Mencetak slaid PowerPoint atau Nota edaran anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan PowerPoint untuk mencetak slaid (satu slaid per halaman), mencetak slaid anda dengan Nota penyampai atau mencetak rangka. Anda juga boleh mencetak nota edaran persembahan anda — dengan salah satu, dua, tiga, empat, enam atau sembilan slaid pada halaman. Penonton anda kemudian boleh menggunakan Nota edaran ini untuk mengikuti bersama-sama apabila anda menyampaikan persembahan anda atau ia boleh simpan untuk rujukan masa depan.

Nota edaran dengan Nota

Nota edaran tiga-slaid-setiap halaman termasuk garis yang penonton anda boleh gunakan untuk mengambil Nota.

Pada PC anda, anda boleh Setkan saiz slaid, orientasi halaman dan nombor slaid permulaan set opsyen percetakan dan menyimpan seting anda cetak. (Untuk bantuan mengenai pencetakan dalam PowerPoint 2007, lihat mencetak slaid anda.)

 1. Klik Fail > Cetak.

 2. Tentukan bilangan salinan yang anda ingin cetak.

  Pilih bilangan salinan untuk dicetak
 3. Pastikan pencetak pilihan yang anda ingin gunakan.

  Pencetak sedang bersambung

  Klik anak panah ke bawah, seperti digambarkan, untuk melihat lebih banyak opsyen pencetak, termasuk perintah Menambah pencetak yang membantu anda bersambung kepada pencetak yang berbeza tersedia pada rangkaian anda:

  Senarai juntai bawah pencetak tersedia
 4. Jika anda melalui seting opsyen cetak, pilih Cetak. Jika tidak, teruskan untuk menandakan seting lain (seperti yang slaid untuk mencetak dan tataletak untuk Nota atau Nota edaran) seperti yang diterangkan dalam prosedur berikut.

Jika anda memutuskan untuk tidak mencetak selepas anda telah buka kotak dialog cetak, hanya Tukar kepada tab lain pada reben PowerPoint , seperti rumahuntuk menutup kotak dialog cetak.

Tentukan yang slaid untuk mencetak

Secara lalai, opsyen pertama di bawah seting dalam kotak dialog Cetak disetkan kepada Cetak semua slaid.

Jika anda tidak ingin mencetak semua slaid, dalam kotak slaid , anda boleh menaip nombor slaid untuk dicetak. Individu jenis nombor slaid dan/atau sempang julat slaid dan memisahkannya dengan koma (Ruang dianggap tidak perlu):

Menentukan julat tersuai slaid untuk mencetak

Contohnya, menaip: 1,3,5-7,10 akan mencetak slaid 1,3, 5, 6, 7 dan 10.

Anda juga boleh klik anak panah bawah dan mengubah Cetak semua slaid untuk opsyen lain seperti Slaid semasa cetak atau Cetak pilihan:

Opsyen untuk memilih yang slaid untuk mencetak
 • Untuk mencetak satu atau lebih slaid yang anda pilih, kembali ke tab rumah dan dalam pandangan Normal, pilih slaid anda daripada anak tetingkap imej kecil di sebelah kiri. Untuk memilih berbilang slaid, tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik slaid yang anda ingin cetak. Apabila anda selesai dengan pilihan anda, klik fail > Cetak, dan gunakan opsyen Cetak pilihan .

 • Untuk mencetak slaid yang anda usahakan kanan sebelum memilih fail > Cetak, gunakan opsyen Cetak pilihan . (Selepas anda memilih opsyen ini, anak tetingkap pratonton menunjukkan anda slaid yang akan dicetak.)

Apabila anda mencetak nota penyampai, anda mendapat satu slaid per halaman, dengan ruang yang diperuntukkan untuk Nota penyampai di bawah slaid. Anak tetingkap pratonton dalam kotak dialog cetak menunjukkan anda pada halaman bercetak anda rupa.

 1. Dalam kotak dialog Cetak , di bawah seting, pilih kotak kedua (yang secara lalai disetkan kepada Slaid halaman penuh) untuk mengembangkan senarai opsyen. Kemudian, di bawah Tataletak cetak, pilih Halaman Nota.

  Tataletak Nota
 2. Jika anda melalui seting opsyen cetak, pilih Cetak. Jika tidak, teruskan untuk menandakan seting lain seperti yang diterangkan dalam prosedur lain dalam artikel ini.

Opsyen lain di bawah Tataletak cetakdan semua opsyen di bawah Nota edaran, hanya mencetak slaid atau kandungan slaid dan bukannya Nota penyampai.

