Menambahkan medan pada borang atau laporan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menambah dengan cepat medan borang atau laporan menggunakan senarai medan. Apabila anda dwiklik medan dalam senarai medan (atau jika anda menyeret medan daripada senarai borang atau laporan), Microsoft Access 2010 mencipta kawalan yang sesuai untuk memaparkan medan secara automatik — contohnya, kotak teks atau kotak semak — dan kemudian mengikatkannya pada medan tersebut.

Jika anda tidak mempunyai borang atau laporan untuk menambah medan untuk sedia ada, lihat pengenalan kepada borang atau pengenalan kepada laporan untuk membantu anda bermula.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambah medan pada borang atau laporan menggunakan senarai medan

Ketahui lebih lanjut tentang senarai medan

Menambahkan medan pada borang atau laporan tanpa menggunakan senarai medan

Menambah medan pada borang atau laporan menggunakan senarai medan

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan tataletak atau Pandangan Reka bentuk.

  Jika senarai medan tidak dipaparkan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Tambah medan sedia ada.
   -OR-

  • Tekan ALT+F8.

 2. Dalam senarai medan, Cari jadual yang mengandungi medan yang anda ingin tambahkan. Untuk menunjukkan atau menyembunyikan senarai medan dalam setiap Jadual, klik tanda tambah (+) atau tanda tolak (-) di sebelah nama Jadual.

  Nota: Jika pangkalan data tidak mengandungi sebarang Jadual, senarai medan adalah kosong.

 3. Apabila anda menemui medan yang anda ingin tambah, lakukan salah satu daripada berikut untuk menambah borang atau laporan:

  • Dwiklik medan.

  • Seret medan dari senarai medan ke borang atau laporan.

  • Tahan kekunci CTRL dan klik beberapa medan, dan kemudian seretnya Semua borang atau laporan pada masa yang sama.

   Nota: Teknik ini boleh digunakan hanya pada medan dalam seksyen medan senarai medan tersedia untuk pandangan ini .

  • Anda boleh menambah julat medan dari senarai medan borang atau laporan dengan melakukan yang berikut:

  • Klik medan pertama dalam julat.

  • Tekan dan tahan kekunci SHIFT dan kemudian klik medan terakhir dalam julat.

   Capaian memilih medan yang anda mengklik, serta semua medan di antara.

  • Seret medan terpilih ke borang atau laporan.

   Nota: Teknik ini hanya boleh digunakan pada medan dalam seksyen medan senarai medan tersedia untuk pandangan ini .

 4. Access mencipta kawalan yang sesuai untuk memaparkan setiap medan, dan juga mengikatkannya pada medan. Selain itu, Access mencipta label yang dilampirkan untuk kawalan. Anda boleh mengedit label dengan mengklik sekali untuk memilihnya, kemudian klik sekali lagi untuk meletakkan titik selitan dalam label. Kemudian, anda boleh mengedit label dengan cara yang sama yang anda ingin mengedit teks dalam dokumen.

 5. Jika anda inginkan medan dipaparkan dalam jenis kawalan selain yang Access mencipta secara automatik, anda boleh mengubah kawalan untuk jenis lain. Walau bagaimanapun, anda boleh hanya mengubahnya kepada jenis kawalan yang sesuai bagi medan tersebut. Contohnya, anda boleh mengubah kotak kombo kepada kotak teks atau kotak senarai, tetapi anda tidak boleh mengubah kotak kombo butang perintah.

Mengubah kawalan daripada satu jenis lain

Nota: Prosedur ini tidak digunakan untuk kawalan pada objek web (objek yang direka bentuk untuk serasi dengan terbit ke Access Services ciri).

 1. Buka borang atau laporan dalam pandangan Reka bentuk dengan mengklik kanan padanya dalam anak tetingkap navigasi kemudian mengklik Pandangan Reka bentuk Imej Butang .

 2. Klik kanan kawalan yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Ubah.

  Jika item menu Ubah untuk tidak tersedia, Terdapat tiada jenis kawalan lain yang sesuai untuk medan ini. Jika tidak, Access memaparkan senarai jenis kawalan.

 3. Klik salah satu jenis kawalan yang tersedia untuk mengubah kawalan untuk jenis tersebut.

  Kawalan kekal terikat pada medan, tetapi anda mungkin perlu mengesetkan beberapa sifat untuk membuat jenis kawalan baru yang berfungsi dengan cara yang anda inginkan. Untuk memaparkan helaian sifat bagi kawalan, klik kawalan untuk memilihnya, dan kemudian tekan F4.

