Menambah, mengedit atau memadamkan komen dalam persembahan

Komen ialah nota yang anda boleh lampirkan pada huruf atau perkataan pada slaid, pada grafik atau objek lain atau pada seluruh slaid. Penggunaan komen ialah cara yang baik untuk menyediakan maklum balas kepada individu lain tentang persembahan mereka.

Menambah komen

 1. Klik lokasi pada slaid yang anda inginkan komen anda dirujuk.

 2. Klik Semak Semula > Komen Baru.

  Petua    Ikon komen ikon Komen muncul pada slaid dan anak tetingkap Komen terbuka.

 3. Dalam anak tetingkap Komen, taipkan mesej anda dalam kotak dan tekan Enter atau klik di luar kotak komen.

  Add a comment

  Nota  

  • Unsur yang mempunyai komen ditunjukkan oleh ikon komen ikon Komen. Klik ikon untuk melihat komen mengenai unsur tersebut dalam Anak Tetingkap Komen.

  • Untuk bergerak antara komen, klik anak panah ke atas atau ke bawah di bahagian atas Anak Tetingkap Komen.

Mengedit atau membalas komen

 1. Gunakan Anak Tetingkap Komen untuk mengedit komen yang ditambah oleh pengulas lain atau membalas komen tersebut.

 2. Untuk mengedit komen: Klik teks komen yang anda ingin edit. Ini membuka kotak entri teks dengan komen dalamnya. Buat perubahan yang anda inginkan kemudian klik di luar kotak komen untuk melengkapkannya.

Untuk membalas komen: Dalam komen yang anda ingin balas, klik Balas. Taipkan balasan anda dalam kotak entri teks, kemudian tekan kekunci Tab untuk selesaikan.

Memadamkan komen

 1. Pada slaid:    Klik kanan ikon komen ikon Komen bagi komen yang anda ingin padamkan, kemudian klik Padamkan Komen.

 1. Dalam Anak Tetingkap Komen   : Klik komen yang anda ingin padamkan, kemudian klik X hitam.

Berkenaan Dengan: PowerPoint 2013Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa