Menambahkan kandungan untuk kes dan menangguhkan sumber di Pusat Epenemuan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Anda tidak lagi akan dapat mencipta kes ePenemuan yang baru dalam SharePoint Online (dalam pelan kendiri Office 365 dan SSharePoint Online). Untuk mencipta kes ePenemuan dan penahanan ePenemuan, sila mula gunakan Pusat Keselamatan & Pematuhan Office 365. Untuk maklumat lanjut, lihat Uruskan kes ePenemuan di Pusat Keselamatan & Pematuhan. Ambil perhatian bahawa anda masih boleh mengubah suai kes ePenemuan yang sedia ada di SharePoint Online.

Kandungan yang merupakan sebahagian daripada kes ePenemuan - seperti bukti yang berpotensi untuk litigasi, audit dan penyiasatan –boleh diuruskan dalam Set ePenemuan. Setiap kes boleh mempunyai berbilang Set ePenemuan. Anda juga boleh menapis kandungan sumber yang anda masukkan, seperti mengikut pengarang atau penghantar, mengikut julat tarikh, atau mengikut kata kunci carian.

Apabila sumber kandungan yang merupakan sebahagian daripada kes, anda boleh meletakkan ia pada tahan agar salinan dikekalkan. Ini termasuk laman SharePoint, dokumen, atau halaman dan peti mel Exchange. Dalam Pelayan SharePoint, anda juga boleh menekan kandungan pada perkongsian fail yang boleh dicari. Apabila item adalah menangguhkan, individu boleh terus bekerja padanya tanpa gangguan. Kandungan yang sedang diuruskan oleh dasar akan tamat tempoh apabila ia adalah menangguhkan.

Selepas anda telah menentukan sumber kandungan, anda boleh menjalankan pertanyaan dan mengeksport kandungan untuk menyediakan kepada pihak berkuasa. Kandungan dieksport termasuk fail muat berdasarkan elektronik penemuan rujukan Model standard.

Nota:  Sebaik sahaja anda menambah sumber kandungan atau pertanyaan kepada kes ePenemuan, menukar seting rantau bagi laman adalah tidak disokong.

Mencipta Set ePenemuan untuk menguruskan sumber kandungan

Prosedur ini mencipta Set Epenemuan dan menambahkan sumber kandungan padanya. Untuk juga menangguhkan kandungan, ikuti prosedur berikut, sumber kandungan tempat.

Tambah dan menguruskan Sumber ePenemuan

Nota: Untuk memasukkan sumber dalam kes, ia mesti terlebih dahulu boleh diindeks oleh Perkhidmatan carian SharePoint. Untuk maklumat lanjut, lihat individu yang menguruskan laman dan peti mel yang anda ingin sertakan.

 1. Jika kes anda belum lagi dibuka, di Pusat ePenemuan, klik Kes, dan kemudian klik kes yang anda ingin menambahkan sumber kandungannya.

 2. Di bawah set Epenemuan, klik Item baru.

 3. Taipkan nama untuk Set Epenemuan, seperti Surat-menyurat Eksekutif.

 4. Disebelah Sumber, klik Tambah & Urus Sumber.

 5. Dalam kotak dialog yang muncul, di bawah Peti mel, taip nama akaun atau alamat e-mel untuk peti mel Exchange yang anda ingin masukkan dalam kes.

 6. Di bawah lokasi, taipkan URL bagi kandungan yang anda ingin gunakan sebagai sumber. Dalam Pelayan SharePoint, anda juga boleh menaip alamat kongsi fail. Sebarang kandungan yang anda masukkan mesti diindeks oleh carian.

 7. Klik Simpan.

 8. Dalam kotak di bawah Penapis, taipkan sebarang kata kunci yang ingin digunakan untuk memperincikan sumber.

 9. Untuk memperincikan kandungan mengikut julat tarikh, masukkan Tarikh Mula dan Tarikh Tamat.

 10. Untuk mengehadkan hasil kepada penulis dokumen atau item senarai atau kepada penghantar mesej e-mel tertentu, taip nama atau alamat e-mel dalam kotak Pengarang/Penghantar.

 11. Untuk mengehadkan hasil kepada domain Exchange tertentu, taipkan namanya dalam kotak Domain.

 12. Klik butang Gunakan Penapis.

 13. Untuk mengesahkan bahawa anda telah memilih kandungan yang betul, klik Pratonton Hasil.

 14. Klik Simpan.

Nota: Anda boleh menambah dan mengalih keluar sumber kandungan selepas anda mencipta Set ePenemuan. Untuk melihat senarai sumber kandungan dalam Set ePenemuan, klik Sumber.

