Menaik taraf rangkaian anda kepada Yammer Enterprise

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Yammer Basic ialah perkhidmatan rangkaian sosial perusahaan yang membantu pekerja berhubung, berkongsi dan bekerjasama. Ia perkhidmatan percuma yang menyediakan syarikat dan pekerja mereka dengan rangkaian persendirian untuk menyiarkan mesej, memuat naik fail, "menyukai" kiriman, "mengikuti" individu tertentu, mengetag kiriman, membuat carian dan sebagainya. Apabila syarikat mendaftar untuk perkhidmatan Yammer Basic, mana-mana pekerja syarikat tersebut yang mempunyai alamat e-mel syarikat yang sah boleh mengambil bahagian dalam rangkaian Yammer. Yammer Basic disertakan dengan Office 365.

Pelanggan Office 365 layak yang menginginkan kawalan lebih terperinci bagi penampilan dan suasana, kandungan dan pengurusan keahlian atau keselamatan rangkaian Yammer mereka boleh menaik taraf perkhidmatan kepada Yammer Enterprise. Yammer Enterprise menyediakan semua ciri Yammer Basic tetapi menambahkan ciri penjenamaan, keselamatan dan pentadbiran yang mendayakan penyesuaian dan perlindungan rangkaian persendirian. Ciri termasuklah:

 • Opsyen untuk mencipta reka bentuk tersuai agar anda boleh menjenamakan rangkaian dengan penampilan dan suasana syarikat

 • Seting konfigurasi lanjutan yang menyediakan tadbir urus pengguna dan pengurusan kandungan keseluruhan

 • Kawalan keselamatan kukuh yang membantu anda menguruskan capaian rangkaian dan keselamatan

 • Keupayaan untuk mengeksport data rangkaian bagi pelaporan, pengekalan dan analisis

 • Penyepaduan lanjutan termasuklah Penyegerakan Direktori dan Daftar Masuk Tunggal

  Penting: 

  • Yammer SSO Yammer DSync sedang dimansuhkan dan tidak lagi akan disokong selepas 1 Disember 2016. Anda tidak akan dapat menyediakan konfigurasi baru dengan Yammer SSO dan DSync selepas 1 April 2016.

  • Untuk maklumat lanjut tentang pelapukan dan cara beralih keluar daripada Yammer SSO dan Yammer DSync, lihat Pelan untuk Yammer SSO dan pelapukan DSync.

Cara untuk menaik taraf

Anda boleh mengaktifkan Yammer Enterprise melalui portal pentadbir Office 365 dengan mengikuti langkah berikut.

 1. Navigasi ke pusat pentadbiran Office 365.

 2. Di bawah perkhidmatan yang disertakan, klik Ya, aktifkan Yammer Enterprise untuk rangkaian saya.

 3. Ikuti langkah dalam bestari.

Selepas pengaktifan, Pentadbir Sejagat Office 365 anda akan menjadi pentadbir dalam rangkaian Yammer yang sepadan dan boleh menyesuaikan dan mentadbir Yammer. Sila maklum perhatian bahawa pentadbir Yammer mesti mempunyai domain yang sepadan dengan rangkaian Yammer. Contohnya, pada rangkaian contoso.com, hanya pentadbir sejagat Office 365 dengan alamat e-mel @contoso.com akan menjadi pentadbir Yammer. Selain itu, alamat e-mel akaun pentadbir Yammer tidak boleh mengandungi "pentadbir," "sokongan" atau "pengguna."

Untuk maklumat lanjut tentang proses menaik taraf kepada Yammer Enterprise, lihat Pelan & Harga Yammer. Untuk arahan terperinci tentang proses pengaktifan, lihat Panduan Pengaktifan Yammer.

Menentukan strategi naik taraf Yammer Enterprise anda

Perkhidmatan Yammer anda termasuk rangkaian persendirian atau koleksi rangkaian persendirian yang diatur oleh domain e-mel. Yammer mencipta rangkaian untuk setiap domain e-mel yang unik dalam organisasi anda. Oleh itu, semasa mendaftar masuk, pengguna akan dihalakan ke rangkaian Yammer yang sepadan dengan alamat e-mel mereka. Contohnya, john@contoso.com akan berada dalam rangkaian contoso.com.

