Mencari dan menggantikan teks dan data lain dalam dokumen Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Word menawarkan beberapa opsyen untuk mencari kandungan tertentu dalam dokumen anda. Anda boleh mencari dan menggantikan item seperti teks, imej, kapsyen, penanda buku atau jenis tertentu pemformatan seperti perenggan atau pemisah halaman. Anda boleh menggunakan perintah Pergi ke pergi ke pada kejadian tertentu kandungan dalam dokumen anda, dan anda juga boleh mengembangkan carian anda dengan menggunakan Kad bebas, kod atau ungkapan biasa untuk mencari perkataan atau frasa yang mengandungi aksara khusus atau gabungan aksara.

Nota: 

 • Word Online kini termasuk hanya asas Cari dan gantikan ciri. Buka dokumen anda dalam aplikasi desktop Word untuk menggunakan carian lanjutan dan menggantikan ciri, seperti mencari objek, mencari pemformatan, menggunakan pergi ke dan menggunakan Kad bebas, kod dan ungkapan biasa.

 • Sesetengah kandungan dalam topik ini mungkin tidak berkenaan dengan beberapa bahasa.

Mencari dan mengganti

Anda boleh dengan cepat mencari setiap kejadian khusus perkataan atau frasa.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , pilih Cari. Atau tekan Ctrl + F pada papan kekunci anda.

  Opsyen Cari pada tab rumah

  Anak tetingkap navigasi dipaparkan.

  Anak tetingkap Navigasi
 2. Dalam kotak carian, taipkan teks yang anda ingin Cari. Kejadian sebarang teks ditemui diserlahkan dalam dokumen dan disenaraikan dalam anak tetingkap navigasi .

  Hasil carian yang diserlahkan dalam anak tetingkap navigasi dan dokumen
 3. Menyemak lalu hasil menggunakan atas dan ke bawah anak panah kawalan.

Nota: Jika anda membuat perubahan dalam dokumen anda dan hilang hasil carian, klik anak panah bawah di bawah kotak carian untuk melihat senarai hasil sekali lagi.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , pilih Gantikan. Atau tekan Ctrl + H pada papan kekunci anda.

  Opsyen Ganti diserlahkan pada tab Rumah.

 2. Dalam kotak Cari apa , taipkan teks yang anda ingin Cari dan ganti.

 3. Dalam kotak Gantikan dengan, taipkan teks gantian.

  Mencari dan menggantikan teks

 4. Pilih Cari berikutnya, dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menggantikan teks yang diserlahkan, klik Gantikan.

  • Untuk menggantikan semua Tika teks dalam dokumen anda, klik Ganti semua.

  • Untuk melangkau Tika ini teks dan teruskan Tika seterusnya, klik Cari berikutnya.

  Menggantikan tab dalam kotak dialog Cari dan ganti

  Nota: Dalam Word Online, Terdapat butang Cari berikutnya . Menyemak lalu hasil menggunakan anak panah atas dan sendiri untuk menggantikan kejadian teks yang diserlahkan.

Untuk mencari objek seperti jadual, grafik, komen, Nota kaki, Nota hujung atau persamaan, lakukan yang berikut:

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Cari. Atau tekan Ctrl + F pada papan kekunci anda.

  Opsyen Cari pada tab rumah

  Anak tetingkap navigasi dipaparkan.

  Anak tetingkap Navigasi
 2. Klik anak panah di sebelah kanan kotak carian, dan kemudian pilih opsyen daripada senarai.

  Senarai ptions untuk mencari objek

  Hasil carian dipaparkan di bawah dalam kotak carian.

 3. Pilih hasil untuk melihatnya dalam dokumen anda, atau semak lalu semua hasil dengan mengklik anak panah kawalan.

Cari kotak dialog Cari dan ganti?

Untuk melakukan carian lanjutan menggunakan kotak dialog Cari dan ganti , lakukan salah satu yang berikut:

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , pilih anak panah di sebelah Cari, dan kemudian pilih Carian lanjutan.

  atau

 • Dalam anak tetingkap navigasi , klik anak panah di sebelah kanan kotak carian, dan kemudian pilih Carian lanjutan.

Dalam mencari dan menggantikan kotak dialog, klik lagi untuk opsyen carian terperinci.

Nota: Untuk set lebih kecil opsyen carian lanjutan, seperti padanan huruf atau mencari seluruh perkataan sahaja, dalam anak tetingkap navigasi, pilih anak panah di sebelah kanan kotak carian, dan kemudian pilih opsyen.

