Menambahkan label atau kotak teks pada lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika seseorang memasukkan data secara salah atau anda berpendapat bahawa seseorang rakan sekerja mungkin berasa keliru terhadap cara memasukkan data, menambahkan label. Nama yang ringkas, seperti "Telefon,"memberitahu orang lain perkara yang perlu dimasukkan dalam sel dan label anda juga boleh membekalkan arahan yang lebih kompleks.

Anda boleh menambahkan label pada borang atau kawalan ActiveX.

Menambah label (kawalan Borang)

 1. Klik pembangun, klik selitkan, dan kemudian klik Label Imej butang .

  Kumpulan Kawalan

 2. Klik lokasi lembaran kerja yang anda ingin penjuru atas kiri label muncul.

 3. Untuk menentukan sifat kawalan, klik kanan kawalan, kemudian klik Format Kawalan.

 1. Klik pembangun dan kemudian klik selitkandan di bawah Kawalan ActiveX, klik Label Imej butang .

  Kumpulan Kawalan

 2. Klik lokasi lembaran kerja yang anda ingin penjuru atas kiri label muncul.

 3. Klik Mod Reka Bentuk Imej butang .

 4. Klik lokasi lembaran kerja yang anda ingin penjuru atas kiri label muncul.

 5. Untuk menentukan sifat kawalan, klik Sifat Butang Edit kod .

  Petua: Anda juga boleh klik kanan label kemudian klik Sifat.

  Kotak dialog Sifat muncul. Untuk maklumat terperinci tentang setiap sifat, pilih sifat, kemudian tekan F1 untuk memaparkan topik Bantuan Visual Basic. Anda juga boleh taipkan nama sifat dalam kotak Carian Bantuan Visual Basic. Jadual ini meringkaskan sifat.

  Ringkasan sifat label mengikut kategori kefungsian

Jika anda ingin tentukan

Gunakan sifat ini

Umum:

Sama ada kawalan dimuat apabila buku kerja dibuka. (Diabaikan untuk kawalan ActiveX.)

AutoMuat (Excel)

Sama ada kawalan dapat menerima fokus dan membalas peristiwa dijanakan pengguna.

Didayakan (Borang)

Sama ada kawalan boleh diedit.

Dikunci (Borang)

Nama kawalan.

Nama (Borang)

Cara kawalan dilampirkan pada sel di bawahnya (terapung bebas, alihkan tetapi jangan saiz atau alih dan saizkan).

Peletakan (Excel)

Sama ada kawalan boleh dicetak.

CetakObjek (Excel)

Sama ada kawalan kelihatan atau tersembunyi.

Kelihatan (Borang)

Teks:

Atribut fon (tebal, italik, saiz, garis lorek, garis bawah dan berat).

Tebal, Italik, Saiz, Garis Lorek, Garis Bawah,Berat (Borang)

Teks perihalan pada kawalan yang mengenal pasti atau menerangkan kawalan tersebut.

Kapsyen (Borang)

Cara teks dijajarkan dalam kawalan (kiri, pusat atau kanan).

PenjajaranTeks (Borang)

Sama ada kandungan kawalan membalut secara automatik di hujung baris.

WordWrap (Borang)

Saiz dan posisi:

Sama ada saiz kawalan dilaraskan secara automatik untuk memaparkan semua kandungan.

AutoSaiz (Borang)

Ketinggian atau lebar dalam bentuk titik.

Ketinggian, Lebar (Borang)

Jarak di antara kawalan dengan pepenjuru kiri atau atas lembaran kerja.

Kiri, Atas (Borang)

Pemformatan:

Warna latar.

WarnaLatar (Borang)

Gaya latar (lutsinar atau legap).

GayaLatar (Borang)

Warna sempadan.

WarnaSempadan (Borang)

Jenis sempadan (tiada atau garis tunggal).

GayaSempadan (Borang)

Warna latar depan.

WarnaDepan (Borang)

Sama ada kawalan ada bayang.

Bayang (Excel)

Rupa visual sempadan (rata, dinaikkan, tenggelam, bergores atau bertompok).

KesanIstimewa (Borang)

Imej:

Peta bit untuk dipaparkan dalam kawalan.

Gambar (Borang)

Lokasi gambar berbanding dengan kapsyen (kiri, atas, kanan dan sebagainya).

