Menampilkann data dalam carta

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika Excel dipasang pada komputer anda, anda boleh memanfaatkan kemampuan Carta Lanjutan dalam Word.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui tentang carta

Langkah 1: Mencipta carta asas

Langkah 2: Mengubah tataletak atau gaya carta

Langkah 3: Menambahkan atau mengalih keluar tajuk atau label data

Langkah 4: Menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk

Langkah 5: Memaparkan atau menyembunyikan paksi primer Carta atau garisan grid

Langkah 6: Mengalihkan atau mensaiz semula carta

Langkah 7: Menyimpan Carta sebagai templat

Ketahui tentang carta

Carta digunakan untuk memaparkan siri data berangka dalam format grafik untuk memudahkan pemahaman kuantiti data yang besar dan perhubungan antara siri data yang berlainan.

Data dan carta lembaran kerja

1. Data lembaran kerja

2. Carta yang dicipta daripada data lembaran kerja

Excel menyokong banyak jenis carta untuk membantu anda memaparkan data dengan cara yang bermakna untuk penonton anda. Apabila anda mencipta carta atau mengubah carta sedia ada, anda boleh memilih daripada pelbagai jenis carta (seperti carta lajur atau carta pai) dan subjenisnya (seperti carta lajur bertindan atau pai dalam carta 3D). Anda juga boleh mencipta carta gabungan menggunakan lebih daripada satu jenis carta dalam carta anda.

Carta dengan pemformatan
Contoh carta gabungan yang menggunakan jenis carta lajur dan baris.

Untuk maklumat lanjut tentang jenis carta yang anda boleh pilih dalam Excel, lihat Jenis carta yang tersedia.

Mari mengetahui unsur carta

Carta mempunyai banyak unsur. Sesetengah unsur ini dipaparkan secara lalai, unsur lain boleh ditambahkan mengikut keperluan. Anda boleh mengubah paparan unsur carta dengan mengalihkannya ke lokasi lain dalam carta, mensaiz semulanya atau dengan mengubah format. Anda juga boleh mengalih keluar unsur carta yang anda tidak ingin paparkan.

Carta dan unsur

1. bahagian carta carta.

2. bahagian plot carta.

3. titik datasiri data yang diplot dalam carta.

4. Mendatar (kategori) dan menegak (nilai) paksi bersama data diplotkan dalam carta.

5. petunjuk carta.

6. Tajuk carta dan paksi yang anda boleh gunakan dalam carta.

7. label data yang anda boleh gunakan untuk mengenal pasti butiran titik data dalam siri data.

Mengubah suai carta asas untuk memenuhi keperluan anda

Selepas anda mencipta carta, anda boleh mengubah suai mana-mana satu unsurnya. Contohnya, anda mungkin ingin mengubah cara paksi itu dipaparkan, menambahkan tajuk carta, mengalihkan atau menyembunyikan petunjuk atau memaparkan unsur carta tambahan.

Untuk mengubah suai carta, anda boleh:

 • Mengubah paparan paksi carta    Anda boleh menentukan skala paksi dan melaraskan selang antara nilai atau kategori yang dipaparkan. Untuk menjadikan carta anda lebih mudah dibaca, anda juga boleh menambahkan tanda semak pada paksi dan menentukan selang tempatnya akan muncul.

 • Menambahkan tajuk dan label data pada carta    Untuk membantu mengesahkan maklumat yang muncul dalam carta anda, anda boleh menambahkan tajuk carta, tajuk paksi dan label data.

 • Menambahkan petunjuk atau jadual data    Anda boleh menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk, mengubah lokasinya atau mengubah suai entri petunjuk. Dalam sesetengah carta, anda juga boleh menunjukkan jadual data yang memaparkan kekunci petunjuk dan nilai yang dipersembahkan dalam carta.

 • Menggunakan opsyen khas untuk setiap jenis carta    Garis khas (seperti garisan tinggi-rendah dan garisan arah aliran), bar (seperti bar atas-bawah dan bar ralat), penanda data dan opsyen lain tersedia untuk jenis carta yang berbeza.