Halaman Atas

Ketahui lebih lanjut tentang senarai medan

Senarai berikut mengandungi petua tentang bekerja dengan senarai medan yang mungkin berguna untuk anda apabila anda menambah medan pada borang atau laporan anda. Untuk memaparkan senarai medan, buka borang atau laporan dalam pandangan tataletak atau pandangan Reka bentuk, dan kemudian tekan ALT + F8.

 • Jika borang atau sifat Sumber rekod laporan adalah kosong, dan anda menyeret medan dari senarai medan borang atau laporan, Access secara automatik mengisi borang atau sifat Sumber rekod laporan untuk anda.

 • Jika borang atau sifat Sumber rekod Laporan Penyata SELECT atau nama Jadual, anda boleh Menogol paparan senarai medan antara keadaan dua yang berikut:

  • Semua medan pangkalan data    Memaparkan Seksyen medan yang tersedia untuk pandangan ini , Seksyen medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan (jika Jadual sedemikian wujud) dan Seksyen medan yang tersedia dalam Jadual lain (jika Jadual sedemikian wujud).

  • Medan sumber rekod sahaja    Memaparkan hanya Seksyen medan yang tersedia untuk pandangan ini .

   Untuk bertukar antara mod dua, klik sama ada menunjukkan hanya medan dalam sumber rekod semasa atau Tunjukkan semua jadual di atas senarai medan.

   Nota: Jika anda telah mengesetkan borang atau laporan sifat Sumber rekod kepada pertanyaan disimpan, senarai medan memaparkan hanya tersedia untuk pandangan ini bahagian (terdapat tiada opsyen Tunjukkan semua jadual di atas senarai medan). Untuk mengedit sumber rekod, klik kanan mana-mana satu medan, dan kemudian klik Edit Rekod sumber.

 • Jika anda telah mengesetkan borang atau laporan sifat Sumber rekod kepada jadual dan anda kemudian seret medan dari seksyen medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan dalam senarai medan ke borang atau laporan, perubahan capaian Sumber rekod borang atau Laporan Penyata SELECT yang termasuk medan yang anda tambahkan. Jika Access tidak pasti cara untuk jadual yang berkaitan, ia memaparkan kotak dialog Pilih perhubungan supaya anda boleh memilih perhubungan yang sesuai.

 • Jika anda menyeret medan dari seksyen medan yang tersedia dalam Jadual lain dalam senarai medan borang atau laporan, Access memaparkan kotak dialog Tentukan perhubungan . Anda mesti menggunakan kotak dialog ini untuk menentukan perhubungan antara jadual yang lain dan borang atau laporan sumber rekod. Jika anda tidak pasti medan yang untuk memasukkan dalam kotak dialog ini, anda mungkin ingin klik Batal dan kemudian memeriksa perhubungan jadual anda.

  Untuk maklumat lanjut tentang perhubungan, lihat panduan perhubungan Jadual atau mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

  Ia adalah berkemungkinan bahawa medan dalam seksyen medan yang tersedia dalam Jadual lain dalam senarai medan tidak langsung berkaitan dengan sumber rekod borang atau laporan melalui salah satu jadual dalam seksyen medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan . Jika ini ialah huruf, menyeret medan dari satu jadual berkaitan borang atau laporan boleh menyebabkan satu atau lebih jadual untuk beralih dari seksyen medan yang tersedia dalam Jadual lain ke seksyen medan yang tersedia dalam Jadual berkaitan .

 • Jika sumber rekod borang atau Laporan Penyata SELECT atau pertanyaan yang disimpan, anda boleh melihat dan mengedit sumber rekod dalam pembina pertanyaan dengan mengklik kanan sebarang medan dalam senarai medan dan kemudian mengklik Edit sumber rekod. Jika sumber rekod ialah Jadual, Perintah ini menggunakan pembina pertanyaan pada jadual. Access meminta anda jika anda ingin mencipta pertanyaan berdasarkan Jadual; klik Ya untuk mengubah sumber rekod kepada pertanyaan atau tidak untuk membiarkan sumber rekod yang tidak berubah.