Sesetengah organisasi mempunyai hanya satu domain e-mel bagi semua pengguna; organisasi yang besar biasanya mempunyai berbilang domain berdasarkan unit perniagaan atau penempatan (contohnya, contosoeurope.com, contosoasia.com dan sebagainya). Jika anda mempunyai berbilang domain, anda perlu menentukan strategi naik taraf rangkaian Yammer anda.

Apabila menentukan strategi naik taraf anda, anda akan menentukan rangkaian Yammer sedia ada untuk dinaik taraf, sama ada untuk mencipta rangkaian yang baru dan cara rangkaian kedua akan disepadukan ke dalam wawasan perangkaian sosial anda. Cara anda menaik taraf dan menggabungkan rangkaian akan menentukan jumlah kerjasama yang mungkin dalam kalangan pengguna, terutamanya jika pekerja dibahagikan kepada unit perniagaan, subsidiari atau geografi yang berbeza. Kuncinya adalah memutuskan sama ada anda inginkan produk akhir menjadi rangkaian Yammer pusat yang dapat dicapai oleh kebanyakan pengguna dalam organisasi anda atau berbilang rangkaian yang disegmenkan oleh domain e-mel.

Menaik taraf rangkaian sedia ada atau mencipta yang baru

Menaik taraf atau mencipta rangkaian Yammer pusat ialah pendekatan yang disyorkan kerana ia memudahkan kerjasama antara semua pekerja dan membenarkan pengguna dari domain lain dijemput ke domain primer sebagai tetamu. Rangkaian tunggal juga menyediakan pentadbiran berpusat yang memastikan kekonsistenan dalam pelaksanaan dasar dan pengurusan, pelaksanaan ciri, penyelenggaraan terjadual dan sebagainya. Rangkaian tunggal berguna apabila semua pekerja berada di satu lokasi atau tersebar tetapi berkongsi alamat e-mel yang sama.

Apabila anda memilih untuk menaik taraf rangkaian tunggal, anda akan ingin memilih sama ada domain e-mel yang dapat dicapai oleh kebanyakan pengguna, iaitu biasanya alias e-mel organisasi utama ATAU rangkaian dengan data yang paling banyak untuk mengekalkan kandungan yang bernilai. Anda akan mengekalkan kandungan yang sepadan dan pengguna aktif apabila anda menaik taraf rangkaian Yammer sedia ada.

Kebanyakan organisasi mempunyai satu domain primer untuk alamat e-mel pekerja, jadi menaik taraf atau mencipta rangkaian tunggal merupakan pendekatan yang paling biasa.

Menaik taraf berbilang rangkaian

Jika anda mempunyai berbilang rangkaian Yammer, kami mengesyorkan bahawa anda menggabungkan rangkaian lebih kecil ke rangkaian organisasi anda yang utama dengan menjalankan migrasi rangkaian (lihat rangkaian pemindahan: menggabungkan berbilang rangkaian Yammer). Menggabungkan rangkaian membolehkan anda:

 • Kos pentadbiran mengurangkan Yammer:    Selepas penggabungan, anda boleh menguruskan satu perkhidmatan Yammer tunggal daripada menguruskan individu rangkaian Yammer.

 • Mengurangkan silos maklumat dalam organisasi anda:    Menghadapi Perkhidmatan Yammer disatukan yang dikongsi oleh semua pengguna anda membolehkan mereka untuk bersambung dan bekerja dengan semua orang dalam organisasi anda.

 • Pengguna membenarkan Office 365 untuk mendaftar masuk ke Yammer dengan mudah:    Pengguna boleh mendaftar masuk ke Yammer dengan kelayakan Office 365 mereka dan mudah mencapai Yammer daripada pelancar aplikasi Office 365. Lihat Office 365 Daftar Masuk untuk Yammer.

 • Lancar menguruskan perkhidmatan Yammer daripada Office 365:    Selepas penggabungan, Pengurusan Perkhidmatan Yammer ringkas. Contohnya, anda boleh mempunyai penyelesaian daftar masuk tunggal apabila anda menguatkuasakan identiti office 365 untuk Yammer pengguna, dan anda boleh menguruskan pengguna dan pentadbir secara berpusat dari Office 365 apabila anda menguruskan pengguna Yammer merentasi kitaran hayat mereka daripada Office 365.

Menaik taraf satu rangkaian dan mencantumkan domain yang berkaitan atau rangkaian yang sedia ada

Apabila anda menyepadukan domain e-mel yang mempunyai rangkaian Yammer sedia ada ke dalam rangkaian induk yang lebih besar, ia akan dipanggil cantuman rangkaian. Cantuman rangkaian ialah pilihan yang sah apabila organisasi mempunyai berbilang unit perniagaan atau subsidiari yang ingin menggunakan kelebihan ciri kerjasama dan pentadbiran Yammer Enterprise tetapi tidak berkongsi domain e-mel yang sama. Dalam senario ini, semua pengguna boleh menyertai rangkaian tunggal tanpa menyatakan keizinan Pentadbir Rangkaian dan bermula bekerjasama dari log masuk awal.

Contohnya, katakan Contoso.com ialah syarikat antarabangsa dengan subsidiari di bandar utama di seluruh dunia. Setiap subsidiari tersebut mempunyai garis produk yang berbeza untuk menyampaikan keperluan pelanggan di kawasan itu. Alamat e-mel pekerja menggambarkan nama subsidiari mereka (@contosoeurope, @contosoasia dll.). Dalam cantuman rangkaian, semua domain subsidiari akan dicantumkan ke dalam rangkaian Yammer induk, seperti @contoso.com dan pengguna dengan alamat e-mel subsidiari akan dihalakan ke rangkaian Yammer induk apabila mereka mendaftar masuk.

Apabila menaik taraf dan mencantumkan domain, kami mengesyorkan anda memilih rangkaian sedia ada yang paling berkaitan, iaitu rangkaian dengan paling banyak kandungan atau pengguna untuk menjadi rangkaian induk anda. Anda mungkin ingin mempertimbangkan opsyen ini dengan berhati-hati kerana cantuman domain e-mel akan menyebabkan pengguna kehilangan capaian ke sebarang kandungan yang telah dicipta dalam rangkaian Yammer asal mereka.

Hubungi Sokongan Yammer Enterprise untuk mengendalikan rancangan bagi cantuman rangkaian.

Nota:  Tindakan menyepadukan domain e-mel yang tidak bersekutu dengan rangkaian Yammer ke dalam rangkaian induk yang lebih besar dipanggil "tambahan domain." Disebabkan tiadanya rangkaian Yammer sedia ada, tiada kandungan yang akan hilang semasa proses tambahan domain.

Menyediakan pengguna anda untuk cantuman rangkaian

Apabila anda memperkenalkan teknologi atau perkhidmatan baru, anda perlu memaklumkan dan menyediakan pengguna anda, terutamanya jika cantuman rangkaian adalah sebahagian daripada proses pelaksanaan anda. Ini bukan sahaja memberikan anda peluang untuk mewujudkan kegembiraan dalam komuniti pengguna anda tetapi memberikan ahli komuniti peluang untuk mempelajari dan mengemukakan soalan dengan baik sebelum teknologi baru tiba. Komunikasi yang jelas, menawan dan tepat pada masanya adalah kritikal untuk menjayakan pelaksanaan anda. Berikut ialah beberapa cadangan untuk memastikan cantuman berjaya.

 1. Sebelum cantuman, maklumkan pengguna yang rangkaiannya akan dicantumkan dengan rangkaian induk tentang tarikh, masa dan kesan cantuman. Dalam komunikasi ini, kongsi alasan untuk cantuman, serlahkan manfaat dan sediakan arahan untuk mengarkibkan data mesej, nota, fail peribadi dan sebagainya. Maklumi mereka bahawa data ini tidak akan dapat dicapai selepas cantuman. Lihat Rancangan Komunikasi untuk templat.

 2. Maklumi pengguna dalam rangkaian induk tentang penyertaan pengguna baru dan menggalakkan pengguna semasa mengalu-alukan pengguna baru.

 3. Pertimbangkan eksport data sebelum cantuman, terutamanya jika organisasi anda mematuhi dasar pengekalan data khusus. Eksport data mesti dikendalikan oleh Pentadbir Disahkan.

Sumber

Yammer menyediakan beberapa alat, templat dan sumber sokongan untuk merancang dan melaksanakan proses naik taraf anda kepada Yammer Enterprise:

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Memilih rangkaian sosial perusahaan anda: Yammer atau Newsfeed?

Mengucapkan salam sejahtera kepada Yammer

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×