Mencetak lembaran kerja dalam orientasi landskap atau potret

Mencetak lembaran kerja dalam orientasi landskap atau potret

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Secara lalai, Microsoft Excel mencetak lembaran kerja dalam orientasi potret (lebih tinggi daripada lebar). Anda boleh mengubah orientasi halaman kepada landskap secara lembaran kerja demi lembaran kerja.

Mengubah orientasi halaman

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah orientasinya.

  Tip: Apabila berbilang lembaran kerja dipilih, [Kumpulan] muncul dalam bar tajuk di bahagian atas lembaran kerja. Untuk membatalkan pemilihan berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika tiada helaian yang tidak dipilih kelihatan, klik kanan tab helaian terpilih kemudian klik Leraikan Helaian.

 2. Pada tab Tataletak Halaman dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Orientasi kemudian klik Potret atau Landskap.

  Pada tab Rumah, klik Orientasi

  Notes: 

  • Jika anda tidak mempunyai pencetak disediakan, opsyen Orientasi akan kelihatan malap dan anda tidak dapat memilihnya. Untuk menyelesaikan ini, anda mesti menyediakan pencetak. Opsyen juga akan kelihatan malap apabila anda mengedit kandungan sel. Untuk menyelesaikan ini, tekan Enter untuk menerima perubahan atau Esc untuk membatalkan perubahan.

  • Oleh sebab anda boleh mengesetkan orientasi halaman setiap lembaran kerja dengan lembaran kerja, anda mungkin mencetak beberapa lembaran kerja dalam buku kerja dalam satu orientasi (seperti orientasi potret) dan lembaran kerja lain dalam buku kerja yang sama dalam orientasi bertentangan (seperti landskap orientasi). Hanya Setkan orientasi bagi setiap lembaran kerja yang bersesuaian dan kemudian mencetak lembaran kerja atau buku kerja.

Mengubah orientasi halaman apabila anda bersedia untuk mencetak

 1. Pilih lembaran kerja atau data lembaran kerja yang anda ingin cetak.

 2. Klik fail > Cetak.

 3. Dalam kotak juntai bawah Orientasi Halaman, di bawah Seting, klik Orientasi Potret atau Orientasi Landskap.

 4. Apabila anda bersedia untuk mencetak, klik Cetak.

Mencipta templat yang menggunakan orientasi landskap secara lalai

Untuk menjimatkan masa, anda boleh menyimpan buku kerja yang dikonfigurasikan untuk mencetak dalam orientasi landskap sebagai template. Anda kemudiannya boleh menggunakan templat ini untuk mencipta buku kerja yang lain.

Mencipta templat

 1. Cipta buku kerja.

 2. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah orientasinya.

  Cara memilih lembaran kerja

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Helaian tunggal

  Klik tab helaian.

  Klik tab Helaian

  Jika anda tidak melihat tab yang anda inginkan, klik butang pengskrolan tab untuk memaparkan tab kemudian klik pada tab.

  Klik anak panah skrol tab

  Dua atau lebih helaian bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik tab bagi helaian terakhir yang anda ingin pilih.

  Dua atau lebih helaian bukan bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tab bagi helaian lain yang anda ingin pilih.

  Semua helaian dalam buku kerja

  Klik kanan tab helaian kemudian klik Pilih Semua Helaian.

  Note: Apabila berbilang lembaran kerja dipilih, [Kumpulan] muncul dalam bar tajuk di bahagian atas lembaran kerja. Untuk membatalkan pemilihan berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika tiada helaian yang tidak dipilih kelihatan, klik kanan tab helaian terpilih kemudian klik Leraikan Helaian.

 3. Pada tab Tataletak Halaman dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Orientasi kemudian klik Landskap.

  Pada tab Rumah, klik Orientasi

  Note: Jika anda tidak mempunyai pencetak disediakan, opsyen Orientasi akan kelihatan malap dan anda tidak dapat memilihnya. Untuk menyelesaikan ini, anda mesti menyediakan pencetak. Opsyen juga akan kelihatan malap apabila anda mengedit kandungan sel. Untuk menyelesaikan ini, tekan Enter untuk menerima perubahan atau Esc untuk membatalkan perubahan.

