Menambah jadual pada halaman

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menambah Jadual pada halaman anda klasik untuk membantu struktur teks, imej atau objek pada halaman. Anda mungkin lakukan ini untuk menunjukkan data dalam Jadual, senarai harga, perbandingan produk, Senarai istilah dan takrifan, dan sebagainya. Anda juga mungkin lakukan ini untuk menempatkan kandungan, contohnya, menunjukkan biografi pekerja, maklumat kenalan anda, atau waktu perniagaan. Artikel ini menerangkan cara untuk menempatkan atau struktur kandungan pada halaman menggunakan editor Jadual pada laman anda dan kaedah lain seperti HTML.

Dalam artikel ini

Menyelitkan Jadual

Menyesuaikan Jadual

Menambahkan baris dan lajur

Mencantumkan sel

Memisahkan sel

Mensaiz semula Jadual

Mengubah gaya Jadual

Menambahkan teks atau objek pada jadual

Memadamkan sel, baris, lajur atau jadual

Mencipta jadual tersuai atau menggunakan kandungan HTML

Menyelitkan jadual

 1. Menyemak lalu ke halaman yang anda ingin tambahkan jadual.

 2. Klik tab Halaman.

 3. Klik butang Edit.

 4. Klik pada halaman yang anda ingin tambahkan jadual.

 5. Klik tab Selitkan.

 6. Klik butang Jadual .
  Selitkan jadual pada laman web awam SharePoint Online

 7. Terdapat dua cara untuk menambahkan jadual:

  • Klik anak panah untuk mengembangkan garisan grid jadual, letakkan penuding tetikus anda di atas garisan grid jadual, kemudian klik bilangan sel jadual yang diinginkan.

  • Atau, klik butang Selitkan Jadual, taip bilangan lajur dan baris yang anda inginkan dan klik OK.

 8. Jadual ditambahkan pada halaman anda, yang anda boleh mula menambahkan kandungan padanya atau menyesuaikannya, tugas yang diterangkan seterusnya.
  Jadual pada Laman web SharePoint Online

Halaman atas

Menyesuaikan jadual

Apabila anda menyelitkan jadual pada laman anda, anda boleh mula menyesuaikannya. Anda boleh menambah dan memadamkan baris atau lajur, mencantum atau memisahkan baris atau lajur, mensaiz semula jadual, mengubah rupa dan sebagainya.

Menambahkan baris dan lajur

Anda boleh menambahkan baris dan lajur sel dalam jadual untuk membenarkan kandungan yang lebih berstruktur pada halaman itu. Anda boleh menambahkannya di atas, bawah, kiri atau kanan sel tempat kursor anda berada. Hanya keseluruhan baris atau lajur boleh ditambahkan sekali gus dan bukan sel individu.

 1. Edit halaman web yang mengandungi jadual anda.

 2. Letak kursor anda dalam sel jadual yang anda ingin tambahkan baris atau lajur.

 3. Klik tab Tataletak Jadual.

 4. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Selitkan Di Atas untuk menambahkan baris di atas sel terpilih.

  • Selitkan Di Bawah untuk menambahkan baris di bawah sel terpilih.

  • Selitkan Di Kiri untuk menambahkan lajur di sebelah kiri sel terpilih.

  • Selitkan Di Kanan untuk menambahkan lajur di sebelah kanan sel terpilih.

Nota:  Jika anda tidak suka hasil sel baru, anda boleh buat asal tindakan dengan menaip CTRL+Z atau mengklik tab Format Teks dan memilih Buat Asal.

Anda akan melihat perubahan itu digunakan pada jadual anda dengan segera. Jika anda mempunyai teks atau imej dalam sel, ia akan diletakkan bersama dalam sel tercantum yang baru.

Halaman atas

Mencantumkan sel

Apabila anda mencantumkan sel, anda menggabungkan dua atau lebih banyak sel untuk menambah lebih banyak ruang untuk teks, imej dan objek lain dalam jadual. Anda boleh mencantum sel di atas atau di bawah satu sama lain dan di kiri atau kanan satu sama lain, tetapi anda hanya boleh mencantum sel individu dan bukan keseluruhan baris atau lajur.

 1. Edit halaman yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda dalam sel jadual yang anda ingin cantumkan.

 3. Klik tab Tataletak Jadual.

 4. Klik Cantumkan Sel dan pilih satu daripada yang berikut:

  • Cantumkan Di Atas untuk bercantum dengan sel di atas.

  • Cantumkan Di Bawah untuk bercantum dengan sel di bawah.

  • Cantumkan Di Kiri untuk bercantum dengan sel di kiri.

  • Cantumkan Di Kanan untuk bercantum dengan sel di kanan.

Nota:  Jika anda tidak suka hasil sel tercantum, anda boleh buat asal tindakan dengan menaip CTRL+Z atau mengklik tab Format Teks dan memilih Buat Asal.

