Menambah jadual pada slaid

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda ingin menambah Jadual pada persembahan PowerPoint anda, anda mempunyai opsyen. Anda boleh mencipta dan memformatkan Jadual dalam PowerPoint, menyalin dan menampal Jadual daripada Word, salin dan tampal sekumpulan sel daripada Excelatau menyelitkan hamparan Excel dalam persembahan PowerPoint anda.

Tidak boleh menukar teks pada slaid ke dalam Jadual. Menyelitkan Jadual Pertama, kemudian Tambah teks padanya.

 1. Pilih slaid yang anda ingin tambahkan jadual.

 2. Pada tab Selitkan, pilih Jadual.

  Menunjukkan opsyen Jadual dalam tab Selitkan pada reben dalam PowerPoint

 3. Dalam kotak dialog Selitkan Jadual, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Gunakan tetikus untuk memilih bilangan baris dan lajur yang anda inginkan.

  • Klik Selitkan Jadual kemudian masukkan nombor dalam senarai Bilangan lajur dan Bilangan baris.

   Menunjukkan dialog Selitkan Jadual dalam PowerPoint

  Nota: Jika anda menggunakan PowerPoint Online, anda hanya boleh menyelitkan Jadual menggunakan tetikus untuk memilih bilangan baris dan lajur yang anda inginkan.

 4. Untuk menambahkan teks pada sel jadual, klik sel kemudian masukkan teks anda. Selepas anda masukkan teks anda, klik di luar jadual.

  Petua: 

  • Untuk menambahkan baris baru di hujung jadual, klik dalam sel terakhir pada baris terakhir kemudian tekan TAB.

  • Untuk menambah baris atau lajur, klik kanan sel, klik selitkan pada bar alat mini, dan pilih tempat anda ingin selitkan baris atau lajur.

  • Untuk memadamkan baris atau lajur, klik kanan sel, klik padam pada bar alat mini dan pilih perkara yang anda ingin padam.

Halaman atas

 1. Dalam Word, klik jadual yang anda ingin salin, kemudian pergi kepada Tataletak > Pilih > Pilih Jadual.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, pilih Salin.

 3. Dalam persembahan PowerPoint anda, pilih slaid yang anda ingin salinkan jadual padanya kemudian pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

Petua: Anda juga boleh menyalin dan menampal jadual daripada persembahan PowerPoint anda kepada hamparan Excel atau kepada dokumen Word.

Halaman atas

 1. Untuk menyalin sekumpulan sel daripada lembaran kerja Excel, klik sel kiri atas bagi kumpulan yang anda ingin salin kemudian seret untuk memilih baris dan lajur yang anda inginkan.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, pilih Salin.

 3. Dalam persembahan PowerPoint anda, pilih slaid yang anda ingin salinkan kumpulan sel padanya kemudian pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

Petua: Anda juga boleh menyalin dan menampal jadual daripada persembahan PowerPoint anda kepada hamparan Excel atau kepada dokumen Word.

Halaman atas

Nota: Ini tidak boleh dilakukan dalam PowerPoint Online.

Apabila anda menyelitkan hamparan Excel ke dalam persembahan anda, ia akan menjadi objek OLE terbenam. Jika anda mengubah yang tema (warna, fon dan kesan) persembahan anda, tema tidak mengemas kini hamparan yang anda selitkan daripada Excel. Anda juga tidak dapat mengedit Jadual menggunakan opsyen dalam PowerPoint.

 1. Pilih slaid yang anda ingin selitkan hamparan Excel.

 2. Pergi ke Selitkan >Jadual, kemudian pilih Hamparan Excel.

 3. Untuk menambahkan teks pada sel jadual, klik sel kemudian masukkan teks anda.

  Selepas anda masukkan teks anda, klik di luar jadual.

  Petua: Untuk mengedit hamparan Excel selepas anda telah mengosongkan pilihannya, dwiklik jadual.

Selepas anda menambah Jadual pada persembahan anda, anda boleh menggunakan alat Jadual dalam PowerPoint untuk membuat pemformatan, gaya atau lain-lain jenis perubahan jadual. Untuk mengetahui cara untuk mengedit yang anda tambahkan pada persembahan PowerPoint anda, lihat mengubah rupa Jadual.

Halaman atas

Lihat juga

Menambah atau memadamkan baris dan lajur Jadual

 1. Pilih slaid yang anda ingin tambahkan jadual.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Jadual, klik Jadual.

  Selitkan imej tab

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Gerakkan penuding untuk memilih bilangan baris dan lajur yang anda inginkan, dan kemudian klik.

  • Klik Selitkan Jadual kemudian masukkan nombor dalam senarai Bilangan lajur dan Bilangan baris.

 4. Untuk menambah teks pada sel Jadual, klik sel, dan kemudian masukkan teks anda.

  Selepas anda masukkan teks anda, klik di luar jadual.

Untuk menambah baris di hujung Jadual, klik sel terakhir pada baris terakhir, dan kemudian tekan TAB.

Nota: Untuk menukar teks sedia ada kepada jadual, anda mesti terlebih dahulu menambah Jadual pada slaid dan kemudian Salin teks pada sel Jadual.

Halaman atas

 1. Klik jadual yang anda ingin Salin.

 2. Letakkan penuding pada kebanyakan sempadan luar Jadual (tetapi bukan pada titik), dan kemudian apabila penuding menjadi Anak panah berkepala empat , tekan CTRL-C.

 3. Beralih ke slaid yang anda ingin tambahkan Jadual, dan kemudian tekan CTRL-V.

  Nota: 

  • Sebelum anda menampal jadual anda ke slaid, pastikan bahawa anda mempunyai mengklik pada slaid itu sendiri dan bukannya pada Ruang letak dengan bulet untuk menambah teks.

  • Anda juga boleh membuat pendua pada seluruh slaid. Untuk maklumat lanjut, lihat menduplikasikan slaid dalam persembahan.

Halaman atas

Anda tidak boleh terus menyalin pemformatan Jadual kepada jadual sedia ada yang lain. Walau bagaimanapun, anda boleh menyalin jadual dan menggantikan data sel.

 1. Klik Jadual dengan pemformatan yang anda ingin Salin.

 2. Letakkan penuding pada sempadan luar kebanyakan Jadual (tetapi bukan pada titik), dan kemudian apabila penuding menjadi Anak panah berkepala empat , tekan CTRL-C.

 3. Beralih ke slaid yang mengandungi jadual yang anda ingin menyalin pemformatan pada, dan kemudian tekan CTRL-V.

  Nota: Sebelum anda menampal jadual anda ke slaid, pastikan bahawa anda mempunyai mengklik pada slaid itu sendiri dan bukannya pada Ruang letak dengan bulet untuk menambah teks.

 4. Ubah suai bilangan baris dan lajur dalam Jadual baru untuk sepadan dengan bilangan baris dan lajur dalam Jadual sedia ada.

 5. Pilih semua sel dalam Jadual sedia ada, dan kemudian tekan CTRL-C.

 6. Klik sel atas kiri jadual baru, dan kemudian tekan CTRL-V.

Halaman atas

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menyalin Jadual dari Office Excel 2007 lembaran kerja, klik sel atas kiri jadual yang anda ingin salin, dan kemudian seret untuk memilih jadual.

  • Untuk menyalin Jadual daripada dokumen Office Word 2007 , klik jadual yang anda ingin salin, dan kemudian di bawah Alat Jadual, pada tab tataletak , dalam Kumpulan Jadual , klik anak panah di sebelah Pilih, dan kemudian klik Pilih jadual.

   imej tab tataletak alat jadual word

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin.

  Imej kumpulan Papan Klip

 3. Dalam persembahan Office PowerPoint 2007 anda, pilih slaid yang anda ingin salinkan Jadual padanya dan kemudian pada rumah tab, klik tampal.

Nota: Sebelum anda menampal jadual anda ke slaid, pastikan bahawa anda mempunyai mengklik pada slaid itu sendiri dan bukannya pada Ruang letak dengan bulet untuk menambah teks.

Petua: Anda juga boleh menyalin dan menampal Jadual daripada persembahan anda ke lembaran kerja atau kepada dokumen.

Halaman atas

 1. Pilih slaid yang anda ingin tambahkan jadual.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual, dan kemudian klik Lukis Jadual.

  Selitkan imej tab

  Penuding berubah menjadi pensel Pensel digunakan untuk melukis jadual .

 3. Untuk menentukan sempadan Jadual Luaran, seret secara pepenjuru kepada saiz yang anda inginkan.

 4. Untuk mencipta sempadan lajur dan baris, di bawah Alat Jadual, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Lukis sempadan , klik Lukis Jadual, dan kemudian menggunakan pensel Pensel digunakan untuk melukis jadual , melukis sempadan lajur dan baris yang anda inginkan dalam Jadual, tetapi bukan pada sempadan Jadual.

