Menambah dan menyesuaikan format tarikh dan masa

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini memerihalkan cara Microsoft Office Access menyimpan maklumat tarikh dan masa, cara anda boleh menambah medan tarikh dan masa pada jadual, borang dan laporan dan cara anda boleh menyesuaikan format tarikh dan masa untuk memenuhi keperluan anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami format tarikh dan masa

Menambah medan tarikh/masa

Memformatkan medan tarikh/masa

Menambah tarikh dengan PEMILIH tarikh

Menentukan format untuk memasukkan tarikh dan masa data dengan topeng input

Mengubah seting rantau Windows untuk mengubah cara tarikh dan masa dipaparkan

Memahami format tarikh dan masa

Tarikh dan masa boleh dimasukkan dalam pangkalan data, dan kemudian dipaparkan dalam beberapa format. Access secara automatik memaparkan tarikh dan masa dalam tarikh umum dan format masa panjang. Tarikh muncul sebagai, luar mm/dd/yyyy di AS dan sebagai, dd/mm/yyyy AS telah mm ialah bulan, dd ialah hari dan yyyy adalah tahun. Masa yang dipaparkan sebagai, JJ: mm: ss AM/PM, hh manakah jam, mm ialah minit dan ss saat.

Format ini automatik untuk tarikh dan masa berbeza bergantung pada lokasi geografi yang ditentukan dalam seting rantau Windows Microsoft dan opsyen Bahasa pada komputer anda. Contohnya, di Eropah dan banyak bahagianya Asia, bergantung pada lokasi anda, anda mungkin melihat tarikh dan masa sebagai 28.11.2006 12:07:12 PM atau 28/11/2006 12:07:12 PM. Di Amerika Syarikat, anda akan melihat 11/28/2006 12:07:12 PM. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk mengubah seting anda opsyen rantau dan bahasa, lihat mengubah seting rantau Windows untuk mengubah cara tarikh dan masa dipaparkan, dalam artikel ini.

Ia adalah berkemungkinan untuk mengubah format automatik ini menggunakan format paparan tersuai. Walau bagaimanapun, format paparan yang anda pilih tidak akan mempengaruhi cara data dimasukkan atau cara Access menyimpan data tersebut. Contohnya, anda boleh memasukkan tarikh dalam format Eropah seperti 28.11.2006 dan mempunyai jadual, borang atau laporan yang memaparkan nilai sebagai 11/28/2006.

Access secara automatik menyediakan aras tertentu pengesahihan data yang berkaitan dengan tarikh dan masa pemformatan. Contohnya, jika anda memasukkan tarikh yang tidak sah, seperti 32.11.2006, mesej muncul dan anda mempunyai opsyen untuk memasukkan nilai baru atau menukar medan daripada data tarikh/masa jenis untuk jenis data teks. Tarikh sah nilai julat daripada -657,434 (Januari 1, 100 T.M.) untuk 2,958,465 (Disember 31, 9999 T.M.). Masa sah nilai julat daripada.0 untuk.9999, atau 23:59:59.

Halaman Atas

Menambah medan tarikh/masa

Untuk menggunakan tarikh dan masa dalam pangkalan data, anda bermula dengan mencipta medan tarikh/masa dalam satu atau lebih jadual pangkalan data anda. Seting untuk medan tarikh atau masa sentiasa berada dalam Jadual, tetapi nilai tarikh atau masa boleh dipaparkan dalam Jadual, borang atau laporan.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam seksyen atas pereka bentuk Jadual, pilih baris kosong.

 3. Dalam lajur Nama medan , taipkan nama untuk medan baru.

 4. Dalam lajur Jenis Data , pilih Tarikh/masa daripada senarai, dan kemudian simpan Jadual.

  Medan baru akan kelihatan seperti ini, walaupun nama medan boleh berbeza:

  Pereka bentuk pertanyaan dengan medan Tarikh/Masa baru

Anda juga boleh menyimpan nilai tarikh dan masa sebagai nombor apabila anda merancang untuk melaksanakan pengiraan pada data tarikh dan masa. Contohnya, untuk mengira jumlah bilangan jam bekerja (Kad masa), atau umur invois. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk mengira nilai tarikh, lihat artikel fungsi Date.

Halaman Atas

Memformatkan medan tarikh/masa

Access menyediakan beberapa format yang dipratentukan untuk data tarikh dan masa, tetapi jika format ini memenuhi keperluan anda, anda boleh menentukan format tersuai. Jika anda tidak memilih sama ada format dipratentukan atau tersuai, Access secara automatik menggunakan format tarikh umum — m/dd/yyyy h: mm: ss AM/PM.

Menggunakan format yang dipratentukan

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam seksyen atas grid reka bentuk, pilih medan Tarikh/Masa yang anda ingin formatkan.

