Menambah, mengubah atau mengosongkan pemformatan bersyarat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Gunakan pemformatan bersyarat untuk membantu anda meneroka dan menganalisis data, mengesan isu kritikal dan mengenal pasti corak dan aliran secara visual.

Pemformatan bersyarat memudahkannya untuk menyerlahkan menarik sel atau julat sel, menekankan nilai biasa dan menggambarkan data dengan menggunakan Bar data, skala warna dan set ikon. Format bersyarat berubah penampilan julat sel yang berdasarkan syarat (atau kriteria). Jika syarat adalah benar, julat sel diformatkan berdasarkan syarat tersebut; Jika syarat adalah palsu, julat sel tidak diformatkan berdasarkan syarat tersebut.

Anda boleh mengisih dan menapis mengikut format, termasuk warna latar sel dan warna fon, sama ada anda telah memformatkan sel secara manual atau bersyarat. Contoh berikut menunjukkan pemformatan bersyarat yang menggunakan warna latar sel, set ikon 3 anak panah dan bar data.

Latar sel, set ikon dan bar data yang digunakan sebagai pemformatan bersyarat

Anda boleh menggunakan pemformatan bersyarat pada julat sel, jadual Excel atau laporan Jadual pangsi. Terdapat perbezaan penting untuk memahami apabila anda menggunakan pemformatan bersyarat pada Laporan Jadual pangsi.

Nota: Apabila anda mencipta format bersyarat, anda hanya boleh merujuk kepada sel lain pada lembaran kerja yang sama atau dalam kes tertentu, sel pada lembaran kerja dalam buku kerja serupa yang kini terbuka. Anda tidak boleh menggunakan pemformatan bersyarat pada rujukan luar untuk buku kerja yang lain.

Pemformatan bersyarat untuk laporan Jadual pangsi

Pemformatan bersyarat dalam laporan Jadual Pangsi adalah berbeza dengan pemformatan bersyarat dalam julat sel atau jadual Excel dalam beberapa cara:

 • Jika anda mengubah tataletak laporan Jadual Pangsi dengan menapis, menyembunyikan tahap, meruntuh dan mengembangkan tahap atau mengalihkan medan, format bersyarat dikekalkan selagi medan dalam data dasar tidak dialihkan keluar.

 • Skop format bersyarat bagi medan dalam kawasan Nilai boleh berdasarkan hierarki data dan ditentukan oleh semua anak yang kelihatan (tahap seterusnya yang lebih rendah dalam hierarki) bagi induk (tahap seterusnya yang lebih tinggi dalam hierarki) pada baris untuk satu lajur atau lebih atau lajur untuk satu baris atau lebih.

  Nota: Dalam hierarki data, anak tidak mewarisi pemformatan bersyarat daripada induk dan induk tidak mewarisi pemformatan bersyarat daripada anak.

 • Terdapat tiga kaedah untuk skop format bersyarat medan dalam kawasan Nilai: mengikut pemilihan, mengikut medan yang sepadan dan mengikut medan nilai.

Dalam kaedah scoping medan dalam kawasan nilai lalai adalah mengikut pilihan. Anda boleh mengubah kaedah scoping ke medan yang sepadan atau nilai medan menggunakan butang Opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada , kotak dialog Peraturan pemformatan baru atau kotak dialog Edit peraturan pemformatan .

Kaedah

Gunakan kaedah ini jika anda ingin pilih

Skop mengikut pilihan

 • Set bersebelahan medan dalam kawasan Nilai, seperti semua jumlah produk bagi satu rantau.

 • Set medan bukan bersebelahan dalam kawasan Nilai, seperti jumlah produk bagi rantau yang berbeza merentasi tahap dalam hierarki data.

Skop mengikut medan nilai

 • Elakkan membuat banyak pemilihan bukan bersebelahan.

 • Memformatkan secara bersyarat set medan dalam kawasan Nilai untuk semua tahap dalam hierarki data.

 • Menyertakan subjumlah dan jumlah besar.

Skop mengikut medan berkaitan

 • Elakkan membuat banyak pemilihan bukan bersebelahan.

 • Memformatkan set medan secara bersyarat dalam kawasan Nilai untuk satu tahap dalam hierarki data.

 • Mengecualikan subjumlah.

Apabila anda memformatkan medan dalam kawasan nilai untuk atas, bawah, atas purata atau bawah purata nilai, peraturan berdasarkan pada semua nilai kelihatan secara lalai. Walau bagaimanapun, apabila anda menentukan skop mengikut medan yang sepadan, dan bukannya menggunakan semua nilai yang kelihatan, anda boleh menggunakan format bersyarat untuk setiap gabungan:

 • Lajur dan medan baris induknya.

 • Baris dan medan lajur induknya.

Nota: Analisis pantas kini tidak tersedia dalam Excel 2010 dan versi terdahulu.

Menggunakan butang analisis pantas Butang Analisis Pantas untuk menggunakan pemformatan bersyarat dipilih untuk data yang dipilih. Butang analisis pantas yang muncul secara automatik apabila anda memilih data dalam hamparan anda.

