Menambah atau mengubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kadangkala, nilai yang anda perlukan disimpan dalam Jadual lain. Contohnya, katakan anda mempunyai pangkalan data isu Penjejakan dan anda ingin untuk menjejak pekerja dan kontraktor yang anda telah menguntukkan isu. Maklumat mengenai individu ini dijejaki dalam Jadual kenalan. Anda boleh mencipta lajur carian berbilang nilai yang memaparkan nama dalam kotak kombo atau kawalan kotak senarai. Apabila anda memilih individu yang anda ingin peruntukkan isu, nilainya ID kenalan disimpan dalam rekod isu.

Artikel ini menerangkan apakah lajur carian berbilang nilai dan cara untuk menambahkannya pada jadual. Artikel ini juga menerangkan cara untuk menukar lajur sedia ada kepada lajur carian berbilang nilai.

Jika anda ingin tahu cara untuk carian secara programatik nilai dalam Jadual, lihat artikel rujukan Fungsi DLookup. Untuk maklumat lanjut tentang medan berbilang nilai, lihat panduan medan berbilang nilai.

Dalam kebanyakan sistem pengurusan pangkalan data, termasuk versi terdahulu capaian, anda boleh menyimpan hanya nilai tunggal dalam medan. Bermula dengan Microsoft Office Access 2007, anda boleh mencipta medan yang memegang berbilang nilai, seperti senarai individu yang anda telah menguntukkan isu. Medan berbilang nilai yang sesuai untuk situasi tertentu, seperti apabila anda menggunakan Office Access 2007 untuk bekerja dengan maklumat yang disimpan dalam senarai Windows SharePoint Services 3.0 , dan senarai yang mengandungi medan yang menggunakan salah satu jenis medan yang tersedia dalam Windows SharePoint Services 3.0.

Dalam artikel ini

Apakah lajur carian berbilang nilai

Mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan helaian data

Mencipta lajur carian berbilang nilai menggunakan anak tetingkap Senarai medan

Mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan Reka bentuk

Menggunakan Bestari carian untuk mencipta lajur carian berbilang nilai

Memahami nilai terikat dan nilai paparan dalam lajur carian berbilang nilai

Memperkenalkan sifat medan carian

Mengubah Reka bentuk lajur carian untuk medan berbilang nilai

Apakah lajur carian berbilang nilai

Lajur carian berbilang nilai ialah medan dalam Jadual nilai yang diambil daripada jadual lain atau daripada senarai nilai. Menggunakan lajur carian berbilang nilai, anda boleh memaparkan senarai pilihan dalam kotak kombo atau kotak senarai. Pilihan boleh dibekalkan oleh jadual atau pertanyaan, atau mereka boleh nilai yang anda masukkan. Kerana lajur carian berbilang nilai, anda boleh memilih lebih daripada satu item dalam senarai.

Anda boleh mencipta lajur carian berbilang nilai secara manual dengan mengesetkan sifat medan carian pada medan atau secara automatik dengan melengkapkan Bestari carian. Bila-bila masa yang mungkin, anda patut menggunakan Bestari carian untuk mencipta lajur carian berbilang nilai. Bestari carian memudahkan proses secara automatik mengisi sifat medan yang bersesuaian dan mencipta perhubungan jadual yang sesuai.

Kotak kombo medan berbilang nilai

Anda boleh mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan helaian data atau dalam pandangan Reka bentuk.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan helaian data

Secara lalai, apabila anda membuka jadual, ia muncul dalam pandangan helaian data. Anda boleh menambah lajur carian berbilang nilai dengan mengklik Lajur carian dalam Kumpulan medan & lajur pada tab helaian data . Ini memulakan Bestari carian yang memandu anda melalui proses mencipta lajur carian.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin mencipta lajur carian — ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Lajur carian.

  Imej Reben Access

  Bestari Carian bermula.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 5. Pada halaman pertama Bestari carian, anda mesti memutuskan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau senarai nilai yang anda taipkan.

  Jenis lajur carian berbilang nilai yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 6. Untuk mengetahui cara untuk melengkapkan Bestari carian, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian berbilang nilai menggunakan anak tetingkap Senarai medan

Jika anda menggunakan pangkalan data yang mengandungi lebih daripada satu jadual, anda boleh memulakan proses mencipta medan Carian Berbilang nilai dengan menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan . Anak tetingkap Senarai medan memaparkan medan yang tersedia dalam Jadual lain dalam pangkalan data anda. Apabila anda mencipta lajur carian berbilang nilai cara ini, Bestari carian bermula secara automatik dan medan yang anda menyeret menjadi salah satu medan dalam lajur carian anda.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin mencipta lajur carian — ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Tambah medan sedia ada.