Menggunakan tataletak carta dan gaya carta pratakrif untuk penampilan yang profesional

Selain daripada menambahkan atau mengubah unsur carta atau pemformatan carta secara manual, anda boleh menggunakan tataletak carta dan gaya carta pratakrif pada carta anda dengan pantas. Word menyediakan pelbagai tataletak pratakrif yang berguna dan gaya yang anda boleh pilih tetapi anda boleh memperincikan tataletak atau gaya jika ia diperlukan dengan membuat perubahan secara manual kepada tataletak dan format unsur carta individu seperti kawasan carta, kawasan plot, siri data atau petunjuk carta.

Apabila anda menggunakan tataletak carta pratakrif, set unsur carta yang khusus (seperti tajuk, petunjuk, jadual data atau label data) dipaparkan dalam susunan tertentu dalam carta anda. Anda boleh membuat pemilihan daripada pelbagai tataletak yang disediakan untuk setiap jenis carta.

Apabila anda menggunakan gaya carta, carta diformatkan berdasarkan dokumen tema yang telah anda digunakan agar carta anda sepadan dengan organisasi anda atau diri anda warna tema (set warna), fon tema (set fon teks tajuk dan isi) dan kesan tema (set kesan baris dan isian).

Anda tidak boleh mencipta tataletak atau gaya carta anda sendiri tetapi tetapi anda boleh mencipta templat carta yang termasuk tataletak dan pemformatan carta yang anda inginkan.

Menambahkan pemformatan yang menarik perhatian pada carta

Selain daripada menggunakan gaya carta pratakrif, anda boleh menggunakan pemformatan pada unsur carta individu dengan mudah seperti penanda data, kawasan carta, kawasan plot dan nombor dan teks dalam tajuk dan label untuk memberi anda carta penampilan yang tersuai dan menarik perhatian. Anda boleh menggunakan gaya bentuk dan gaya WordArt yang tertentu dan anda juga boleh memformatkan bentuk dan teks unsur carta secara manual.

Untuk menambahkan pemformatan, anda boleh:

 • Mengisi unsur carta    Anda boleh menggunakan warna, tekstur, gambar dan isian gradien untuk membantu menarik perhatian bagi unsur carta khusus.

 • Mengubah rangka unsur carta    Anda boleh menggunakan warna, gaya garis dan berat garis untuk menegaskan unsur carta.

 • Menambahkan kesan khas pada unsur carta    Anda boleh menggunakan kesan khas seperti bayang, pantulan, cahaya, tepi lembut yang permukaan landai dan putaran 3D pada bentuk unsur carta yang memberikan carta anda penampilan akhir.

 • Memformatkan teks dan nombor    Anda boleh memformatkan teks dan nombor dalam tajuk, label dan kotak teks pada carta yang anda ingin formatkan teks dan nombor pada lembaran kerja. Untuk menonjolkan teks dan nombor, anda juga boleh menggunakan gaya WordArt.

Menggunakan semula carta dengan mencipta templat carta

Jika anda ingin menggunakan semula carta yang anda sesuaikan untuk memenuhi keperluan anda, anda boleh menyimpan carta tersebut sebagai templat carta (*.crtx) dalam folder templat carta. Apabila anda mencipta carta, anda kemudiannya boleh menggunakan templat carta seperti yang anda lakukan bagi sebarang jenis carta terbina dalam yang lain. Sebenarnya, templat carta ialah jenis carta tersuai, anda juga boleh menggunakannya untuk mengubah jenis carta bagi carta sedia ada. Jika anda menggunakan templat carta khusus dengan kerap, anda boleh menyimpannya sebagai jenis carta lalai.

Halaman Atas

Langkah 1: Mencipta carta asas

Anda boleh menambahkan carta pada dokumen Word anda dalam salah satu daripada dua cara: menyelitkan carta dengan membenamkannya ke dalam dokumen Word anda atau menampalkan carta Excel ke dalam dokumen Word anda yang dipautkan kepada data dalam lembaran kerja Office Excel 2007. Perbezaan utama antara carta terbenam dengan carta dipautkan ialah tempat data disimpan dan cara anda mengemas kini data selepas anda menempatkannya dalam dokumen Word.

Nota: Sesetengah jenis carta memerlukan susunan data tertentu dalam lembaran kerja Excel. Untuk maklumat lanjut, lihat Menyusun data lembaran kerja Excel.

Menyelitkan carta dengan membenamkannya dalam dokumen anda

Apabila anda membenamkan carta Excel, maklumat dalam fail Word tidak berubah jika anda mengubah suai fail Excel sumber. Objek terbenam menjadi sebahagian daripada fail Word dan selepas diselitkan, ia bukan lagi sebahagian daripada fail sumber.

Disebabkan maklumat terkandung sepenuhnya dalam satu dokumen Word, pembenaman adalah berguna apabila anda tidak ingin maklumat untuk menggambarkan perubahan dalam fail sumber atau apabila anda tidak ingin penerima dokumen bimbang dengan pengemaskinian maklumat yang dipautkan.

 1. Dalam dokumen Word anda, klik Selitkan > Carta.

  Bahagian tab Selitkan menunjukkan butang Carta

 2. Pilih jenis carta yang anda inginkan, seperti carta lajur atau pai, dan klik OK. (Jika anda tidak pasti untuk memilih, bergerak ke bawah senarai Semua Carta untuk pratonton setiap jenis.)

  Kotak dialog Selitkan Carta menunjukkan pilihan dan pratonton carta

 3. Masukkan data anda pada hamparan yang terbuka dengan carta secara automatik. Carta akan mengemas kini agar sepadan dengan data selepas anda selesai menaip data ke dalam satu sel dan beralih ke sel berikut.

 1. Dalam Word, klik tempat yang anda ingin selitkan gambar.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Ilustrasi, klik Carta.

 3. Dalam kotak dialog Selitkan Carta, klik carta kemudian klik OK.

 4. Masukkan data anda pada hamparan yang terbuka dengan carta secara automatik. Carta akan mengemas kini agar sepadan dengan data selepas anda selesai menaip data ke dalam satu sel dan beralih ke sel berikut.

 1. Dalam Word, klik tempat yang anda ingin selitkan gambar.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Ilustrasi, klik Carta.

 3. Dalam kotak dialog Selitkan Carta, klik carta kemudian klik OK.

  Office Excel 2007 terbuka dalam tetingkap berasingan dan memaparkan data sampel pada lembaran kerja.

  Sampel data untuk carta

 4. Dalam tetingkap Excel, gantikan data sampel dengan mengklik sel pada lembaran kerja kemudian menaipkan data yang anda inginkan.

  Anda juga boleh menggantikan label paksi sampel dalam Lajur A dan nama entri petunjuk dalam Baris 1.

  Nota: Selepas anda mengemas kini lembaran kerja, carta dalam Word akan dikemas kini secara automatik dengan data baru.

 5. Dalam Excel, klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Simpan Sebagai.

 6. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai dalam senarai Simpan dalam, pilih folder atau pemacu yang anda ingin menyimpan lembaran kerja padanya.

  Untuk menyimpan lembaran kerja pada folder baru, klik Cipta Folder Baru Imej butang .

 7. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama baru bagi fail.

 8. Klik Simpan.

 9. Dalam Excel, klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Tutup.

Halaman Atas

Menampalkan carta Excel yang dipautkan ke dalam dokumen anda

Anda boleh mencipta dan menyalin carta dalam lembaran kerja Excel 2007 luaran dan menampalkan versi carta yang dipautkan ke dalam dokumen Word anda. Apabila carta dipautkan, maklumat boleh dikemas kini jika lembaran kerja Excel luaran diubah suai. Data yang dipautkan disimpan dalam lembaran kerja Excel. Dokumen Word hanya menyimpan lokasi fail sumber dan memaparkan perwakilan data yang dipautkan.

Memautkan adalah juga berguna apabila anda ingin masukkan maklumat yang dikekalkan secara berasingan, seperti data dikumpulkan mengikut Jabatan berlainan dan apabila anda perlu memastikan bahawa maklumat terkini dalam dokumen Word. Untuk maklumat lanjut mengenai mencipta Carta dalam Excel, lihat mencipta Carta.

 1. Dalam Excel, pilih carta dengan mengklik sempadannya kemudian pada tab Rumah dalam kumpulan Papan klip, klik Potong.

  Carta ini dialih keluar tetapi data kekal dalam Excel.

 2. Dalam Word, klik di tempat yang anda ingin selitkan carta dalam dokumen.

 3. Pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

  Butang Opsyen Tampal menunjukkan bahawa carta dipautkan ke data dalam Excel.

 4. Menyimpan dokumen Word dengan carta yang anda pautkan ke data dalam Excel.

  Apabila anda membuka semula dokumen Word, klik Ya untuk mengemas kini data Excel.