 1. Pilih data dalam hamparan anda. Butang Analisis pantas muncul di sudut bawah kanan pemilihan.

  Data terpilih dengan butang Analisis Pantas

 2. Klik butang Analisis Pantas Butang Analisis Pantas atau tekan Ctrl+Q.

 3. Kemudian, pada tab pemformatan , alihkan tetikus anda ke atas opsyen yang berbeza untuk melihat pratonton langsung pada data anda, dan kemudian klik Opsyen pemformatan.

  Tab Pemformatan dalam galeri Analisis Pantas

  Nota: 

  • Opsyen pemformatan yang muncul dalam tab pemformatan akan bergantung pada data yang anda telah pilih. Jika pilihan anda hanya mengandungi teks, kemudian opsyen yang tersedia adalah teks, pendua, unik, Sama dengandan Kosongkan. Apabila pemilihan mengandungi hanya nombor, atau kedua-dua teks dan nombor, kemudian opsyen adalah Bar Data, warna, Set ikon, lebih besar, atas 10%dan Kosongkan.

  • Pratonton langsung hanya akan memaparkan bagi mereka pemformatan opsyen yang boleh digunakan pada data anda. Contohnya, jika anda sel yang dipilih tidak mengandungi data yang sepadan dan anda memilih pendua, pratonton langsung tidak akan berfungsi.

 4. Jika kotak dialog teks yang mengandungi muncul, masukkan opsyen pemformatan yang anda ingin gunakan dan klik OK.

Jika keperluan pemformatan bersyarat anda lebih kompleks, anda boleh menggunakan formula logik untuk menentukan kriteria pemformatan. Contohnya, anda mungkin ingin membandingkan nilai dengan hasil yang dikembalikan oleh fungsi atau menilai data dalam sel di luar julat yang dipilih, yang mungkin berada dalam lembaran lain dalam buku kerja yang sama.

 1. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan.

  Pemformatan Bersyarat

  Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja tersebut atau lembaran kerja lain kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 3. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Sel terpilih.

  • Medan sepadan:    Klik Semua sel menunjukkan nilai <Medan nilai>​.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel menunjukkan <Medan nilai> untuk <Baris>.

 4. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Gunakan formula untuk menentukan sel yang mana perlu diformatkan.

  1. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Format nilai di mana formula ini adalah benar, masukkan formula.

   Anda perlu memulakan formula dengan tanda sama dengan (=), dan formula mesti mengembalikan nilai logik TRUE (1) atau FALSE (0).

  2. Klik Format untuk memaparkan kotak dialog Format Sel.

  3. Pilih format nombor, fon, sempadan atau isian yang anda ingin gunakan apabila nilai sel memenuhi syarat kemudian klik OK.

   Anda boleh pilih lebih daripada satu format. Format yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

   Contoh 1: Gunakan dua format bersyarat dengan kriteria yang menggunakan ujian AND dan OR   

   Dalam contoh yang ditunjukkan berikut, peraturan pertama memformatkan dua sel dengan warna hijau jika kedua-dua syarat adalah benar. Jika hasil ujian itu tidak Benar, peraturan kedua memformatkan dua sel dengan warna merah jika salah satu syarat adalah Palsu.

   Sel B4 dan B5 memenuhi syaratnya, oleh itu ia diformatkan dengan warna hijau

   Pembeli rumah telah merancang belanjawan sehingga $75,000 sebagai bayaran muka dan $1,500 setiap bulan sebagai bayaran pinjaman. Jika kedua-dua bayaran muka dan bayaran bulanan memenuhi keperluan ini, sel B4 dan B5 diformatkan dengan warna hijau.

   Jika salah satu bayaran muka atau bayaran bulanan memenuhi belanjawan pembeli, sel B4 dan B5 diformatkan dengan warna merah. Ubah beberapa nilai, seperti APR, tempoh pinjaman, bayaran muka dan jumlah pembelian untuk melihat apa yang terjadi kepada sel dengan pemformatan bersyarat.

   Formula untuk peraturan pertama (gunakan warna hijau)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formula untuk peraturan kedua (gunakan warna merah)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Contoh 2: Lorekkan setiap baris yang lain dengan fungsi MOD dan ROW   

   Format bersyarat yang digunakan pada setiap sel dalam lembaran kerja ini melorek setiap baris lain dalam julat sel dengan warna sel biru. Anda boleh memilih semua sel dalam lembaran kerja dengan mengklik segi empat di atas baris 1 dan ke kiri lajur A. Fungsi MOD mengembalikan baki selepas nombor (argumen pertama) dibahagikan dengan pembahagi (argumen kedua). Fungsi ROW mengembalikan bilangan baris semasa. Apabila anda membahagikan bilangan baris semasa dengan 2, anda sentiasa mendapat sama ada baki 0 bagi nombor genap atau baki 1 bagi nombor ganjil. Oleh sebab 0 adalah FALSE dan 1 adalah TRUE, setiap baris bernombor ganjil diformatkan. Peraturan menggunakan formula ini: =MOD(ROW(),2)=1.

