dengan mengosongkan kotak semak Tunjukkan petunjuk tanpa bertindan Carta .

Petua    Apabila Carta mempunyai petunjuk dipaparkan, anda boleh mengubah suai entri petunjuk individu dengan mengedit data yang sepadan pada lembaran kerja. Untuk opsyen pengeditan tambahan, atau untuk mengubah suai entri petunjuk tanpa menjejaskan data lembaran kerja, anda boleh mengubah entri petunjuk dalam kotak dialog Pilih sumber Data (tabReka bentuk , Kumpulan Data , butang Pilih Data ).

Halaman atas

Langkah 5: Memaparkan atau menyembunyikan paksi carta atau garisan grid

Apabila anda mencipta carta, paksi primer dipaparkan untuk kebanyakan jenis carta. Anda boleh menghidupkan mereka atau mematikan sebagaimana perlu. Apabila anda menambah paksi, anda boleh menentukan aras butiran yang anda inginkan untuk memaparkan paksi. Paksi kedalaman dipaparkan apabila anda mencipta Carta 3D.

Apabila nombor dalam carta sangat berbeza daripada siri data ke siri data atau apabila anda mempunyai campuran jenis data (contohnya, harga dan isipadu), anda boleh plotkan satu atau lebih siri data pada paksi menegak sekunder (nilai). Skala paksi menegak sekunder menunjukkan nilai untuk siri data yang berkaitan. Selepas anda menambahkan paksi menegak sekunder pada carta, anda juga boleh menambahkan paksi mendatar sekunder (kategori), yang mungkin sangat berguna dalam carta xy (serak) atau carta gelembung.

Untuk menjadikan carta lebih mudah dibaca, anda boleh memaparkan atau menyembunyikan garisan grid carta mendatar dan menegak yang berkembang dari mana-mana paksi mendatar dan paksi menegak merentasi carta bahagian plot.

Memaparkan atau menyembunyikan paksi primer

 1. Klik carta yang anda ingin memaparkan atau menyembunyikan paksi.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Paksi, klik Paksi kemudian lakukan perkara berikut:

  • Untuk memaparkan paksi, klik Paksi Mendatar Primer, Paksi Menegak Primer atau Paksi Kedalaman (pada carta 3D) kemudian klik opsyen paparan paksi yang anda inginkan.

  • Untuk menyembunyikan paksi, klik Paksi Mendatar Primer, Paksi Menegak Primer atau Kedalaman Paksi (pada carta 3D) kemudian klik Tiada.

  • Untuk menentukan opsyen paparan dan skala paksi terperinci, klik Paksi Mendatar Primer, Paksi Menegak Primer atau Paksi Kedalaman (pada carta 3D) kemudian klik Opsyen Paksi Mendatar Primer Lain, Opsyen Paksi Menegak Primer Lain atau Opsyen Paksi Kedalaman Lain.

   Imej Reben

Halaman atas

Memaparkan atau menyembunyikan paksi sekunder

 1. Dalam carta, klik siri data yang anda ingin plotkan sepanjang paksi menegak sekunder atau lakukan perkara berikut untuk memilih siri data daripada senarai unsur carta:

  1. Klik carta.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

  2. Pada tab Format , dalam Kumpulan Pilihan semasa , klik anak panah dalam kotak Unsur Carta , dan kemudian klik siri data yang anda ingin plotkan sepanjang paksi menegak sekunder.

   Imej Reben

 2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format.

 3. Klik Opsyen Siri jika ia tidak dipilih kemudian di bawah Plot Siri Pada, klik Paksi Sekunder kemudian klik Tutup.

 4. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Paksi, klik Paksi.

  Imej Reben

 5. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaparkan paksi menegak sekunder, klik Paksi Menegak Sekunder kemudian klik opsyen paparan yang anda inginkan.

   Petua    Untuk membantu membezakan paksi menegak sekunder, anda boleh mengubah jenis carta untuk hanya satu siri data. Contohnya, anda boleh mengubah satu siri data untuk carta garis.

 6. Untuk memaparkan paksi mendatar sekunder, klik Paksi Mendatar Sekunder kemudian klik opsyen paparan yang anda inginkan.

  Nota    Opsyen ini adalah tersedia hanya selepas anda memaparkan paksi menegak sekunder.

