Mencari perkataan dalam tesaurus

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Menggunakan tesaurus, anda boleh mencari sinonim (berbeza perkataan dengan makna sama) dan Antonim (perkataan dengan makna bertentangan).

Petua: Dalam Microsoft Word, Microsoft PowerPoint dan Microsoft Outlook, anda boleh mencari perkataan dengan cepat jika anda klik kanan di mana-mana dalam dokumen, persembahan, buka mesej atau mesej yang dipratonton dalam anak tetingkap membaca, dan kemudian klik sinonim pada menu pintas.

 1. Pada tab semak semula , klik tesaurus.

  Tesaurus Tab Semak Semula Reben Excel

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari.

  Dalam Excel 2007 atau Excel 2010, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan . Dalam Excel 2013 atau Excel 2016, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas tesaurus .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, lakukan ini:

 • Dalam Excel 2007, klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Excel 2010 atau Excel 2013, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Excel 2016, pada tab semak semula , klik tesaurus. Di bahagian bawah anak tetingkap tugas tesaurus , pilih Bahasa daripada senarai juntai bawah.

Halaman atas

 1. Dalam OneNote 2007, pada menu alat , klik penyelidikan, dan kemudian dalam senarai semua buku rujukan , klik tesaurus.

  Anak tetingkap tugas penyelidikan

  Dalam OneNote 2010, pada tab semak semula , klik penyelidikan, dan kemudian dalam senarai semua buku rujukan , klik tesaurus.

  Tab Semak Semula, butang Penyelidikan

  Anak tetingkap tugas penyelidikan

  Dalam OneNote 2013 atau 2016 OneNote, pada tab semak semula , klik tesaurus.

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari. Hasil carian muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

Halaman atas

 1. Dalam Outlook 2007, dalam mesej baru, klik isi mesej dan kemudian, pada tab mesej , dalam Kumpulan pruf , klik ejaan, dan kemudian klik tesaurus.

  Dalam Outlook 2010, Outlook 2013 atau Outlook 2016 dalam mesej baru, klik isi mesej, dan kemudian pada tab semak semula , klik tesaurus.

  Ikon Tesaurus Reben Outlook

  Dalam Outlook 2007 atau Outlook 2010, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan . Dalam Outlook 2013 atau Outlook 2016, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas tesaurus .

  Nota: Dalam Microsoft Outlook, anak tetingkap tugas tesaurus atau penyelidikan kini tersedia dalam item Outlook sebarang baru, seperti mesej yang anda boleh gubah dalam, tetapi tidak dari tetingkap Outlook utama.

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari. Hasil carian muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, lakukan ini:

 • Dalam Outlook 2007, klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Outlook 2010 atau Outlook 2013, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Outlook 2016, pada tab semak semula , klik tesaurus. Di bahagian bawah anak tetingkap tugas tesaurus , pilih Bahasa daripada senarai juntai bawah.

Halaman atas

Nota: Menggunakan ALT + klik tidak disokong dalam Microsoft PowerPoint.

 1. Serlahkan perkataan yang anda ingin Cari.

 2. Pada tab semak semula , klik tesaurus.

  Tesaurus tab Semak Semula Reben PowerPoint

  Dalam PowerPoint 2007 atau PowerPoint 2010, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan . Dalam PowerPoint 2013 atau PowerPoint 2016, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas tesaurus .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, lakukan ini:

 • Dalam PowerPoint 2007, klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam PowerPoint 2010 atau PowerPoint 2013, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Outlook 2016, pada tab semak semula , klik tesaurus. Di bahagian bawah anak tetingkap tugas tesaurus , pilih Bahasa daripada senarai juntai bawah.

Halaman atas

 1. Dalam Publisher 2007, pada menu alat , klik penyelidikan, dan kemudian dalam senarai semua buku rujukan , klik tesaurus.

  Anak tetingkap tugas penyelidikan

  Dalam Publisher 2010 pada rumah tab, klik ejaan, dan kemudian klik tesaurus.

  Perintah menu tesaurus

  Dalam Publisher 2013 atau 2016 Publisher, pada tab semak semula , klik tesaurus.

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari. Hasil carian muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

Halaman atas

 1. Dalam Visio 2007, pada menu alat , klik penyelidikan, dan kemudian dalam senarai semua buku rujukan , klik tesaurus.

  Anak tetingkap tugas penyelidikan

  Dalam Visio 2010, Visio 2013 atau 2016 Visio, pada tab semak semula , klik tesaurus.

  Tesaurus tab Semak Semula Reben Visio

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari. Dalam Visio 2010, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan . Dalam Visio 2013 atau Visio 2016, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas tesaurus .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, lakukan ini:

 • Dalam Visio 2007, klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Visio 2010 atau Visio 2013, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Visio 2016, pada tab semak semula , klik tesaurus. Di bahagian bawah anak tetingkap tugas tesaurus , pilih Bahasa daripada senarai juntai bawah.

Halaman atas

 1. Pada tab semak semula , klik tesaurus.

  Tesaurus tab Semak Semula Reben Word

 2. Tekan ALT dan klik perkataan yang anda ingin Cari. Dalam Word 2007 atau Word 2010, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas penyelidikan . Dalam Word 2013 atau Word 2016, hasil yang muncul dalam anak tetingkap tugas tesaurus .

 3. Untuk menggunakan salah satu perkataan dalam senarai hasil atau untuk mencari perkataan yang lain, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan salah satu perkataan, tuding padanya, klik anak panah bawah dan kemudian klik Selit atau Salin.

  • Untuk mencari perkataan berkaitan tambahan, klik perkataan dalam senarai hasil.

Anda juga boleh mencari perkataan dalam tesaurus bahasa lain. Jika, contohnya, dokumen anda berada dalam Bahasa Perancis dan anda ingin sinonim, lakukan ini:

 • Dalam Word 2007, klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Word 2010 atau Word 2013, pada tab semak semula , klik penyelidikan. Klik opsyen penyelidikan dalam anak tetingkap tugas penyelidikan , dan kemudian di bawah buku rujukan, pilih opsyen tesaurus yang anda inginkan.

 • Dalam Word 2016, pada tab semak semula , klik tesaurus. Di bahagian bawah anak tetingkap tugas tesaurus , pilih Bahasa daripada senarai juntai bawah.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×