   Setiap baris yang lain berlorek biru

   Nota: Anda boleh memasukkan rujukan sel dalam formula dengan terus memilih sel pada lembaran kerja atau lembaran kerja lain. Memilih sel pada lembaran kerja akan menyelitkan rujukan sel mutlak. Jika anda ingin Excel melaraskan rujukan bagi setiap sel dalam julat yang dipilih, gunakan rujukan sel relatif.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Formula dalam pemformatan bersyarat, lihat menggunakan formula untuk menggunakan pemformatan bersyarat.

Skala warna ialah panduan visual yang membantu anda memahami taburan dan variasi data. Skala dua warna membantu anda membandingkan julat sel menggunakan pemeringkatan dua warna. Lorekan warna mewakili nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya, dalam skala warna hijau dan kuning, seperti yang ditunjukkan di bawah, anda boleh menentukan bahawa sel nilai yang lebih tinggi mempunyai warna yang lebih hijau dan sel nilai yang lebih rendah mempunyai warna yang lebih kuning.

Memformatkan semua sel dengan skala dua warna

Petua: Jika sebarang sel dalam julat mengandungi formula yang mengembalikan ralat, pemformatan bersyarat tidak digunakan untuk sel tersebut. Untuk memastikan bahawa pemformatan bersyarat digunakan untuk sel tersebut, gunakan fungsi IS atau IFERROR untuk mengembalikan nilai selain daripada nilai ralat.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Skala Warna.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih skala dua warna.

  Letakkan penuding di atas ikon skala warna untuk melihat ikon skala dua warna. Warna teratas mewakili nilai yang lebih tinggi dan warna terbawah mewakili nilai yang lebih rendah.

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi menggunakan butang Opsyen Pemformatan yang muncul di sebelah medan Jadual Pangsi yang menggunakan pemformatan bersyarat.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan: Klik Sel terpilih.

  • Semua sel untuk Label nilai: Klik Semua sel yang menunjukkan nilai <Label nilai>.

  • Semua sel untuk Label nilai, tidak termasuk subjumlah dan jumlah besar: Klik Semua sel yang menunjukkan nilai <Label nilai> bagi <Label Baris>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format semua sel berdasarkan nilai masing-masing (lalai).

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Gaya Format, pilih Skala 2 Warna.

 7. Untuk memilih jenis dalam kotak Jenis bagi Minimum dan Maksimum, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Memformatkan nilai terendah dan tertinggi:    Pilih Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi.

   Dalam hal ini, anda tidak memasukkan NilaiMinimum dan Maksimum.

  • Memformatkan nombor, tarikh atau nilai masa:    Pilih Nombor kemudian masukkan NilaiMinimum dan Maksimum.

  • Memformatkan peratusan:    Masukkan NilaiMinimum dan Maksimum.

   Nilai sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100. Jangan masukkan tanda peratus.

   Gunakan peratusan apabila anda ingin menggambarkan semua nilai secara berkadar kerana taburan nilai adalah berkadaran.

  • Memformatkan persentil:    Pilih Persentil kemudian masukkan NilaiMinimum dan Maksimum. Persentil sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100.

   Gunakan persentil apabila anda ingin menggambarkan kumpulan nilai yang tinggi (seperti persentil ke-20 teratas) dalam satu perkadaran gred warna dan nilai rendah (seperti persentil ke-20 terendah) dalam perkadaran gred warna yang lain kerana ia mewakili nilai melampau yang mungkin mencondongkan penggambaran data anda.

  • Memformatkan hasil formula:    Pilih Formula kemudian masukkan nilai untuk Minimum dan Maksimum.

   • Formula mesti mengembalikan nilai nombor, tarikh atau masa.

   • Mulakan formula dengan tanda sama dengan (=).

   • Formula yang tak sah akan menyebabkan tiada pemformatan digunakan.

   • Anda digalakkan untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

    Nota: 

    • Pastikan nilai Minimum adalah kurang daripada nilai Maksimum.

    • Anda boleh memilih jenis yang berbeza untuk Minimum dan Maksimum. Contohnya, anda boleh memilih satu nombor untuk Minimum dan satu peratusan untuk Maksimum.

 8. Untuk memilih skala warna Minimum dan Maksimum, klik Warna bagi setiap satu kemudian pilih warna.

  Jika anda ingin memilih warna tambahan atau mencipta warna tersuai, klik Warna Lain. Skala warna yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

Skala warna ialah panduan visual yang membantu anda memahami taburan dan variasi data. Skala tiga warna membantu anda membandingkan julat sel menggunakan pemeringkatan tiga warna. Lorekan warna mewakili nilai yang lebih tinggi, pertengahan atau lebih rendah. Contohnya, dalam skala warna hijau, kuning dan merah, anda boleh menentukan bahawa sel nilai yang lebih tinggi mempunyai warna hijau, sel nilai pertengahan mempunyai warna kuning dan sel nilai yang lebih rendah mempunyai warna merah.

