Menambah, mengedit atau memadamkan komen dalam persembahan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Komen ialah nota yang anda boleh lampirkan pada huruf atau perkataan pada slaid, pada grafik atau objek lain atau pada seluruh slaid. Penggunaan komen ialah cara yang baik untuk menyediakan maklum balas kepada individu lain tentang persembahan mereka.

Menambah komen

 1. Klik lokasi pada slaid yang anda inginkan komen anda dirujuk.

 2. Klik Semak Semula > Komen Baru.

  Petua: Ikon komen ikon Komen muncul pada slaid dan anak tetingkap Komen terbuka.

 3. Dalam anak tetingkap Komen, taipkan mesej anda dalam kotak dan tekan Enter atau klik di luar kotak komen.

  Tambah komen

  Nota: 

  • Apabila anak Tetingkap komen dibuka, anda boleh menambah komen baru dengan menekan Ctrl + N.

  • Unsur yang mempunyai komen ditunjukkan oleh ikon komen ikon Komen . Klik ikon untuk melihat komen mengenai unsur tersebut dalam Anak Tetingkap Komen.

  • Untuk bergerak antara komen, klik anak panah ke atas atau ke bawah di bahagian atas Anak Tetingkap Komen.

Mengedit atau membalas komen

 1. Gunakan Anak Tetingkap Komen untuk mengedit komen yang ditambah oleh pengulas lain atau membalas komen tersebut.

 2. Untuk mengedit komen: Klik teks komen yang anda ingin edit. Ini membuka kotak entri teks dengan komen dalamnya. Buat perubahan yang anda inginkan kemudian klik di luar kotak komen untuk melengkapkannya.

Untuk membalas komen: dalam komen yang anda ingin balas, klik balas, atau tekan Ctrl + a. taipkan balasan anda dalam kotak entri teks, kemudian tekan kekunci Tab untuk selesai.

Memadamkan komen

 1. Pada slaid:    Klik kanan ikon komen ikon Komen bagi komen yang anda ingin padamkan, kemudian klik Padamkan Komen.

 2. Dalam Anak Tetingkap Komen    : Klik komen yang anda ingin padamkan, kemudian klik X hitam.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kongsi Facebook Facebook Twitter Twitter E-mel E-mel

Adakah maklumat ini membantu?

Hebat! Ada lagi maklum balas?

Bagaimanakah boleh kami mempertingkatkannya?

Terima kasih atas maklum balas anda!

×