Anda juga boleh mencipta perwakilan visual maklumat menggunakan grafik SmartArt. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta grafik SmartArt.

Halaman Atas

Menyusun data lembaran kerja Excel

Untuk kebanyakan carta seperti carta lajur dan carta bar, anda boleh plot data yang anda susun dalam baris atau lajur pada lembaran kerja ke dalam carta. Walau bagaimanapun, sesetengah jenis carta (seperti carta pai dan carta gelembung) memerlukan susunan data tertentu.

 1. Pada lembaran kerja, susun data yang anda ingin plot dalam carta.

  Data yang boleh disusun dalam baris atau lajur, Excel menentukan cara terbaik untuk memplot data dalam carta secara automatik. Sesetengah jenis carta (seperti carta pai dan carta gelembung) memerlukan susunan data tertentu seperti yang diterangkan dalam jadual berikut.

  Untuk jenis carta ini

  Susun data

  Carta lajur, bar, garis, kawasan, permukaan atau radar

  Dalam lajur atau baris seperti:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Atau:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Carta pai atau donat

  Untuk satu siri data dalam satu lajur atau baris data dan satu lajur atau baris label data seperti:

  Satu

  1

  B

  2

  C

  3

  Atau:

  Satu

  B

  C

  1

  2

  3

  Untuk siri data berbilang dalam lajur atau baris data berbilang dan satu lajur atau baris label data seperti:

  Satu

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Atau:

  Satu

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Carta XY (serak) atau gelembung

  Dalam lajur, tempatkan nilai x dalam lajur pertama dan nilai y yang sepadan dan nilai saiz gelembung dalam lajur bersebelahan seperti:

  X

  Y

  Saiz gelembung

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Carta stok

  Dalam lajur atau baris dalam tertib berikut, gunakan nama atau tarikh sebagai label:

  nilai tinggi, nilai rendah dan nilai penutup

  Seperti:

  Tarikh

  Tinggi

  Rendah

  Tutup

  1/1/2002

  46.125

  42

  44.063

  Atau:

  Tarikh

  1/1/2002

  Tinggi

  46.125

  Rendah

  42

  Tutup

  44.063

 2. Pilih sel yang mengandungi data yang anda ingin gunakan untuk carta.

  Petua: Jika anda hanya memilih satu sel, Excel memplot semua sel yang mengandungi data yang bersebelahan dengan sel tersebut ke dalam carta secara automatik. Jika sel yang anda ingin plot dalam carta tidak berada dalam julat berterusan, anda boleh memilih sel atau julat bukan bersebelahan selagi pemilihan membentuk segi empat. Anda juga boleh menyembunyikan baris atau lajur yang anda tidak ingin plot dalam carta.

  Cara memilih sel, julat, baris atau lajur

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan SHIFT sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A akan memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A pada kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan CTRL sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Nota: Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda. Kemudian tekan dan tahan CTRL sementara anda mengklik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambahkan pada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan CTRL+HOME untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan CTRL+END untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan CTRL+SHIFT+HOME untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 1. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik jenis carta kemudian klik subjenis carta yang anda ingin gunakan.

  • Untuk melihat semua jenis Carta yang tersedia, klik jenis carta, dan kemudian klik Semua jenis Carta atau item menu lain untuk memaparkan kotak dialog Selitkan Carta , klik anak panah untuk skrol menerusi semua jenis Carta yang tersedia dan subjenis carta, dan kemudian klik yang anda ingin gunakan.

   Imej Reben Excel

   Petua Skrin memaparkan nama jenis carta apabila anda meletakkan penuding tetikus pada sebarang jenis carta atau subjenis carta. Untuk maklumat lanjut tentang jenis carta yang anda boleh gunakan, lihat Jenis carta yang tersedia.

 2. Secara lalai, carta ditempatkan pada lembaran kerja sebagai carta terbenam. Jika anda ingin menempatkan carta dalam helaian carta yang berasingan, anda boleh mengubah lokasinya dengan melakukan perkara berikut:

  1. Klik carta terbenam untuk memilihnya.

   Ini memaparkan tab Alat Carta .

  2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Lokasi, klik Alihkan Carta.

   Imej Reben Excel

  3. Di bawah Pilih tempat anda ingin carta ditempatkan, lakukan salah satu perkara berikut:

   • Untuk memaparkan carta dalam helaian carta, klik Helaian baru.

    Jika anda ingin menggantikan nama yang dicadangkan untuk carta, anda boleh menaipkan nama baru dalam kotak Helaian baru.

   • Untuk memaparkan carta sebagai carta terbenam dalam lembaran kerja, klik Objek dalam kemudian klik lembaran kerja dalam kotak Objek dalam.

 • Untuk mencipta Carta yang berdasarkan pada jenis Carta lalai dengan cepat, pilih data yang anda ingin gunakan untuk carta, dan kemudian tekan ALT + F1. Apabila anda menekan ALT + F1, carta dipaparkan sebagai Carta terbenam.

 • Apabila anda mencipta carta, Excel menentukan orientasi siri data yang berdasarkan nnumber lembaran kerja baris dan lajur yang termasuk dalam carta. Selepas anda mencipta carta, anda boleh mengubah cara bahawa lembaran kerja baris dan lajur diplot dalam carta dengan menukar baris kepada lajur atau sebaliknya.

 • Jika anda tidak lagi memerlukan carta, anda boleh memadamkannya. Klik carta untuk memilihnya kemudian tekan DELETE.

Halaman Atas

Langkah 2: Mengubah tataletak atau gaya carta

Selepas anda mencipta carta, anda boleh mengubah penampilannya dengan segera. Selain daripada menambahkan atau mengubah unsur carta atau pemformatan carta secara manual, anda boleh menggunakan tataletak dan gaya pratakrif pada carta anda dengan cepat. Word menyediakan pelbagai tataletak dan gaya pratakrif yang berguna (atau tataletak cepat dan gaya cepat) yang anda boleh pilih daripadanya tetapi anda boleh menyesuaikan tataletak atau gaya seperti yang diperlukan dengan mengubah tataletak dan format unsur carta individu secara manual.

Menggunakan tataletak carta pratakrif

 1. Klik carta yang anda ingin formatkan menggunakan tataletak carta pratakrif.

  Ini memaparkan tab Alat Carta , menambahkan tab Reka bentuk dan Format .

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tataletak Carta , klik Tataletak cepat, dan kemudian klik tataletak Carta yang anda ingin gunakan.

  Untuk melihat semua tataletak yang tersedia, klik Lagi Imej butang .

Halaman Atas

 1. Klik carta yang anda ingin formatkan menggunakan tataletak carta pratakrif.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tataletak Carta, klik tataletak carta yang anda ingin gunakan.

  Imej Reben Excel

Halaman Atas

Menggunakan gaya carta pratakrif

 1. Klik carta yang anda ingin formatkan dengan menggunakan gaya carta pratakrif.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka bentuk dan Format .

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Gaya Bentuk, klik gaya carta yang anda ingin gunakan.

  Imej Reben Excel

  Untuk melihat semua gaya carta pratakrif, klik Lagi Imej butang .

Halaman Atas

 1. Klik carta yang anda ingin formatkan dengan menggunakan gaya carta pratakrif.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Gaya Bentuk, klik gaya carta yang anda ingin gunakan.

  Imej Reben Excel

  Nota: Apabila saiz tetingkap Excel dikurangkan, gaya Carta akan tersedia dalam Galeri Gaya cepat dalam Kumpulan Gaya Carta .

  Untuk melihat semua gaya carta pratakrif, klik Lagi Imej butang .

Halaman Atas

Mengubah format unsur carta secara manual

 1. Klik carta atau unsur carta yang anda ingin ubah gaya atau lakukan perkara berikut untuk memilih unsur carta daripada senarai unsur carta.

  1. Klik carta untuk memaparkan Alat Carta.

  2. Pada tab Format dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik anak panah di sebelah kotak Unsur Carta kemudian klik unsur carta yang anda inginkan.

   Imej Reben Excel

 2. Pada tab Format, lakukan sebarang perkara berikut:

  1. Untuk memformatkan unsur carta terpilih dalam kumpulan Pilihan Semasa, klik Pilihan Format kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  2. Untuk memformatkan bentuk unsur carta terpilih dalam kumpulan Gaya Bentuk, klik gaya yang anda inginkan atau klik Isian Bentuk, Rangka Bentuk atau Kesan Bentuk kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  3. Untuk memformatkan teks dalam unsur carta terpilih menggunakan WordArt dalam kumpulan Gaya WordArt, klik gaya yang anda inginkan atau klik Isian Teks, Rangka Teks atau Kesan Teks kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

   Nota: Selepas anda menggunakan gaya WordArt, anda tidak boleh mengalih keluar format WordArt. Jika anda tidak ingin gaya WordArt yang anda digunakan, anda boleh memilih gaya WordArt yang lain atau anda boleh klik Buat Asal pada Bar Alat Capaian Segera untuk kembali kepada format teks sebelumnya.

