Mencatat lembaran kerja menggunakan komen

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menambah Nota kepada sel individu menggunakan komen untuk memberikan pembaca anda konteks tambahan untuk data yang dalamnya. Apabila sel mempunyai komen, penunjuk merah muncul di sudut sel. Apabila anda meletakkan penuding pada sel, komen muncul.

Contoh komen dalam lembaran kerja

 1. Pilih sel yang anda ingin tambahkan komen dan lakukan salah satu daripada berikut:

  • Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Komen Baru.

 2. Dalam isi komen, taipkan teks komen.

 3. Klik di luar kotak komen.

  Kotak komen hilang tetapi kekal penunjuk komen. Untuk melihat komen, letakkan penuding di atasnya. Untuk memastikan komen yang kelihatan, lihat seksyen paparkan atau sembunyikan komen pada lembaran kerja .

  Nota: Apabila anda Mengisih data dalam lembaran kerja, komen Mengisih bersama-sama dengan data. Walau bagaimanapun, dalam laporan Jadual pangsi, komen tidak mengalihkan dengan sel apabila anda mengubah tataletak laporan.

 1. Pilih sel yang mengandungi komen yang anda ingin edit.

 2. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Edit Komen.

  Klik Edit Komen pada tab Semak Semula

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh tekan Shift + F2.

  Nota: Jika sel yang anda pilih tidak mempunyai komen, perintah Edit Komen tidak tersedia dalam kumpulan Komen. Sebaliknya, perintah Komen Baru tersedia.

 3. Dwiklik teks dalam komen kemudian dalam kotak teks, edit teks komen.

Klik sel yang mengandungi komen yang anda mahu padamkan dan lakukan salah satu daripada berikut:

 • Klik kanan pada sel kemudian klik Padamkan Komen.

 • Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Padam.

Secara lalai, teks dalam komen menggunakan fon Tahoma dalam saiz fon 9. Anda tidak boleh mengubah fon lalai yang digunakan, tetapi anda boleh mengubah format teks komen dalam setiap komen. Anda juga boleh mengubah bentuk komen. Contohnya, anda boleh menggunakan petak bual yang bujur dan bukannya komen segi empat tepat. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen mengubah bentuk komen .

Memformatkan teks komen

 1. Klik sel yang mengandungi komen yang anda ingin formatkan dan lakukan salah satu daripada berikut:

  • Klik kanan pada sel kemudian klik Edit Komen.

  • Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Edit Komen.

   Klik Edit Komen pada tab Semak Semula

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh tekan Shift + F2.

   Nota: Jika sel yang anda pilih tidak mempunyai komen, perintah Edit Komen tidak tersedia dalam kumpulan Komen. Sebaliknya, perintah Komen Baru tersedia.

 2. Pilih teks komen yang anda ingin formatkan kemudian lakukan salah satu yang berikut:

  • Klik kanan pada pilihan, klik Formatkan Komen kemudian, dalam kotak dialog Formatkan Komen, pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  • Pada tab Rumah, dalam kumpulan Fon, klik opsyen pemformatan yang anda inginkan.

   Nota: Opsyen Warna Isian dan Warna Fon dalam kumpulan Fon tidak tersedia untuk teks komen. Untuk mengubah warna teks, anda boleh mengklik kanan pada teks komen yang dipilih, kemudian klik Formatkan Komen.

 1. Klik tab fail , kemudian klik opsyen. Dalam Excel 2007: klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik kategori Bar Alat Capaian Segera.

 3. Dalam kotak Pilih perintah daripada, klik Semua Perintah.

  Dalam senarai, pilih Edit Bentuk, klik Tambah kemudian klik OK.

  Ini menambah butang Edit Bentuk kepada Bar Alat Capaian Segera, yang terletak di penjuru atas kiri tetingkap Excel.

  Opsyen Edit Bentuk pada Bar Alat Capaian Segera

 4. Dalam lembaran kerja, pilih sel yang mengandungi komen yang anda ingin ubah bentuk.

 5. Untuk memaparkan komen pada lembaran kerja, pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Tunjukkan/Sembunyikan Komen.

  Opsyen Tunjukkan Semua Komen pada tab Semak Semula

 6. Klik sempadan komen.

 7. Pada Bar Alat Capaian Segera, klik Edit Bentuk kemudian klik Ubah Bentuk.

 8. Klik bentuk yang anda ingin gunakan.

 1. Klik kanan pada sel yang mempunyai komen yang anda ingin ubah, kemudian klik Tunjukkan/Sembunyikan Komen.

 2. Klik sempadan kotak komen supaya pemegang Pensaizan muncul. Pastikan bahawa penuding bukan dalam komen.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengalihkan komen, seret sempadan kotak komen, atau tekan kekunci anak panah.

  • Untuk mensaiz semula komen, seret pemegang pada sisi dan penjuru kotak komen.

 1. Pilih satu sel atau sel-sel yang mengandungi komen yang anda ingin salin.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin Imej butang .

  Pada tab Rumah, klik Salin

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl + C.

 3. Pilih sel atas kiri bagi bahagian tampal.

 4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik anak panah di bawah Tampal, kemudian klik Tampal Istimewa.

  Pintasan papan kekunci     Anda juga boleh tekan Ctrl+Alt+V.

