Menambah atau mengubah lajur carian

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kadangkala, nilai yang anda inginkan dijejak dalam Jadual lain. Contohnya, katakan anda ingin rakamkan pelanggan untuk tertib dalam Jadual pesanan. Walau bagaimanapun, Semua maklumat pelanggan dijejak dalam Jadual pelanggan. Anda boleh mencipta lajur carian yang memaparkan maklumat pelanggan dalam satu kotak atau senarai kawalan kotak kombo. Kemudian, apabila anda memilih pelanggan dalam kawalan tersebut, nilai yang sesuai — seperti nilai kunci primer pelanggan — disimpan dalam rekod tertib.

Artikel ini menerangkan apakah lajur carian dan cara untuk menciptanya.

Jika anda ingin tahu cara untuk secara programatik mencari nilai dalam Jadual, lihat artikel rujukan Fungsi DLookup. Untuk maklumat mengenai cara untuk mencipta lajur carian berbilang nilai, lihat artikel menambah atau mengubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Dalam artikel ini

Apakah lajur carian

Mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data

Mencipta lajur carian dengan menggunakan anak tetingkap Senarai medan

Mencipta lajur carian dalam pandangan Reka bentuk

Memahami nilai terikat dan nilai paparan dalam lajur carian

Memperkenalkan sifat medan carian

Menggunakan Bestari carian

Mengubah lajur carian

Mengubah medan untuk lajur carian

Apakah lajur carian

Lajur carian (atau medan) adalah medan dalam Jadual nilai yang diambil daripada jadual lain atau daripada senarai nilai. Anda boleh menggunakan lajur carian untuk memaparkan senarai pilihan dalam kotak kombo atau kotak senarai. Pilihan boleh datang dari jadual atau pertanyaan, atau mereka boleh nilai yang anda bekalkan. Anda boleh mencipta lajur carian secara manual dengan mengesetkan sifat medan carian pada medan atau secara automatik dengan melengkapkan Bestari carian. Bila-bila masa yang mungkin, anda patut menggunakan Bestari carian untuk mencipta lajur carian. Bestari carian memudahkan proses secara automatik mengisi sifat medan yang bersesuaian dan mencipta perhubungan jadual yang sesuai.

Lajur Carian

Anda boleh mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data sama ada atau dalam pandangan Reka bentuk.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data

Secara lalai, apabila anda membuka jadual, ia dibuka dalam pandangan helaian data. Anda boleh menambah lajur carian dengan mengklik Lajur carian dalam Kumpulan medan & lajur pada helaian data tab. yang melakukan jadi permulaan Bestari carian yang memandu anda melalui proses mencipta lajur carian.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin mencipta lajur carian — ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Lajur carian.

  Imej Reben Access

  Bestari Carian bermula.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 5. Pada halaman pertama Bestari carian, menunjukkan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda taipkan.

  Jenis lajur carian yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 6. Klik berikut, dan kemudian ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari. Untuk maklumat lanjut tentang melengkapkan Bestari, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian dengan menggunakan anak tetingkap Senarai medan

Jika anda menggunakan pangkalan data yang mengandungi lebih daripada satu jadual, anda boleh memulakan proses mencipta medan carian dengan menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan . Anak tetingkap Senarai medan memaparkan medan yang tersedia dalam Jadual lain dalam pangkalan data anda. Apabila anda mencipta lajur carian dengan cara ini, Bestari carian bermula secara automatik dan medan yang anda menyeret helaian data menjadi satu medan dalam lajur carian anda.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin mencipta lajur carian — ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Tambah medan sedia ada.

  Imej Reben Access

  Anak tetingkap Senarai Medan muncul.

 5. Klik tanda campur (+) di sebelah jadual untuk memaparkan senarai medan dalam jadual tersebut.

 6. Seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai medan Jadual dalam pandangan helaian data.

 7. Apabila garisan selitan muncul, lepaskan medan dalam posisi.

  garis selitan untuk menyelitkan medan daripada anak tetingkap senarai medan

  Bestari Carian bermula.

 8. Ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari. Untuk maklumat lanjut tentang melengkapkan Bestari, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

  Apabila anda telah melengkapkan Bestari, lajur carian muncul dalam Jadual dalam pandangan helaian data.

Halaman Atas

Mencipta lajur carian dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh mencipta lajur carian dalam pandangan Reka bentuk, selain daripada pandangan helaian data. Apabila anda bekerja dalam pandangan Reka bentuk, anda mencipta lajur carian dengan menggunakan Bestari carian yang sama yang anda gunakan dalam pandangan helaian data. Walau bagaimanapun, dalam pandangan Reka bentuk, anda juga mempunyai capaian penuh kepada semua sifat medan — sebagai hasil, anda boleh mengedit mereka secara terus.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan lajur carian, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 4. Cari baris kosong tersedia yang pertama dalam grid reka bentuk jadual.

 5. Dalam baris kosong tersedia pertama, klik sel dalam lajur Nama medan , dan kemudian taipkan nama medan untuk lajur carian.

 6. Seterusnya, klik sel dalam lajur Jenis Data untuk baris tersebut, klik anak panah juntai bawah dan kemudian pilih Bestari carian.

  Bestari Carian bermula.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 7. Pada halaman pertama Bestari carian, menunjukkan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda taipkan.

  Jenis lajur carian yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 8. Klik berikut, dan kemudian ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari. Untuk maklumat lanjut tentang melengkapkan Bestari, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian. Anda boleh melihat sifat medan dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka bentuk di bawah Sifat medan. Untuk melihat sifat yang digunakan secara khusus untuk lajur carian, klik tab carian .

Memahami nilai terikat dan nilai paparan dalam lajur carian

Tujuan menggunakan lajur carian adalah untuk menggantikan paparan nombor seperti ID (atau lain-lain nilai kunci asing), dengan sesuatu yang lebih bermakna, seperti nama. Contohnya, dan bukannya memaparkan nombor ID kenalan, Access boleh memaparkan nama kenalan. Nombor ID ialah nilai terikat. Ia secara automatik kelihatan ke atas dalam Jadual atau pertanyaan untuk mencari nama kenalan. Nama kenalan adalah nilai paparan.

terikat berbanding dengan nilai paparan dalam lajur carian

1. memaparkan nilai

2. nilai terikat

Lajur carian mempunyai nilai paparan yang muncul dalam antara muka pengguna dan nilai terikat yang disimpan dalam kawalan. Nilai paparan adalah "melihat ke atas," berdasarkan nilai terikat. Ini bermakna bahawa capaian sering memaparkan nilai atas kelihatan paparan yang tidak sama dengan nilai terikat yang disimpan dalam medan. Contohnya, dalam contoh Jadual pesanan, nilai ID pelanggan daripada jadual pelanggan disimpan dalam medan pelanggan dalam Jadual pesanan — ini ialah nilai terikat. Walau bagaimanapun, kerana medan pelanggan medan carian, Access memaparkan nilai atas kelihatan — dalam kes ini, nama pelanggan. Nama pelanggan adalah nilai paparan.

Adalah penting untuk memahami perbezaan antara nilai terikat dan nilai paparan medan carian. Nilai paparan secara automatik ditunjukkan dalam pandangan helaian data, secara lalai. Walau bagaimanapun, nilai terikat ialah apa disimpan, apa yang anda gunakan dalam kriteria pertanyaan dan Access menggunakan secara lalai dalam cantuman dengan jadual lain.

Halaman Atas

Memperkenalkan sifat medan carian

Anda boleh melihat sifat medan carian dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka bentuk di bawah Sifat medan. Untuk melihat sifat yang khusus berkaitan dengan lajur carian, klik tab carian .

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan lajur carian, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 4. Klik sel dalam lajur Nama medan untuk lajur carian.

 5. Di bawah Sifat Medan, klik tab Carian.

  Sifat medan carian muncul.