 3. Dalam seksyen bawah, klik kotak sifat Format dan kemudian pilih format daripada senarai juntai bawah.

 4. Selepas anda memilih format, Opsyen kemas kini sifat tag pintar Tag pintar kemas kini sifat muncul dan membolehkan anda untuk menggunakan format baru anda pada medan jadual dan kawalan borang yang akan secara logik mewarisi ia. Untuk menggunakan perubahan anda di seluruh pangkalan data, klik tag pintar, dan kemudian klik Format kemas kini di mana-mana nama medan digunakan. Dalam kes ini, nama medan ialah nama bagi medan tarikh/masa anda.

 5. Untuk menggunakan perubahan anda pada keseluruhan pangkalan data, apabila kotak dialog Kemas Kini Sifat muncul dan memaparkan borang dan objek lain yang akan mewarisi format baru. Klik Ya.

 6. Simpan perubahan anda dan bertukar kepada pandangan Helaian Data untuk melihat sama ada format memenuhi keperluan anda.

Nota: Seting rantau Windows anda boleh mengawal sebahagian atau semua cara format yang dipratentukan dipaparkan.

Jadual format yang dipratentukan dan contoh   

Format

Perihalan

Contoh

Tarikh Umum

(Lalai) Memaparkan nilai tarikh sebagai nombor dan nilai masa sebagai jam, minit dan saat diikuti dengan AM atau PM. Untuk kedua-dua nilai, Access menggunakan pemisah tarikh dan masa yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda. Jika nilai tidak mempunyai komponen masa, Access memaparkan tarikh sahaja. Jika nilai tidak mempunyai komponen tarikh, Access memaparkan masa sahaja.

06/30/2008 10:10:42 AM

Tarikh Panjang

Memaparkan nilai tarikh sahaja, seperti yang ditentukan dalam format Tarikh Panjang dalam seting rantau Windows anda.

Isnin, 29 Ogos, 2006

Tarikh Sederhana

Memaparkan tarikh sebagai hh/bbb/tt, tetapi menggunakan pemisah tarikh yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda.

29/Ogo/06
29-Ogo-06

Tarikh Pendek

Memaparkan nilai tarikh, seperti yang ditentukan oleh format Tarikh Pendek dalam seting rantau Windows anda.

8/29/2006
8-29-2006

Masa Panjang

Memaparkan jam, minit dan saat diikuti dengan AM atau PM. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10:42 AM

Masa Sederhana

Memaparkan jam dan minit diikuti dengan AM atau PM. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10 AM

Masa Pendek

Memaparkan jam dan minit sahaja. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10

Menggunakan format tersuai

Apabila anda menggunakan format tersuai untuk medan tarikh/masa, anda boleh menggabungkan format yang berbeza dengan dua Seksyen, satu untuk tarikh dan yang satu lagi untuk kali. Dalam kejadian tersebut, anda akan memisahkan Seksyen dengan koma bernoktah. Contohnya, anda boleh menggabungkan umum tarikh dan masa yang lama format seperti berikut: m/dd/yyyy; h:mm:ss.

Petua: Dalam Access 2010, pembina ungkapan mempunyai IntelliSense, supaya anda boleh melihat apa argumen yang memerlukan ungkapan anda.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam seksyen atas grid reka bentuk, pilih medan Tarikh/Masa yang anda ingin formatkan.

 3. Dalam seksyen bawah, klik kotak sifat Format dan kemudian masukkan format.

Jadual Ruang letak dan pemisah format tersuai   

Aksara

Perihalan

Pemisah Tarikh

Mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi hari, bulan dan tahun. Menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting rantau Windows. Contohnya, dalam Bahasa Inggeris (AS), gunakan garis miring (/).

Pemisah masa

Mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi jam, minit dan saat. Menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting rantau Windows. Contohnya, dalam Bahasa Inggeris (AS), menggunakan titik bertindih (:).

c

Memaparkan format tarikh umum.

d atau dd

Memaparkan hari dalam bulan sebagai satu atau dua digit. Untuk satu digit, menggunakan Ruang letak tunggal; untuk dua digit, gunakan dua ruang letak.

hhh

Abbreviates hari dalam seminggu kepada tiga huruf.

hhhh

Memerihalkan kesemua hari dalam minggu.

ddddd

Memaparkan format tarikh pendek.

dddddd

Memaparkan format tarikh panjang.

w

Memaparkan nombor yang sepadan untuk hari minggu.

m atau mm

Memaparkan bulan sama ada sebagai nombor satu digit atau dua digit.

bbb

Abbreviates nama bulan kepada tiga huruf. Contohnya, Januari muncul sebagai Jan.

bbbb

Memerihalkan kesemua nama bulan.

q

Memaparkan nombor sukuan tahun kalendar semasa (1-4). Contohnya, jika anda mengupah pekerja dalam Mei, Access akan memaparkan 2 sebagai nilai sukuan.

y

Memaparkan hari dalam tahun, 1-366.

tt

Memaparkan dua digit terakhir bagi tahun.