 5. Dalam kotak dialog Tampal Istimewa, di bawah Tampal, klik Komen kemudian klik OK.

 6. Untuk membatalkan sempadan bergerak, klik sel lain atau tekan Esc.

Nota: 

 • Jangan tekan Enter selepas anda klik OK. Jika anda lakukan, kandungan sel akan disalin kepada kawasan tampal sebagai tambahan kepada komen.

 • Komen yang disalin menggantikan sebarang komen yang ada dalam bahagian destinasi.

Secara lalai, Excel memaparkan penunjuk hanya apabila sel mengandungi komen. Anda boleh mengawal cara Excel memaparkan komen dan penunjuk dalam sel dengan mengubah seting lalai untuk sentiasa menunjukkan atau menyembunyikan komen.

Kotak komen dan penunjuk segi tiga merahnya

Imej butang Penunjuk

Petak bual 2 Komen

Mengubah paparan lalai seting untuk komen

 1. Klik tab fail , kemudian klik opsyen. Dalam Excel 2007: klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Dalam kategori Lanjutan, di bawah Paparan, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menyembunyikan kedua-dua komen dan penunjuk di seluruh buku kerja, di bawah Untuk sel dengan komen, tunjukkan, klik Tiada komen atau penunjuk.

  • Untuk menunjukkan penunjuk tetapi memaparkan komen hanya apabila anda meletakkan penuding di atas selnya, di bawah Untuk sel yang mempunyai komen, tunjuk, klik Penunjuk sahaja, dan komen sedang menanti.

  • Untuk sentiasa memaparkan kedua-dua komen dan penunjuk, di bawah Untuk sel dengan komen, tunjukkan, klik Komen dan penunjuk.

Memaparkan atau menyembunyikan komen pada lembaran kerja

Klik satu sel atau sel-sel yang mengandungi penunjuk komen dan lakukan salah satu daripada berikut:

 • Klik kanan pada sel kemudian klik Tunjukkan/Sembunyikan Komen.

 • Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Tunjukkan/Sembunyikan.

 • Pada tab Semak Semula, klik Tunjukkan/Sembunyikan Komen

Memaparkan atau menyembunyikan semua komen pada lembaran kerja

 • Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Tunjukkan Semua Komen.

  Opsyen Tunjukkan Semua Komen pada tab Semak Semula

  Petua: Mengklik Tunjukkan Semua Komen sekali lagi akan menyembunyikan semua komen pada lembaran kerja.

Excel melabelkan setiap komen baru menggunakan nama yang anda tentukan dalam kotak dialog Opsyen. Anda boleh mengubah nama tersebut sebagaimana perlu.

 1. Klik tab fail dan kemudian klik opsyen. Dalam Excel 2007: klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Dalam kategori Umum, di bawah Peribadikan salinan Microsoft Office anda, taipkan nama dalam kotak Nama pengguna.

  Nota: Jika kotak Nama pengguna kosong, apabila anda tambahkan komen, Excel secara automatik mengesetkan nilai kotak Nama pengguna kepada nama pengguna anda, dan menggunakan nama itu untuk label.

Petua: Walaupun anda tidak boleh menyekat label komen, anda boleh mengalih keluar label daripada komen dengan memadamkannya.

 1. Pada lembaran kerja, klik sel pertama yang mengandungi komen yang anda ingin semak semula.

 2. Untuk menyemak semula setiap komen, pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Berikut atau Sebelumnya untuk melihat komen mengikut urutan atau susunan terbalik.

  Pada tab Semak Semula, klik Berikut atau Sebelumnya

Jika lembaran kerja anda mengandungi komen seperti yang ditunjukkan di sini, anda boleh mencetaknya, sama ada seperti ia muncul pada helaian atau pada hujung helaian.

 1. Klik lembaran kerja yang mengandungi komen yang anda ingin cetak.

 2. Untuk mencetak komen dalam lembaran kerja, paparkannya dengan melakukan satu daripada berikut:

  • Untuk memaparkan komen individu, klik kanan sel yang mengandungi komen, kemudian klik Tunjukkan/Sembunyikan Komen pada menu pintasan.

  • Untuk memaparkan semua komen dalam lembaran kerja, pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Komen, klik Tunjukkan Semua Komen.

   Opsyen Tunjukkan Semua Komen pada tab Semak Semula

 3. Jika perlu, anda boleh mengalih dan mensaiz semula sebarang komen yang bertindih. Untuk berbuat demikian, klik sempadan kotak komen agar pemegang muncul.

  Klik sisi kotak komen untuk mengalih atau mensaiz semulanya

  Untuk mengalihkan komen, seretkan sempadan kotak komen. Untuk mengubah saiznya, seret pemegang pada sisi dan penjuru kotak komen.

 4. Pada tab Tataletak Halaman, dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Pelancar Kotak Dialog bersebelahan dengan kotak dialog Persediaan Halaman.

  Klik anak panah di bahagian bawah kanan kumpulan Persediaan Halaman

 5. Klik tab Helaian.

 6. Dalam kotak Komen, klik Seperti yang dipaparkan pada helaian atau Pada hujung helaian.

  Pada tab Helaian, pilih opsyen di bawah Komen

 7. Pada bahagian bawah kotak dialog, klik Cetak. Itu membawa anda ke tab Fail dan kategori Cetak, yang anda boleh klik Cetak lagi untuk mencetak dokumen, atau mengubah seting seperti orientasi halaman sebelum anda mencetak.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×