  Tab Reka Bentuk Alat Jadual

  cara melukis jadual

 5. Apabila anda selesai melukis Jadual, tekan ESC.

Halaman atas

Anda boleh mencipta jadual Office Excel 2007 baru dalam Office PowerPoint 2007, atau anda boleh menyalin dan menampal Jadual sedia ada dari Office Excel 2007 atau Office Word 2007 dalam persembahan anda.

Apabila anda menyelitkan Jadual Office Excel 2007 baru ke dalam persembahan anda, anda boleh menggunakan kelebihan kefungsian jadual Excel. Walau bagaimanapun, jika anda mengubah tema persembahan, tema yang digunakan pada jadual tidak dikemas kini, kerana jadual yang OLE objek terbenam. Juga, adalah tidak mungkin dapat mengedit Jadual dengan menggunakan opsyen dalam Office PowerPoint 2007.

 1. Pilih slaid yang anda ingin selitkan Jadual pada.

 2. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Jadual, klik Jadual kemudian klik Hamparan Excel.

  Selitkan imej tab

 3. Untuk menambahkan teks pada sel jadual, klik sel kemudian masukkan teks anda.

  Selepas anda masukkan teks anda, klik di luar jadual.

Untuk mengedit jadual Excel selepas anda klik luarnya, dwiklik Jadual.

Untuk maklumat lanjut tentang pembenaman kandungan, termasuk Jadual Office Excel 2007 dalam slaid Office PowerPoint 2007 , lihat mencipta, mengubah, atau padam objek OLE.

Halaman atas

 1. Di bawah Alat Jadual, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Lukis Sempadan, klik Pemadam atau tekan dan tahan SHIFT semasa Alat Melukis aktif.

  Tab Reka Bentuk Alat Jadual

  Penuding berubah menjadi pemadam ada Pemadam digunakan untuk melukis jadual .

 2. Klik garis yang anda ingin padamkan.

 3. Apabila anda selesai memadamkan garis, klik di luar Jadual.

Halaman atas

Gaya Jadual (atau gaya cepat) ialah gabungan opsyen pemformatan yang berlainan, termasuk gabungan warna yang diterbitkan daripada warna tema persembahan. Sebarang jadual yang anda tambahkan mempunyai gaya jadual yang digunakan padanya secara automatik. Imej kecil gaya Jadual muncul dalam Galeri Gaya cepat dalam Kumpulan Gaya Jadual . Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil gaya cepat, anda boleh melihat cara gaya cepat mengubah jadual anda.

 1. Klik jadual yang padanya anda ingin gunakan gaya jadual baru atau yang lain.

 2. Di bawah Alat Jadual, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Gaya Jadual , klik gaya jadual yang anda inginkan. Untuk melihat lebih banyak gaya Jadual, klik butang lagi Imej butang .

  Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil Gaya Cepat, anda boleh melihat cara Gaya Cepat mengubah jadual anda.

  Nota: 

  • Untuk mengalih keluar gaya Jadual, di bawah Alat Jadual, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Gaya Jadual , klik butang lagi Imej butang , dan kemudian klik Kosongkan Jadual.

  • Jika anda ingin mengedit jadual anda menggunakan versi terdahulu PowerPoint, selepas anda klik butang lagi Imej butang , tidak menggunakan mana-mana gaya di bawah Padanan terbaik untuk dokumen, dengan pengecualian dua yang pertama di sebelah kiri(tiada gaya, tiada Griddan Grid Jadual gaya tiada). Kebanyakan gaya di bawah Padanan terbaik untuk dokumen menyebabkan jadual untuk ditukar kepada gambar apabila anda menyimpan persembahan anda sebagai fail dalam versi terdahulu PowerPoint.

  • Anda juga boleh mengubah rangka atau sempadan jadual anda atau menambah isian atau kesan pada sel jadual anda.

  • Teks dalam Jadual tidak muncul pada tab rangka (dalam anak tetingkap yang paling kiri dalam tetingkap program, dalam pandangan Normal). Teks dalam teks ruang letak muncul pada tab rangka .

Untuk mengubah rupa teks dalam sel Jadual atau keseluruhan Jadual, pilih opsyen pada rumah tab, dalam Kumpulan fon , atau opsyen di bawah Alat Jadual, pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Gaya WordArt .

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×