Mencari dan menggantikan teks dalam mesej e-mel atau item

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Outlook, anda mempunyai capaian kepada pengeditan alat yang memberikan keupayaan untuk mencari dan menggantikan teks ringkas atau frasa dalam mesej e-mel. Dan anda boleh mengembangkan carian anda untuk mencari perkataan atau frasa yang mengandungi huruf tertentu atau gabungan huruf menggunakan Kad bebas dan kod. Anda juga boleh mencari dan menggantikan pemformatan — contohnya, Cari mengikut saiz fon, gaya, bahasa, dan tanda perenggan — atau mencari dan menggantikan borang nama yang berbeza atau kata kerja kala, seperti mesej berbanding dengan mesej dan menggunakan berbanding dengan digunakan.

Anda boleh dengan cepat mencari setiap kejadian khusus perkataan atau frasa yang menggunakan opsyen mencari .

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Cari.

  Pilih Format teks kemudian pengeditan untuk membuka senarai juntai bawah

 2. Dalam kotak Cari apa , masukkan teks yang anda ingin Cari.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencari setiap kejadian perkataan atau frasa, pilih Cari berikutnya.

  • Untuk mencari semua kejadian khusus perkataan atau frasa pada satu masa, pilih Cari dalam > Dokumen utama.

Petua: Untuk membatalkan carian yang sedang berjalan, tekan ESC.

Anda boleh secara automatik menggantikan perkataan atau frasa dengan lain — contohnya, anda boleh menggantikan Acme dengan Apex.

Nota: Teks gantian akan menggunakan huruf besar yang sama sebagai teks yang ia menggantikan. Contohnya, jika anda mencari AKA dan menggantikannya dengan juga dikenali sebagai, hasil akan juga dikenali AS.

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Gantikan.

  Dalam Outlook, Format teks, di bawah pengeditan, pilih ganti.

  Nota: Anda juga boleh memilih tab Gantikan daripada dialog Cari .

 2. Dalam mencari dan menggantikan kotak dialog, pilih tab Gantikan dan dalam kotak Cari apa , taipkan teks yang anda ingin Cari.

 3. Dalam kotak Gantikan dengan, taipkan teks gantian.

  Dalam kotak dialog Outlook, Cari dan ganti.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencari kejadian berikut bagi teks, pilih Cari berikutnya.

  • Untuk menggantikan kejadian teks, pilih Gantikan dan Outlook beralih ke kejadian berikut.

  • Untuk menggantikan semua tika teks, pilih Ganti Semua.

Petua: Untuk membatalkan pengganti sedang berjalan, tekan ESC.

Untuk membantu anda secara visual mengimbas dokumen untuk setiap kejadian perkataan atau frasa, anda boleh mencari semua Tika dan menyerlahkannya pada skrin. Walaupun teks diserlahkan pada skrin, ia tidak diserlahkan apabila dokumen dicetak.

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Cari.

 2. Dalam kotak Cari apa , taipkan teks yang anda ingin Cari.

 3. Pilih serlahan membaca > Serlahkan semua.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Nota: Untuk mematikan penyerlahan pada skrin, pilih Membaca menyerlahkan > Kosongkan penyerlahan.

Carian lanjutan dan ganti

Anda boleh mencari lebih daripada hanya teks. Outlook membenarkan anda untuk mencari pemformatan seperti tebal atau italik, fon, perenggan tanda, Ruang, penanda buku, atau genap Bahasa.

Anda boleh mencari dan menggantikan atau mengalih keluar pemformatan aksara. Anda boleh mencari khusus perkataan atau frasa dan ubah warna fon, contohnya, atau anda boleh mencari pemformatan khusus, seperti tebal dan mengubahnya.

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Gantikan.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencari teks dengan pemformatan khusus, dalam kotak Cari apa , taipkan teks untuk dicari.

  • Untuk mencari pemformatan sahaja, kosongkan kotak Cari apa .

 3. (Pilihan) Di bawah Opsyen carian, pilih kotak semak carian.

 4. Pilih Format, dan kemudian pilih opsyen format yang anda ingin Cari dan ganti.

  Dalam kotak Cari dan ganti dialog, pilih Format, kemudian opsyen dalam senarai juntai bawah.

  Nota: 

  • Jika anda tidak melihat Format, pilih lagi.

  • Dalam Outlook, mencari dan menggantikan kotak dialog, pilih butang lagi untuk melihat opsyen tambahan.

 5. Dalam kotak gantikan dengan , pilih Format, dan kemudian pilih opsyen format gantian.

  Nota: Jika anda juga ingin menggantikan teks yang anda masukkan dalam kotak Cari dengan , kemudian dalam kotak gantikan dengan , taipkan teks gantian.