 7. Untuk menyembunyikan paksi sekunder, klik Paksi Menegak Sekunder atau Paksi Mendatar Sekunder kemudian klik Tiada.

Petua    Anda boleh juga klik paksi sekunder yang anda ingin padam dan kemudian tekan DELETE.

Halaman atas

Memaparkan atau menyembunyikan garisan grid

 1. Klik Carta yang anda ingin paparkan atau sembunyikan garisan grid carta.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Paksi, klik Garisan Grid.

  Imej Reben

 3. Lakukan perkara berikut:

  • Untuk menambahkan garisan grid mendatar pada carta, tuding ke Garisan Grid Mendatar Primer kemudian klik opsyen yang anda inginkan. Jika carta mempunyai paksi mendatar sekunder, anda juga boleh mengklik Garisan Grid Mendatar Sekunder.

  • Untuk menambahkan garisan grid menegak pada carta, tuding ke Garisan Grid Menegak Primer kemudian klik opsyen yang anda inginkan. Jika carta mempunyai paksi menegak sekunder, anda juga boleh klik Garisan Grid Menegak Sekunder.

  • Untuk menambahkan garisan grid kedalaman untuk carta 3D, tuding ke Garisan Grid Kedalaman kemudian klik opsyen yang anda inginkan. Opsyen ini hanya tersedia apabila carta terpilih adalah carta 3D yang sebenar seperti carta lajur 3D.

  • Untuk sembunyikan garisan grid carta, tuding ke Garisan Grid Mendatar Primer, Garisan Grid Menegak Primer atau Garis Grid Kedalaman (pada carta 3D) kemudian klik Tiada. Jika carta mempunyai paksi sekunder, anda juga boleh klik Garisan Grid Mendatar Sekunder atau Garisan Grid Menegak Sekunder kemudian klik Tiada.

  • Untuk mengalih keluar garisan grid carta dengan cepat, pilihnya kemudian tekan DELETE.

Halaman atas

Langkah 6: Mengalihkan atau mensaiz semula carta

Anda boleh mengalihkan carta untuk mana-mana lokasi pada lembaran kerja atau pada lembaran kerja baru atau sedia ada. Anda juga boleh mengubah saiz carta untuk muat yang lebih baik.

Mengalihkan carta

 • Untuk mengalihkan medan, seretnya ke lokasi yang anda inginkan.

Halaman atas

Saiz semula carta

Untuk mensaizkan carta, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Klik carta kemudian seret pemegang pensaizan kepada saiz yang anda inginkan.

 • Pada tab Format dalam kumpulan Saiz, masukkan saiz dalam kotak Ketinggian Bentuk dan Lebar Bentuk.

  Imej Reben

Petua    Untuk opsyen Pensaizan yang lain, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik Imej butang untuk melancarkan kotak dialog Format kawasan Carta . Pada tab saiz , anda boleh memilih opsyen untuk saiz, memutar atau skala carta. Pada tab sifat , anda boleh menentukan cara anda ingin carta untuk mengalih atau saiz dengan sel pada lembaran kerja.

Halaman atas

Langkah 7: Menyimpan carta sebagai templat

Jika anda ingin mencipta Carta lain seperti yang anda baru cipta, anda boleh menyimpan Carta sebagai templat yang anda boleh gunakan sebagai asas bagi Carta serupa yang lain

 1. Klik carta yang anda ingin simpan sebagai templat.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Jenis, klik Simpan sebagai Templat.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama untuk templat.

  Petua    Melainkan anda menentukan folder yang berbeza, fail templat (.crtx) akan disimpan dalam folder Carta dan templat tersedia di bawah templat dalam kotak dialog Selitkan Carta (tabselitkan , Kumpulan Carta , Pelancar kotak Dialog Imej butang ) dan kotak dialog Ubah jenis Carta (tabReka bentuk , Kumpulan jenis , Ubah jenis Carta).

Nota    Templat Carta mengandungi Carta pemformatan dan menyimpan warna yang digunakan apabila anda menyimpan Carta sebagai templat. Apabila anda menggunakan templat carta untuk mencipta Carta dalam buku kerja lain, carta baru menggunakan warna templat Carta — tidak warna tema dokumen yang sedang digunakan untuk buku kerja. Untuk menggunakan warna tema dokumen dan bukannya warna templat carta, klik kanan kawasan carta, dan kemudian klik set semula kepada gaya Match.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×