Apabila anda mengesetkan sifat pertama (Kawalan Paparan), senarai perubahan sifat yang tersedia untuk menggambarkan pilihan anda. Anda boleh mengesetkan sifat medan carian untuk mengubah kelakuan lajur carian. Nota daripada apabila anda mencipta lajur carian dengan menggunakan Bestari carian, sifat medan carian disetkan untuk anda oleh Bestari.

Sifat medan carian

Setkan sifat ini

Untuk

Kawalan Paparan

Setkan jenis kawalan kotak semak, Kotak teks, Kotak senarai atau Kotak kombo. Kotak kombo ialah pilihan yang paling biasa untuk lajur carian.

Jenis Sumber Baris

Pilih sama ada untuk mengisikan lajur carian dengan nilai daripada jadual atau pertanyaan lain atau daripada senarai nilai yang anda tentukan. Anda juga boleh memilih untuk mengisi senarai dengan nama medan dalam Jadual atau pertanyaan.

Sumber Baris

Menentukan Jadual, pertanyaan atau senarai nilai yang membekalkan nilai untuk lajur carian. Apabila sifat Jenis sumber baris disetkan kepada Jadual/pertanyaan atau Senarai medan, sifat ini harus mengesetkan untuk nama Jadual atau pertanyaan atau penyata SQL yang mewakili pertanyaan. Apabila sifat Jenis sumber baris disetkan kepada Senarai nilai, sifat ini sepatutnya mengandungi senarai nilai yang dipisahkan oleh koma bertitik.

Lajur Sempadan

Menentukan lajur dalam sumber baris yang membekalkan nilai yang disimpan dengan lajur carian. Nilai ini boleh julat dari 1 untuk bilangan lajur sumber baris.

Nota: Lajur yang membekalkan nilai untuk disimpan tidak perlu mempunyai lajur yang sama seperti lajur paparan.

Kiraan Lajur

Tentukan bilangan lajur dalam sumber baris yang boleh dipaparkan dalam lajur carian. Untuk memilih lajur yang untuk memaparkan, anda menyediakan lebar lajur dalam sifat Lebar lajur .

Tajuk Lajur

Menentukan sama ada tajuk lajur akan dipaparkan.

Lebar Lajur

Masukkan lebar lajur untuk setiap lajur. Jika anda tidak ingin paparkan lajur, seperti nombor ID, tentukan 0 untuk lebar.

Baris Senarai

Tentukan bilangan baris yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Lebar Senarai

Menentukan lebar kawalan yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Hadkan Kepada Senarai

Pilih sama ada pengguna boleh memasukkan nilai yang tidak ditemui dalam senarai.

Benarkan Berbilang Nilai

Tentukan sama ada lajur carian menggunakan medan berbilang nilai dan membenarkan berbilang nilai dipilih.

Untuk maklumat lanjut mengenai medan berbilang nilai, lihat artikel panduan medan berbilang nilai.

Benarkan Pengeditan Senarai Nilai

Tentukan sama ada anda boleh mengedit item dalam lajur carian yang berdasarkan senarai nilai. Apabila sifat ini disetkan kepada Ya, dan anda klik kanan medan carian yang berdasarkan senarai nilai lajur tunggal, anda akan melihat opsyen menu Edit item senarai . Jika medan carian mempunyai lebih daripada satu lajur, sifat ini diabaikan.

Borang Edit Item Senarai

Menentukan borang sedia ada untuk menggunakan yang anda boleh mengedit item senarai dalam lajur carian yang berdasarkan Jadual atau pertanyaan.

Tunjukkan Hanya Nilai Sumber Baris

Menunjukkan hanya nilai yang sepadan dengan sumber baris semasa apabila Benarkan Berbilang Nilai disetkan kepada Ya.

Nilai terikat dalam lajur carian ditentukan oleh sifat Lajur terikat . Paparan nilai dalam lajur carian adalah lajur yang diwakili dalam sifat Lebar lajur mempunyai lebar bukan sifar.