  Imej Reben Access

  Anak tetingkap Senarai Medan muncul.

 5. Klik tanda campur (+) di sebelah jadual untuk memaparkan senarai medan dalam jadual tersebut.

 6. Seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai medan ke Jadual dalam pandangan helaian data.

 7. Apabila garisan selitan muncul, lepaskan medan dalam posisi.

  garis selitan untuk menyelitkan medan daripada anak tetingkap senarai medan

  Bestari Carian bermula.

 8. Untuk mengetahui cara untuk melengkapkan Bestari carian, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh mencipta lajur carian dalam pandangan Reka bentuk selain daripada pandangan helaian data. Apabila anda bekerja dalam pandangan Reka bentuk, anda mencipta lajur carian dengan menggunakan Bestari carian yang sama yang anda gunakan dalam pandangan helaian data. Walau bagaimanapun, dalam pandangan Reka bentuk, anda juga mempunyai capaian penuh kepada semua sifat medan, agar anda boleh terus mengedit sifat tersebut.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan lajur carian berbilang nilai, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 4. Cari baris kosong tersedia yang pertama dalam grid reka bentuk jadual.

 5. Dalam baris kosong tersedia pertama, klik dalam lajur Nama medan , dan kemudian taipkan nama medan untuk medan Carian Berbilang nilai.

 6. Klik dalam lajur Jenis Data untuk baris tersebut, klik anak panah dan kemudian, dalam senarai juntai bawah, pilih Bestari Carian.

  Bestari Carian bermula.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 7. Pada halaman pertama Bestari carian, menunjukkan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda taipkan.

  Jenis lajur carian yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 8. Untuk mengetahui cara untuk melengkapkan Bestari carian, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian. Anda boleh melihat sifat medan dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka bentuk di bawah Sifat medan. Untuk melihat sifat yang digunakan secara khusus untuk lajur carian, klik tab carian .

Halaman Atas

Menggunakan Bestari carian untuk mencipta lajur carian berbilang nilai

Bestari carian bermula dalam kes berikut: apabila anda mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data, apabila anda menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan jadual yang dibuka dalam pandangan helaian data, dan dalam pandangan Reka bentuk apabila anda memilih Bestari carian dalam lajur Jenis Data . Bestari membimbing anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencipta lajur carian dan mengeset sifat medan yang sesuai untuk memadankan pilihan anda secara automatik. Bestari juga mencipta perhubungan jadual dan Indeks, yang diperlukan untuk menyokong lajur carian.

Pada halaman pertama Bestari, anda mesti memutuskan sama ada untuk mengasaskan lajur carian pada jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda masukkan. Biasanya, jika pangkalan data anda dengan betul direka dan maklumat anda dibahagikan kepada subjek berdasarkan Jadual, anda perlu Pilih jadual atau pertanyaan sebagai sumber data untuk lajur carian.

 • Mencipta carian berbilang nilai yang berdasarkan Jadual atau pertanyaan

  1. Dalam Bestari carian, klik saya inginkan lajur carian untuk mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan, dan kemudian klik berikut.

  2. Pilih jadual atau pertanyaan daripada senarai, kemudian klik Berikut.

  3. Di bawah Medan Tersedia, klik medan yang anda ingin masukkan dalam carian anda.

  4. Klik butang "lebih besar daripada" (>) untuk mengalih medan anda pilih ke senarai Medan Terpilih. Klik butang "lebih besar daripada" berganda (») untuk mengalih semua medan ke senarai Medan Terpilih, kemudian klik Berikut.

  5. Secara pilihan, pilih satu sehingga empat medan untuk mengisih item carian, kemudian klik Berikut.

  6. Melaraskan lebar lajur dalam medan carian anda, jika perlu, dan kemudian klik berikut.

  7. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

   Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

  8. Klik Selesai.

   Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian.

  9. Untuk menyimpan Jadual, klik butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan.

   Pintasan papan kekunci CTRL + S

 • Mencipta carian berbilang nilai berdasarkan nilai yang anda masukkan

  1. Dalam Bestari Carian, klik Saya akan taipkan nilai yang saya inginkan, kemudian klik Berikut.

  2. Masukkan bilangan lajur. Kemudian, taipkan setiap nilai. Untuk mengalih ke lajur atau baris berikutnya, tekan TAB.

  3. Apabila anda selesai memasukkan nilai, klik Berikut.

  4. Jika anda menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2, anda mesti memilih lajur yang anda akan gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik. Dalam kotak Medan Tersedia, dwiklik lajur yang anda ingin gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai secara unik.

   Nota: Langkah ini tidak muncul jika anda tidak menentukan lebih daripada satu lajur pada langkah 2.

