Mencari fungsi

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Note: Fungsi, kaedah, objek atau sifat yang diperihalkan dalam topik ini dinyahdayakan jika Perkhidmatan Microsoft Jet ungkapan berjalan dalam mod kotak pasir yang menghalang penilaian ungkapan yang mungkin tidak selamat. Untuk maklumat lanjut tentang mod kotak pasir, Cari "mod kotak Pasir" dalam bantuan.

Mengembalikan panjang menentukan posisi semasa Baca/tulis dalam fail dibuka menggunakan kenyataan terbuka .

Sintaks

Matlamat ( filenumber )

Diperlukan filenumberargument ialah Integer mengandungi sah file number.

Catatan

Mencari mengembalikan nilai antara 1 dan 2,147,483,647 (sama dengan 2 ^ 31-1), terangkum.

Berikut memerihalkan kembali nilai bagi setiap mod capaian fail.

Mod

Nilai Pengembalian

Rawak

Bilangan rekod berikut Baca atau ditulis

Perduaan,
Output,
Tambah,
Input

Bait kedudukan yang operasi seterusnya berlaku. Bait pertama dalam fail berada di kedudukan 1, bait kedua di posisi 2, dan sebagainya.


Contoh

Note: Contoh berikut menunjukkan penggunaan fungsi ini dalam Visual Basic for Applications (VBA) modul. Untuk maklumat lanjut tentang bekerja dengan VBA, pilih Rujukan pembangun dalam senarai juntai bawah di sebelah Cari dan memasukkan satu atau lebih istilah dalam kotak carian.

Contoh ini menggunakan fungsi carian untuk mengembalikan kedudukan fail semasa. Contoh menganggap TESTFILE ialah fail yang mengandungi rekod jenis takrifan pengguna Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Bagi fail yang dibuka dalam mod rawak, mencari mengembalikan bilangan rekod berikut.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Bagi fail yang dibuka dalam mod selain mod rawak, mencari mengembalikan kedudukan bait yang operasi seterusnya berlaku. Menganggap TESTFILE ialah fail mengandungi beberapa baris teks.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×