   Petua: Untuk menggunakan pemformatan teks biasa untuk memformatkan teks dalam unsur carta, anda boleh klik kanan atau pilih teks kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada Alat bar mini. Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada Reben (tab Rumah, kumpulan Fon).

Halaman Atas

Langkah 3: Menambahkan atau mengalih keluar tajuk atau label data

Untuk menjadikan carta lebih mudah difahami, anda boleh menambahkan tajuk seperti tajuk carta dan tajuk paksi. Tajuk paksi biasanya tersedia untuk semua paksi yang boleh dipaparkan dalam carta, termasuk paksi kedalaman (siri) dalam carta 3-D. Sesetengah jenis carta (seperti carta radar) mempunyai paksi tetapi ia tidak boleh memaparkan tajuk paksi. Jenis carta yang tidak mempunyai paksi (seperti carta pai dan donat) tidak dapat memaparkan mana-mana tajuk paksi.

Anda juga boleh memautkan tajuk carta dan paksi kepada teks yang sepadan dalam sel lembaran kerja dengan mencipta rujukan kepada sel tersebut. Tajuk terpaut dikemas kini secara automatik dalam carta apabila anda mengubah teks yang sepadan dengannya dalam lembaran kerja.

Untuk mengenal pasti siri data dalam carta dengan cepat, anda boleh menambahkan label data carta titik data. Secara lalai, label data dipautkan kepada nilai pada lembaran kerja dan ia mengemas kini secara automatik apabila perubahan dibuat pada nilai ini.

Menambah tajuk carta

 1. Klik Carta yang anda ingin menambah tajuk, dan kemudian klik butang Butang Unsur Carta Unsur Carta .

 2. Dalam senarai Unsur Carta yang muncul, pilih Tajuk Carta.

 3. Dalam kotak semak Teks Carta yang muncul dalam carta, taipkan teks yang anda inginkan.

  Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan penuding pada tempat anda ingin memisahkan baris dan kemudian tekan ENTER.

 4. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

Halaman Atas

 1. Klik carta yang anda ingin tambahkan nama.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Carta Jadual.

  Imej Reben Excel

 3. Klik Tajuk Tindanan Dipusatkan atau Carta Di Atas.

 4. Dalam kotak semak Teks Carta yang muncul dalam carta, taipkan teks yang anda inginkan.

  Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan penuding pada tempat anda ingin memisahkan baris dan kemudian tekan ENTER.

 5. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

  Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada Reben (tab Rumah, kumpulan Fon). Untuk memformatkan seluruh tajuk, anda boleh mengklik kanannya, klik Format Tajuk Carta kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Halaman Atas

Menambahkan tajuk paksi

 1. Klik Carta yang anda ingin tambahkan tajuk paksi, dan kemudian klik butang Butang Unsur Carta Unsur Carta .

 2. Dalam senarai Unsur Carta yang muncul, pilih Tajuk paksi.

 3. Pilih Tajuk paksi yang ditambahkan kepada carta anda dan taipkan teks yang anda inginkan.

 4. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

Halaman Atas

 1. Klik di mana-mana dalam carta yang anda ingin tambahkan tajuk paksi.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Tajuk Paksi.

  Imej Reben Excel

 3. Lakukan mana-mana perkara berikut:

  • Untuk menambahkan tajuk pada paksi mendatar (kategori) primer, klik Tajuk Paksi Mendatar Primer kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

   Jika carta mempunyai paksi mendatar sekunder, anda juga boleh mengklik Tajuk Paksi Mendatar Sekunder.

  • Untuk menambahkan tajuk pada paksi menegak (nilai) primer, klik Tajuk Paksi Menegak Primer kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

   Jika carta mempunyai paksi menegak sekunder, anda juga boleh mengklik Tajuk Paksi Menegak Sekunder.

  • Untuk menambahkan tajuk pada paksi kedalaman (siri), klik Tajuk Paksi Kedalaman kemudian klik opsyen yang anda inginkan.