  5. Dalam Bestari carian, taipkan label untuk lajur carian anda.

  6. Di bawah Adakah anda ingin menyimpan berbilang nilai untuk carian ini?, pilih kotak semak Benarkan Berbilang Nilai.

   Nota: Kotak semak ini mesti dipilih untuk mendayakan penyimpanan berbilang nilai.

  7. Klik Selesai.

   Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian.

  8. Untuk menyimpan Jadual, klik butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Simpan.

   Pintasan papan kekunci CTRL + S

 • Selepas anda mencipta medan berbilang nilai, ia muncul sebagai senarai juntai bawah kotak semak apabila anda melihat jadual dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas

Memahami nilai terikat dan nilai paparan dalam lajur carian berbilang nilai

Capaian mempunyai disokong medan carian dinilai tunggal untuk nombor versi. Medan Carian Berbilang nilai adalah baru untuk Office Access 2007. Tujuan medan carian adalah untuk menggantikan paparan nombor seperti ID (atau lain-lain nilai kunci asing) dengan sesuatu yang lebih bermakna, seperti nama. Contohnya, dan bukannya memaparkan nombor ID kenalan, Access boleh memaparkan nama kenalan. Nombor ID ialah nilai terikat. Nombor ID kenalan secara automatik semasa ia dalam Jadual atau pertanyaan dan digantikan dengan nama kenalan. Nama kenalan adalah nilai paparan.

Dengan dinilai tunggal medan carian yang mempunyai nilai paparan dan nilai terikat, medan Carian Berbilang nilai mempunyai nilai paparan yang muncul dalam antara muka pengguna dan nilai terikat yang disimpan dalam Jadual. Untuk setiap entri dalam medan berbilang nilai, nilai paparan ialah "kelihatan" berdasarkan nilai terikat.

Ini bermakna bahawa capaian sering memaparkan nilai atas kelihatan paparan yang tidak sama dengan nilai terikat yang disimpan dalam medan. Contohnya, set nilai ID pekerja daripada pertanyaan bernama kenalan dilanjutkan mungkin disimpan dalam medan bernama AssignedTo. Nilai ID pekerja ini adalah nilai terikat. Walau bagaimanapun, kerana AssignedTo medan carian, Access memaparkan set nilai atas kelihatan dalam hasil pertanyaan —, kes ini nama kenalan. Nama kenalan adalah nilai paparan.

Helaian data dengan nilai paparan berbanding dengan helaian data dengan nilai terikat

1. Nilai paparan.

2. Nilai terikat.

Adalah penting untuk memahami perbezaan antara nilai terikat dan nilai paparan medan Carian Berbilang nilai. Nilai paparan secara automatik ditunjukkan dalam pandangan helaian data secara lalai. Walau bagaimanapun, nilai terikat akan disimpan dalam medan carian, apa yang anda gunakan dalam kriteria pertanyaan dan Access menggunakan secara lalai dalam cantuman dengan jadual lain.

Halaman Atas

Memperkenalkan sifat medan carian

Anda boleh melihat sifat medan carian dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka bentuk di bawah Sifat medan. Untuk melihat sifat yang khusus berkaitan dengan lajur carian, klik tab carian .

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan lajur carian, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 4. Klik nama lajur carian dalam lajur Nama medan .

 5. Di bawah Sifat Medan, klik tab Carian.

  Sifat carian muncul.

  Sifat medan carian berbilang nilai

Apabila anda mengesetkan nilai sifat pertama (Paparan Control), senarai sifat tersedia berubah untuk menggambarkan pilihan anda. Anda boleh mengesetkan sifat medan carian untuk mengubah kelakuan lajur carian. Perhatikan bahawa apabila anda menggunakan Bestari carian untuk mencipta lajur carian, sifat medan carian disetkan untuk anda oleh Bestari.

Sifat Medan Carian

Setkan sifat ini

Untuk

Kawalan Paparan

Setkan jenis kawalan kotak semak, Kotak teks, Kotak senarai atau Kotak kombo. Kotak kombo ialah pilihan yang paling biasa untuk lajur carian.

Jenis Sumber Baris

Pilih sama ada untuk mengisikan lajur carian dengan nilai daripada jadual atau pertanyaan lain atau daripada senarai nilai yang anda tentukan. Anda juga boleh memilih untuk mengisi senarai dengan nama medan dalam Jadual atau pertanyaan.

Sumber Baris

Menentukan Jadual, pertanyaan atau senarai nilai yang membekalkan nilai untuk lajur carian. Apabila sifat Jenis sumber baris disetkan kepada Jadual/pertanyaan atau Senarai medan, sifat ini harus mengesetkan untuk nama Jadual atau pertanyaan atau penyata SQL yang mewakili pertanyaan. Apabila sifat jenisSumber baris disetkan kepada Senarai nilai, sifat ini sepatutnya mengandungi senarai nilai yang dipisahkan oleh koma bertitik.