Anda boleh mencari dan menggantikan atau mengalih keluar pemformatan aksara dalam dokumen anda. Contohnya, anda boleh mencari khusus perkataan atau frasa dan mengubah warna fon atau anda boleh mencari pemformatan khusus, seperti tebal atau Serlahkan dan mengubahnya.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , pilih Gantikan. Atau tekan Ctrl + H pada papan kekunci anda.

  Opsyen Ganti diserlahkan pada tab Rumah.

 2. Jika anda tidak melihat butang Format , klik lagi.

  Butang Lagi

 3. Untuk mencari teks dengan pemformatan khusus, taipkan teks dalam kotak Cari apa . Untuk mencari pemformatan sahaja, biarkan kotak kosong.

 4. Klik Format, dan kemudian pilih format yang anda ingin Cari dan ganti. Contohnya, untuk mencari teks yang diserlahkan, klik Format > Serlahkan; untuk mencari teks tebal, klik Format > fon, dan kemudian dalam kotak dialog Fon mencari , pilih tebal dalam senarai gaya fon .

 5. Klik kotak gantikan dengan , klik Formatdan kemudian pilih format penggantian seperti yang diperihalkan dalam langkah 4.

  Nota: Jika anda juga ingin menggantikan teks, taipkan teks gantian dalam kotak gantikan dengan .

 6. Untuk mencari dan menggantikan setiap kejadian pemformatan tertentu, klik Cari berikutnya, dan kemudian klik ganti. Untuk menggantikan semua Tika pemformatan tertentu, klik Ganti semua.

Anda boleh mencari dan menggantikan aksara khas dan unsur dokumen seperti tab, perenggan menandakan (penyorong) dan pemisah halaman manual. Contohnya, anda boleh mencari semua garis berganda ruang (tanda perenggan dua) dan gantikannya dengan baris tunggal ruang (satu perenggan tanda).

Petua: Untuk menunjukkan simbol pemformatan tersembunyi, seperti ruang, tanda perenggan dan pemisah halaman, klik dalam Kumpulan perenggan pada tab rumah .

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik anak panah di sebelah Cari, dan kemudian klik Carian lanjutan.

  Opsyen Cari lanjutan pada menu Cari

 2. Jika anda tidak melihat butang istimewa , klik lagi.

  Butang Lagi

 3. Klik Khas, dan kemudian klik item yang anda inginkan.

 4. Jika anda ingin Gantikan item, klik tab Gantikan , dan kemudian taipkan apa yang anda ingin gunakan sebagai pengganti dalam kotak gantikan dengan .

 5. Untuk mencari dan menggantikan setiap kejadian item yang ditentukan, klik Cari berikutnya, dan kemudian klik ganti. Untuk menggantikan semua Tika item yang ditentukan, klik Ganti semua.

Mencari menggunakan pergi ke

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik anak panah di sebelah Cari, dan kemudian klik Pergi ke.

  Pergi ke Opsyen pada menu Cari

 2. Dalam kotak pergi ke apa , klik jenis item.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk pergi ke item tertentu, taipkan maklumat yang mengenal pasti sesuai bagi item dalam kotak jenis item Enter , dan kemudian klik Pergi ke.

  • Untuk pergi ke item berikut atau sebelumnya jenis tertentu, kosongkan kotak masukkan , dan kemudian klik berikut atau sebelumnya.

Cari menggunakan Kad bebas

Menggunakan Kad bebas untuk mencari teks. Contohnya, anda boleh menggunakan Kad bebas asterisk (*) untuk mencari rentetan aksara (contohnya, "s * d" mencari "sedih" dan "bermula").

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik anak panah di sebelah Cari, dan kemudian klik Carian lanjutan.

  Opsyen Cari lanjutan pada menu Cari

 2. Pilih kotak semak gunakan aksara bebas .

  Jika anda tidak melihat kotak semak gunakan aksara bebas , klik lagi.

  Butang Lagi

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memilih aksara Kad bebas daripada senarai, klik istimewa, klik aksara Kad bebas dan kemudian taipkan sebarang teks tambahan dalam kotak Cari apa . Untuk maklumat lanjut, lihat Jadual Kad bebas untuk item yang anda ingin Cari dan ganti, di bawah.

