Menambahkan audio pada persembahan PowerPoint anda

Menambahkan audio pada persembahan PowerPoint anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menambah audio, seperti muzik, Pengisahan atau bunyi bites, persembahan PowerPoint anda. Untuk merakam dan mendengar sebarang audio, komputer anda mesti dilengkapi dengan kad Bunyi, mikrofon dan pembesar suara.

Untuk merakam dan menambah Pengisahan dengan pemasaan persembahan PowerPoint anda, lihat merakam tayangan slaid dengan Pengisahan dan pemasaan slaid.

Jika anda ingin memainkan muzik melalui panjang persembahan anda, lihat memainkan muzik untuk tempoh tayangan slaid anda.

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan bunyi.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Media , klik Audio.

 3. Dalam senarai, klik Audio pada PC saya, Cari dan pilih klip audio yang anda inginkan, dan kemudian klik selitkan.

  Ikon audio dan kawalan muncul pada slaid.

  Ikon audio dan kawalan

 4. Dalam pandangan Normal atau pandangan tayangan slaid , klik ikon dan klik Mainkan untuk memainkan muzik atau bunyian lain.

 1. Dalam pandangan Normal , klik slaid yang anda ingin tambahkan bunyi yang dirakam.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Media , klik Audio.

 3. Dalam senarai, klik Rekod bunyi (dalam PowerPoint 2016) atau Rakam Audio (dalam PowerPoint 2013).

  Kotak dialog Bunyi rekod terbuka.

 4. Dalam kotak Rekod bunyi , klik rakamdan mula bercakap atau memainkan audio anda sendiri.

 5. Klik berhenti Butang PowerPoint Hentikan rakaman apabila anda selesai rakaman. Memperuntukkan nama rakaman.

  Klik Main Butang main dalam kotak dialog bunyi rekod untuk mendengar rakaman. Jika anda berpuas hati, klik OK untuk menyimpan rakaman dan menyelitkannya pada slaid. Jika anda tidak berpuas hati, ulangi langkah 4 dan 5.

  Ikon audio dan kawalan muncul pada slaid.

  Ikon audio dan kawalan
 6. Dalam pandangan Normal atau pandangan tayangan slaid , klik ikon dan klik Mainkan untuk memainkan muzik atau bunyian lain.

 1. Pada slaid, pilih ikon klip audio Ikon klip audio .

 2. Di bawah Alat Audio, pada tab main semula , dalam Kumpulan Opsyen Audio , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memulakan klip audio secara automatik apabila anda menunjukkan slaid, dalam senarai mula , klik secara automatik.

  • Untuk memulakan klip audio secara manual apabila anda klik pada slaid, dalam senarai mula , lakukan yang berikut.

   • (PowerPoint 2016) Pilih apabila diklik.

   • (PowerPoint 2013) Pilih pada klik.

  • Untuk memainkan klip audio sambil anda klik melalui slaid dalam persembahan anda, pilih Main merentasi slaid.

  • Untuk memainkan klip audio berterusan sehingga anda menghentikan, pilih gelung sehingga berhenti.

   Nota: Apabila anda gelung Bunyi, ia bermain berterusan sehingga anda maju ke slaid berikut.

 • Pada slaid, pilih ikon audio, dan kemudian klik butang Main/jeda di bawah ikon audio.

  Mainkan klip audio anda

Penting: Gunakan opsyen ini hanya jika anda mengesetkan klip audio dimainkan secara automatik, atau jika anda mencipta beberapa jenis kawalan, seperti picu, klik untuk memainkan klip. (Pencetus adalah sesuatu pada slaid anda, seperti gambar, bentuk, butang, perenggan teks atau kotak teks, yang boleh disetkan mematikan tindakan apabila anda mengkliknya.) Perhatikan bahawa ikon audio sentiasa kelihatan melainkan anda seretnya keluar slaid.