Anda boleh mencetak nota edaran yang menunjukkan 1, 2, 3, 4, 6 atau 9 slaid setiap halaman. Jika anda mencetak tiga slaid setiap halaman, slaid muncul di sebelah kiri halaman dengan bercetak garis untuk mengambil Nota di sebelah kanan halaman. Tataletak "tiga ke atas" ini ialah satu-satunya yang termasuk bercetak garis untuk mengambil Nota.

(Untuk maklumat tentang Nota edaran Reka bentuk, seperti cara untuk menyediakan tataletak dan orientasi slaid atau mengubah pengepala, pengaki atau latar, lihat mencipta atau mengubah Nota edaran persembahan.)

 1. Dalam kotak dialog Cetak , di bawah seting, pilih kotak kedua (yang secara lalai disetkan kepada Slaid halaman penuh) untuk mengembangkan senarai opsyen. Kemudian, di bawah Nota edaran, pilih tataletak halaman yang anda inginkan.

  Tataletak untuk mencetak nota edaran

  Untuk halaman Nota edaran mengandungi empat, enam atau sembilan slaid, Terdapat dua opsyen untuk dipilih bagi setiap: tertib (seperti digambarkan dalam gambar pertama di bawah) mendatar atau menegak tertib (kedua gambar di bawah).

  Tataletak slaid berbilang mendatar pada halaman bercetak

  Tataletak slaid berbilang menegak pada halaman bercetak

 2. Jika anda melalui seting opsyen cetak, pilih Cetak. Jika tidak, teruskan untuk menandakan seting lain seperti yang diterangkan dalam prosedur lain dalam artikel ini.

Dengan opsyen ini, anda mendapat satu slaid per halaman. Orientasi (landskap atau potret) halaman bercetak secara automatik dipadankan orientasi tataletak slaid anda.

 1. Dalam kotak dialog Cetak , di bawah seting, pastikan bahawa kotak kedua disetkan kepada Slaid halaman penuh. Jika ia tidak, klik anak panah ke bawah pada kawalan untuk mengembangkan senarai opsyen. Kemudian, di bawah Tataletak cetak, pilih Slaid halaman penuh.

  Tataletak slaid bersaiz penuh
 2. Jika anda melalui seting opsyen cetak, pilih Cetak. Jika tidak, teruskan untuk menandakan seting lain seperti yang diterangkan dalam prosedur lain dalam artikel ini.

Opsyen tataletak lain:   

 • Pilih Bingkai slaid untuk mencetak nipis sempadan di sekeliling setiap slaid.

 • Pilih skala untuk muat kertas untuk memastikan kandungan slaid dicetak dalam saiz maksimum yang akan muat pada saiz halaman dan orientasi yang telah anda pilih.

 • Pilih opsyen kualiti tinggi untuk meningkatkan resolusi, mencampurkan lutsinar grafik dan mencetak bayang lembut dalam cetakan anda.

 • Jika anda memilih Cetak komen dan dakwat penanda, halaman yang berasingan dicetak bagi komen yang berada dalam persembahan.

Opsyen tataletak tambahan

 1. Dalam kotak dialog Cetak , di bawah seting, pilih kotak kedua (yang secara lalai disetkan kepada Slaid halaman penuh) untuk mengembangkan senarai opsyen. Kemudian, di bawah Tataletak cetak, pilih rangka.

  Tataletak untuk mencetak rangka
 2. Jika anda melalui seting opsyen cetak, pilih Cetak. Jika tidak, teruskan untuk menandakan seting lain seperti yang diterangkan dalam prosedur lain dalam artikel ini.

Pencetak sedang bersambung

Pilih butang Sifat pencetak untuk:

 • Pilih media output pada tab Kertas/kualiti : Kertas biasa, kelutsinaran, stok Kad, Kertas berkilatdan sebagainya.

 • Pilih kualiti cetak untuk grafik: opsyen ini mungkin berbeza-beza mengikut pencetak, tetapi contohnya, mungkin maksud pilihan sama ada 600 x 600 titik per inci atau titik 1200 x 1200 lebih resolusi tinggi per inci.

 • Pilih orientasi halaman: PowerPoint biasanya memilih orientasi kanan halaman yang berdasarkan pada opsyen yang anda telah memilih sudah. Tetapi anda boleh memilih orientasi halaman (potret atau landskap) dalam kotak dialog Sifat pencetak .

Pilih senarai warna dan kemudian pilih salah satu yang berikut:

Opsyen warna dalam kotak dialog cetak

Pilihan

Perihalan

Warna

Opsyen ini mencetak dalam warna pada pencetak warna.