Halaman atas

Menangguhkan sumber kandungan

Nota: Untuk memasukkan sumber dalam kes, ia mesti terlebih dahulu boleh diindeks oleh Perkhidmatan carian SharePoint. Untuk maklumat lanjut, lihat individu yang menguruskan laman dan peti mel yang anda ingin sertakan.

 1. Jika kes anda belum lagi dibuka, di Pusat ePenemuan, klik Kes, dan kemudian klik kes yang anda ingin tangguhkan.

 2. Di bawah set Epenemuan, klik Item baru.

 3. Taipkan nama untuk Set Epenemuan, seperti Surat-menyurat Eksekutif.

 4. Disebelah Sumber, klik Tambah & Urus Sumber.

 5. Dalam kotak dialog yang muncul, di bawah Peti mel, taip nama akaun atau alamat e-mel untuk peti mel Exchange yang anda ingin masukkan dalam kes.

 6. Di bawah lokasi, taipkan URL bagi kandungan yang anda ingin gunakan sebagai sumber. Dalam Pelayan SharePoint, anda juga boleh menaip alamat kongsi fail. Sebarang kandungan yang anda masukkan mesti diindeks oleh carian.

 7. Klik Simpan.

 8. Dalam kotak di bawah Penapis, taipkan sebarang kata kunci yang ingin digunakan untuk memperincikan sumber.

 9. Untuk memperincikan kandungan mengikut julat tarikh, masukkan Tarikh Mula dan Tarikh Tamat.

 10. Untuk mengehadkan hasil kepada penulis dokumen atau item senarai, atau kepada penghantar mesej e-mel tertentu, taip nama atau alamat e-mel dalam kotak Pengarang/Penghantar.

 11. Untuk mengehadkan hasil kepada domain Exchange tertentu, taipkan namanya dalam kotak Domain.

 12. Klik butang Gunakan Penapis.

 13. Klik Dayakan Tahanan Setempat.

 14. Untuk mengesahkan bahawa anda telah memilih kandungan yang betul, klik Pratonton Hasil.

 15. Klik Simpan.

Nota:  Selepas anda telah menangguhkan kandungan, jika anda ingin melihat senarai sumber kandungan bagi kes, klik Sumber.

Mengalih keluar penangguhan daripada sumber kandungan

 1. Jika kes anda belum lagi dibuka, di Pusat ePenemuan, klik Kes, dan kemudian klik kes yang anda ingin mengalih keluar penangguhan.

 2. Klik Set ePenemuan.

 3. Di bawah Sumber, klik nama sumber yang penangguhannya ingin anda alihkan keluar. Alamat lokasi nama atau nama-nama peti mel Exchange akan disenaraikan.

 4. Klik Nyahdayakan Penangguhan Di Tempatnya.

Halaman atas

Mengalih keluar Set Epenemuan dari kes

 1. Jika kes anda belum lagi dibuka, di Pusat ePenemuan, klik Kes, dan kemudian klik kes yang anda ingin mengalih keluar Set ePenemuan.

 2. Klik ke kiri Set ePenemuan untuk memilihnya, supaya tanda semak muncul di sebelah namanya.

 3. Klik tiga titik untuk memaparkan Buka Menu.

 4. Klik Padam Item.

 5. Apabila digesa sama ada untuk menghantar item ke Tong Kitar Semula, klik OK.

Halaman atas

Ketahui lebih lanjut tentang memegang

 • Jenis kandungan ini boleh ditangguhkan sebagai sebahagian daripada kes:

  • Dokumen

  • Senarai (termasuk blog dan kandungan wiki)

  • Halaman (termasuk halaman yang menjadi hos blog dan wiki)

  • Objek Exchange, seperti tugasan, entri kalendar, kenalan, mesej e-mel dan lampiran. Jika perbualan Microsoft Lync diarkibkan dalam Microsoft Exchange, mereka akan dimasukkan.

  • Dalam Pelayan SharePoint, kandungan pada perkongsian fail yang telah rangkak dengan carian. Epenemuan dalam SharePoint Online tidak menyokong perkongsian fail.

 • Apabila anda meletakkan penangguhan pada sumber kandungan dalam set Epenemuan, tahan status bagi setiap sumber dipaparkan dalam lajur Status tahan setempat dalam senarai sumber kandungan. Senarai berikut menerangkan setiap nilai status tangguh.

  • Penahanan   Menunjukkan bahawa sumber kandungan seluruh semasa menunggu. Nilai ini dipaparkan apabila kotak di bawah penapis dibiarkan kosong dan penahanan setempat didayakan untuk sumber dalam set Epenemuan. Hasilnya ialah bahawa semua kandungan dalam sumber ditentukan adalah menangguhkan.