Nota: Kami mengesyorkan anda memasukkan dan memaparkan semua empat digit tahun yang diberikan.

tttt

Memaparkan semua digit tahun dalam julat 0100-9999.

Pemisah masa

Mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi jam, minit dan saat. Menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting rantau Windows. Untuk maklumat tentang seting tersebut, lihat seksyen, menukar seting rantau Windows untuk mengubah cara tarikh dan masa dipaparkan.

h atau hh

Memaparkan jam sebagai satu atau dua digit.

n atau nn

Memaparkan minit sebagai satu atau dua digit.

s atau ss

Memaparkan saat sebagai satu atau dua digit.

tttt

Memaparkan format masa panjang.

AM/PM

Memaparkan nilai 12 jam dengan pendahulu yang saya atau Access P.M. bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk set nilai.

A/P atau a/p

Memaparkan nilai 12 jam dengan A ekoran, P, atau capaian p. bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk set nilai.

AMPM

Memaparkan nilai 12 jam, tetapi menggunakan penunjuk pagi dan petang yang ditentukan dalam seting rantau Windows. Untuk maklumat tentang seting tersebut, lihat seksyen, menukar seting rantau Windows untuk mengubah cara tarikh dan masa dipaparkan.

Ruang kosong, + - $ ()

Menggunakan ruang kosong, beberapa aksara Matematik (+ -), dan kewangan simbol ($ ¥ £) seperti yang diperlukan di mana-mana dalam rentetan format anda. Jika anda ingin gunakan simbol matematik lain biasa seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), anda mesti mengelilingi mereka dalam tanda petikan berganda.

"Literal text"

Mengelilingi sebarang teks yang anda inginkan pengguna melihat dalam tanda petikan Tindan.

\

Memaksa Access untuk memaparkan aksara yang betul-betul berikut. Ini adalah sama seperti sekeliling aksara dalam tanda petikan berganda.

*

Apabila digunakan, aksara sejurus selepas asterisk menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Capaian biasa memaparkan teks dijajarkan kiri dan mengisi sebarang kawasan di sebelah kanan nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah isian aksara di mana-mana dalam rentetan format dan capaian akan memenuhi sebarang ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

[warna]

Menggunakan warna untuk semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu nama berikut: hitam, biru, cyan, hijau, magenta, merah, kuning atau putih. Contohnya, hhhh [merah jambu] akan memaparkan hari dalam warna merah jambu

Selepas anda memasukkan format, Opsyen kemas kini sifat tag pintar Tag pintar kemas kini sifat muncul dan membolehkan anda menggunakan format untuk medan jadual dan kawalan borang yang akan secara logik mewarisi ia. Untuk menggunakan perubahan anda di seluruh pangkalan data, klik tag pintar, dan kemudian klik Format kemas kini di mana-mana nama medan digunakan. Dalam kes ini, nama medan ialah nama bagi medan tarikh/masa anda.

Jika anda memilih untuk menggunakan perubahan anda pada keseluruhan pangkalan data, kotak dialog Kemas Kini Sifat muncul dan memaparkan borang dan objek lain yang akan mewarisi format baru. Klik Ya untuk menggunakan format.

Simpan perubahan anda kemudian bertukar kepada pandangan Helaian Data untuk melihat sama ada format memenuhi keperluan anda.

Halaman Atas

Menambah tarikh dengan PEMILIH tarikh

Terdapat beberapa cara untuk menambah tarikh pada jadual anda. Jika ia tersedia, menggunakan kawalan PEMILIH tarikh ialah pilihan yang pantas.

Nota: Kawalan PEMILIH tarikh adalah tidak tersedia jika ada topeng input digunakan pada medan tarikh/masa.

 1. Klik medan yang anda ingin tambahkan tarikh untuk. Jika kawalan PEMILIH tarikh tersedia, ikon kalendar muncul.

 2. Klik ikon kalendar. Kawalan Kalendar muncul.

  Kawalan kalendar.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memasukkan tarikh semasa, klik hari ini.

  • Untuk memilih hari dalam bulan semasa, klik tarikh.

  • Untuk memilih bulan yang berbeza dan hari, gunakan butang ke depan atau belakang.

Halaman Atas

Menentukan format untuk memasukkan tarikh dan masa data dengan topeng input

Menggunakan topeng input apabila anda ingin memastikan bahawa pengguna memasukkan data tarikh dan masa dalam format khusus. Contohnya, jika anda menggunakan topeng input untuk memasukkan tarikh dalam format Eropah, seseorang memasukkan data dalam pangkalan data anda tidak akan dapat masukkan tarikh dalam format lain. Topeng input boleh digunakan untuk medan dalam Jadual, pertanyaan set hasil, dan untuk kawalan pada borang dan laporan.