PicturePosition (Borang)

Papan kekunci dan tetikus:

Kunci pintasan untuk kawalan.

Pemecut (Borang)

Ikon tetikus tersuai.

IkonTetikus (Borang)

Jenis penuding yang dipaparkan apabila pengguna meletakkan tetikus di atas objek tertentu (contohnya, standard, anak panah atau pancaran-I).

PenudingTetikus (Borang)

 1. Klik pembangun dan kemudian klik selitkandan di bawah Kawalan ActiveX, klik Kotak teks Imej butang .

  Kumpulan Kawalan

 2. Klik lokasi lembaran kerja yang anda ingin penjuru atas kiri kotak teks muncul.

 3. Untuk mengedit kawalan ActiveX, klik Mod Reka Bentuk Imej butang .

 4. Untuk menentukan sifat kawalan, klik Sifat Butang Edit kod .

  Petua: Anda juga boleh klik kanan kotak teks kemudian klik Sifat.

  Kotak dialog Sifat muncul. Untuk maklumat terperinci tentang setiap sifat, pilih sifat, kemudian tekan F1 untuk memaparkan topik Bantuan Visual Basic. Anda juga boleh taipkan nama sifat dalam kotak Carian Bantuan Visual Basic. Seksyen berikut meringkaskan sifat yang tersedia.

  Ringkasan sifat kotak teks mengikut kategori kefungsian

Jika anda ingin tentukan

Gunakan sifat ini

Umum:

Sama ada kawalan dimuat apabila buku kerja dibuka. (Diabaikan untuk kawalan ActiveX.)

AutoMuat (Excel)

Sama ada kawalan dapat menerima fokus dan membalas peristiwa dijanakan pengguna.

Didayakan (Borang)

Sama ada kawalan boleh diedit.

Dikunci (Borang)

Nama kawalan.

Nama (Borang)

Cara kawalan dilampirkan pada sel di bawahnya (terapung bebas, alihkan tetapi jangan saiz atau alih dan saizkan).

Peletakan (Excel)

Sama ada kawalan boleh dicetak.

CetakObjek (Excel)

Sama ada kawalan kelihatan atau tersembunyi.

Kelihatan (Borang)

Teks:

Sama ada perkataan atau aksara adalah unit asas yang digunakan untuk mengembangkan pemilihan.

AutoWordSelection (Borang)

Atribut fon (tebal, italik, saiz, garis lorek, garis bawah dan berat).

Tebal, Italik, Saiz, Garis Lorek, Garis Bawah,Berat (Borang)

Sama ada teks terpilih kekal diserlahkan apabila kawalan tiada fokus.

HideSelection (Borang)

Mod masa berjalan lalai bagi Editor Kaedah Input (IME).

ModIME (Borang)

Sama ada saiz kawalan dilaraskan untuk memaparkan baris penuh atau separa bagi teks.

IntegralHeight (Borang)

Bilangan aksara maksimum yang boleh dimasukkan oleh pengguna.

MaxLength (Borang)

Sama ada kawalan menyokong berbilang baris teks.

MultiLine (Borang)

Aksara ruang letak, seperti asterisk (*), akan dipaparkan dan bukannya aksara sebenar.

PasswordChar (Borang)

Sama ada pengguna boleh memilih sebaris teks dengan mengklik bahagian kiri teks.

SelectionMargin (Borang)

Teks dalam kawalan.

Teks (Borang)

Cara teks dijajarkan dalam kawalan (kiri, pusat atau kanan).

PenjajaranTeks (Borang)

Sama ada kandungan kawalan membalut secara automatik di hujung baris.

WordWrap (Borang)

Data dan pengikatan:

Julat yang dipautkan ke nilai kawalan.

SelTerpaut (Excel)

Kandungan atau keadaan kawalan.

Nilai (Borang)

Saiz dan posisi:

Sama ada saiz kawalan dilaraskan secara automatik untuk memaparkan semua kandungan.

AutoSaiz (Borang)

Ketinggian atau lebar dalam bentuk titik.

Ketinggian, Lebar (Borang)

Jarak di antara kawalan dengan pepenjuru kiri atau atas lembaran kerja.

Kiri, Atas (Borang)

Pemformatan:

Warna latar.