Untuk mengelakkan warna latar belakang dicetak, anda boleh sama ada mencetak slaid anda dalam skala kelabu (lihat skala kelabu di bawah untuk maklumat lanjut), atau anda boleh mengalih keluar warna latar daripada persembahan anda. Untuk mengalih keluar warna latar, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan latar , klik Gaya latar, dan kemudian pilih gaya 1.

Skala kelabu

Opsyen ini mencetak imej dan mengandungi variasi warna kelabu antara hitam dan putih. Isian latar dicetak sebagai putih, supaya teks akan lebih mudah dibaca. (Kadangkala skala kelabu kelihatan sama sebagai tulen hitam dan putih.)

Hitam putih tulen

Opsyen ini mencetak nota edaran tanpa isian kelabu.

Jika anda ingin menyimpan seting cetak yang sama untuk persembahan tertentu, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab fail , pilih opsyen > lanjutan.

 2. Pilih sama ada gunakan seting cetak yang digunakan baru-baru ini atau gunakan seting cetak berikut. Jika anda memilih opsyen kedua, tentukan seting yang anda inginkan, seperti tataletak apa untuk digunakan, dan sama ada untuk mencetak slaid tersembunyi:

  Mengesetkan seting cetak lalai untuk persembahan tertentu

Seting ini hanya digunakan pada persembahan tunggal. Ia tidak digunakan pada semua persembahan yang anda cetak selepas itu.

Pada Mac anda, anda boleh Setkan pratonton saiz slaid, orientasi halaman dan nombor slaid permulaan persembahan anda dan Setkan opsyen cetakan.

Ikuti langkah ini sebelum anda menambah kandungan. Jika anda mengubah saiz slaid atau orientasi selepas anda menambah kandungan, kandungan mungkin semula diskalakan.

 1. Pada tab Reka bentuk , klik saiz slaid > Persediaan halaman.

 2. Dalam senarai slaid disaizkan untuk , semak saiz kertas yang anda akan menggunakan.

  Nota: Untuk mencetak ada kelutsinaran atas, klik atas.

 3. Jika anda memilih tersuai dalam langkah 2, taipkan atau pilih ukuran yang anda inginkan dalam kotak lebar dan tinggi .

 4. Untuk mengeset orientasi halaman untuk slaid, pada kotak dialog Persediaan halaman , di bawah orientasi, klik potret atau landskap.

  Nota: Semua slaid dalam persembahan mempunyai orientasi yang sama. Nota, Nota edaran dan rangka boleh mempunyai orientasi berbeza daripada slaid dalam persembahan.

 5. Untuk nombor slaid anda:

  1. Pada kotak dialog Persediaan halaman , klik Pengepala/pengaki.

  2. Klik nombor slaiddan dalam kotak bermula pada , masukkan nombor yang anda ingin muncul pada slaid pertama atau Nota edaran. Slaid seterusnya akan dinomborkan secara berjujukan.

 6. Klik Guna kemudian klik OK.

Untuk maklumat lanjut tentang mengkonfigurasikan saiz slaid dan menyimpan pilihan anda untuk persembahan yang akan datang, lihat mengubah nisbah aspek (saiz) slaid anda dalam PowerPoint 2016 for Mac.

Persembahan boleh mengandungi unsur grafik yang mungkin tidak kelihatan sama apabila anda mencetaknya. Oleh itu, ia adalah idea yang baik untuk pratonton slaid sebelum anda mencetak.

Jika anda menggunakan PowerPoint 2016 for Mac

 1. Pada menu fail , klik Cetak > Tunjukkan butiran.

 2. Pilih tataletak daripada senarai tataletak . Contohnya, pilih Nota edaran (slaid 2 per halaman).

  Pratonton tataletak akan muncul di sebelah kiri kotak dialog Cetak , anda boleh menggunakan Majukan dan kembali kawalan untuk halaman melalui pratonton.

Jika anda menggunakan PowerPoint 2011 for Mac

Untuk dengan cepat pratonton imej kecil setiap halaman:

 1. Pada menu Fail klik Cetak.

 2. Pilih kotak semak Tunjukkan pratonton cepat .

  Jika anda tidak melihat kotak semak Tunjukkan pratonton cepat , klik anak panah Anak Panah Kembangkan Dialog Cetak untuk mengembangkan kotak dialog Cetak .

 3. Gunakan anak panah di bawah anak tetingkap pratonton untuk menyemak semula slaid dalam persembahan anda.

Untuk pratonton halaman dalam skrin penuh:

 1. Pada menu Fail klik Cetak.

 2. Dalam kotak dialog Cetak , klik pratonton.

Ikuti langkah ini untuk mengesetkan opsyen cetakan (termasuk bilangan salinan, pencetak, slaid untuk mencetak, nombor slaid pada setiap halaman, opsyen warna dan banyak lagi), dan kemudian mencetak slaid anda.

