Mencari teks dalam fail Office pada peranti mudah alih

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda mencari khusus perkataan atau frasa dalam persembahan, buku kerja atau dokumen, gunakan mencari untuk mencarinya.

Mencari untuk iPhone dan iPad

Nota: Pada masa ini, PowerPoint tidak menyokong Cari dan ganti.

 1. Untuk mencari persembahan anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon carian dalam PowerPoint for iPhone. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam persembahan anda.

 3. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan ikon opsyen carian dalam PowerPoint for iPhone. opsyenkiri kotak carian.

  Anda akan melihat dua opsyen yang anda boleh menghidupkan atau mematikan. Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan. Seluruh perkataan akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda. Untuk mendayakan salah satu opsyen ini, terbalikkan Togol untuk pada.

  Menunjukkan opsyen carian dalam PowerPoint for iPhone.

 4. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian berlaku bilangan kali yang perkataan atau frasa dalam persembahan anda.

  Menunjukkan pertanyaan dalam kotak carian dalam PowerPoint for iPhone.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi tempat istilah ditemui berlaku dalam persembahan anda.

  Menunjukkan sebelumnya dan anak panah berikut dalam bar carian dalam PowerPoint for iPhone.

 1. Untuk mencari fail anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon carian dalam PowerPoint for iPhone. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam dokumen atau buku kerja.

 3. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian bilangan kali yang perkataan atau frasa berlaku dalam dokumen atau buku kerja.

  Menunjukkan pertanyaan dalam kotak carian Word for iPhone.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi tempat istilah ditemui berlaku dalam dokumen atau buku kerja.

  Menunjukkan sebelumnya dan anak panah berikut dalam bar carian dalam PowerPoint for iPhone.

 4. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan ikon opsyen carian dalam PowerPoint for iPhone. opsyenkiri kotak carian.

  • Mencari hanya akan mencari perkataan atau frasa yang anda Cari dalam dokumen atau buku kerja.

  • Pilih Cari dan ganti jika anda ingin mencari perkataan atau frasa dan menggantikannya dengan perkataan yang berbeza atau frasa.

  • Pilih Cari dan ganti semua untuk mencari semua kejadian perkataan atau frasa dan gantikannya dengan berlainan perkataan atau frasa.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  • Seluruh perkataan akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  Menunjukkan opsyen carian dan dapatkan dalam Word for iPhone.

Mencari Windows Mobile

Nota: Pada masa ini, PowerPoint tidak menyokong Cari dan ganti.

 1. Untuk mencari persembahan anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam persembahan anda.

 3. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Padanan Word akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  Menunjukkan opsyen untuk mencari dalam PowerPoint Mobile: padanan huruf dan Match Word.

 4. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian berlaku bilangan kali yang perkataan atau frasa dalam persembahan anda.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi yang ditemui istilah berlaku dalam persembahan anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 1. Untuk mencari fail anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam buku kerja anda.

 3. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian bilangan kali yang perkataan atau frasa berlaku dalam buku kerja anda.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi tempat istilah ditemui berlaku dalam buku kerja anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 4. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Mencari hanya akan mencari perkataan atau frasa yang anda Cari dalam buku kerja anda.

  • Pilih Cari dan ganti jika anda ingin mencari perkataan atau frasa dan menggantikannya dengan perkataan yang berbeza atau frasa.

  • Pilih Cari dan ganti semua untuk mencari semua kejadian perkataan atau frasa dan gantikannya dengan berlainan perkataan atau frasa.

  • Pilih helaian untuk mencari perkataan hanya dalam helaian yang anda.

  • Pilih buku kerja untuk mencari semua helaian dalam buku kerja anda.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  • Seluruh perkataan akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  Menunjukkan opsyen lain untuk mencari dalam Excel Mobile.

 1. Untuk mencari fail anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam dokumen anda.

 3. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk berangka dalam kotak carian bilangan kali yang perkataan atau frasa berlaku dalam dokumen atau buku kerja.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi yang ditemui istilah berlaku dalam dokumen anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 4. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Mencari hanya akan mencari perkataan atau frasa yang anda Cari dalam dokumen anda.