   Nota: Opsyen ini hanya tersedia apabila carta terpilih adalah carta 3D yang sebenar seperti carta lajur 3D.

 4. Dalam kotak teks Tajuk Paksi yang muncul dalam carta, taipkan teks yang anda inginkan.

  Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan penuding pada tempat anda ingin memisahkan baris dan kemudian tekan ENTER.

 5. Untuk memformatkan teks, pilihnya kemudian klik opsyen pemformatan yang anda inginkan pada bar alat Mini.

  Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada Reben (tab Rumah, kumpulan Fon). Untuk memformatkan seluruh tajuk, anda boleh mengklik kanannya, klik Tajuk Paksi Format kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

  Nota: 

  • Jika anda bertukar kepada jenis carta lain yang tidak menyokong tajuk paksi (seperti carta pai), tajuk paksi tidak lagi akan dipaparkan. Tajuk akan dipaparkan sekali lagi apabila anda bertukar kembali kepada jenis carta yang menyokong tajuk paksi.

  • Tajuk paksi yang dipaparkan untuk paksi sekunder akan hilang apabila anda bertukar kepada jenis carta yang tidak memaparkan paksi sekunder.

Halaman Atas

Menambahkan label data

 1. Klik Carta yang anda ingin menambah label data, dan kemudian klik butang Butang Unsur Carta Unsur Carta .

 2. Dalam senarai Unsur Carta yang muncul, pilih Label Data.

 3. Pilih label data yang ditambahkan kepada carta anda dan taipkan teks yang anda inginkan.

  Nota: Bergantung pada jenis carta yang anda gunakan, opsyen label data yang berbeza akan tersedia.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk mengubah entri label data atau cara untuk menempatkan semula label data, lihat label Tambah atau alih keluar data dalam carta.

Halaman Atas

 1. Pada carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambahkan label data pada semua titik data bagi semua siri data, klik bahagian carta.

  • Untuk menambahkan label data pada semua titik data bagi siri data, klik di mana-mana dalam siri data yang anda ingin labelkan.

  • Untuk menambahkan label data pada titik data tunggal dalam siri data, klik siri data yang mengandungi titik data yang anda ingin labelkan kemudian klik titik data yang anda ingin labelkan.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Label Data kemudian klik paparkan opsyen yang anda inginkan.

  Imej Reben Excel

  Nota: Bergantung pada jenis carta yang anda gunakan, opsyen label data yang berbeza akan tersedia.

Untuk maklumat lanjut tentang cara mengubah entri label data atau cara untuk menempatkan semula data label, lihat Tambah atau alih keluar label data dalam carta.

Halaman Atas

Langkah 4: Menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk

Apabila anda mencipta carta, petunjuk muncul tetapi anda boleh menyembunyikan petunjuk atau mengubah lokasinya selepas anda mencipta carta.

 1. Klik Carta yang anda inginkan untuk menunjukkan atau menyembunyikan petunjuk, dan kemudian klik butang Butang Unsur Carta Unsur Carta.

 2. Dalam senarai Unsur Carta yang muncul, pilih atau kosongkan petunjuk.

Apabila Carta mempunyai petunjuk dipaparkan, anda boleh mengubah suai entri petunjuk individu. Untuk maklumat lanjut, lihat ubah suai entri petunjuk Carta.

Halaman Atas

 1. Klik carta di tempat anda ingin tunjukkan atau sembunyikan petunjuk.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab Tataletak dalam kumpulan Label, klik Petunjuk.

  Imej Reben Excel

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyembunyikan petunjuk, klik Tiada.

   Untuk mengalih keluar petunjuk atau entri petunjuk daripada carta dengan cepat, anda boleh memilihnya kemudian tekan DELETE. Anda juga boleh klik kanan petunjuk atau entri petunjuk kemudian klik Padam.

  • Untuk memaparkan petunjuk, klik opsyen paparan yang anda inginkan.

   Nota: Apabila anda mengklik salah satu opsyen paparan, petunjuk beralih dan bahagian plot diselaraskan secara automatik untuk menyediakan ruang untuknya. Jika anda mengalihkan dan mensaiz petunjuk menggunakan tetikus, kawasan plot tidak dilaraskan secara automatik.

  • Untuk opsyen tambahan, klik Opsyen Petunjuk Lain kemudian pilih opsyen paparan yang anda inginkan.

