Mencari laporan kesihatan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sistem carian dalam SharePoint Server 2013 menyediakan dua jenis laporan kesihatan utama, laporan kesihatan pertanyaan dan laporan kesihatan rangkak.

Dalam artikel ini

Laporan kesihatan pertanyaan

Laporan kesihatan rangkak

Laporan kesihatan pertanyaan

Laporan tentang prestasi pertanyaan yang berikut adalah tersedia:

Laporan Kesihatan Pertanyaan

Perihalan

Arah aliran (Arah Aliran Kependaman Pertanyaan)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan (dalam milisaat) mengikut persentil. Contohnya, lima peratus daripada semua pertanyaan mempunyai kependaman rendah daripada kependaman yang ditunjukkan oleh garis persentil kelima dalam graf.

Graf termasuk tindanan kadar pertanyaan semasa selang masa yang ditetapkan, yang mana kadar pertanyaan ialah bilangan pertanyaan seminit untuk hasil dikembalikan bagi model objek pertanyaan (OM).

Graf juga termasuk tindanan kadar rangkak dan kadar kemas kini separa untuk analitis.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis klien

 • Halaman Hasil (halaman hasil carian), yang hanya ditunjukkan jika pengelogan verbose didayakan.

Secara lalai, graf memaparkan data untuk semua halaman hasil dalam aplikasi perkhidmatan Carian.

Keseluruhan (Kependaman Pertanyaan Keseluruhan)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kadar pertanyaan (bilangan pertanyaan seminit) dengan tindanan kependaman pertanyaan dalam milisaat.

Menunjukkan kependaman pertanyaan dalam setiap bidang berikut:

 • Model objek. Inilah masa yang diambil untuk berkomunikasi antara pelayan web dan bahagian belakang.

 • Bahagian belakang. Inilah masa yang diambil untuk mengubah pertanyaan, menjalankan carian indeks, memproses hasil (seperti mengalih keluar pendua) dan mengembalikan hasil kepada model objek.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis Klien

 • Halaman Hasil (halaman hasil carian), yang hanya ditunjukkan jika pengelogan verbose didayakan.

Secara lalai, graf menunjukkan data untuk semua halaman hasil dalam aplikasi perkhidmatan Carian.

Aliran Utama (Kependaman Pertanyaan Aliran SharePoint Lalai)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan (dalam milisaat) dalam aliran utama bagi pertanyaan dan pemprosesan hasil. Ini menunjukkan kepantasan sistem memproses pertanyaan dan mengembalikan hasil kepada pelayan web. Graf menunjukkan kependaman pertanyaan untuk:

 • Padanan syarat peraturan pertanyaan

 • Transformasi pertanyaan

 • Penghalaan pertanyaan

 • Pencampuran hasil

 • Pemilihan tataletak

 • Pengelogan pertanyaan

 • Lain-lain

Graf termasuk tindanan kadar pertanyaan semasa selang masa yang ditetapkan.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis Klien

Persekutuan (Kependaman Pertanyaan Persekutuan)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan dalam milisaat untuk semua jenis sumber hasil.

Secara lalai, graf menunjukkan data untuk semua halaman hasil dalam aplikasi perkhidmatan Carian.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis klien

 • Halaman Hasil (halaman hasil carian), yang hanya ditunjukkan jika pengelogan verbose didayakan.

 • Jenis sumber (jenis sumber hasil):

 • Pembekal Taruhan Terbaik

 • Pembekal Carian Exchange

 • Pembekal Orang Tempatan

 • Pembekal SharePoint Setempat

 • Pembekal OpenSearch

 • Pembekal Kegemaran Peribadi

 • Pembekal Orang Jauh

Pembekal Carian SharePoint (Kependaman Pertanyaan Aliran Carian SharePoint Setempat)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan (dalam milisaat) untuk semua pertanyaan yang diproses oleh pembekal carian SharePoint setempat. Graf menunjukkan kependaman pertanyaan untuk:

 • Menghuraikan kata kunci

 • Linguistik

 • Pemangkasan Keselamatan Cadangan

 • Pembinaan token keselamatan

 • Carian Indeks

 • Pemprosesan jenis hasil

 • Pemangkasan Keselamatan Tersuai

 • Penjanaan ringkasan

 • Lain-lain

Graf termasuk tindanan kadar pertanyaan semasa selang masa yang ditetapkan.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis klien

Pembekal Carian Orang (Kependaman Pertanyaan Aliran Carian Orang)

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan (dalam milisaat) untuk semua pertanyaan yang diproses oleh pembekal carian orang tempatan. Graf menunjukkan kependaman pertanyaan dalam setiap bidang berikut:

 • Menghuraikan kata kunci

 • Linguistik

 • Prapemprosesan orang

 • Pembinaan token keselamatan

 • Carian Indeks

 • Pemprosesan jenis hasil

 • Pemangkasan Keselamatan Tersuai

 • Penjanaan ringkasan

 • Lain-lain

Graf termasuk tindanan kadar pertanyaan semasa selang masa yang ditetapkan.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Jenis klien

Enjin Indeks (Kependaman Pertanyaan Enjin Indeks

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kependaman pertanyaan dalam milisaat untuk setiap pelayan indeks yang anda gunakan menapis. Secara lalai, graf menunjukkan data untuk semua halaman hasil dalam aplikasi perkhidmatan Carian. Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Pelayan Indeks (komputer yang mengehos sekurang-kurangnya satu petak indeks)

 • Halaman Hasil (halaman hasil carian), yang hanya ditunjukkan jika pengelogan verbose didayakan.