Petua: Jika sebarang sel dalam julat mengandungi formula yang mengembalikan ralat, pemformatan bersyarat tidak digunakan untuk sel tersebut. Untuk memastikan bahawa pemformatan bersyarat digunakan untuk sel tersebut, gunakan fungsi IS atau IFERROR untuk mengembalikan nilai yang anda tentukan (seperti 0 atau "N/A") dan bukannya nilai ralat.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Skala Warna.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih skala tiga warna. Warna teratas mewakili nilai yang lebih tinggi, warna tengah mewakili nilai pertengahan dan warna terbawah mewakili nilai yang lebih rendah.

  Letakkan penuding di atas ikon skala warna untuk melihat ikon skala tiga warna.

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi menggunakan butang Opsyen Pemformatan yang muncul di sebelah medan Jadual Pangsi yang menggunakan pemformatan bersyarat.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format semua sel berdasarkan nilai masing-masing.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Gaya Format, pilih Skala 3 Warna.

 7. Pilih jenis Minimum, Titik Tengah dan Maksimum. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Memformatkan nilai terendah dan teratas    Pilih Titik tengah.

   Dalam hal ini, anda tidak memasukkan NilaiTerendah dan Tertinggi.

  • Memformatkan nombor, tarikh atau nilai masa:    Pilih Nombor kemudian masukkan nilai untuk Minimum, Titik tengah dan Maksimum.

  • Memformatkan peratusan:    Pilih Peratus kemudian masukkan nilai untuk Minimum, Titik tengah dan Maksimum. Nilai sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100. Jangan masukkan tanda peratus (%).

   Gunakan peratusan apabila anda ingin menggambarkan semua nilai secara berkadar kerana penggunaan peratusan akan memastikan taburan nilai adalah berkadaran.

  • Memformatkan persentil:    Pilih Persentil kemudian masukkan nilai untuk Minimum, Titik tengah dan Maksimum.

   Persentil sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100.

   Gunakan persentil apabila anda ingin menggambarkan kumpulan nilai yang tinggi (seperti persentil ke-20 teratas) dalam satu perkadaran gred warna dan nilai rendah (seperti persentil ke-20 terendah) dalam perkadaran gred warna yang lain kerana ia mewakili nilai melampau yang mungkin mencondongkan penggambaran data anda.

  • Memformatkan hasil formula:    Pilih Formula kemudian masukkan nilai untuk Minimum, Titik tengah dan Maksimum.

   Formula mesti mengembalikan nombor, tarikh atau nilai masa. Mulakan formula dengan tanda sama dengan (=). Formula yang tidak sah akan menyebabkan tiada pemformatan digunakan. Ia merupakan idea yang baik untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

   Nota: 

   • Anda boleh mengesetkan nilai minimum, titik tengah dan maksimum bagi julat sel. Pastikan nilai Minimum adalah kurang daripada nilai Titik tengah, yang seterusnya adalah kurang daripada nilai Maksimum.

   • Anda boleh memilih jenis yang berbeza untuk Minimum, Titik tengah dan Maksimum. Contohnya, anda boleh memilih nombor Minimum, persentil Titik tengah dan peratus Maksimum.

   • Dalam banyak kes, nilai Titik tengah yang lalai iaitu 50 peratus berfungsi dengan baik tetapi anda boleh melaraskannya untuk memenuhi keperluan yang unik.

 8. Untuk memilih skala warna Minimum, Titik tengah dan Maksimum, klik Warna bagi setiap satu kemudian pilih warna.

  • Untuk memilih warna tambahan atau mencipta warna tersuai, klik Warna Lain.

  • Skala warna yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

Bar data membantu anda melihat nilai sel berbanding dengan sel lain. Kepanjangan bar data mewakili nilai dalam sel. Bar yang lebih panjang mewakili nilai yang lebih tinggi dan bar yang lebih pendek mewakili nilai yang lebih rendah. Bar data berguna untuk mengesan nombor yang lebih tinggi dan lebih rendah, terutamanya bagi jumlah data yang besar, seperti jualan mainan tertinggi dan jualan terbawah dalam laporan jualan musim cuti.

Contoh yang ditunjukkan di sini menggunakan bar data untuk menyerlahkan nilai positif dan negatif yang menarik. Anda boleh memformatkan bar data supaya bar data bermula di tengah sel dan membentang ke kiri untuk nilai negatif.

Bar data yang menyerlahkan nilai positif dan negatif

Petua: Jika sebarang sel dalam julat mengandungi formula yang mengembalikan ralat, pemformatan bersyarat tidak digunakan untuk sel tersebut. Untuk memastikan bahawa pemformatan bersyarat digunakan untuk sel tersebut, gunakan fungsi IS atau IFERROR untuk mengembalikan nilai (seperti 0 atau "N/A") dan bukannya nilai ralat.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah di sebelah Pemformatan Bersyarat, klik Bar Data kemudian pilih ikon bar data.

  Pemformatan Bersyarat

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi dengan butang opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format semua sel berdasarkan nilai masing-masing.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Gaya Format, pilih Bar Data.

 7. Pilih JenisMinimum dan Maksimum. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Memformatkan nilai terendah dan tertinggi:    Pilih Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi.