 4. Lakukan sebarang penyesuaian mengikut keperluan.

  Tip: Jika anda ingin menyesuaikan beberapa lembaran kerja pada satu masa, anda boleh kumpulkan lembaran kerja buat sementara, lakukan perubahan anda kemudian leraikannya. Untuk mengumpulkan lembaran kerja, klik kanan mana-mana tab di bahagian bawah lembaran kerja. Pada menu pintasan, klik Pilih Semua Lembaran. Dalam bar tajuk, anda seharusnya melihat nama buku kerja diikuti oleh perkataan [Kumpulan]. Kemudian, ubah orientasi kepada landskap atau lakukan sebarang penyesuaian lain yang anda inginkan. Untuk mematikan pengumpulan, klik kanan mana-mana tab kemudian klik Leraikan Lembaran (atau hanya klik tab lembaran kerja yang lain).

 5. Klik tab Fail.

 6. Klik Simpan Sebagai kemudian pilih lokasi yang anda ingin simpankan lembaran kerja anda. Contohnya, klik Komputer (atau PC Ini dalam Excel 2016) kemudian klik Desktop.

 7. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama yang anda ingin gunakan untuk templat.

 8. Dalam kotak Simpan sebagai jenis, klik Templat Excel (*.xltx) atau klik Templat Makro Didayakan Excel (*.xltm) jika buku kerja mengandungi makro yang anda ingin tersedia dalam templat.

 9. Klik Simpan.

  Templat akan dihantar dalam folder Templat secara automatik.

  Untuk menggunakan templat untuk mencipta buku kerja, lakukan yang berikut (untuk Excel 2016, Excel 2013 dan Excel 2010 sahaja):

  1. Klik Fail > Baru.

  2. Klik Peribadi.

  3. Klik ikon atau nama templat yang anda simpan.

Halaman atas

Mengubah orientasi halaman dalam lembaran kerja

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah orientasinya.

  Cara memilih lembaran kerja

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Helaian tunggal

  Klik tab helaian.

  Tab helaian aktif

  Jika anda tidak melihat tab yang anda inginkan, klik butang pengskrolan tab untuk memaparkan tab kemudian klik pada tab.

  Butang pengskrolan tab

  Dua atau lebih helaian bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik tab bagi helaian terakhir yang anda ingin pilih.

  Dua atau lebih helaian bukan bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik tab bagi helaian lain yang anda ingin pilih.

  Semua helaian dalam buku kerja

  Klik kanan tab helaian kemudian klik Pilih Semua Helaian pada shortcut menu.

  Note: Apabila berbilang lembaran kerja dipilih, [Kumpulan] muncul dalam bar tajuk di bahagian atas lembaran kerja. Untuk membatalkan pemilihan berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika tiada helaian yang tidak dipilih kelihatan, klik kanan tab helaian terpilih, kemudian klik Leraikan Helaian pada menu pintas.

 2. Pada tab Tataletak Halaman dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Orientasi kemudian klik Potret atau Landskap.

  Imej Reben Excel

  Tip: Untuk melihat sempadan halaman bercetak lebih ketara, anda boleh bekerja dalam pandangan Tataletak halaman (tabpandangan , Kumpulan Pandangan buku kerja ).

Mengubah orientasi halaman apabila anda bersedia untuk mencetak

 1. Pilih lembaran kerja atau data lembaran kerja yang anda ingin cetak.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Cetak.

 3. Dalam kotak dialog Cetak , klik sifat.

 4. Dalam kotak dialog sifat pencetak, dalam tab tataletak , di bawah orientasi, klik potret atau landskap, dan klik OK.

 5. Apabila anda bersedia untuk mencetak, klik Cetak.

Note: Jika anda tidak mempunyai pencetak menyediakan, opsyen orientasi akan kelihatan malap dan anda tidak akan dapat untuk memilihnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, anda mesti menyediakan pencetak. Opsyen juga kelihatan malap apabila anda berada dalam proses mengedit kandungan sel. Untuk menyelesaikan masalah ini, tekan ENTER untuk menerima perubahan atau ESC untuk membatalkan perubahan.

Mencipta templat yang menggunakan orientasi landskap secara lalai

Untuk menjimatkan masa, anda boleh menyimpan buku kerja yang dikonfigurasikan untuk mencetak dalam orientasi landskap sebagai template. Anda kemudiannya boleh menggunakan templat ini untuk mencipta buku kerja yang lain.

Mencipta templat

 1. Cipta buku kerja baru.

 2. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah orientasinya.

  Cara memilih lembaran kerja

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Helaian tunggal

  Klik tab helaian.

  Tab helaian aktif

  Jika anda tidak melihat tab yang anda inginkan, klik butang pengskrolan tab untuk memaparkan tab kemudian klik pada tab.

  Butang pengskrolan tab

  Dua atau lebih helaian bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik tab bagi helaian terakhir yang anda ingin pilih.

  Dua atau lebih helaian bukan bersebelahan

  Klik pada tab untuk helaian pertama. Kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda klik tab bagi helaian lain yang anda ingin pilih.

  Semua helaian dalam buku kerja

  Klik kanan tab helaian kemudian klik Pilih Semua Helaian pada shortcut menu.

  Tip: Apabila berbilang lembaran kerja dipilih, [Kumpulan] muncul dalam bar tajuk di bahagian atas lembaran kerja. Untuk membatalkan pemilihan berbilang lembaran kerja dalam buku kerja, klik sebarang lembaran kerja yang tidak dipilih. Jika tiada helaian yang tidak dipilih kelihatan, klik kanan tab helaian terpilih, kemudian klik Leraikan Helaian pada menu pintas.

 3. Pada tab Tataletak Halaman dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Orientasi kemudian klik Landskap.

  Imej Reben Excel

  Note: Jika anda tidak mempunyai pencetak menyediakan, opsyen orientasi akan kelihatan malap dan anda tidak akan dapat untuk memilihnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, anda mesti menyediakan pencetak. Opsyen juga kelihatan malap apabila anda berada dalam proses mengedit kandungan sel. Untuk menyelesaikan masalah ini, tekan ENTER untuk menerima perubahan atau ESC untuk membatalkan perubahan.

 4. Lakukan sebarang penyesuaian mengikut keperluan.

  Tip: Jika anda ingin sesuaikan bilangan lembaran kerja sekaligus, anda boleh buat sementara waktu Kumpulan lembaran kerja, buat perubahan anda dan kemudian meleraikan mereka. Untuk mengumpulkan lembaran kerja, klik kanan sebarang tab di bahagian bawah lembaran kerja. Pada menu pintas, klik Pilih semua helaian. Dalam bar tajuk, anda akan melihat nama buku kerja yang diikuti oleh word [Kumpulan]. Kemudian, mengubah orientasi landskap atau membuat penyesuaian lain yang anda inginkan. Untuk mematikan perkumpulan pada, klik kanan sebarang tab, dan kemudian klik Helaian meleraikan (atau hanya klik tab lembaran kerja lain). Jangan lupa untuk meleraikan lembaran kerja. Apabila lembaran kerja dikumpulkan, apa-apa sahaja yang anda lakukan untuk satu lembaran kerja mempengaruhi semua lembaran kerja lain, iaitu mungkin bukan yang anda inginkan.

 5. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan sebagai.

 6. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama yang anda ingin gunakan untuk templat.

 7. Dalam kotak Simpan sebagai jenis, klik Templat Excel (*.xltx) atau klik Templat Makro Didayakan Excel (*.xltm) jika buku kerja mengandungi makro yang anda ingin tersedia dalam templat.

 8. Klik Simpan.

  Templat akan ditempatkan dalam folder Templat secara automatik.

  Tip: Jika anda menyalin sebarang buku kerja Excel ke dalam folder templat, anda boleh menggunakan buku kerja tersebut sebagai templat tanpa menyimpannya dalam format fail templat (.xltx atau .xltm). Dalam Windows Vista, folder templat biasanya ialah C:\Users\ < nama anda > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates. Dalam Microsoft Windows XP, folder templat biasanya ialah C:\Documents dan seting\ \seting < nama anda > \Application Data\Microsoft\Templates.

 9. Untuk menggunakan templat untuk mencipta buku kerja baru, lakukan yang berikut:

  1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik baru.

  2. Di bawah Templat, klik Templat Saya.

  3. Dalam kotak dialog baru , dwiklik templat yang anda baru cipta.

   Excel mencipta buku kerja baru yang berdasarkan templat anda.

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×