Graf termasuk tindanan masa carian indeks bagi selang masa ditetapkan pada masa lalu. Masa carian indeks ialah jumlah purata masa sepanjang minit tertentu yang diambil enjin indeks untuk mengembalikan hasil. Masa carian indeks hanya digunakan pada pertanyaan untuk enjin indeks mengembalikan hasil.

Halaman Atas

Laporan kesihatan rangkak

Laporan tentang kesihatan rangkak yang berikut adalah tersedia:

Laporan rangkak

Perihalan

Kadar rangkak

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan graf dan ringkasan yang berikut:

 • Bilangan item kandungan yang dirangkak seminit. Ini termasuk:

 • Jumlah item kandungan

 • Item yang diubah suai. Ini ialah item kandungan yang telah diubah dan dirangkak semula.

 • item yang tidak diubah suai. Ini ialah item kandungan yang tidak diubah dan tidak dirangkak.

 • Item keselamatan. Ini ialah item kandungan yang atribut keselamatan telah diubah.

 • Item dipadam. Ini ialah item kandungan yang telah dipadam dari sumber kandungan dan yang juga mesti dipadam daripada indeks.

 • Purata bilangan tindakan rangkak lain yang telah dijalankan seminit. Ini termasuk:

 • Cubaan semula (cubaan semula rangkak)

 • Ralat (ralat rangkak)

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Sumber kandungan (contohnya, Laman SharePoint setempat)

 • Mesin

Kependaman Rangkak

Untuk masa yang ditentukan, menunjukkan graf bilangan item yang membentuk beban rangkak, bagi setiap yang berikut:

 • Dalam Baris Gilir Perangkak

 • Menunggu untuk menyerahkan pemprosesan kandungan

 • Diserah kepada pemprosesan kandungan

 • Menunggu untuk Komit (SQL)

Anda boleh menapis laporan ini dengan mesin sahaja.

Untuk selang masa yang ditetapkan, juga menunjukkan graf dan ringkasan kependaman rangkak; jumlah masa dalam milisaat yang setiap item kandungan berada dalam setiap subsistem berikut dalam talian paip suapan:

 • Perangkak

 • Pengendali Protokol (PH)

 • Repositori

 • Masa SQL

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Sumber kandungan (contohnya, Laman SharePoint setempat)

 • Mesin

Baris Gilir Rangkak

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan bilangan item dalam dua baris gilir rangkak berikut:

 • Pautan untuk diproses. Ini ialah bilangan URL tidak dirangkak yang dibaris gilir untuk dirangkak.

 • Urus niaga yang dibaris gilir. Ini ialah bilangan URL dirangkak yang dibaris gilir untuk diproses dalam talian paip rangkak.

Anda boleh menapis laporan ini mengikut tarikh/masa mula dan tarikh/masa tamat.

Kesegaran Rangkak

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan kesegaran kandungan yang sedang diindeks oleh sistem carian. Cop masa diubah suai kali terakhir bagi setiap dokumen dibandingkan dengan masa yang ditetapkan dalam graf. Anda boleh melihat kesegaran kandungan seperti berikut:

 • Kurang dari 1 bulan yang lalu

 • Kurang dari 1 minggu yang lalu

 • Kurang dari 1 hari yang lalu

 • Kurang dari 4 jam yang lalu

Aktiviti Pemprosesan Kandungan

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan jumlah masa yang telah dihabiskan dalam pemprosesan kandungan untuk:

 • Sumber kandungan

 • Mesin

 • Komponen pemprosesan kandungan

 • Aktiviti pemprosesan kandungan

Graf menunjukkan jumlah masa yang telah dihabiskan dalam pelbagai aktiviti pemprosesan kandungan, seperti:

 • Pemprosesan linguistik

 • Penghuraian dokumen

 • Penjanaan ringkasan dokumen

 • Pengindeksan

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

 • Sumber kandungan

 • Mesin

 • Nama komponen pemprosesan kandungan

 • Aktiviti pemprosesan

Beban CPU Dan Memori

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan peratusan CPU yang digunakan, penggunaan memori dalam megabait dan gambaran keseluruhan sistem untuk proses ini:

 • MSSDmn

 • MSSearch

 • NodeRunner

 • Pemasa

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Mesin

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

Rangkak Berterusan

Untuk selang masa yang ditetapkan, menunjukkan masa (dalam milisaat) yang diambil oleh proses dengan tindanan masa penemuan (dalam minit) untuk:

 • Masa Dalam Jadual Pautan

 • Masa Dalam Jadual Baris Gilir

 • Masa Perangkak

 • Masa PH (Pengendali Protokol)

 • Masa Repositori

 • Masa Talian Paip Kandungan

 • Masa SQL

Anda boleh menapis laporan ini mengikut:

 • Sumber kandungan

 • Tarikh/masa mula

 • Tarikh/masa tamat

Untuk maklumat lanjut, lihat melihat diagnostik carian pada TechNet.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×