Lajur Sempadan

Menentukan lajur dalam sumber baris yang membekalkan nilai yang disimpan dengan lajur carian. Nilai ini boleh julat dari 1 untuk bilangan lajur sumber baris.

Nota: Lajur yang membekalkan nilai untuk disimpan tidak perlu mempunyai lajur yang sama seperti lajur paparan.

Kiraan Lajur

Tentukan bilangan lajur dalam sumber baris yang boleh dipaparkan dalam lajur carian. Untuk memilih lajur yang untuk memaparkan, anda menyediakan lebar lajur dalam sifat Lebar lajur .

Tajuk Lajur

Menentukan sama ada tajuk lajur akan dipaparkan.

Lebar Lajur

Masukkan lebar lajur untuk setiap lajur. Jika anda tidak ingin memaparkan lajur, seperti lajur ID, tentukan 0 untuk lebar.

Baris Senarai

Tentukan bilangan baris yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Lebar Senarai

Menentukan lebar kawalan yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Hadkan Kepada Senarai

Pilih sama ada anda boleh memasukkan nilai yang tiada dalam senarai.

Benarkan Berbilang Nilai

Tentukan sama ada lajur carian menggunakan medan berbilang nilai dan membenarkan berbilang nilai dipilih.

Benarkan Pengeditan Senarai Nilai

Tentukan sama ada anda boleh mengedit item dalam lajur carian yang berdasarkan senarai nilai. Apabila sifat ini disetkan kepada Ya dan anda klik kanan medan carian yang berdasarkan senarai nilai lajur tunggal, anda akan melihat opsyen menu Edit item senarai . Jika medan carian mempunyai lebih daripada satu lajur, sifat ini diabaikan.

Borang Edit Item Senarai

Nama borang sedia ada digunakan mengedit item senarai dalam lajur carian yang berdasarkan Jadual atau pertanyaan.

Tunjukkan Hanya Nilai Sumber Baris

Menunjukkan hanya nilai yang sepadan dengan sumber baris semasa apabila Benarkan Berbilang Nilai disetkan kepada Ya.

Nilai terikat dalam lajur carian ditentukan oleh sifat Lajur terikat . Paparan nilai dalam lajur carian adalah lajur yang diwakili dalam sifat Lebar lajur mempunyai lebar bukan sifar.

Halaman Atas

Mengubah Reka bentuk lajur carian untuk medan berbilang nilai

Untuk mengubah Reka bentuk lajur carian berbilang nilai, anda mesti mengedit sifat medan carian dalam pandangan Reka bentuk dengan satu pengecualian. Jika lajur carian berdasarkan senarai nilai lajur tunggal dan sifat Benarkan pengeditan senarai nilai disetkan kepada Ya, anda boleh mengubah senarai nilai dalam pandangan helaian data atau pandangan borang dengan mengklik kanan lajur carian berbilang nilai kemudian klik Edit item senarai.

Mengedit senarai nilai lajur carian berbilang nilai yang berdasarkan senarai nilai

Anda boleh menambah pada senarai nilai, mengubah senarai nilai atau mengesetkan nilai lalai.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang mengandungi medan berbilang nilai.

  Jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

 4. Klik kanan mana-mana sel dalam lajur carian berbilang nilai.

 5. Klik Edit Item Senarai.

 6. Ubah senarai nilai dan kemudian klik OK.

Perubahan daripada senarai nilai berdasarkan carian berbilang nilai lajur pada jadual atau pertanyaan yang berdasarkan carian berbilang nilai lajur

 1. Mula-mula, padamkan sedia ada nilai berdasarkan senarai medan berbilang nilai.

  1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

  2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

  3. Buka jadual dalam pandangan Reka Bentuk.

  4. Pilih medan berbilang nilai dalam grid Reka bentuk.

   Untuk memilih medan, klik PEMILIH baris medan.

  5. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Padamkan baris.

   Kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk

   Prom pengesahan muncul.

  6. Apabila prom pengesahan yang muncul, klik Ya untuk memadamkan medan dan semua data yang dalamnya. Untuk membatalkan, klik tidak.

 2. Sekarang, mencipta medan berbilang nilai yang baru.

  Untuk mencipta medan berbilang nilai baru, lihat seksyen mencipta lajur carian berbilang nilai dalam pandangan helaian data.

Mengubah Reka bentuk lajur carian berbilang nilai

Untuk mengubah lajur carian berbilang nilai, anda boleh membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk dan mengubah suai sifat medan carian. Untuk maklumat tentang sifat medan carian, lihat seksyen memperkenalkan carian sifat medan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×