   Dalam hal ini, anda tidak memasukkan nilai Minimum dan Maksimum.

  • Memformatkan nombor, tarikh atau nilai masa:    Pilih Nombor kemudian masukkan NilaiMinimum dan Maksimum.

  • Memformatkan peratusan:    Pilih Peratus kemudian masukkan nilai untuk Minimum dan Maksimum.

   Nilai sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100. Jangan masukkan tanda peratus (%).

   Gunakan peratusan apabila anda ingin menggambarkan semua nilai secara berkadar kerana penggunaan peratusan akan memastikan taburan nilai adalah berkadaran.

  • Memformatkan persentil    Pilih Persentil kemudian masukkan nilai untuk Minimum dan Maksimum.

   Persentil sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100.

   Gunakan persentil apabila anda ingin menggambarkan kumpulan nilai yang tinggi (seperti persentil ke-20 teratas) dalam satu perkadaran bar data dan nilai rendah (seperti persentil ke-20 terendah) dalam perkadaran bar data yang lain kerana ia mewakili nilai melampau yang mungkin mencondongkan penggambaran data anda.

  • Memformatkan hasil formula     Pilih Formula kemudian masukkan nilai untuk Minimum dan Maksimum.

   • Formula mesti mengembalikan nilai nombor, tarikh atau masa.

   • Mulakan formula dengan tanda sama dengan (=).

   • Formula yang tak sah akan menyebabkan tiada pemformatan digunakan.

   • Anda digalakkan untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

  Nota: 

  • Pastikan nilai Minimum adalah kurang daripada nilai Maksimum.

  • Anda boleh memilih jenis yang berbeza untuk Minimum dan Maksimum. Contohnya, anda boleh memilih nombor Minimum dan peratus Maksimum.

 8. Untuk memilih skala warna Minimum dan Maksimum, klik Warna Bar.

  Jika anda ingin memilih warna tambahan atau mencipta warna tersuai, klik Warna Lain. Warna bar yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

 9. Untuk hanya menunjukkan bar data dan bukannya nilai dalam sel, pilih Tunjuk Bar Sahaja.

 10. Untuk menggunakan sempadan tebal pada bar data, pilih Sempadan Tebal dalam kotak senarai Sempadan dan pilih warna bagi sempadan.

 11. Untuk memilih antara bar tebal dan bar dicerun, pilih Isian Padu atau Isian Gradien dalam kotak senarai Isian.

 12. Untuk memformatkan bar negatif, klik Nilai Negatif dan Paksi kemudian dalam kotak dialog Nilai Negatif dan Seting Paksi, pilih opsyen untuk mengisi bar negatif dan warna sempadan. Anda boleh memilih seting kedudukan dan warna untuk paksi. Apabila anda telah selesai memilih opsyen , klik OK.

 13. Anda boleh mengubah arah bar dengan memilih seting dalam kotak senarai Bar Arahan. Ini disetkan kepada Konteks secara lalai, tetapi anda boleh memilih arah antara kiri ke kanan dan kanan ke kiri, bergantung pada cara yang anda ingin persembahkan data anda.

Gunakan ikon yang disetkan untuk mencatat dan mengelaskan data ke dalam tiga hingga lima kategori yang dipisahkan dengan nilai ambang. Setiap ikon mewakili julat nilai. Contohnya, dalam set ikon 3 Anak Panah, anak panah hijau ke atas mewakili nilai yang lebih tinggi, anak panah kuning ke sisi mewakili nilai pertengahan dan anak panah merah ke bawah mewakili nilai yang lebih rendah.

Contoh yang ditunjukkan di sini berfungsi dengan beberapa contoh set ikon pemformatan bersyarat.

Set ikon berbeza untuk data yang sama

Anda boleh memilih untuk hanya menunjukkan ikon bagi sel yang memenuhi syarat; contohnya, memaparkan ikon amaran untuk sel yang jatuh di bawah nilai kritikal dan tiada ikon bagi sesuatu yang melebihi nilai kritikal. Untuk melakukan ini, anda menyembunyikan ikon dengan memilih Tiada Ikon Sel daripada senarai juntai bawah di sebelah ikon apabila anda mengesetkan syarat. Anda juga boleh mencipta gabungan set ikon anda sendiri; Contohnya, tanda semak "simbol" berwarna hijau, "lampu isyarat" berwarna kuning dan "bendera" berwarna merah.

Petua: Jika sebarang sel dalam julat mengandungi formula yang mengembalikan ralat, pemformatan bersyarat tidak digunakan untuk sel tersebut. Untuk memastikan bahawa pemformatan bersyarat digunakan untuk sel tersebut, gunakan fungsi IS atau IFERROR untuk mengembalikan nilai (seperti 0 atau "N/A") dan bukannya nilai ralat.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah di sebelah Pemformatan Bersyarat, klik Set Ikon kemudian pilih set ikon.

  Pemformatan Bersyarat

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi dengan butang opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format semua sel berdasarkan nilai masing-masing.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Gaya Format, pilih Set Ikon.