  • Taipkan aksara Kad bebas terus dalam kotak Cari apa . Untuk maklumat lanjut, lihat Jadual Kad bebas untuk item yang anda ingin Cari dan ganti, di bawah.

 4. Jika anda ingin Gantikan item, klik tab Gantikan , dan kemudian taipkan apa yang anda ingin gunakan sebagai pengganti dalam kotak gantikan dengan .

 5. Klik Cari berikutnya atau Cari Semua dan kemudian klik Gantikanatau klik Ganti semua untuk menggantikan semua Tika item.

  Nota: Untuk membatalkan carian yang sedang berjalan, tekan ESC.

Menggunakan tanda kurung () untuk mencipta kumpulan aksara Kad bebas dan teks dalam kotak Cari apa , dan kemudian gunakan \n dalam kotak Gantikan dengan menggunakan hasil expression setiap.

Anda boleh menggunakan Kad bebas \n untuk mencari ungkapan dan kemudian menggantikannya dengan ungkapan disusun semula. Contohnya, taipkan (Ashton) (Chris) dalam kotak Cari apa dan \2 \1 dalam kotak gantikan dengan . Word akan mencari Ashton Chris dan menggantikannya dengan Chris Ashton.

 • Apabila kotak semak gunakan aksara bebas dipilih, Word menemui hanya tepat teks yang anda tentukan. Perhatikan bahawa kotak semak padanan huruf dan mencari seluruh perkataan hanya akan tersedia (malap) untuk menunjukkan bahawa opsyen ini secara automatik dihidupkan. Anda tidak boleh mematikan opsyen ini.

 • Untuk mencari aksara yang ditakrifkan sebagai kad bebas, taipkan garis condong belakang (\) sebelum aksara. Contohnya, taipkan \? untuk mencari tanda soal atau \ untuk mencari aksara garis condong belakang (ini biasanya dipanggil "aksara escape").

 • Anda boleh menggunakan tanda kurungan untuk mengumpulkan aksara Kad bebas dan teks dan untuk menunjukkan tertib penilaian. Contohnya, taipkan < (pre)*(ed) > untuk mencari "presorted" dan "menghalang".

Untuk mencari

Type

Contoh

Sebarang aksara tunggal, termasuk aksara ruang dan tanda baca

?

s?t mencari duduk, Setkandan s t.

Salah satu aksara ini

[ ]

w [io] n mencari menang dan menang.

Sebarang aksara tunggal dalam julat ini

[-]

[r-t] ight mencari kanan, penglihatandan sempit. Julat mesti berada dalam tertib menaik.

Permulaan perkataan

<

< (antara) mencari menarik dan pintasan, tetapi tidak pecah.

Hujung perkataan

>

(dalam) > mencari dalam dan dalam, tetapi tidak menarik.

Ungkapan

()

Word mengingati hasil carian gabungan untuk digunakan dalam operasi ganti.

Sebarang aksara tunggal kecuali aksara dalam julat dalam kurungan

[! x-z]

t [! a m] ck mencari tock dan melipatkan, tetapi tidak Tindan atau tandakan.

Sebenarnya n kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n}

Fe {2} d mencari suapan tetapi tidak makan.

Sekurang-kurangnya n kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n}

Fe {1} d mencari makan dan suapan.

Daripada n untuk m kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n, m}

10 {1,3} mencari 10, 100dan 1000.

Kejadian satu atau lebih aksara sebelumnya atau ungkapan

@

Lo@t mencari banyak dan loot.

Sebarang rentetan aksara, termasuk aksara ruang dan tanda baca

*

s * d mencari sedih, bermuladan secara nyata diubah.

Menggunakan kod untuk mencari Surat, pemformatan, medan atau aksara khas

Untuk mencari

Type

Tanda perenggan ( Tanda perenggan )

^p (tidak berfungsi dalam kotak Cari apa apabila opsyen gunakan aksara bebas dihidupkan), atau ^ 13

Aksara tab ( aksara tab )

^t or ^9

Aksara ASCII

^ nnn, nnn yang manakah kod aksara

Aksara ANSI

^0 nnn, yang mana 0 adalah sifar dan nnn adalah kod aksara

Sempang Em (—)

^+

Sempang en (-)

^=

Aksara karet

^^

Pemisah baris manual ( garis pemisah manual )

^l or ^11

Pemisah lajur

^n or ^14

Pemisah halaman atau Seksyen

^12 (apabila menggantikan, menyelitkan pemisah halaman)

Pemisah halaman manual

^m (juga. mencari atau menggantikan pemisah Seksyen apabila opsyen gunakan aksara bebas dihidupkan)

Ruang bukan pemisah ( ruang bukan pemisah )

^ s

Tanda sempang bukan pemisah ( tanda sempang bukan pemisah )

^~

Sempang pilihan ( tanda sempang pilihan )

^-

Untuk mencari

Type

Sebarang aksara

^?