Halaman Atas

Menggunakan Bestari carian

Bestari carian bermula dalam kes berikut: apabila anda mencipta lajur carian dalam pandangan helaian data, apabila anda menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan jadual yang dibuka dalam pandangan helaian data, dan dalam pandangan Reka bentuk apabila anda memilih Bestari carian dalam lajur Jenis Data . Bestari membimbing anda melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencipta lajur carian dan mengeset sifat medan yang sesuai untuk memadankan pilihan anda secara automatik. Bestari juga mencipta perhubungan jadual dan Indeks, yang diperlukan untuk menyokong lajur carian.

Apabila Bestari bermula, anda mesti memutuskan sama ada untuk mengasaskan lajur carian pada jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda masukkan. Biasanya, jika pangkalan data anda dengan betul direka dan maklumat anda dibahagikan kepada jadual berdasarkan subjek, anda perlu memilih jadual atau pertanyaan sebagai sumber data untuk lajur carian.

Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

Jadual atau pertanyaan berdasarkan lajur carian

Jika anda memilih opsyen yang saya inginkan lajur carian untuk mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan , apabila anda klik berikut, Bestari carian memaparkan senarai jadual yang tersedia untuk menyediakan nilai untuk lajur carian. Untuk melihat hanya Jadual, klik Jadual. Untuk melihat hanya pertanyaan, klik pertanyaan. Untuk melihat jadual dan pertanyaan, klik kedua-dua. Apabila anda memilih jadual atau pertanyaan, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang menunjukkan jadual dan pertanyaan untuk dipilih

Bestari carian menyenaraikan medan yang tersedia daripada jadual atau pertanyaan anda. Untuk setiap medan yang anda ingin masukkan dalam lajur carian anda, klik medan dan kemudian klik yang lebih besar daripada butang (>) untuk beralih ke senarai Medan terpilih . Perhatikan bahawa anda perlu pilih medan yang anda ingin ia kelihatan selain daripada medan yang anda ingin membekalkan nilai yang disimpan apabila anda membuat pemilihan dalam lajur carian. Apabila anda selesai, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang padanya anda pilih medan

Bestari carian memaparkan halaman yang membenarkan anda menentukan medan atau medan-medan yang anda boleh gunakan untuk mengisih lajur carian. Pengisihan ini adalah pilihan. Apabila anda selesai, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang anda setkan tertib isihan

Anda boleh melaraskan lebar lajur yang akan muncul dalam lajur carian. Jika anda mengurangkan lebar medan supaya ia tidak lagi kelihatan, ia tidak akan muncul dalam lajur carian. Contohnya, anda boleh menggunakan ciri ini untuk menghalang lajur ID yang dipaparkan. Apabila anda selesai, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang anda melaraskan lebar bagi lajur

Apabila anda memilih baris dalam lajur carian, anda boleh menyimpan nilai dari baris tersebut dalam pangkalan data anda atau menggunakan nilai yang lebih baru untuk melaksanakan tindakan. Halaman Bestari yang ditunjukkan dalam Rajah berikut, ini membenarkan anda memilih medan yang membekalkan nilai tersebut. Anda perlu memilih medan yang mengenal pasti baris secara unik. Biasanya, medan kunci primer Jadual sumber membuat pilihan yang baik. Apabila anda selesai, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang anda pilih nilai terikat

Pada halaman terakhir Bestari carian, anda harus menaip nama untuk lajur carian anda — ini akan menjadi nama medan dalam jadual anda.

Halaman akhir Bestari Carian

Jika anda ingin membenarkan pemilihan lebih daripada satu nilai apabila lajur carian muncul, dan kemudian Menyimpan berbilang nilai, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai . Perhatikan bahawa memilih kotak semak ini mengubah lajur carian untuk medan berbilang nilai.

Untuk maklumat lanjut mengenai medan berbilang nilai, lihat artikel panduan medan berbilang nilai dan Tambah atau ubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Lajur carian berdasarkan senarai nilai

Jika anda memilih opsyen saya akan taipkan nilai yang saya inginkan , apabila anda klik berikut, Bestari carian memaparkan grid yang anda boleh menaip nilai untuk lajur carian.