  1. Pilih set ikon. Lalainya ialah 3 Lampu Isyarat (Tak Berbingkai). Bilangan ikon dan operator perbandingan lalai dan nilai ambang untuk setiap ikon boleh berbeza bagi setiap set ikon.

  2. Anda boleh melaraskan operator perbandingan dan nilai ambang. Julat nilai lalai untuk setiap ikon adalah sama dalam saiz, tetapi anda boleh melaraskan ini bagi memenuhi keperluan unik anda. Pastikan bahawa ambang berada dalam jujukan yang logik dari tertinggi hingga terendah dari atas ke bawah.

  3. Lakukan salah satu perkara berikut:

   • Memformatkan nombor, tarikh atau nilai masa:    Pilih Nombor.

   • Memformatkan peratusan:    Pilih Peratus.

    Nilai sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100. Jangan masukkan tanda peratus (%).

    Gunakan peratusan apabila anda ingin menggambarkan semua nilai secara berkadar kerana penggunaan peratusan akan memastikan taburan nilai adalah berkadaran.

   • Memformatkan persentil:    Pilih Persentil. Persentil sah adalah dari 0 (sifar) hingga 100.

    Gunakan persentil apabila anda ingin menggambarkan kumpulan nilai yang tinggi (seperti persentil ke-20 teratas) dalam menggunakan ikon tertentu dan nilai yang rendah (seperti persentil ke-20 terendah) menggunakan ikon yang lain kerana ia mewakili nilai melampau yang mungkin mencondongkan penggambaran data anda.

   • Memformatkan hasil formula:    Pilih Formula kemudian masukkan formula dalam setiap kotak Nilai.

    • Formula mesti mengembalikan nilai nombor, tarikh atau masa.

    • Mulakan formula dengan tanda sama dengan (=).

    • Formula yang tak sah akan menyebabkan tiada pemformatan digunakan.

    • Anda digalakkan untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

  4. Untuk menjadikan ikon pertama mewakili nilai yang lebih rendah dan ikon terakhir mewakili nilai yang lebih tinggi, pilih Songsangkan Tertib Ikon.

  5. Untuk hanya menunjukkan ikon dan bukannya nilai dalam sel, pilih Tunjuk Ikon Sahaja.

   Nota: 

   1. Anda mungkin perlu melaraskan lebar lajur untuk memuatkan ikon.

   2. Saiz ikon yang ditunjukkan bergantung pada saiz fon yang digunakan dalam sel tersebut. Apabila saiz fon meningkat, saiz ikon meningkat secara berkadar.

Untuk mencari sel tertentu dalam julat sel dengan lebih mudah, anda boleh memformatkan sel tertentu berdasarkan operator perbandingan. Contohnya, dalam lembaran kerja inventori yang diisih mengikut kategori, anda boleh menyerlahkan produk yang kurang daripada 10 item di tangan dengan warna kuning. Atau, dalam lembaran kerja ringkasan kedai runcit, anda boleh mengenal pasti semua kedai dengan keuntungan lebih daripada 10%, jumlah jualan kurang daripada $100,000 dan rantau yang sama dengan "Tenggara."

Contoh yang ditunjukkan berikut berfungsi dengan contoh bagi pemformatan bersyarat terbina dalam, seperti Lebih Besar Daripada dan % Tertinggi. Ini memformatkan bandar dengan jumlah populasi melebihi 2,000,000 dengan latar berwarna hijau dan purata suhu tinggi dalam lingkungan 30% teratas dengan warna jingga.

Pemformatan menunjukkan bandar dengan melebihi 2 juta dan 30% teratas bagi suhu yang tinggi

Nota: Anda tidak boleh memformatkan medan secara bersyarat dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi mengikut teks atau tarikh, hanya mengikut nombor.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Serlahkan Peraturan Sel.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih perintah yang anda inginkan, seperti Antara, Bersamaan Dengan Teks yang Mengandungi atau Tarikh Berlaku.

 4. Masukkan nilai yang anda ingin gunakan kemudian pilih format.

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi dengan butang opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja tersebut atau lembaran kerja lain kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format hanya sel yang mengandungi.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Format hanya sel dengan, lakukan salah satu daripada berikut:

  • Memformatkan mengikut nombor, tarikh atau masa:    Pilih Nilai Sel, pilih operator perbandingan kemudian masukkan nombor, tarikh atau masa.

   Contohnya, pilih Antara kemudian masukkan 100 dan 200 atau pilih Sama dengan kemudian masukkan 1/1/2009.

   Anda juga boleh memasukkan formula yang mengembalikan nilai nombor, tarikh atau masa.

   • Jika anda memasukkan formula, mulakan dengan tanda sama dengan (=).

   • Formula yang tidak sah akan menyebabkan pemformatan tidak digunakan

   • Anda digalakkan untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

  • Memformatkan mengikut teks:    Pilih Teks Tertentu, pilih operator perbandingan kemudian masukkan teks.

   Contohnya, pilih Mengandungi kemudian masukkan Perak atau pilih Bermula dengan kemudian masukkan Tri.

   Petikan disertakan dalam rentetan carian dan anda boleh menggunakan aksara kad bebas. Kepanjangan maksimum rentetan ialah 255 aksara.

   Anda juga boleh memasukkan formula yang mengembalikan teks.

   • Jika anda memasukkan formula, mulakan dengan tanda sama dengan (=).

   • Formula yang tak sah akan menyebabkan tiada pemformatan digunakan.

   • Anda digalakkan untuk menguji formula demi memastikan ia tidak mengembalikan nilai ralat.

  • Memformatkan mengikut tarikh:    Pilih Tarikh Berlaku kemudian pilih perbandingan tarikh.

   Contohnya, pilih Semalam atau Minggu depan.

  • Memformatkan sel dengan kosong atau tiada kosong:    Pilih Kosong atau Tiada Kosong.

   Nilai kosong ialah sel yang tidak mengandungi data dan berbeza daripada sel yang mengandungi satu atau lebih ruang (ruang dianggap sebagai teks).

  • Memformatkan sel dengan nilai ralat atau tiada ralat:    Pilih Ralat atau Tiada Ralat.

   Nilai Ralat termasuk: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, dan #NULL!.

 7. Untuk menentukan format, klik Format. Pelancar kotak dialog Format Sel muncul.

 8. Pilih format nombor, fon, sempadan atau isian yang anda ingin gunakan apabila nilai sel memenuhi syarat kemudian klik OK.

  Anda boleh memilih lebih daripada satu format. Format yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

Anda boleh mencari nilai tertinggi dan terendah dalam julat sel berdasarkan nilai potong yang anda tentukan. Contohnya, anda boleh mencari 5 jualan produk teratas dalam laporan serantau, produk di bawah 15% dalam tinjauan pelanggan atau 25 gaji teratas dalam jabatan.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Peraturan Atas/Bawah.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih perintah yang anda inginkan, seperti 10 item teratas atau 10 % bawah.

 4. Masukkan nilai yang anda ingin gunakan kemudian pilih format.

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi dengan butang opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format hanya nilai yang berkedudukan atas atau bawah.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Format nilai yang didudukkan dalam, pilih Atas atau Bawah.

 7. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menentukan nombor atas atau bawah, masukkan nombor kemudian kosongkan kotak % bagi julat yang dipilih. Nilai yang sah ialah 1 hingga 1000.

  • Untuk menentukan peratusan atas atau bawah, masukkan nombor kemudian pilih kotak % bagi julat yang dipilih. Nilai yang sah ialah 1 hingga 100.

 8. Secara pilihan, ubah cara format digunakan untuk medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi yang diskop mengikut medan yang sepadan.

  Secara lalai, format bersyarat adalah berdasarkan semua nilai yang kelihatan. Walau bagaimanapun, apabila anda skop mengikut medan sepadan, selain daripada menggunakan semua nilai yang kelihatan, anda boleh menggunakan format bersyarat bagi setiap gabungan:

  • Lajur dan medan baris induknya, dengan memilih setiap kumpulan Lajur.

  • Baris dan medan lajur induknya, dengan memilih setiap kumpulan Baris.

 9. Untuk menentukan format, klik Format. Pelancar kotak dialog Format Sel muncul.

 10. Pilih format nombor, fon, sempadan atau isian yang anda ingin gunakan apabila nilai sel memenuhi syarat kemudian klik OK.

  Anda boleh memilih lebih daripada satu format. Format yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

Anda boleh mencari nilai di atas atau di bawah purata atau sisihan piawai dalam julat sel. Contohnya, anda boleh mencari penghibur di atas purata dalam semakan semula prestasi tahunan atau anda boleh mencari bahan yang dikeluarkan yang terletak di bawah dua sisihan piawai dalam penarafan kualiti.

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Peraturan Atas/Bawah.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih perintah yang anda inginkan, seperti Atas Purata atau Bawah Sederhana.

 4. Masukkan nilai yang anda ingin gunakan kemudian pilih format.

Anda boleh mengubah kaedah skop medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi dengan butang opsyen Gunakan peraturan pemformatan kepada.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja, jadual atau laporan Jadual Pangsi yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Gunakan Peraturan Untuk, untuk secara pilihannya mengubah skop medan dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi dengan:

  • Pemilihan:    Klik Hanya sel ini.

  • Medan yang sepadan:    Klik Semua sel <medan nilai> dengan medan yang sama.

  • Medan nilai:    Klik Semua sel <medan nilai>.

 5. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format hanya nilai di atas atau di bawah purata.

 6. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Format nilai yang, lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk memformatkan sel di atas atau di bawah purata bagi semua sel dalam julat, pilih Di Atas atau Di Bawah.

  • Untuk memformatkan sel yang di atas atau di bawah satu, dua atau tiga sisihan piawai bagi semua sel dalam julat, pilih sisihan piawai.

 7. Secara pilihan, ubah cara format digunakan untuk medan dalam kawasan Nilai laporan Jadual Pangsi yang diskop mengikut medan yang sepadan.