Anda boleh menentukan topeng input dalam satu format tetapi Setkan format paparan berbeza untuk data yang sama. Contohnya, topeng input boleh meminta pengguna memasukkan tarikh sebagai YYYY. MM. HH, dan kemudian Setkan format untuk memaparkan tarikh sebagai HH-BBB-YYYY, supaya tarikh muncul sebagai 24-Julai-2008.

Untuk maklumat lanjut mengenai topeng input, lihat artikel mencipta topeng input untuk memasuki medan atau mengawal nilai dalam format khusus.

Menambah topeng input

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Jika Jadual mengandungi medan teks, dalam seksyen atas grid Reka bentuk, pilih baris kosong, klik lajur Jenis Data , pilih teksdan kemudian menyimpan perubahan anda.

 3. Pilih medan Tarikh/Masa kemudian dalam seksyen bawah pada grid reka bentuk, pada tab Umum, klik sifat Topeng Input.

  1. Nota: Topeng input mengandungi tiga Seksyen semua dipisahkan dengan koma bernoktah. Bahagian pertama ialah wajib dan baki adalah pilihan. Bahagian pertama mentakrifkan rentetan topeng dan terdiri daripada Ruang letak dan harfiah aksara. Seksyen kedua menentukan sama ada anda ingin menyimpan yang topeng aksara serta data dalam medan. Masukkan 0 jika anda ingin menyimpan topeng dan data anda Masukkan 1 jika anda hanya ingin menyimpan data itu. Seksyen ketiga mentakrifkan Ruang letak yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan data. Secara lalai, Access menggunakan garis bawah (_). Jika anda ingin menggunakan aksara yang lain, anda boleh memasukkan namanya dalam posisi yang diinginkan dalam rentetan topeng, atau anda boleh memasukkan namanya dalam Bahagian ketiga topeng anda. Juga, posisi dalam topeng input menerima hanya satu aksara atau ruang.

 4. Dalam kotak sifat Topeng Input , taipkan 00 iii 0000; 0; _, kemudian tekan ENTER.

  1. Access menambah beberapa aksara topeng input anda, supaya ia muncul seperti berikut: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Selepas anda memasukkan topeng, tag pintar Opsyen kemas kini sifat muncul dan membolehkan anda menggunakan topeng untuk medan jadual dan kawalan borang yang akan secara logik mewarisi ia. Untuk menggunakan perubahan anda di seluruh pangkalan data, klik tag pintar Tag pintar kemas kini sifat , dan kemudian klik Topeng Input kemas kini di mana-mana nama medan digunakan. Dalam kes ini, nama medan ialah nama bagi medan tarikh/masa anda.

 6. Jika anda memilih untuk menggunakan perubahan anda pada seluruh pangkalan data, kotak dialog Sifat kemas kini muncul dan memaparkan borang dan objek lain yang akan mewarisi format baru.

 7. Untuk menggunakan format, klik Ya kemudian klik Simpan.

Halaman Atas

Mengubah seting rantau Windows untuk mengubah cara tarikh dan masa dipaparkan

Windows menyokong pelbagai bahasa, serta format tarikh/masa untuk negara dan rantau yang menggunakan bahasa tersebut. Format tarikh/masa dalam seting rantau anda mempengaruhi sebahagian atau semua dipratentukan atau tersuai memaparkan format yang anda gunakan untuk mencapai data anda. Contohnya, jika anda memasukkan nilai tarikh dan gunakan miring sebagai pemisah tarikh (8/29/2006), kemudian gunakan format paparan tarikh umum untuk medan tarikh/masa, apabila anda melihat data anda, anda mungkin atau mungkin tidak melihat slashes Majukan, bergantung pada aksara yang ditentukan oleh seting rantau anda.

Access menggunakan tarikh dan masa pemisah, simbol kewangan dan aksara lain yang ditentukan dalam seting rantau Windows melainkan anda menulis ganti mereka dengan format paparan tersuai.

Langkah berikut menerangkan cara untuk mengeset dan mengubah seting rantau anda.

Dalam Windows Vista   

 1. Klik butang mula Imej butang , dan kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Dwiklik jam, Bahasa dan rantau.

  Nota: Jika anda menggunakan pandangan klasik, dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Klik tab format .

 4. Di bawah format semasa, klik sesuaikan format ini.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 5. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai, dan kemudian buat perubahan anda.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan klasik)   

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Dalam Panel Kawalan, dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Klik tab Opsyen rantau .

 4. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 5. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai, dan kemudian buat perubahan anda.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan kategori)   

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

  Panel Kawalan muncul.

 2. Klik tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau.

  Kotak dialog tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau muncul.

 3. Klik ubah format nombor, tarikh dan masa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 4. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 5. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai, dan kemudian buat perubahan anda.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×