Anda akan melihat perubahan itu digunakan pada jadual anda dengan segera. Jika anda mempunyai teks atau imej dalam sel, ia akan diletakkan bersama dalam sel tercantum yang baru.

Halaman atas

Memisahkan sel

Apabila anda memisahkan sel, anda menukar sel tunggal menjadi dua sel untuk memberikan lebih banyak struktur kepada kandungan jadual. Anda boleh memisahkan sel secara mendatar atau menegak, tetapi anda hanya boleh memisahkan sel individu dan bukan keseluruhan baris atau lajur.

 1. Edit halaman web yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda dalam sel jadual yang anda ingin pisahkan.

 3. Klik tab Tataletak Jadual.

 4. Klik Pisahkan Sel dan pilih satu daripada yang berikut:

  • Pisahkan secara Mendatar untuk memisahkan sel menjadi dua sel, secara bersebelahan.

  • Pisahkan secara Menegak untuk memisahkan sel menjadi dua sel, satu sel di atas sel yang lain.

Nota:  Jika anda tidak suka hasil pemisahan sel, anda boleh buat asal tindakan dengan menaip CTRL+Z atau mengklik tab Format Teks dan memilih Buat Asal.

Anda akan melihat perubahan itu digunakan pada jadual anda dengan segera. Jika anda mempunyai teks atau imej dalam sel, ia akan kekal dalam sel asal dan bukan sel yang baru.

Halaman atas

Mensaiz semula jadual

Anda boleh mengubah saiz jadual di samping baris dan lajur individu yang membentuk jadual itu. Anda mungkin melakukannya untuk memuatkan lebih banyak kandungan halaman dalam sel jadual atau membebaskan lebih banyak ruang pada bahagian halaman lain untuk kandungan lain. Anda boleh menentukan sel jadual atau sel dalam piksel (px) atau sebagai peratusan (%). Hanya keseluruhan baris, lajur atau jadual boleh disaiz semula pada masa yang sama berbanding sel individu.

 1. Edit halaman yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda di dalam jadual yang anda ingin saizkan semula.

 3. Klik tab Tataletak Jadual.

 4. Di sebelah Lebar Jadual, masukkan nilai peratusan atau piksel. Nilai 100% atau 700px atau lebih menggunakan keseluruhan kawasan kandungan halaman.

 5. Di sebelah Ketinggian Jadual, masukkan nilai peratusan atau piksel. Ingat bahawa bilangan perenggan menentukan ketinggian jadual juga.

 6. Di sebelah Lebar Lajur, masukkan nilai peratusan atau piksel. Nilai 100% atau 700px atau lebih menggunakan keseluruhan kawasan kandungan halaman.

 7. Di sebelah Lajur ketinggian, masukkan nilai piksel atau peratus. Sentiasa ingat bahawa nombor perenggan menentukan ketinggian Jadual sel terlalu.

  Nota:  Jika anda tidak suka hasil jadual atau sel yang disaiz semula, anda boleh buat asal tindakan dengan menaip CTRL+Z atau mengklik tab Format Teks dan memilih Buat Asal.

Anda akan melihat perubahan itu digunakan pada jadual anda dengan segera. Jika anda mempunyai teks atau imej dalam sel, ia akan kekal dalam sel yang disaiz semula.

Halaman atas

Mengubah gaya jadual

Anda boleh menyesuaikan rupa jadual dengan mengubah gayanya, menentukan baris pengepala atau pengaki dan menggunakan pemformatan istimewa pada baris atau lajur jadual pertama atau terakhir.

 1. Edit halaman yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda dalam jadual yang anda ingin sesuaikan.

 3. Klik tab Reka Bentuk.

 4. Pada opsyen Gaya Jadual, pilih satu daripada opsyen gaya jadual berikut. (Anda mungkin tidak melihat perbezaan pemformatan jika gaya jadual "Cerah" atau "Jelas" sedang digunakan pada jadual anda.)

  • Baris Pengepala menggunakan pemformatan istimewa pada baris jadual pertama.

  • Baris Pengaki menggunakan pemformatan istimewa pada baris jadual terakhir.

  • Lajur Pertama menggunakan pemformatan istimewa pada lajur jadual pertama.

  • Lajur Terakhir menggunakan pemformatan istimewa pada lajur jadual terakhir.

 5. Pilih gaya jadual. Setiap gaya mengubah warna sempadan, warna sel dan warna pengepala atau pengaki. (Sesetengah gaya hanya mengubah pengepala atau pengaki jika anda memilih opsyen di atas.)

  • Gaya Jadual Lalai – Cerah: Sempadan grid nipis, cerah, kelabu.

  • Gaya Jadual 1 – Jelas: Tiada sempadan yang kelihatan.