 • Anda boleh membuka jadual dalam pandangan helaian data dengan mengklik Edit Jadual di sebelah nama Jadual, atau dengan mengklik kanan nama Jadual dalam senarai medan dan kemudian mengklik Membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 • Dalam pangkalan data klien, anda boleh menggunakan senarai medan untuk menambahkan Medan carian Jadual dengan melakukan yang berikut:

  Nota: Prosedur ini tidak digunakan pada jadual dalam pangkalan data web (pangkalan data yang direka bentuk untuk serasi dengan terbit ke Access Services ciri ").

 • Klik Edit Jadual di sebelah jadual yang anda ingin tambahkan medan carian.

  Jadual dipaparkan dalam pandangan helaian data.

 • Seret medan dari senarai medan ke helaian data.

 • Bestari carian bermula. Ikuti arahan dalam Bestari. Pada halaman terakhir, klik selesai.

 • Anda boleh nyahdok anak tetingkap tugas senarai medan dari bahagian kanan kawasan kerja capaian dengan pemposisian penuding dalam bar tajuk medan pada senarai sehingga ia menjadi penuding alih Penuding alih , kemudian heret senarai medan ke kiri. Anda boleh meletakkan senarai di mana-mana dalam kawasan kerja, atau anda boleh dok pada sebelah kiri kawasan kerja dengan menyeretnya ke kiri.

Halaman Atas

Menambahkan medan pada borang atau laporan tanpa menggunakan senarai medan

Secara umum, menggunakan senarai medan ialah cara paling mudah untuk menambah medan pada borang atau laporan. Walau bagaimanapun, anda juga boleh menambahkan medan dengan mula-mula mencipta kawalan, dan kemudian mengikat pada medan. Prosedur berikut menunjukkan anda caranya.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan dan kemudian klik Pandangan tataletak atau Pandangan Reka bentuk.

  Bestari kawalan    Anda boleh menggunakan Bestari kawalan untuk membantu anda mencipta butang perintah, kotak senarai, subborang, kotak kombo dan opsyen Kumpulan. Bestari kawalan meminta siri soalan tentang cara anda ingin kawalan untuk melihat dan mengendalikan, dan kemudian ia mencipta kawalan dan mengeset sifat bagi kawalan yang berdasarkan pada jawapan anda. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik anak panah bawah di sebelah Galeri kawalan. Jika Gunakan Bestari kawalan tidak diserlahkan, klik padanya untuk menyerlahkannya.

  Imej Butang

  Jika anda ingin mencipta kawalan tanpa bantuan dalam Bestari, klik Gunakan Bestari kawalan agar ia tidak dipilih.

  Imej Butang

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Galeri kawalan , klik alat untuk jenis kawalan yang anda ingin tambahkan.

  Untuk menentukan nama alat, letakkan penuding di atasnya. Access memaparkan nama alat.

 3. Klik dalam borang atau laporan yang anda ingin tempatkan kawalan.

 4. Jika anda telah memilih Gunakan Bestari kawalan dan kawalan yang anda meletakkan mempunyai Bestari yang berkaitan dengannya, Bestari bermula dan memandu anda melalui seting untuk kawalan.

 5. Jika anda tidak menempatkan kawalan betul-betul pada mula-mula cuba, anda boleh mengalihkannya dengan melakukan yang berikut:

  1. Klik kawalan untuk memilihnya. Jika terdapat label yang berkaitan dengan kawalan, tekan dan tahan kekunci CTRL dan kemudian klik label untuk memilih juga.

  2. Letakkan penuding di atas kawalan sehingga ia menjadi penuding alih Penuding alih .

  3. Klik dan seret kawalan ke lokasi yang anda inginkan.

Jika anda menggunakan Bestari kawalan, Bestari mungkin mengandungi langkah untuk membantu anda mengikat kawalan pada medan. Jika Bestari tidak mengikat kawalan pada medan dan kawalan ialah jenis yang boleh memaparkan data (kotak teks atau kotak kombo, contohnya), anda mesti memasukkan nama medan atau ungkapan dalam sifat Sumber kawalan bagi kawalan sebelum ia akan memaparkan sebarang data. Gunakan prosedur berikut untuk mengikat kawalan pada medan.

 1. Memaparkan helaian sifat untuk kawalan dengan mengklik kawalan, kemudian tekan F4.

 2. Pada tab Data helaian sifat, klik anak panah juntai bawah bersebelahan sifat Sumber kawalan dan pilih medan yang ingin dipaparkan dalam kawalan. Anda juga boleh taipkan ungkapan dalam kotak Sumber kawalan .

  Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat artikel Mencipta ungkapan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×