Mencari dan memilih sel yang menepati syarat khusus

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan perintah Pergi Ke untuk mencari dan memilih semua sel yang mengandungi jenis data tertentu dengan pantas (seperti formula) atau hanya sel yang memenuhi kriteria tertentu (seperti sel terakhir pada lembaran kerja yang mengandungi data atau pemformatan).

 1. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mencari seluruh lembaran kerja untuk sel khusus, klik sebarang sel.

  • Untuk mencari sel khusus di dalam kawasan yang ditentukan, pilih julat, baris atau lajur yang anda inginkan.

   Cara memilih julat, baris atau lajur

   Untuk memilih

   Lakukan ini

   Sel tunggal

   Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

   Sejulat sel

   Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan SHIFT sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

   Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

   Sejulat besar sel

   Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

   Semua sel pada lembaran kerja

   Klik butang Pilih Semua.

   Butang Pilih Semua

   Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

   Nota: Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A akan memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A pada kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

   Sel atau julat sel bukan bersebelahan

   Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan CTRL sambil anda memilih sel atau julat lain.

   Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

   Nota: Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

   Seluruh baris atau lajur

   Klik tajuk baris atau lajur.

   Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

   1. Tajuk baris

   2. Tajuk lajur

   Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

   Nota: Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

   Baris atau lajur bersebelahan

   Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

   Baris atau lajur bukan bersebelahan

   Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda. Kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda mengklik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambahkan pada pemilihan.

   Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

   Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

   Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

   Tekan CTRL+HOME untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

   Tekan CTRL+END untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

   Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

   Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

   Sel kepada permulaan lembaran kerja

   Pilih sel pertama kemudian tekan CTRL+SHIFT+HOME untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

   Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

   Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

   Petua: Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Cari & Pilih, dan kemudian klik Pergi ke. Imej Reben Excel

  Pintasan papan kekunci anda juga boleh menekan CTRL + G.

 3. Klik Istimewa.

 4. Dalam kotak dialog Pergi Ke Istimewa, klik salah satu opsyen berikut.

Klik

Untuk memilih

Komen

Sel yang mengandungi komen.

Pemalar

Sel yang mengandungi pemalar.

Formula

Sel yang mengandungi formula.

Nota: Kotak semak di bawah Formula mentakrif jenis formula yang anda ingin pilih.

Kosong

Sel kosong.

Rantau semasa

rantau semasa, seperti seluruh senarai.

Tatasusunan semasa

Seluruh tatasusunan jika sel aktif terkandung dalam tatasusunan.

Objek

Objek grafik, termasuk carta dan butang pada lembaran kerja dan dalam kotak teks.

Perbezaan baris

Semua sel yang berbeza dengan sel aktif dalam baris terpilih. Sentiasa terdapat satu sel aktif dalam pemilihan, sama ada ia adalah julat, baris atau lajur. Dengan menekan ENTER atau TAB, anda boleh mengubah lokasi sel aktif, yang secara lalainya adalah sel pertama dalam baris.

Jika lebih daripada satu baris dipilih, perbandingan dilakukan bagi setiap baris individu pemilihan tersebut dan sel yang digunakan dalam perbandingan bagi setiap baris tambahan terletak dalam lajur yang sama seperti sel aktif.

Perbezaan lajur

Semua sel yang berbeza dengan sel aktif dalam lajur terpilih. Sentiasa terdapat satu sel aktif dalam pemilihan, sama ada ia adalah julat, baris atau lajur. Dengan menekan ENTER atau TAB, anda boleh mengubah lokasi sel aktif, yang secara lalainya adalah sel pertama dalam lajur.

Jika lebih daripada satu lajur dipilih, perbandingan yang dilakukan untuk setiap lajur individu pemilihan tersebut dan sel yang digunakan dalam perbandingan untuk setiap lajur tambahan terletak dalam baris yang sama sebagai sel aktif.

Duluan

Sel yang dirujuk oleh formula dalam sel aktif. Di bawah Sandaran, lakukan salah satu perkara berikut:

Klik Terus sahaja untuk mencari hanya sel yang dirujuk secara langsung oleh formula.

Klik Semua aras untuk mencari semua sel yang dirujuk secara langsung atau secara tidak langsung oleh sel dalam pemilihan.

Sandaran

Sel dengan formula yang merujuk kepada sel aktif.

Klik Terus sahaja untuk mencari hanya sel dengan formula yang merujuk secara langsung kepada sel aktif.

Klik Semua aras untuk mencari semua sel yang merujuk secara langsung atau tidak langsung kepada sel aktif.

Sel terakhir

Sel terakhir pada lembaran kerja yang mengandungi data atau pemformatan.

Sel yang kelihatan sahaja

Hanya sel yang boleh dilihat dalam julat yang merentasi baris atau lajur tersembunyi.

Format bersyarat

Hanya sel yang mempunyai pemformatan bersyarat digunakan. Di bawah Pengesahihan data, lakukan salah satu perkara berikut:

Klik Semua untuk mencari semua sel yang format bersyarat digunakan padanya.

Klik Sama untuk mencari sel yang mempunyai format bersyarat yang sama dengan sel yang sedang dipilih.

Pengesahihan data

Hanya sel yang peraturan pengesahihan data digunakan padanya.

Klik Semua untuk mencari semua sel yang pengesahihan data digunakan padanya.

Klik Sama untuk mencari sel yang mempunyai pengesahihan data yang sama dengan sel yang sedang dipilih.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×