WarnaLatar (Borang)

Gaya latar (lutsinar atau legap).

GayaLatar (Borang)

Warna sempadan.

WarnaSempadan (Borang)

Jenis sempadan (tiada atau garis tunggal).

GayaSempadan (Borang)

Warna latar depan.

WarnaDepan (Borang)

Sama ada kawalan ada bayang.

Bayang (Excel)

Rupa visual sempadan (rata, dinaikkan, tenggelam, bergores atau bertompok).

KesanIstimewa (Borang)

Sama ada tab automatik berlaku apabila pengguna memasukkan bilangan maksimum aksara yang dibenarkan ke dalam kawalan.

AutoTab (Borang)

Papan kekunci dan tetikus:

Sama ada menyeret dan melepaskan didayakan.

DragBehavior (Borang)

Kelakuan pemilihan apabila memasukkan kawalan (pilih semua atau jangan pilih).

EnterFieldBehavior (Borang)

Kesan menekan ENTER (mencipta baris baru atau mengalihkan fokus).

EnterKeyBehavior (Borang)

Ikon tetikus tersuai.

IkonTetikus (Borang)

Jenis penuding yang dipaparkan apabila pengguna meletakkan tetikus di atas objek tertentu (contohnya, standard, anak panah atau pancaran-I).

PenudingTetikus (Borang)

Sama ada tab dibenarkan dalam rantau edit.

TabKeyBehavior (Borang)

Khusus kepada Kotak Teks:

Sama ada kawalan mempunyai bar skrol menegak, bar skrol mendatar, atau kedua-duanya.

BarSkrol (Borang)

 1. Klik Fail, klik Opsyen kemudian klik Sesuaikan Reben.

 2. Di Bawah Tab Utama, pilih kotak semak Pembangun kemudian klik OK.

Label menentukan tujuan sel atau kotak teks, memaparkan arahan ringkas atau menyediakan tajuk atau kapsyen. Label juga memaparkan gambar perihalan. Gunakan label untuk peletakan arahan yang fleksibel untuk menegaskan teks dan apabila sel cantum atau lokasi sel yang khusus bukan penyelesaian yang praktikal.

Kotak teks adalah kotak segi empat sama yang anda boleh melihat, memasukkan atau mengedit teks atau data dalam sel. Kotak teks juga boleh merupakan statik dan memaparkan data yang hanya boleh dibaca oleh pengguna. Gunakan kotak teks sebagai alternatif untuk memasukkan teks dalam sel apabila anda ingin memaparkan objek yang terapung bebas. Anda juga boleh menggunakan kotak teks untuk memapar atau melihat teks yang bebas daripada sempadan baris dan lajur, mengekalkan tataletak grid atau jadual data pada lembaran kerja.

Label pada kawalan borang:

Contoh kawalan label Borang

Label kawalan ActiveX:

Contoh kawalan label ActiveX

Kawalan kotak teks ActiveX:

Contoh kawalan kotak teks ActiveX

Nota: 

 • Untuk mencipta kotak teks dengan satu set aksara ruang letak yang menerima kata laluan, gunakan sifat PasswordChar. Pastikan bahawa anda melindungi sel terpaut atau lokasi lain yang padanya teks disimpan. Gunakan kata laluan kukuh yang terdiri daripada gabungan huruf besar dan kecil, nombor dan simbol, seperti Y6dh!et5 dan bukannya House27. Kata laluan sepatutnya terdiri daripada 8 atau lebih aksara; 14 adalah lebih baik.

  Jangan lupai kata laluan anda. Jika anda lupa, kami tidak dapat membantu anda mendapatkannya semula. Office tiada kekunci induk untuk membuka kunci segala-galanya. Simpan kata laluan dalam tempat yang selamat, jauh daripada maklumat yang dilindunginya.

 • Untuk mencipta kotak teks berbilang baris yang boleh skrol dengan bar skrol mendatar dan menegak, setkan MultiLine kepada True, AutoSize dan WordWrap kepada False, ScrollBars kepada 3 dan LinkedCell kepada alamat sel (seperti D1) yang anda ingin masukkan teks. Untuk memasukkan baris baru, pengguna mesti menekan sama ada CTRL+ENTER atau SHIFT+ENTER yang akan menjana aksara istimewa yang disimpan dalam sel terpaut.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×