  • Pilih menggantikan jika anda ingin mencari perkataan atau frasa dan menggantikannya dengan perkataan yang berbeza atau frasa.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  • Seluruh perkataan akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  • Pilih bunyinya seperti untuk mencari semua perkataan yang bunyi serupa dengan satu sama lain. (Contohnya, ia akan mencari kedua-dua ditangkap dan cot).

  Menunjukkan opsyen Cari untuk Word Mobile: menggantikan bunyi Word padanan, padanan huruf, seperti.

Mencari untuk telefon Android dan tablet

Nota: Pada masa ini, PowerPoint tidak menyokong Cari dan ganti.

 1. Untuk mencari persembahan anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam persembahan anda.

 3. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Padanan Word akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  Menunjukkan opsyen padanan huruf dan Match Word dalam PowerPoint for Android.

 4. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian berlaku bilangan kali yang perkataan atau frasa dalam persembahan anda.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi tempat istilah ditemui berlaku dalam persembahan anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 1. Untuk mencari fail anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam buku kerja anda.

 3. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian bilangan kali yang perkataan atau frasa berlaku dalam buku kerja anda.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi tempat istilah ditemui berlaku dalam buku kerja anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 4. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Mencari hanya akan mencari perkataan atau frasa yang anda Cari dalam buku kerja anda.

  • Pilih Cari dan ganti jika anda ingin mencari perkataan atau frasa dan menggantikannya dengan perkataan yang berbeza atau frasa.

  • Pilih Cari dan ganti semua untuk mencari semua kejadian perkataan atau frasa dan gantikannya dengan berlainan perkataan atau frasa.

  • Pilih helaian untuk mencari perkataan hanya dalam helaian yang anda.

  • Pilih buku kerja untuk mencari semua helaian dalam buku kerja anda.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  • Seluruh kandungan sel akan mencari hanya tepat perkataan atau frasa dalam anda sel yang dipilih dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  Menunjukkan yang mencari, Cari dan ganti, helaian, buku kerja, huruf dan seluruh kandungan sel opsyen mencari dalam Excel for Android.

 1. Untuk mencari fail anda untuk perkataan atau frasa tertentu, ketik ikon Menunjukkan ikon Cari dalam PowerPoint Mobile. mencaridi penjuru atas kanan.

 2. Masukkan perkataan atau frasa yang anda ingin Cari dalam dokumen anda.

 3. Sebaik sahaja anda telah memasukkan pertanyaan anda, anda akan melihat penunjuk angka dalam kotak carian bilangan kali yang perkataan atau frasa berlaku dalam dokumen atau buku kerja.

  Kemudian, anda boleh menggunakan anak panah untuk skrol menerusi yang ditemui istilah berlaku dalam dokumen anda.

  Menunjukkan anak panah kanan dan kiri dengan kotak carian Cari dalam PowerPoint Mobile.

 4. Untuk mendapatkan lebih banyak opsyen carian, ketik ikon Menunjukkan butang Opsyen lain dalam PowerPoint Mobile. Opsyen laindi sebelah kiri kotak carian.

  • Mencari hanya akan mencari perkataan atau frasa yang anda Cari dalam dokumen anda.

  • Pilih menggantikan jika anda ingin mencari perkataan atau frasa dan menggantikannya dengan perkataan yang berbeza atau frasa.

  • Huruf yang sepadan dengan akan sepadan dengan hasil carian anda betul-betul untuk sarung pertanyaan yang anda taipkan.

  • Seluruh perkataan akan mencari hanya perkataan sebenar yang anda taipkan dan bukannya mencadangkan perkataan yang mengandungi pertanyaan anda.

  • Pilih bunyinya seperti untuk mencari semua perkataan yang bunyi serupa dengan satu sama lain. (Contohnya, ia akan mencari kedua-dua ditangkap dan cot).

  Menunjukkan opsyen ganti, Match Word, padanan huruf dan Bunyi seperti mencari dalam Word for Android.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×