Sebarang digit

^#

Sebarang huruf

^$

Gambar atau grafik (dalam baris sahaja)

^ g

Tanda Nota kaki

^f or ^2

Tanda Nota hujung

^ e

Medan (apabila kod medan kelihatan)

^ d atau ^ 19 atau ^ 21

Komen (apabila komen dalam baris)

^a or ^5

Pemisah seksyen

^ b

Ruang putih

^w (mana-mana ruang atau sebarang gabungan biasa dan ruang bukan pemisah dan aksara tab)

Untuk mencari

Type

Kandungan papan klip Windows Microsoft

^ c

Mencari dan menggantikan teks dengan menggunakan ungkapan biasa (Lanjutan)

Anda boleh automasikan banyak Cari dan ganti tugas menggunakan aksara Kad bebas untuk membina ungkapan biasa, iaitu gabungan harafiah aksara teks dan kad bebas. Aksara teks harfiah menunjukkan teks yang mesti wujud dalam dalam rentetan teks sasaran. Aksara Kad bebas menunjukkan teks yang boleh berbeza dalam rentetan sasaran. Contohnya, anda boleh menggunakan ungkapan biasa untuk mencari dan mengalih keluar baris pendua daripada jadual besar atau untuk mengubah urutan senarai nama (mengubahnya daripada "Pertama keluarga" kepada "Keluarga, pertama").

Berikut adalah sampel yang anda boleh cuba. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara menggunakan ungkapan biasa yang transposes nama. Sentiasa ingat bahawa anda sentiasa menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk menjalankan ungkapan biasa anda. Juga, ingat bahawa jika ungkapan tidak berfungsi seperti yang dijangkakan, anda boleh sentiasa tekan CTRL + Z untuk membuat asal perubahan anda dan kemudian cuba ungkapan lain.

 1. Mulakan Word dan buka dokumen kosong yang baru.

 2. Salin nama berikut ke dalam dokumen.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Tamara Johnston

  Daniel Shimshoni

 3. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Gantikan untuk membuka kotak dialog Cari dan ganti .

  Opsyen Ganti diserlahkan pada tab Rumah.

 4. Jika anda tidak melihat kotak semak gunakan aksara bebas , klik lebih, dan kemudian pilih kotak semak. Jika anda tidak memilih kotak semak, Word menganggap aksara Kad bebas sebagai teks.

 5. Taipkan aksara berikut dalam kotak Cari apa . Pastikan anda termasuk ruang di antara dua set kurungan, dan termasuk ruang di hujung.

  (<> *) (<> *)

 6. Dalam kotak gantikan dengan , taipkan aksara berikut. Pastikan anda memasukkan ruang di antara koma dan garis miring kedua.

  \2, \1

 7. Pilih nama, dan kemudian klik Ganti semua. Word transposes nama dan memisahkan mereka dengan koma, seperti berikut:

  Barnhill, Josh

  Hartwig, Doris

  Johnston, Tamara

  Shimshoni, Daniel

Kandungan dokumen menentukan paling (tetapi bukan semua) daripada Reka bentuk anda ungkapan yang biasa. Dalam contoh di atas, setiap item (nama) terkandung dua perkataan. Jika item yang mengandungi dua perkataan dan parap tengah, anda boleh menggunakan ungkapan lain.

Mari kita periksa ungkapan setiap dari yang terbalik:

Dalam pertama ungkapan, (<> *) (<> *):

 • Asterisk (*) mengembalikan semua teks dalam perkataan.

 • Kurang daripada dan lebih besar daripada simbol tanda (< >) mula dan tamat bagi setiap perkataan, masing-masing. Mereka memastikan carian mengembalikan perkataan tunggal.

 • Tanda kurung dan ruang antaranya membahagikan perkataan kepada Kumpulan yang ketara: (perkataan pertama) (kedua word). Tanda kurung juga menunjukkan tertib yang anda ingin Cari untuk menilai ungkapan setiap.