  Secara lalai, format bersyarat adalah berdasarkan semua nilai yang kelihatan. Walau bagaimanapun, apabila anda skop mengikut medan sepadan, selain daripada menggunakan semua nilai yang kelihatan, anda boleh menggunakan format bersyarat bagi setiap gabungan:

  • Lajur dan medan baris induknya, dengan memilih setiap kumpulan Lajur.

  • Baris dan medan lajur induknya, dengan memilih setiap kumpulan Baris.

 8. Klik Format untuk memaparkan kotak dialog Format Sel.

 9. Pilih format nombor, fon, sempadan atau isian yang anda ingin gunakan apabila nilai sel memenuhi syarat kemudian klik OK.

  Anda boleh memilih lebih daripada satu format. Format yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Pratonton.

Nota: Anda tidak boleh memformatkan medan secara bersyarat dalam kawasan Nilai bagi laporan Jadual Pangsi mengikut nilai unik atau pendua.

Dalam contoh yang ditunjukkan berikut, pemformatan bersyarat digunakan pada lajur Pengajar untuk mencari pengajar yang mengajar lebih daripada satu kelas (nama pendua pengajar diserlahkan dalam warna bunga mawar). Nilai gred yang hanya sekali ditemui dalam lajur Gred (nilai unik) diserlahkan dalam warna hijau.

Nilai dalam lajur C yang tidak unik berwarna bunga mawar, nilai unik dalam lajur D berwarna hijau

Pemformatan pantas

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Serlahkan Peraturan Sel.

  Pemformatan Bersyarat

 3. Pilih Nilai Pendua.

 4. Masukkan nilai yang anda ingin gunakan kemudian pilih format.

Pemformatan lanjutan

 1. Pilih satu atau lebih sel dalam julat, jadual atau laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat kemudian klik Uruskan Peraturan. Kotak dialog Pengurus Peraturan Pemformatan Bersyarat muncul.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menambah format bersyarat, klik Peraturan Baru. Kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru muncul.

  • Untuk mengubah format bersyarat, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan bahawa lembaran kerja atau jadual yang sesuai dipilih dalam kotak senarai Tunjukkan peraturan pemformatan untuk.

   2. Secara pilihan, ubah julat sel dengan mengklik Runtuhkan Dialog Imej butang dalam kotak Gunakan untuk bagi menyembunyikan kotak dialog secara sementara, dengan memilih julat baru sel pada lembaran kerja kemudian memilih Kembangkan Dialog Imej butang .

   3. Pilih peraturan kemudian klik Edit peraturan. Kotak dialog Edit Peraturan Pemformatan muncul.

 4. Di bawah Pilih Jenis Peraturan, klik Format hanya nilai unik atau pendua.

 5. Di bawah Edit Perihalan Peraturan, dalam kotak senarai Format semua, pilih unik atau pendua.

 6. Klik Format untuk memaparkan kotak dialog Format Sel.

 7. Pilih format nombor, fon, sempadan atau isian yang anda ingin gunakan apabila nilai sel memenuhi syarat kemudian klik OK.

  Anda boleh memilih lebih daripada satu format. Format yang anda pilih ditunjukkan dalam kotak Pratonton.

Jika anda ingin gunakan sedia ada pemformatan gaya baru atau data pada lembaran kerja anda, anda boleh menggunakan Pelukis Format untuk menyalin pemformatan bersyarat pada data tersebut.

 1. Klik sel yang mempunyai pemformatan bersyarat yang anda ingin salin.

 2. Klik Rumah > Pelukis Format.

  Butang Salin dan Tampal pada tab Rumah

  Penuding berubah kepada berus cat.

  Petua: Anda boleh dwiklik Pelukis Format jika anda ingin terus menggunakan berus cat untuk menampal pemformatan bersyarat dalam sel lain.

 3. Untuk menyalin pemformatan bersyarat, seret berus cat di seluruh sel atau julat sel yang anda ingin formatkan.

 4. Untuk berhenti menggunakan berus cat, tekan Esc.

Nota: Jika anda telah menggunakan formula dalam peraturan yang menggunakan pemformatan bersyarat, anda mungkin perlu melaraskan rujukan relatif dan mutlak dalam formula selepas menampal format bersyarat. Untuk maklumat lanjut, lihat Bertukar antara rujukan relatif, mutlak dan bercampur.

Mengosongkan pemformatan bersyarat pada lembaran kerja   

 • Pada tab Rumah, klik Pemformatan Bersyarat > Buang Peraturan > Buang Peraturan daripada Seluruh Helaian.

Mengosongkan pemformatan bersyarat dalam julat, Jadual atau jadual pangsi   

 1. Pilih julat sel, jadual atau Jadual Pangsi yang anda ingin kosongkan format bersyarat.

 2. Pada rumah tab, klik Pemformatan bersyarat > Buang peraturan.

 3. Bergantung pada apa yang anda telah pilih, klik Sel Terpilih, Jadual Ini atau Jadual Pangsi Ini.

Adakah anda mempunyai soalan khusus tentang kefungsian?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gunakan formula untuk menggunakan pemformatan bersyarat

Keutamaan peraturan pemformatan bersyarat urus

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×