  • Gaya Jadual 2 – Berjalur Cerah: Garisan mendatar kelabu cerah, setiap selang baris berlorek warna kelabu.

  • Gaya Jadual 3 – Dua Ton Sederhana: Pengepala biru, setiap selang baris berlorek biru muda.

  • Gaya Jadual 4 – Garisan Cerah: Pengepala kelabu, garisan mendatar biru muda.

  • Gaya Jadual 5 – Grid: Sempadan grid kelabu, setiap selang bari berlorek kelabu.

  • Gaya Jadual 6 – Aksen 1: Sempadan grid biru, pengepala biru.

  • Gaya Jadual 7 – Aksen 2; Sempadan grid biru muda, pengepala biru muda.

  • Gaya Jadual 8 – Aksen 3: Sempadan grid hijau, pengepala hijau.

  • Gaya Jadual 9 – Aksen 4: Sempadan grid hijau buah zaitun, pengepala hijau zaitun.

  • Gaya Jadual 10 – Aksen 5: Sempadan grid merah, pengepala merah.

  • Gaya Jadual 11 – Aksen 6: Sempadan grid ungu, pengepala ungu.

 6. Klik Tunjukkan Garisan Grid untuk menunjukkan atau menyembunyikan garisan grid jadual. Ini hanya merupakan bantuan visual sekiranya anda menggunakan Gaya Jadual Jelas atau menyembunyikan sempadan jadual, tetapi anda masih perlu melihat jadual untuk bekerja dengannya.

Anda akan melihat perubahan itu digunakan pada jadual anda dengan segera. Jika anda mempunyai teks atau imej dalam sel, ia akan kekal dalam sel asal yang menggunakan gaya baru.

Halaman atas

Menambahkan teks atau objek pada jadual

Apabila anda selesai menyesuaikan jadual, anda sedia untuk bermula menambahkan kandungan pada jadual, seperti teks, grafik dan objek lain yang diterangkan di sini.

 1. Edit halaman yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda di dalam sel jadual yang anda ingin tambahkan kandungan.

 3. Untuk menambahkan teks, anda hanya perlu mula menaip atau menampal teks dalam sel jadual. Untuk mengubah muka taip atau saiz fon, klik tab Format Teks dan pilih seting fon dari sana.

 4. Untuk menyelitkan imej, video atau objek lain, klik tab Selitkan dan selitkan objek seperti yang anda lakukan pada mana-mana laman web anda. (Jika imej atau video lebih besar daripada sel jadual, jadual sel akan disaiz semula secara automatik untuk memuatkan imej atau video.)

Untuk mengalih keluar teks, imej atau objek, pilihnya dalam sel dan tekan Padam pada papan kekunci anda.

Halaman atas

Memadamkan sel, baris, lajur atau jadual

Anda boleh memadamkan sel, baris, lajur individu atau keseluruhan jadual jika perlu.

 1. Edit halaman yang mengandungi jadual anda.

 2. Letakkan kursor anda di dalam sel, baris, lajur atau jadual yang anda ingin padamkan.

 3. Klik tab Tataletak Jadual.

 4. Klik Padam dan pilih satu daripada yang berikut:

 5. Padamkan Sel untuk memadamkan sel individu tempat kursor anda berada.

 6. Padamkan Lajur untuk memadamkan lajur tempat kursor anda berada.

 7. Padamkan Baris untuk memadamkan baris tempat kursor anda berada.

 8. Padamkan Jadual untuk memadamkan keseluruhan jadual tempat kursor anda berada.

 9. Terus menyesuaikan jadual atau kandungan pada halaman.

Halaman atas

Mencipta jadual tersuai atau menggunakan kandungan HTML

Jika anda ingin mencipta jadual tersuai atau menggunakan kod HTML anda sendiri untuk meletakkan kandungan pada halaman, anda boleh melakukan demikian dengan menambahkan kod HTML anda dalam editor halaman web seperti Expression Web atau Dreamweaver.

 1. Edit halaman yang anda ingin tambahkan jadual atau kandungan HTML.

 2. Klik tab Format teks dan kemudian klik Edit sumber dalam Kumpulan penanda.
  Edit Sumber pada Laman Web Awam SharePoint Online

 3. Dalam tetingkap Sumber HTML, taip atau tampal HTML tersuai anda atau ubah suai kandungan sumber sedia ada, seperti menggunakan tag DIV. (Tetingkap Sumber HTML juga merupakan cara berguna untuk menyalin jadual daripada satu bahagian laman web anda ke bahagian yang lain iaitu lebih cepat daripada mencipta semula dan menyesuaikan jadual.)

 4. Klik OK kemudian simpan halaman itu.

Nota:  Untuk menyesuaikan tataletak dan pemposisian kandungan pada halaman dengan lebih lanjut, anda mungkin mempertimbangkan mencipta tataletak halaman tersuai.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×