Dengan kata lain, ungkapan menyatakan: "Mencari perkataan kedua-dua."

Dalam kedua ungkapan, \2, \1:

 • Garis miring (\) berfungsi dengan nombor untuk bertindak sebagai ruang letak. (Anda boleh juga menggunakan garis miring yang untuk mencari aksara Kad bebas lain. Lihat seksyen berikut untuk maklumat lanjut.)

 • Koma selepas Ruang letak pertama menyelitkan tanda baca yang betul antara nama diubah urutan.

Dengan kata lain, ungkapan menyatakan: "Menulis perkataan kedua, tambah koma, menulis perkataan pertama."

Contoh berikut menunjukkan beberapa cara yang anda boleh gunakan aksara Kad bebas dan ungkapan biasa dalam Word. Untuk senarai aksara bebas yang anda boleh gunakan, lihat seksyen Kad bebas untuk item yang anda ingin mencari dan menggantikan di atas.

Contoh 1: Mengubah urutan nama dengan parap tengah

Contoh 2: Menukar tempat tarikh

Contoh 3: Tempoh untuk menambah atau mengalih keluarnya dari, sapaan

Contoh 4: Mencari pendua perenggan atau baris


Contoh 1: Mengubah urutan nama dengan parap tengah

Contoh ini menggunakan gabungan aksara Kad bebas dan kod aksara transpose nama yang mengandungi parap tengah. Jika anda biasa dengan kod aksara, lihat seksyen, gunakan kod untuk mencari Surat, pemformatan, medan, atau aksara khas di atas.

Diingati fakta-fakta ini semasa anda meneruskan proses:

 • Apabila anda menggunakan ungkapan ini pada nama yang berada dalam Jadual, anda mesti terlebih dahulu menukar Jadual kepada teks.

 • Jika Jadual mengandungi lebih daripada satu lajur, salin lajur yang mengandungi nama untuk dokumen kosong dan menukarnya kepada teks di sana.

 • Selepas anda mengubah urutan nama, menukar teks kembali kepada jadual. Anda kemudian boleh memadamkan lajur asal dan menggantikannya dengan data anda ditukar.

Mula-mula menyediakan data sampel:

 1. Jika anda belum berbuat demikian, mulakan Word dan cipta dokumen kosong yang baru.

 2. Menyelitkan Jadual kosong dalam dokumen. Menjadikan lebar lajur Jadual 1 dengan 4 baris tinggi.

 3. Salin nama ini secara individu, dan tampal satu sama lain ke dalam sel Jadual kosong:

  Joshua Quentin Barnhill
  Doris X. Hartwig
  Tamara Y. Johnston
  Daniel Shimshoni

  Jadual anda hendaklah kelihatan seperti ini:

  Joshua Quentin Barnhill

  Doris X. Hartwig

  Tamara Y. Johnston

  Daniel Shimshoni

 4. Pilih jadual dan pada tab Tataletak alat Jadual , dalam Kumpulan Data , klik Tukar kepada teks.

 5. Pilih tanda perenggan sebagai pemisah teks, dan kemudian klik OK.

Sekarang mengubah urutan nama:

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Gantikan untuk membuka kotak dialog Cari dan ganti .

 2. Pilih kotak semak gunakan aksara bebas yang (anda mungkin perlu klik lagi untuk melihat kotak semak), dan kemudian taipkan ungkapan berikut dalam kotak Cari apa :

  (*) ([! ] @) ^ 13

  Pastikan anda masukkan ruang antara dua set kurungan dan selepas seru. Jika anda belum dilihat yang ^ 13 aksara sebelum kami menerangkan fungsinya dalam seksyen berikut.

 3. Dalam kotak gantikan dengan , taipkan ungkapan berikut:

  \2, \1^p

 4. Pilih senarai nama, dan kemudian klik Ganti semua. Word transposes nama dan sama ada parap tengah atau nama tengah, seperti berikut:

  Barnhill, Joshua Quentin
  Hartwig, Doris X.
  Johnston, Tamara Y.
  Shimshoni, Daniel

Menukar teks yang diubah kembali kepada jadual:

 1. Pilih senarai nama diubah urutan.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual, dan kemudian klik Tukar teks kepada jadual.