 6. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mencari dan menggantikan setiap kejadian pemformatan yang ditentukan, pilih Cari berikutnya > ganti.

  • Untuk menggantikan semua Tika pemformatan yang ditentukan, pilih Ganti semua.

Anda boleh mencari dan menggantikan aksara khas dan unsur dokumen seperti tab dan pemisah halaman manual. Contohnya, anda boleh mencari semua tanda perenggan Kembar dan gantikannya dengan tanda perenggan.

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Cari.

 2. Pilih Khas, dan kemudian pilih item.

  Dalam kotak Cari dan ganti dialog, pilih khas, kemudian opsyen dalam senarai.

  Nota: 

  • Jika anda tidak melihat istimewa, pilih lagi.

  • Dalam Outlook, mencari dan menggantikan kotak dialog, pilih butang lagi untuk melihat opsyen tambahan.

 3. Untuk menggantikan item, pilih tab Gantikan , dan dalam kotak gantikan dengan , masukkan perkara yang anda ingin gunakan sebagai pengganti.

 4. Pilih Cari seterusnya, Cari Semua, Gantikanatau Gantikan semua.

  Petua: Untuk membatalkan carian yang sedang berjalan, tekan ESC.

Anda boleh menggunakan Kad bebas untuk mencari teks. Contohnya, anda boleh menggunakan Kad bebas asterisk (*) untuk mencari rentetan aksara (contohnya, "s * d" mencari "sedih" dan "bermula").

Menggunakan Kad bebas untuk mencari dan menggantikan teks

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih mencari atau menggantikan.

 2. Di bawah Opsyen carian, pilih kotak semak gunakan aksara bebas .

  Nota: Jika anda tidak melihat Opsyen carian, pilih lagi.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pilih Khas, pilih aksara Kad bebas, dan kemudian dalam kotak Cari apa , taipkan sebarang teks tambahan. Untuk maklumat lanjut, lihat Jadual di bawah "Kad bebas untuk item yang anda ingin Cari dan ganti," kemudian dalam seksyen ini.

  • Dalam kotak Cari apa , masukkan aksara Kad bebas terus. Untuk maklumat lanjut, lihat Jadual di bawah "Kad bebas untuk item yang anda ingin Cari dan ganti," kemudian dalam seksyen ini.

  Nota: Jika anda juga ingin menggantikan satu item yang anda masukkan dalam kotak Cari dengan , kemudian dalam kotak gantikan dengan , taipkan teks gantian.

 4. (Pilihan) Jika anda juga ingin menggantikan item yang anda masukkan dalam kotak Cari dengan , pilih tab Gantikan dan dalam kotak gantikan dengan , masukkan perkara yang anda ingin gunakan sebagai pengganti.

 5. Pilih Cari seterusnya, Cari Semua, Gantikanatau Gantikan semua.

  Petua: Untuk membatalkan carian yang sedang berjalan, tekan ESC.

Kad bebas untuk item yang anda ingin Cari dan ganti

 • Apabila anda memilih kotak semak gunakan aksara bebas , Outlook mencari hanya teks tepat yang ditentukan. Perhatikan bahawa kotak semak padanan huruf dan mencari seluruh perkataan hanya akan tersedia (malap) untuk menunjukkan opsyen ini secara automatik dihidupkan dan tidak boleh dimatikan.

 • Apabila anda ingin mencari aksara yang ditakrifkan sebagai kad bebas, taipkan garis condong belakang (\) sebelum aksara. Contohnya, taipkan \? untuk mencari tanda soal.

 • Apabila anda inginkan untuk mengumpulkan aksara Kad bebas dan teks dan untuk menunjukkan tertib penilaian, menggunakan kurungan. Contohnya, taipkan < (pra) * (ed) > untuk mencari "presorted" dan "menghalang".

 • Apabila anda ingin mencari ungkapan dan kemudian menggantikannya dengan ungkapan disusun semula, menggunakan Kad bebas \n. Contohnya, taipkan (Ashton) (Chris) dalam kotak Cari apa dan \2 \1 dalam kotak gantikan dengan . Outlook akan mencari Ashton Chris dan menggantikannya dengan Chris Ashton.

Untuk mencari

Type

Contoh

Sebarang aksara tunggal

?

s? t mencari duduk dan Setkan

Sebarang rentetan aksara

*

s * d mencari sedih dan bermula

Permulaan perkataan

<

< (antara) mencari menarik dan pintasan, tetapi tidak pecah

Hujung perkataan

>

(dalam) > mencari dalam dan dalam, tetapi tidak menarik

Salah satu aksara yang ditentukan

[ ]

n w [io] mencari menang dan menang

Sebarang aksara tunggal dalam julat ini

[-]

[r-t] ight mencari kanan dan penglihatan. Julat mesti berada dalam tertib menaik

Sebarang aksara tunggal kecuali aksara dalam julat dalam kurungan

[! x-z]

t [! a m] ck mencari tock dan melipatkan, tetapi tidak tack atau tandakan

Sebenarnya n kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n}

Fe {2} d mencari suapan tetapi tidak diberi

Sekurang-kurangnya n kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n}

Fe {1}, d mencari makanan dan suapan

Daripada n untuk m kejadian aksara yang sebelumnya atau ungkapan

{n, m}

10, 100 dan 1000 10 {1,3} mencari

Kejadian satu atau lebih aksara sebelumnya atau ungkapan

@

Lo@t mencari banyak dan loot

Gunakan kod berikut untuk mencari Surat, pemformatan, medan atau aksara khas. Ambil perhatian bahawa beberapa kod berfungsi hanya jika opsyen menggunakan Kad bebas dihidupkan atau dimatikan.

Kod yang berfungsi dalam Cari apa kotak atau gantikan dengan kotak

Untuk mencari

Type

Tanda perenggan ( Tanda perenggan )

^ p (tidak berfungsi dalam kotak Cari apa apabila opsyen gunakan aksara bebas dihidupkan), atau ^ 13

Aksara tab ( aksara tab )

^ t atau ^ 9

Aksara ASCII

nnn ^, nnn yang manakah kod aksara.

Aksara ANSI

^ 0nnn, mana 0 adalah sifar dan nnn kod aksara

Sempang Em (—)

^+

Sempang en (-)

^=

Aksara karet

^^

Pemisah baris manual ( garis pemisah manual )

^ l atau ^ 11

Pemisah lajur

^ n atau ^ 14

Pemisah halaman atau Seksyen

^ 12 (apabila menggantikan, menyelitkan pemisah halaman)

Pemisah halaman manual

^ m (juga. mencari atau menggantikan pemisah Seksyen apabila opsyen gunakan aksara bebas dihidupkan)

Ruang bukan pemisah ( ruang bukan pemisah )

^ s

Tanda sempang bukan pemisah ( tanda sempang bukan pemisah )

^~

Sempang pilihan ( tanda sempang pilihan )

^-

Kod yang berfungsi hanya dalam Cari kotak apa (apabila menggunakan Kad bebas dihidupkan)

Untuk mencari

Type

Gambar atau grafik (dalam baris sahaja)

^ g

Kod yang berfungsi hanya dalam Cari kotak Apakah (apabila menggunakan Kad bebas dimatikan)

Untuk mencari

Type

Sebarang aksara

^?

Sebarang digit

^#

Sebarang huruf

^$

Aksara Unikod

^ Unnnn nnnn yang manakah kod aksara

Gambar atau grafik (dalam baris sahaja)

^ 1

Tanda Nota kaki

^ f atau ^ 2

Tanda Nota hujung

^ e

Medan

^ d

Medan pendakap pembuka (apabila kod medan kelihatan)

^ 19

Medan pendakap penutup (apabila kod medan kelihatan)

^ 21

Komen

^ yang atau ^ 5

Pemisah seksyen

^ b

Ruang Em (Unikod)

^ u8195

Ruang en (Unikod)

^ u8194

Ruang putih

^ w (sebarang gabungan biasa dan ruang bukan pemisah dan aksara tab)

Kod yang berfungsi hanya dalam kotak gantikan dengan

Untuk mencari

Type

Kandungan papan klip Windows Microsoft

^ c

Kandungan kotak Cari apa

^ &

Anda boleh pergi ke item khusus seperti halaman, penanda buku, atau baris dalam mesej e-mel.

 1. Dalam mesej e-mel atau item yang anda cipta, pada tab Format teks , dalam Kumpulan pengeditan , pilih Cari > Pergi ke.

  Dalam tab Format teks, dalam Kumpulan pengeditan, pilih Cari dan kemudian pilih pergi ke.

 2. Dalam senarai pergi ke apa , pilih satu item.

  Dalam kotak Cari dan ganti dialog, pada pergi ke tab, pilih pergi ke opsyen apa untuk bermula.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk pergi ke item tertentu, dalam kotak masukkan , taipkan maklumat yang mengenal pasti sesuai bagi item dan kemudian pilih Pergi ke.

  • Untuk pergi ke item berikut atau sebelumnya jenis tertentu, kosongkan kotak Enter , dan kemudian pilih berikut atau sebelumnya.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×