Menapis data dalam Jadual Pangsi

Menapis data dalam Jadual Pangsi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk memfokus pada bahagian lebih kecil daripada sebilangan besar data Jadual Pangsi anda untuk analisis mendalam, anda boleh menapis data tersebut. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya. Mula dengan menyelitkan satu atau lebih banyak penghiris untuk cara menapis data anda yang cepat dan berkesan. Penghiris mempunyai butang yang anda boleh klik untuk menapis data dan ia kekal kelihatan dengan data anda agar anda sentiasa mengetahui medan yang ditunjukkan atau disembunyikan dalam Jadual Pangsi yang ditapis.

Pilihan penghiris dengan butang berbilang pilihan diserlahkan

Petua: Sekarang dalam Excel 2016, anda boleh memilih berbilang penghiris dengan mengklik butang pada label seperti yang ditunjukkan di atas.

 1. Klik mana-mana dalam jadual untuk menunjukkan Alat Jadual Pangsi pada reben.

  Reben Alat Jadual Pangsi dengan tab Analisis dan Reka Bentuk

 2. Jika anda menggunakan Excel 2016 atau 2013, klik analisis > Selitkan Penghiris.

  Butang Selitkan Penghiris pada tab Analisis

  Jika anda menggunakan Excel 2010 atau 2007, klik opsyen > Selitkan Penghiris > Selitkan Penghiris.

  Imej Reben Excel
 3. Dalam kotak dialog Selitkan Penghiris, tandakan kotak medan yang anda ingin cipta penghiris.

 4. Klik OK.

  Penghiris muncul bagi setiap medan yang anda tandakan dalam kotak dialog Selitkan Penghiris.

 5. Dalam setiap penghiris, klik item yang anda ingin tunjukkan dalam Jadual Pangsi anda.

  Untuk memilih lebih daripada satu item, tekan dan tahan butang Ctrl kemudian pilih item yang anda ingin tunjukkan.

Petua: Untuk mengubah rupa penghiris, klik penghiris untuk menunjukkan Alat Penghiris pada reben kemudian gunakan gaya penghiris atau mengubah seting padatabOpsyen.

Cara lain untuk menapis data Jadual Pangsi

Gunakan mana-mana ciri penapisan berikut sebagai ganti atau tambahan kepada menggunakan penghiris untuk menunjukkan data tepat yang anda ingin analisis.

Menapis data secara manual

Menggunakan item penapis untuk penapis Laporan

Menunjukkan teks, nilai atau tarikh khusus sahaja

Menunjukkan 10 item teratas atau terbawah

Tapis mengikut pilihan untuk memaparkan atau menyembunyikan item terpilih sahaja

Mematikan atau menghidupkan opsyen penapisan

Menapis data secara manual

 1. Dalam Jadual Pangsi, klik anak panah Anak panah juntai bawah penapisan pada Label Baris atau Label Lajur.

  Penapis Label Baris

 2. Dalam senarai label baris atau lajur, kosongkan tanda kotak (Pilih Semua) di bahagian atas senarai kemudian tandakan kotak item yang anda ingin tunjukkan dalam Jadual Pangsi anda.

  Kotak Pilih Semua dalam galeri Tapis

  Untuk melihat lebih banyak item dalam senarai, seret pemegang dalam penjuru bawah kanan galeri penapis untuk membesarkannya.

 3. Klik OK.

  Anak panah penapisan berubah menjadi ikon ini Ikon penapis yang digunakan untuk menunjukkan penapis digunakan. Kliknya untuk mengubah atau mengosongkan penapis dengan mengklik Kosongkan Penapis Daripada <Nama Medan>.

  Untuk mengalih keluar semua penapis sekali gus, lihat yang berikut:

  • Dalam 2016 atau 2013: klik mana-mana dalam Jadual pangsi, dan kemudian klik analisis > Kosongkan > Kosongkan penapis.

  • Dalam 2010 atau 2007: klik mana-mana dalam Jadual pangsi, dan kemudian klik opsyen > Kosongkan > Kosongkan penapis.