 3. Dalam kotak dialog Tukarkan teks kepada jadual , di bawah Pisahkan teks pada, klik perenggan, dan kemudian klik OK.

Menukar tempat dengan parap tengah, sekeping oleh sehelai

Mari kita lihat pada bahagian individu ungkapan untuk melihat cara ia berfungsi, bermula dengan ungkapan dalam kotak Cari apa .

Ungkapan seluruh mencari dua kumpulan corak: pertama nama dengan parap tengah (atau nama tengah) dan nama keluarga. Yang (*) mencari semua nama pertama. Perhatikan bahawa terdapat ruang selepas ia.

Bahagian ini ungkapan sepadan dengan nama keluarga:

([! ] @) ^ 13

Seru mengecualikan sebarang aksara yang ditentukan dalam kurungan. Dalam kes ini, [!] bermaksud "Cari segala-galanya tetapi ruang." Kesan adalah memangkas Ruang Bologna nama keluarga.

Aksara @ mencari kejadian satu atau lebih aksara sebelumnya, supaya ia hanya memastikan bahawa semua ruang di hadapan nama keluarga yang dialih keluar.

Kami perlu tahu tempat nama keluarga berakhir, jadi kami juga menggunakan yang ^ 13 aksara untuk mencari tanda perenggan di hujung setiap baris. Walau bagaimanapun, kerana kami tidak merancang untuk menggunakan semula tanda perenggan, kami mengelilingi kesemuanya dengan tanda kurung.

Anda boleh cuba ini dengan menyalin nama dokumen ujian anda sekali lagi (pastikan anda memisahkannya dengan tanda perenggan), dan kemudian Cari menggunakan ([!] @) ^ 13 dalam kotak Cari apa . Carian yang sepadan dengan setiap nama terakhir.

Kerana carian bermula sekali lagi pada permulaan baris seterusnya, kita menggunakan aksara Kad bebas asterisk (*) untuk memadankan segala-galanya dari sana ke permulaan nama terakhir berikut.

Kerana kami tidak merancang untuk menggunakan semula ruang di hadapan nama keluarga, kami menggunakan tanda kurungan untuk mengecualikan daripada dua Kumpulan:

(*) ([! ] @) ^ 13

Penting: Berhati-hati apabila menggunakan yang ^ 13 aksara kod. Biasanya, anda boleh menggunakan yang ^ p aksara kod untuk mencari tanda perenggan. Walau bagaimanapun, kod yang tidak berfungsi dalam carian Kad bebas. Sebaliknya, anda perlu menggunakan kod substitute ^ 13. Walaupun yang ^ kod aksara p tidak berfungsi dalam carian Kad bebas, anda perlu menggunakannya dalam operasi ganti Kad bebas kerana ia termasuk pemformatan maklumat, dan ^ 13 aksara tidak. Selain itu, anda tidak boleh memberikan maklumat gaya yang ^ 13 aksara langsung. Menyalahgunakan yang ^ 13 kod dalam operasi ganti dasarnya boleh menukar dokumen anda ke dalam fail yang anda tidak boleh memformatkan.

Ungkapan "ganti" (\2 \1) tidak transposition sebenar. Dalam kotak gantikan dengan , aksara \2, beritahu carian untuk menulis corak kedua terlebih dahulu dan menambah koma selepas corak. Aksara \1^p memberitahu carian tempat untuk menulis corak pertama dan menulis tanda perenggan selepas corak tersebut.


Contoh 2: Menukar tempat tarikh

Contoh ini menggunakan ungkapan biasa untuk menukar tarikh dalam format Eropah kepada tarikh dalam format AS.

 1. Menyalin dan menampal tarikh berikut ke dalam dokumen anda: 28 Mei 2003

 2. Buka kotak dialog Cari dan ganti , dan taipkan ungkapan berikut dalam kotak Cari apa :

  ([0-9] {1,2}) ([dhnrst] {2}) (< [ADFJMNOS] * >) ([0-9] {4})

  Pastikan anda menyelitkan ruang antara berikut pembuka dan penutup tanda kurungan: 2}) (< [ dan * >) ([0.

 3. Memasukkan ungkapan berikut dalam kotak gantikan dengan :

  \3 \1, \4

  Pastikan anda menyelitkan ruang antara setiap set aksara.

 4. Klik ganti semua.

  Carian menggantikan 28 Mei 2003 dengan 28 Mei 2003.