  • Penahanan dengan penapis   Menunjukkan item yang memenuhi kriteria carian yang ditentukan dalam kotak di bawah penapis dalam sumber kandungan berada pada tahan dan penahanan setempat didayakan untuk sumber dalam set Epenemuan. Hasilnya ialah kandungan yang bertemu kriteria carian dalam sumber ditentukan diletakkan pada tahan.

  • Bukan pada penahanan   Menunjukkan bahawa sumber kandungan tidak semasa menunggu.

  • Tidak dapat tahan   Menunjukkan bahawa sumber kandungan tidak boleh menangguhkan.

  • Gagal   Menunjukkan bahawa permintaan untuk menangguhkan sumber kandungan gagal.

  • Pemprosesan   Menunjukkan bahawa permintaan tahan sedang berjalan. Status ini dipaparkan selepas anda klik Dayakan penahanan setempat dan kemudian klik Simpan dalam set Epenemuan. Selepas seketika, segar semula halaman set Epenemuan dan nilai ini digantikan dengan salah satu nilai sebelumnya.

 • Apabila penangguhan diletakkan pada tapak SharePoint, anda tidak boleh mengalih keluar aplikasi dari laman.

 • Apabila penangguhan diletakkan pada tapak SharePoint, pustaka penahanan pengekalan dicipta, jika salah satu masih belum wujud. Pengguna masih boleh bekerja dengan kandungan, tetapi salinan kandungan seperti yang ia telah pada masa yang anda mulakan tahan yang dikekalkan sebagai pengguna mengubah kandungan. Pengguna biasa dengan keizinan lazim tidak dapat melihat pustaka penahanan pengekalan. Hanya pengguna dengan keizinan peringkat Aplikasi Web atau pengguna yang telah diberikan keizinan tertentu, boleh melihat pustaka penahanan pengekalan.

 • Jika pengguna cuba untuk mengubah atau memadam kandungan pada laman yang ditangguhkan, SharePoint pertama sekali akan menyemak sama ada kandungan itu telah berubah sejak penangguhan telah digunakan. Jika ini pengubahsuaian pertama sejak penagguhan telah digunakan, SharePoint menyalin kandungan ke pustaka penangguhan pemuliharaan, dan kemudian membenarkan pengguna menukar atau memadam kandungan asal.

 • Pengguna akan menerima ralat jika ia cuba memadamkan pustaka, senarai atau koleksi laman yang berada pada tangguh. Pengguna juga akan menerima ralat jika ia cuba untuk memadam folder yang mengandungi fail yang berada pada tangguh. Jika pengguna ingin memadamkan folder yang mengandungi satu atau lebih fail yang berada pada tahan, ia perlu memadamkan fail tersebut sebelum mereka boleh padam folder.

 • Untuk menyimpan semua versi kandungan dalam laman, anda perlu mendayakan dokumen pemversian untuk pustaka dokumen dalam laman. Jika dokumen dipadamkan dari laman yang berada pada tahan dan Pengurusan versi dokumen didayakan, Semua versi dokumen yang dipadamkan akan dikekalkan. Jika Pengurusan versi dokumen tidak didayakan, versi kandungan yang semasa pada masa yang menunggu yang telah digunakan adalah versi sahaja yang dikekalkan. Jika kandungan diubah berbilang kali selepas penahanan yang digunakan, versi perantaraan kandungan tidak dikekalkan, supaya Ruang storan digunakan dengan lebih cekap. Kebanyakan kandungan dalam laman biasanya tidak berubah, dan kandungan yang tidak berubah tidak disalin ke pustaka penahanan pengekalan.

 • Jika anda mengalih keluar penangguhan daripada laman, Semua fail dalam pengekalan tahan pustaka akan dipadam (dialihkan ke Tong Kitar semula peringkat pertama) dalam 7 tujuh hari mengalih keluar penahanan. Itu kerana kerja pemasa untuk pustaka penahanan pengekalan berjalan sekali setiap 7 hari dan mengenal pasti item untuk memadamkan. Fail akan dipadamkan pada kali seterusnya kerja pemasa berjalan selepas penahanan yang dialih keluar dari laman.

Ketahui lebih lanjut tentang ePenemuan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kes ePenemuan, lihat artikel berikut:

Senario: Epenemuan dalam SharePoint Server 2013 dan Exchange Server 2013

Menyediakan pusat Epenemuan dalam SharePoint Online

Merancang dan menguruskan kes ePenemuan

Mencipta dan menjalankan pertanyaan Epenemuan

Mencari dan menggunakan kata kunci dalam ePenemuan

Mengeksport kandungan ePenemuan dan mencipta laporan

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×