  Butang Kosongkan pada tab Analisis

Menggunakan item penapis untuk penapis Laporan

Nota: Penapis laporan yang dilabelkan sebagai penapis dalam anak tetingkap medan jadual pangsi dalam Excel 2016 dan Excel 2013. Melihat petikan skrin di bawah:

Kawasan penapis dalam anak tetingkap medan jadual pangsi
Tetingkap medan jadual pangsi dalam Excel 2016
Penapis laporan dalam anak tetingkap Senarai medan jadual pangsi
Anak tetingkap Senarai medan jadual pangsi dalam Excel 2010

Menggunakan penapis laporan, anda boleh memaparkan set nilai yang berbeza dalam laporan Jadual pangsi dengan cepat. Item yang anda pilih dalam penapis dipaparkan dalam Jadual pangsi dan item yang tidak dipilih akan tersembunyi. Jika anda ingin memaparkan halaman penapis (set nilai yang sepadan dengan item penapis laporan terpilih) pada lembaran kerja berasingan, anda boleh menentukan opsyen tersebut.

Tambah Penapis Laporan

 1. Klik di mana-mana dalam Jadual pangsi.

  Anak tetingkap Senarai medan jadual pangsi muncul.

 2. Dalam Senarai medan jadual pangsi, klik pada medan dalam kawasan dan pilih beralih ke penapis laporan.

  Beralih ke penapis Laporan

Anda boleh ulang langkah ini untuk mencipta lebih daripada satu penapis laporan. Penapis laporan dipaparkan di atas laporan Jadual pangsi untuk capaian mudah.

 1. Untuk mengubah tertib medan dalam kawasan Penapis laporan , seret medan ke posisi yang anda inginkan. Perintah penapis laporan akan digambarkan dalam laporan Jadual pangsi.

Memaparkan penapis laporan dalam baris atau lajur

 1. Klik laporan Jadual pangsi atau laporan Jadual pangsi berkaitan laporan Carta pangsi.

 2. Klik kanan di mana-mana dalam laporan Jadual pangsi, dan kemudian klik Opsyen Jadual pangsi.

 3. Dalam tab tataletak & Format , tentukan opsyen ini:

 4. Di bawah tataletak, dalam kotak senarai paparan medan dalam kawasan penapis laporan , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaparkan penapis laporan dalam lajur dari kiri ke kanan, pilih atas, kemudian ke bawah.

  • Untuk memaparkan penapis laporan dalam baris dari atas ke bawah, pilih ke bawah, kemudian atas.

 5. Dalam kotak medan penapis laporan setiap lajur atau medan penapis laporan setiap baris , taipkan atau pilih bilangan medan untuk memaparkan sebelum mengambil lajur atau baris yang berdasarkan pada seting memaparkan medan dalam kawasan penapis laporanyang lain.

Pilih item dalam penapis Laporan

 1. Dalam laporan Jadual pangsi, klik anak panah juntai bawah di sebelah penapis laporan.

  Klik anak panah juntai bawah bersebelahan (semua)
 2. Untuk memaparkan kotak semak untuk semua item agar anda boleh mengosongkan atau pilihnya sebagaimana perlu, pilih kotak semak Pilih berbilang item .

  Pilih berbilang item
 3. Anda kini boleh memilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin paparkan dalam laporan. Untuk memilih semua item, klik kotak semak di sebelah (semua).

 4. Klik OK. Sekurang-kurangnya satu kotak semak harus dipilih untuk butang ini untuk didayakan.

  Penapis laporan sekarang memaparkan item ditapis.

  Item yang ditapis berdasarkan nilai penapis dalam penapis Laporan

Nota: Jika anda menggunakan sumber data OLAP Microsoft SQL Server Analysis Services (versi 2005 atau lebih baru), anda hanya boleh memilih ahli terhitung jika ia adalah satu item, anda tidak boleh memilih berbilang item apabila satu atau lebih item tersebut adalah ahli terhitung.

Memaparkan halaman penapis laporan pada lembaran kerja berasingan

 1. Klik di mana-mana dalam laporan Jadual pangsi (atau laporan Jadual pangsi berkaitan laporan Carta pangsi) yang mempunyai satu atau lebih penapis laporan.

 2. Jika anda menggunakan Excel 2016 atau 2013, klik tab analisis , dalam Kumpulan Jadual pangsi , klik anak panah di sebelah opsyen, dan kemudian klik Tunjukkan halaman penapis laporan.

  Tunjukkan opsyen halaman penapis Laporan

  Jika anda menggunakan Excel 2010 atau 2007, klik tab opsyen , dalam Kumpulan Jadual pangsi , klik anak panah di sebelah opsyen, dan kemudian klik Tunjukkan halaman penapis laporan.