Menukar tempat tarikh, sekeping oleh sehelai

Mari bermula dengan ungkapan dalam kotak Cari apa . Ungkapan berfungsi dengan patah tarikh ke bawah ke corak empat, ditanda dengan set kurungan. Corak setiap mengandungi komponen yang anda Cari dalam semua tarikh yang ditulis dalam gaya yang anda digunakan dalam contoh. Bekerja dari kiri ke kanan:

 • Julat nombor [0-9] sepadan dengan nombor digit tunggal dalam corak pertama. Kerana tarikh boleh terdiri daripada dua nombor, kami memberitahu carian untuk mengembalikan satu digit atau dua digit Tarikh: {12}. Hasilnya ialah corak pertama: ([0-9] {1,2}).

  Ordinal membentuk corak kedua. Ordinal terdiri daripada "th," "kedua," "st," dan "rd," jadi kami menambahkan huruf tersebut julat [dhnrst]. Kerana Ordinal sentiasa terdiri daripada dua huruf, kita mengehadkan bilangan huruf dua: ([dhnrst] {2}).

 • Berikut disertakan ruang, diikuti dengan aksara Kad bebas dan harfiah yang mencari nama bulan. Semua nama bulan bermula dengan huruf ini: ADFJMNOS. Kami tidak tahu berapa banyak aksara ikuti setiap huruf besar, jadi kami ikuti mereka dengan asterisk (*). Kami berminat hanya nama bulan itu sendiri, jadi kami menggunakan lebih besar-daripada dan kurang-daripada aksara untuk mengehadkan hasil ke perkataan individu. Hasilnya ialah corak keempat: (< [ADFJMNOS] * >).

 • Akhirnya, kami mencari tahun. Kami menggunakan julat nombor yang sama, tetapi kali ini kami mengehadkan kiraan empat huruf ([0-9] {4}).

Perhatikan bahawa dalam kotak gantikan dengan kita menulis hanya tiga corak alamat empat. Kami dikeluarkan ordinal ("th") dari tarikh kerana tarikh dalam format AS tidak menggunakan Ordinal. Jika anda ingin membiarkan ordinal yang dalam tarikh, masukkan \3 \1\2, \4 dalam kotak gantikan dengan . Dalam kes ini, anda masukkan ruang selepas 3 dan selepas koma, tetapi mana-mana yang lain.

Pada ketika ini, anda mungkin meminta cara untuk mengendalikan tarikh yang nama bulan tidak dieja, seperti 28/05/03. Anda mencari menggunakan ungkapan ini:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Anda menggantikan menggunakan ungkapan ini:

\3/\1/\2

Jika tarikh membawa format 28/05/2003, anda menggunakan {4} dalam corak terakhir dan bukannya {2}.

Tentang menggunakan pemisah senarai dalam ungkapan biasa

Contoh sebelumnya menggunakan argumen yang berikut untuk mencari tarikh sama ada satu digit atau dua digit: {12}. Dalam kes ini, koma memisahkan dua nilai. Walau bagaimanapun, seting rantau anda dalam Windows kawalan pemisah senarai yang anda gunakan. Jika seting rantau anda menentukan penggunaan koma bernoktah sebagai pemisah senarai, anda mesti menggunakan mereka dan bukannya koma.

Untuk mengetahui yang pemisah senarai yang menentukan sistem pengendalian anda, lakukan yang berikut:

 1. Buka Panel Kawalan. (Klik kanan butang mula Windows, dan kemudian klik Panel Kawalan dalam Windows 8 dan lebih baru. Dalam Windows 7, klik butang mula , dan kemudian klik Panel Kawalan.)

 2. Klik jam, Bahasa dan rantau.

 3. Klik mengubah tarikh, masa, atau format nombor, dan kemudian klik seting tambahan.

 4. Klik tab nombor , dan kemudian Cari entri senarai pemisah .


Contoh 3: Tempoh untuk menambah atau mengalih keluarnya dari, sapaan

Dalam sesetengah negara, tiga tajuk (Mr, Mrs dan sebagainya) masukkan tempoh. Contoh ini menunjukkan anda cara untuk menambah tempoh untuk atau mengalih keluarnya dari sebutan. Dari titik ini, kami menganggap bahawa anda tahu cara untuk menggunakan kotak dialog Cari dan ganti .