 1. Klik tab Fail.

 2. Jika anda menggunakan PowerPoint untuk Mac 2016, klik Cetak > Tunjukkan butiran.

 3. Dalam kotak pencetak , pilih pencetak yang anda ingin gunakan. (Jika anda ingin mencetak dalam warna, pastikan untuk memilih pencetak warna.)

 4. Dalam kotak salinan , masukkan bilangan salinan yang anda ingin cetak.

 5. Di sebelah slaid, pilih slaid yang anda ingin cetak:

  • Untuk mencetak semua slaid, klik Semua.

  • Untuk mencetak siri slaid, klik daripada dan kemudian masukkan nombor slaid dalam kotak dari dan hingga .

  • Untuk mencetak satu atau lebih slaid yang anda pilih, klik Bataldan pada tab pandangan , dalam pandangan Normal, pilih slaid anda daripada anak tetingkap kiri. Tekan dan tahan kekunci perintah PERINTAH sementara anda klik slaid yang anda ingin cetak. Apabila anda selesai dengan pilihan anda, klik fail > Cetak > slaid terpilih.

  • Untuk mencetak slaid tertentu dengan nombor, klik Cetak semua slaid > Julat tersuai, kemudian masukkan senarai individu slaid mengikut nombor, julat, atau kedua-duanya. Gunakan koma untuk mengasingkan nombor dan tanpa Ruang; Contohnya, 1,3,5 12.

 6. Jika anda menggunakan PowerPoint 2016 for Mac, pada senarai tataletak , pilih daripada opsyen berikut. Jika anda menggunakan PowerPoint 2011 for Mac, buat pilihan anda daripada kotak Cetak apa timbul.

  • Untuk mencetak satu slaid pada halaman penuh, klik slaid.

  • Untuk mencetak satu atau berbilang slaid per halaman dalam format Nota edaran, di bawah Nota edaran, klik bilangan slaid yang anda inginkan setiap halaman.

  • Untuk mencetak persembahan anda dengan Nota penyampai, klik Nota.

  • Untuk mencetak rangka persembahan anda, klik rangka.

 7. Untuk mengubah orientasi, klik ikon potret atau landskap.

 8. Di bawah Output, pilih daripada opsyen berikut.

  Nota: Dalam PowerPoint 2011, anda mungkin perlu klik anak panah Anak Panah Kembangkan Dialog Cetak untuk mengembangkan kotak dialog Cetak .

  • Warna - opsyen ini dicetak dalam warna pada pencetak warna. Untuk mengelakkan warna latar belakang dicetak, anda boleh sama ada mencetak slaid anda dalam skala kelabu (lihat skala kelabu di bawah untuk maklumat lanjut), atau anda boleh mengalih keluar warna latar daripada persembahan anda. Untuk mengalih keluar warna latar, pada tab Reka bentuk , klik Format latar, dan kemudian pilih Sembunyikan grafik latar.

  • Skala kelabu - opsyen ini mencetak imej yang mengandungi variasi warna kelabu antara hitam dan putih. Isian latar dicetak sebagai putih, supaya teks akan lebih mudah dibaca. (Kadangkala skala kelabu kelihatan sama sebagai tulen hitam dan putih.) Lihat Jadual di bawah untuk Perihalan terperinci opsyen skala kelabu.

  • Tulen hitam dan putih - opsyen ini mencetak nota edaran tanpa isian kelabu.

 9. Untuk memasukkan atau mengubah pengepala dan pengaki, klik pada pengepala / pengaki butang, dan kemudian buat pilihan anda. Slaid boleh mempunyai pengaki sahaja. Nota & Nota edaran boleh mempunyai pengepala dan pengaki. Klik gunakan untuk semua untuk menyimpan perubahan anda.

 10. Apabila anda selesai dengan pilihan anda, klik Cetak.

Objek

Menunjukkan dalam skala kelabu sebagai

Menunjukkan kontras tinggi hitam putih sebagai

Teks

Hitam

Hitam

Bayang teks

Tersembunyi

Tersembunyi

Cetak timbul

Tersembunyi

Tersembunyi

Isian

Skala Kelabu

Putih

Bingkai

Hitam

Hitam

Isian corak

Skala Kelabu

Putih

Garis

Hitam

Hitam

Bayang objek

Skala Kelabu

Hitam

Imej peta bit

Skala Kelabu

Skala Kelabu

Latar slaid

Putih

Putih

Carta

Skala Kelabu

Skala Kelabu

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×