 1. Klik ikon klip audio Ikon klip audio .

 2. Di bawah Alat Audio, pada tab main semula , dalam Kumpulan Opsyen Audio , pilih kotak semak Sembunyikan semasa tayangan .

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan bunyi.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Media, klik anak panah di bawah Audio.

  Audio menu

 3. Dalam senarai, klik Audio dari fail atau lukisan klip audio, Cari dan pilih klip audio yang anda inginkan, dan kemudian klik selitkan.

  Ikon audio dan kawalan muncul pada slaid.

  Ikon audio dan kawalan

 4. Dalam pandangan Normal atau pandangan tayangan slaid , klik ikon dan klik Mainkan untuk memainkan muzik atau bunyian lain.

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan bunyi.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Media, klik anak panah di bawah Audio.

  Audio menu

 3. Dalam senarai, klik Rekod bunyi.

  Kotak dialog Bunyi rekod terbuka.

 4. Dalam kotak dialog Rekod bunyi , klik rekod Butang PowerPoint rekod Bunyi dan mula bercakap atau memainkan audio anda sendiri.

 5. Klik berhenti Butang dalam kotak dialog bunyi rekod berhenti apabila anda selesai rakaman. Memperuntukkan nama rakaman.

  Klik Main Butang main dalam kotak dialog bunyi rekod untuk mendengar rakaman. Jika anda berpuas hati, klik OK untuk menyimpan rakaman dan menyelitkannya pada slaid. Jika anda tidak berpuas hati, ulangi langkah 4 dan 5.

  Ikon audio dan kawalan muncul pada slaid:

  Ikon audio dan kawalan

 6. Dalam pandangan Normal atau pandangan tayangan slaid , klik ikon dan klik Mainkan untuk memainkan muzik atau bunyian lain.

 1. Pada slaid, pilih ikon klip audio Ikon klip audio .

 2. Di bawah Alat Audio, pada tab main semula , dalam Kumpulan Opsyen Audio , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memulakan klip audio secara automatik apabila anda menunjukkan slaid, dalam senarai mula , klik secara automatik.

  • Untuk memulakan klip audio secara manual apabila anda klik pada slaid, dalam senarai mula , klik Pada klik.

  • Untuk Mainkan klip audio sambil anda klik melalui slaid dalam persembahan anda, dalam senarai mula , klik Main merentasi slaid.

  • Untuk memainkan klip audio berterusan sehingga anda menghentikan, pilih kotak semak gelung sehingga berhenti .

   Nota: Apabila anda menggelung Bunyi, ia bermain berterusan sehingga anda menuju ke slaid berikut.

 • Pada slaid, klik butang Main/jeda di bawah ikon audio.

  Mainkan klip audio anda

Penting: Gunakan opsyen ini hanya jika anda mengesetkan klip audio dimainkan secara automatik, atau jika anda mencipta beberapa jenis kawalan, seperti picu, klik untuk memainkan klip. (Pencetus adalah sesuatu pada slaid anda, seperti gambar, bentuk, butang, perenggan teks atau kotak teks, yang boleh disetkan mematikan tindakan apabila anda mengkliknya.) Perhatikan bahawa ikon audio sentiasa kelihatan melainkan anda seretnya keluar slaid.

 1. Klik ikon klip audio Ikon klip audio .

 2. Di bawah Alat Audio, pada tab main semula , dalam Kumpulan Opsyen Audio , pilih kotak semak Sembunyikan semasa tayangan .

Apa yang anda ingin lakukan?

 1. Dalam pandangan Normal, klik slaid yang anda ingin tambahkan bunyi.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Klip Media , klik anak panah di bawah bunyi.

  Menu bunyi

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menambah bunyi dari komputer anda atau perkongsian rangkaian, klik bunyi daripada fail, Cari folder yang mengandungi fail, dan kemudian Dwiklik fail yang anda ingin tambahkan.