  Kumpulan Jadual Pangsi pada tab Opsyen di bawah Alat Jadual Pangsi

 3. Dalam kotak dialog Menunjukkan halaman penapis laporan , pilih medan penapis laporan, dan kemudian klik OK.

Menunjukkan teks, nilai atau tarikh khusus sahaja

 1. Dalam Jadual Pangsi, klik kanan sebarang teks, nilai atau label medan data kemudian klik Penapis Label, Penapis Nilai, atau Penapis Tarikh.

 2. Klik perintah operator perbandingan yang anda ingin gunakan.

  Contohnya, untuk menapis mengikut teks yang bermula dengan aksara khusus, pilih Bermula Dengan, atau menapis menurut teks yang mempunyai aksara khusus mana-mana dalam teks, pilih Mengandungi.

  Nota: Penapis Label tidak tersedia apabila medan label baris atau label lajur tidak mempunyai label berdasarkan teks.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Dalam kotak dialog Penapis Label <Nama Medan> masukkan teks yang anda ingin gunakan untuk menapis.

   Contohnya, untuk menapis dengan teks yang bermula dengan huruf "J", masukkan J, atau untuk menapis dengan teks yang mempunyai "bell" mana-mana dalam teks, masukkan bell.

   Jika Jadual Pangsi berdasarkan sumber data bukan OLAP, anda boleh menggunakan aksara kad bebas berikut untuk mencari data yang mempunyai aksara khusus.

Gunakan

Untuk mencari

? (tanda tanya)

Sebarang aksara tunggal
Contohnya, sm?th mencari "smith" dan "smyth"

* (asterisk)

Sebarang jumlah aksara
Contohnya, *east mencari "Northeast" dan "Southeast"

~ (tilde) diikuti dengan ?, * atau ~

Tanda tanya, asterisk atau tilde
Contohnya, fy06~? mencari "fy06?"

 • Dalam kotak dialog Penapis Nilai <Nama medan>, masukkan teks yang anda ingin gunakan untuk menapis.

 • Dalam kotak dialog Penapis Tarikh <Nama medan>, masukkan teks yang anda ingin gunakan untuk menapis.

  Jika Jadual Pangsi berdasarkan sumber data OLAP, penapis tarikh memerlukan jenis data hierarki medan kiub OLAP bagi masa. Jika tarikh dimasukkan sebagai teks dalam medan teks, penapis tarikh tidak tersedia.

Petua: Untuk mengalih keluar label, tarikh atau penapis nilai, klik anak panah Ikon penapis yang digunakan dalam label baris atau lajur, klik Penapis Label, Penapis Tarikh atau Penapis Nilai kemudian klik Kosongkan Penapis.

Menunjukkan 10 item teratas atau terbawah

Anda juga boleh menggunakan penapis untuk menunjukkan 10 nilai atau data teratas atau terbawah yang memenuhi syarat tertentu.

 1. Dalam laporan Jadual Pangsi, klik anak panah Anak panah juntai bawah penapisan pada Label Baris atau Label Lajur, klik Penapis Nilai kemudian klik 10 Teratas.

 2. Dalam kotak dialog Penapis 10 Teratas <Nama Medan>, lakukan yang berikut.

  1. Dalam kotak pertama, klik Atas atau Bawah.

  2. Dalam kotak kedua, masukkan nombor.

  3. Dalam kotak ketiga, pilih opsyen yang anda ingin gunakan untuk menapis.

   • Untuk menapis mengikut bilangan item, pilih Item.

   • Untuk menapis mengikut peratusan, pilih Peratus.

   • Untuk menapis mengikut jumlah, pilih Hasil Tambah.

  4. Dalam kotak keempat, pilih medan yang anda inginkan.

Tapis mengikut pilihan untuk memaparkan atau menyembunyikan item terpilih sahaja

 1. Dalam Jadual pangsi, pilih satu atau lebih item dalam medan yang anda ingin Tapis mengikut pilihan.

  Anda boleh membuat pemilihan berterusan dengan menekan dan menahan CTRL apabila anda memilih item.

 2. Klik kanan item dalam pemilihan, dan kemudian klik penapis.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memaparkan item yang dipilih, klik Simpan hanya item terpilih.

  • Untuk menyembunyikan item yang dipilih, klik Sembunyikan item terpilih.