Ungkapan ini mencari Mr, Ms, Mrs dan Dr tanpa tempoh:

< ([DM] [rs] {1,2}))

Perhatikan bahawa ungkapan menggunakan corak kedua yang mengandungi ruang kosong. Ruang yang biasanya akan ikuti Mahkamah yang jika tempoh tidak terdapat. Ungkapan ini menambah tempoh:

\1.\2

Untuk melakukan sebaliknya, Cari menggunakan ungkapan ini:

< ([DM] [rs] {1,2}).

Dan gantikan menggunakan ungkapan ini:

\1


Contoh 4: Mencari pendua perenggan atau baris

Apabila anda menggunakan ungkapan ini, anda mungkin ingin Mengisih senarai pertama untuk meletakkan baris pendua di sebelah satu sama lain. Juga, anda perlu mengalih keluar semua tanda perenggan kosong. Dengan kata lain, jika anda menggunakan perenggan kosong untuk mengasingkan blok teks, seperti agar:

Joshua Quentin Barnhill¶

Joshua Quentin Barnhill¶

Doris X. Hartwig¶

anda perlu mengalih keluar perenggan tersebut, seperti berikut:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶

Anda boleh menggunakan kaedah kegemaran anda untuk mengalih keluar perenggan kosong, tetapi berikut merupakan salah satu yang mencari dua kali berturut-turut perenggan aksara. Cari menggunakan ungkapan ini (aksara @ mengulangi operasi Cari dan ganti dan mengalih keluar semua berbilang baris kosong):

(^ 13) \1@

Anda menggantikan hasil dengan ungkapan ini:

^ p

Sekarang, marilah lihat cara untuk menggantikan teks. Ungkapan ini mencari sebarang jujukan dua kali berturut-turut sama perenggan:

(* ^ 13) \1

Ungkapan ini juga sepadan dengan ulangan panjang teks yang berakhir dengan perenggan. Contohnya, menjalankan ungkapan terhadap senarai berikut:

Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Joshua Quentin Barnhill¶
Doris X. Hartwig¶
Tamara Y. Johnston¶

Carian mencari baris pertama empat dan berhenti hanya apabila corak keseluruhan berubah. Dalam kontras, jika anda menjalankan ungkapan terhadap senarai ini:

Joshua Quentin Barnhill¶
Joshua Quentin Barnhill
Doris X. Hartwig¶
Doris X. Hartwig¶

Ungkapan mencari hanya perenggan pertama dua.

Untuk mencari bilangan item yang serupa yang lebih besar, menambah lagi ruang letak. Contohnya, ungkapan ini mencari tiga kali berturut-turut sama perenggan:

(* ^ 13) \1\1

Anda juga boleh menggunakan pendakap untuk melakukan perkara yang sama. Contoh berikut mencari dua dan tiga perenggan sama, masing-masing:

(*^13){2} (*^13){3}

Atau, anda boleh mencari dua atau tiga perenggan yang sama:

(* ^ 13). {2,3}

Anda juga boleh mencari dua atau lebih perenggan yang sama:

(* ^ 13). {2}

Anda boleh menggantikan sebarang ungkapan tersebut dengan rentetan yang berikut:

\1

Selain itu, anda boleh Ulang operasi Cari dan ganti seperti yang diperlukan untuk menggantikan perenggan pendua dalam dokumen anda, atau anda boleh menambah yang @ Kad bebas aksara dan mempunyai ungkapan mengulang pengendalian untuk anda:

(* ^ 13) \1@

Anda juga menggunakan kaedah ini untuk menggantikan baris pendua dalam Jadual. Untuk berbuat demikian, mula-mula mengalih keluar sebarang sel tercantum dan kemudian Mengisih jadual untuk menempatkan pendua sel bersebelahan antara satu sama lain. Seterusnya, menukar Jadual kepada teks. (Pada menu Jadual , tuding ke Tukar, kemudian klik Jadual kepada teks; Apabila digesa, Gunakan tab pembatas.) Selepas anda membuat penggantian anda, menukar teks kembali kepada jadual.

Lebih banyak contoh

Untuk mendapatkan lebih banyak contoh cara menggunakan ungkapan biasa dalam Word, lihat mencari dan menggantikan aksara yang menggunakan Kad bebas pada laman soalan lazim MVP.

Lihat juga

Mengkonfigurasikan atau mematikan pemformatan (AutoFormat) teks automatik

Memadamkan nombor halaman

Padamkan halaman dalam Word

Sisipkan simbol

Mencari dan menggantikan teks atau pemformatan dalam Word for Mac

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×