  • Untuk menambah bunyi dari lukisan klip, klik bunyi daripada pengatur klip, Cari klip audio yang anda inginkan dalam anak tetingkap tugas Lukisan klip , kemudian klik untuk menambahkannya pada slaid.

  • Untuk memainkan bunyi dari CD yang berjalan pada komputer anda, klik Memainkan CD Audio menjejak, pilih bermula dan tamat masa dan Opsyen main lain dan klik OK.

  • Untuk merakam dan menambah audio anda sendiri, klik Rekod bunyidan dalam kotak dialog, klik butang rekod Butang PowerPoint rekod Bunyi untuk mula bercakap atau memainkan audio anda sendiri.

  Ikon audio Imej ikon muncul pada slaid.

 1. Pada slaid, pilih ikon bunyi Imej ikon .

 2. Di bawah Alat bunyi, pada tab opsyen , dalam Kumpulan Opsyen bunyi , lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk memulakan klip audio secara automatik apabila anda menunjukkan slaid, dalam senarai Mainkan bunyi , klik secara automatik.

  • Untuk memulakan klip audio secara manual apabila anda klik pada slaid, dalam senarai Mainkan bunyi , klik Apabila diklik.

  • Untuk Mainkan klip audio sambil anda klik melalui slaid dalam persembahan anda, dalam senarai Mainkan bunyi , klik Main merentasi slaid.

  • Untuk memainkan klip audio berterusan sehingga anda menghentikan, pilih Gelung sehingga berhenti.

   Nota: Apabila anda menggelung Bunyi, ia bermain berterusan sehingga anda menuju ke slaid berikut.

Untuk mengulangi bunyi sehingga anda menghentikan atau untuk memainkannya untuk tempoh persembahan, anda perlu menentukan opsyen berhenti.

 1. Untuk melaraskan seting untuk apabila berhenti fail Bunyi, pada tab animasi , dalam Kumpulan animasi , klik Animasi tersuai.

  Imej tab Animasi

 2. Dalam Animasi tersuai anak tetingkap tugas, klik anak panah di sebelah kanan bunyi dipilih dalam senarai Animasi tersuai dan kemudian klik Opsyen kesan.

 3. Pada tab kesan di bawah berhenti bermain, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menghentikan fail bunyi dengan satu klik tetikus pada slaid, klik pada klik.

  • Untuk menghentikan fail bunyi selepas slaid ini, klik selepas slaid semasa.

  • Untuk memainkan fail bunyi untuk beberapa slaid, klik selepas, dan kemudian Setkan jumlah bilangan slaid yang fail akan memainkan.

   Nota: Untuk terakhir dua opsyen di atas, bunyi akan selagi paparan ditentukan slaid. Anda boleh melihat panjang fail bunyi pada tab Seting bunyi , di bawah maklumat.

 • Pada slaid, Dwiklik ikon bunyi Imej ikon .

Penting: Gunakan opsyen ini hanya jika anda mengesetkan bunyi dimainkan secara automatik, atau jika anda mencipta beberapa jenis kawalan, seperti picu, klik untuk memainkan bunyi. (Pencetus adalah sesuatu pada slaid anda, seperti gambar, bentuk, butang, perenggan teks atau kotak teks, yang mengeset mematikan tindakan apabila anda mengkliknya.) Perhatikan bahawa ikon bunyi sentiasa kelihatan dalam pandangan Normal melainkan anda seretnya keluar slaid.

 1. Klik ikon bunyi Imej ikon .

 2. Di bawah Alat bunyi, pada tab opsyen , dalam Kumpulan Opsyen bunyi , pilih kotak semak Sembunyikan semasa tayangan .

Lihat juga

Menambahkan audio pada tayangan slaid dalam PowerPoint 2016 for Mac

Mainkan muzik untuk tempoh tayangan slaid anda

Format fail video dan audio yang disokong dalam PowerPoint

Mainkan muzik dan bunyian lain secara automatik apabila slaid kelihatan

Memangkas klip bunyi

Memadam klip bunyi

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×