Grid Bestari Carian untuk memasukkan nilai

Mula-mula, masukkan bilangan lajur yang anda ingin masukkan dalam lajur carian. Kemudian, taipkan nilai anda dalam grid. Anda boleh melaraskan lebar lajur yang akan muncul dalam lajur carian. Jika anda mengurangkan lebar medan supaya ia tidak lagi kelihatan, ia tidak akan muncul dalam lajur carian. Apabila anda selesai, klik berikut.

Apabila anda memilih baris dalam lajur carian, anda boleh menyimpan nilai dari baris tersebut dalam pangkalan data anda atau menggunakan nilai yang lebih baru untuk melaksanakan tindakan. Halaman ini dalam Bestari, ditunjukkan dalam Rajah berikut, membenarkan anda memilih medan yang membekalkan nilai tersebut. Anda perlu memilih medan yang mengenal pasti baris secara unik. Apabila anda selesai, klik berikut.

Halaman Bestari Carian yang anda pilih nilai terikat

Pada halaman terakhir Bestari carian, anda perlu masukkan nama untuk lajur carian anda — ini akan menjadi nama medan dalam jadual anda. Jika anda ingin membenarkan pemilihan lebih daripada satu nilai apabila lajur carian muncul, dan kemudian Menyimpan berbilang nilai, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai . Perhatikan bahawa memilih kotak semak ini mengubah lajur carian untuk medan berbilang nilai.

Halaman akhir Bestari Carian

Untuk maklumat lanjut tentang medan berbilang nilai, lihat artikel panduan medan berbilang nilai atau Tambah atau ubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

Halaman Atas

Mengubah lajur carian

Untuk mengubah lajur carian, anda boleh membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk dan kemudian ubah suai sifat medan carian. Untuk maklumat tentang sifat medan carian, lihat seksyen yang memperkenalkan sifat medan carian. Jika lajur carian berdasarkan senarai nilai dan sifat Benarkan pengeditan senarai nilai disetkan kepada Ya, anda boleh mengedit item senarai dalam pandangan helaian data atau pandangan borang. Untuk mengedit item senarai dalam pandangan helaian data atau pandangan borang:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik Jadual atau borang yang mengandungi medan berbilang nilai.

  Membuka jadual dalam pandangan helaian data atau membuka borang dalam pandangan borang.

 4. Klik kanan lajur carian, dan kemudian klik Edit item senarai pada menu pintas.

 5. Ubah senarai nilai dan kemudian klik OK.

Halaman Atas

Mengubah medan untuk lajur carian

Untuk mengubah medan sedia ada kepada lajur carian, dalam pandangan Reka bentuk, buka jadual yang mengandungi medan yang anda ingin ubah, klik dalam lajur Jenis Data medan, klik senarai juntai bawah dan kemudian pilih Bestari carian. Kemudian, ikuti arahan dalam Bestari carian untuk mencipta lajur carian.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan lajur carian, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 4. Cari medan yang anda ingin ubah kepada lajur carian.

 5. Seterusnya, klik sel dalam lajur Jenis Data untuk baris tersebut, klik anak panah juntai bawah dan kemudian pilih Bestari carian ….

  Bestari Carian bermula.

  Halaman Bestari Carian iaitu tempat anda memilih jadual/pertanyaan atau senarai nilai

 6. Pada halaman pertama Bestari carian, menunjukkan sama ada anda ingin asaskan lajur carian pada nilai dalam Jadual atau pertanyaan atau pada senarai nilai yang anda masukkan.

  Jenis lajur carian yang paling biasa adalah salah satu yang memaparkan nilai semasa ia daripada jadual berkaitan atau pertanyaan.

 7. Klik berikut, dan kemudian ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari. Untuk maklumat lanjut tentang melengkapkan Bestari, lihat seksyen menggunakan Bestari carian.

Apabila anda klik selesai, lajur carian dicipta yang sifat medannya disetkan berdasarkan pilihan anda buat dalam Bestari carian. Anda boleh melihat sifat medan dalam anak tetingkap bawah pandangan Reka bentuk di bawah Sifat medan. Untuk melihat sifat yang digunakan secara khusus untuk lajur carian, klik tab carian .

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×