   Petua: Anda boleh memaparkan item tersembunyi sekali lagi dengan mengalih keluar penapis. Klik kanan item lain dalam medan yang sama, klik penapis, dan kemudian klik Kosongkan penapis.

Mematikan atau menghidupkan opsyen penapisan

Jika anda ingin menggunakan berbilang penapis per medan atau jika anda tidak ingin menunjukkan butang Penapis dalam Jadual Pangsi anda, beginilah cara anda boleh mematikan atau menghidupkan opsyen penapisan ini dan yang lain:

 1. Klik mana-mana dalam jadual untuk menunjukkan Alat Jadual Pangsi pada reben.

  Reben Alat Jadual Pangsi dengan tab Analisis dan Reka Bentuk

 2. Pada tab Opsyen, dalam kumpulan Jadual Pangsi, klik Opsyen.

  Butang Opsyen pada tab Analisis

 3. Dalam kotak dialog Opsyen Jadual Pangsi, klik tab Jumlah & Penapis.

 4. Di bawah Penapis, lakukan mana-mana yang berikut:

  • Untuk menggunakan atau tidak menggunakan berbilang penapis per medan, tandakan atau kosongkan tanda kotak Izinkan penapis berbilang setiap medan.

  • Untuk menyertakan atau mengecualikan item tertapis dalam jumlah, tandakan atau kosongkan tanda kotak Masukkan item yang ditapis dalam jumlah kemudian tandakan atau kosongkan kotak Tandakan jumlah dengan *. Jika ditandakan, penunjuk asterisk (*) muncul dalam jumlah di luar medan yang mematikan jumlah visual. Opsyen ini hanya tersedia dalam Jadual Pangsi yang bersambung dengan sumber data OLAP yang menyokong bahasa ungkapan MDX. Ia mempengaruhi semua medan dalam Jadual Pangsi.

  • Untuk menyertakan atau mengecualikan item tertapis dalam jumlah untuk set bernama, tandakan atau kosongkan tanda kotak Sertakan item yang ditapis dalam set jumlah. Opsyen ini hanya tersedia dalam Jadual Pangsi yang bersambung dengan sumber data OLAP.

  • Untuk menyertakan atau mengecualikan item tertapis dalam subjumlah, pilih atau kosongkan kotak Item subjumlah halaman yang ditapis.

 5. Untuk menunjukkan atau menyembunyikan kapsyen medan dan juntai bawah penapis, klik tab Paparan kemudian tandakan atau kosongkan tanda kotak semak Paparkan kapsyen medan dan juntai bawah penapis.

Anda boleh melihat dan berinteraksi dengan Jadual Pangsi dalam Excel Online yang termasuk beberapa penapisan manual dan menggunakan penghiris yang dicipta dalam aplikasi desktop Excel untuk menapis data anda. Anda tidak dapat mencipta penghiris baru dalam Excel Online.

Untuk menapis data Jadual Pangsi anda, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menggunakan penapis manual, klik anak panah pada Label Baris atau Label Lajur kemudian pilih opsyen penapisan yang anda inginkan.

Opsyen Penapisan untuk data Jadual Pangsi

 • Jika Jadual Pangsi anda mempunyai penghiris, hanya klik item yang anda ingin tunjukkan dalam setiap penghiris.

Penghiris dengan item yang dipilih

Jika anda mempunyai aplikasi desktop Excel, anda boleh menggunakan butang Buka dalam Excel untuk membuka buku kerja dan menggunakan penapis tambahan atau mencipta penghiris baru bagi data Jadual Pangsi anda di sana. Beginilah caranya:

Klik Buka dalam Excel dan tapis data anda dalam Jadual Pangsi.

Butang Buka dalam Excel

Untuk mengetahui tentang kemas kini Excel Online yang terkini, lawati Blog Microsoft Excel.

Untuk suit aplikasi dan perkhidmatan Office yang lengkap, cuba atau belinya di Office.com.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Video: menapis item dalam laporan Jadual pangsi

Mencipta jadual pangsi untuk menganalisis data lembaran kerja

Mencipta jadual pangsi untuk menganalisis data luaran

Mencipta jadual pangsi untuk menganalisis data dalam berbilang Jadual

Mengisih data dalam Jadual pangsi

Kumpulan atau meleraikan data dalam laporan Jadual pangsi

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×