   Petua: Secara lalai, petunjuk tidak bertindih dengan carta. Jika anda mempunyai ruang kekangan, anda mungkin dapat mengurangkan saiz carta dengan mengosongkan kotak semak Menunjukkan petunjuk tanpa bertindih dengan carta.

Apabila Carta mempunyai petunjuk dipaparkan, anda boleh mengubah suai entri petunjuk individu. Untuk maklumat lanjut, lihat entri petunjuk Carta ubah suai.

Halaman Atas

Langkah 5: Memaparkan atau menyembunyikan paksi primer Carta atau garisan grid

Apabila anda mencipta carta, paksi primer dipaparkan bagi kebanyakan jenis carta. Anda boleh menghidupkan atau mematikannya mengikut keperluan. Apabila anda menambahkan paksi, anda boleh menentukan aras butiran yang anda inginkan paksi untuk paparkan. Paksi kedalaman dipaparkan apabila anda mencipta carta 3D.

Untuk menjadikan carta lebih mudah dibaca, anda boleh memaparkan atau menyembunyikan garisan grid carta mendatar dan menegak yang berkembang dari mana-mana paksi mendatar dan paksi menegak merentasi carta bahagian plot.

 1. Klik Carta yang anda ingin paparkan atau sembunyikan paksi atau garisan grid, dan kemudian klik butang Butang Unsur Carta Unsur Carta.

 2. Dalam senarai Unsur Carta yang muncul, pilih atau kosongkan paksi atau garisan grid.

Halaman Atas

 1. Klik Carta yang anda ingin paparkan atau sembunyikan paksi atau garisan grid.

  Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab tataletak , dalam Kumpulan paksi , klik paksi atau garisan grid, dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Halaman Atas

Langkah 6: Mengalihkan atau mensaiz semula carta

Anda boleh mengalihkan carta ke mana-mana lokasi pada dokumen. Anda juga boleh mengubah saiz carta agar memuat dengan lebih baik.

Mengalihkan carta

 • Untuk mengalihkan medan, seretnya ke lokasi yang anda inginkan.

Halaman Atas

Saiz semula carta

Untuk mensaizkan carta, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Klik carta kemudian seret pemegang pensaizan kepada saiz yang anda inginkan.

 • Pada tab Format dalam kumpulan Saiz, masukkan saiz dalam kotak Ketinggian Bentuk dan Lebar Bentuk.

  Imej Reben Outlook

Untuk opsyen Pensaizan yang lain, pada tab Format , dalam Kumpulan saiz , klik Pelancar kotak Dialog Imej butang . Pada tab saiz , anda boleh memilih opsyen untuk saiz, memutar atau skala carta.

Halaman Atas

Langkah 7: Menyimpan carta sebagai templat

Jika anda ingin mencipta carta lain seperti yang anda baru cipta, anda boleh menyimpan carta sebagai templat yang anda boleh gunakan sebagai asas bagi carta serupa yang lain.

 1. Klik kanan Carta yang anda ingin simpan sebagai templat, dan kemudian klik Simpan sebagai templat.

 2. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama untuk templat.

Nota: Templat carta mengandungi pemformatan carta dan menyimpan warna yang digunakan apabila anda menyimpan carta sebagai templat. Apabila anda menggunakan templat carta untuk mencipta carta dalam buku kerja lain, carta baru menggunakan warna templat carta bukan warna tema dokumen yang digunakan pada buku kerja pada masa kini. Untuk menggunakan warna tema dokumen dan bukannya warna templat carta, klik kanan bahagian carta kemudian klik Set semula agar Sepadan dengan Gaya pada menu pintasan.

Halaman Atas

 1. Klik carta yang anda ingin simpan sebagai templat.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Jenis, klik Simpan sebagai Templat.

  Imej Reben Excel

 3. Dalam kotak Nama fail, taipkan nama untuk templat.

Nota: Templat carta mengandungi pemformatan carta dan menyimpan warna yang digunakan apabila anda menyimpan carta sebagai templat. Apabila anda menggunakan templat carta untuk mencipta carta dalam buku kerja lain, carta baru menggunakan warna templat carta bukan warna tema dokumen yang digunakan pada buku kerja pada masa kini. Untuk menggunakan warna tema dokumen dan bukannya warna templat carta, klik kanan bahagian carta kemudian klik Set semula agar Sepadan dengan Gaya pada menu pintasan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×