Menaik taraf model Data Power Pivot kepada Excel 2013 atau Excel 2016

Menaik taraf model Data Power Pivot kepada Excel 2013 atau Excel 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

“Buku kerja ini mempunyai model data Power Pivot yang dicipta menggunakan versi tambahan Power Pivot terdahulu. Anda perlu menaik taraf model data ini dengan Power Pivot dalam Microsoft Excel 2013”.

Cari biasa? Ini bermakna anda buka kerja Excel 2010 dalam Excel 2013 atau lebih baru, dan buku kerja yang termasuk model data terbenam Power Pivot yang dibina menggunakan versi terdahulu Power Pivot tambahan. Anda mungkin melihat mesej ini apabila anda cuba menyelitkan helaian Power View dalam buku kerja Excel 2010.

Dalam Excel 2013 atau Excel 2016, data model ialah sebahagian daripada buku kerja. Ini membolehkan mesej yang anda tahu bahawa model data terbenam Power Pivot perlu menaik taraf sebelum anda dapat menghiris, gerudi dan menapis data dalam Excel 2013 atau Excel 2016.

 1. Sebelum menaik taraf, semak isu diketahui menyebabkan masalah semasa menaik taraf.

 2. Simpan salinan fail sekarang sekiranya anda memerlukan versi terdahulu kemudian. Selepas menaik taraf, buku kerja akan hanya berfungsi dalam Excel 2013 atau lebih baru. Lebih lanjut tentang: Apakah yang berbeza dalam model yang dinaik taraf.

 3. Memulakan Power Pivot dalam tambahan Microsoft Excel.

 4. Klik Power Pivot > Urus untuk memulakan naik taraf.

  Butang Urus pada reben PowerPivot

 5. Terima pemberitahuan naik taraf.

  Mesejnya ialah "Buku kerja ini mempunyai model data Power Pivot yang dicipta menggunakan versi tambahan Power Pivot terdahulu. Anda perlu menaik taraf model data ini dengan Power Pivot dalam Microsoft Excel 2013”.

  Klik OK untuk menutup mesej.

 6. Naik taraf model data. Selepas naik taraf, anda tidak lagi boleh menguruskan buku kerja dalam versi Power Pivot sebelumnya.

  Mesej bermula dengan “Buku kerja mengandungi Model Data yang dicipta dengan versi Power Pivot terdahulu.” Mesej berakhir dengan “Adakah anda ingin menaik taraf buku kerja?”

  Klik OK untuk menaik taraf buku kerja.

 7. Simpan dan muat semula buku kerja. Langkah ini mengunci perubahan yang dilakukan semasa menaik taraf. Setelah anda menyimpan buku kerja, anda tidak boleh gulung balik. Memuat semula seharusnya mengambil masa beberapa saat sahaja, bergantung pada saiz dan lokasi buku kerja.

  Mesej bermula dengan "Naik taraf buku kerja telah selesai dengan jayanya tetapi Excel masih dalam mod keserasian."

  Klik OK untuk memuat semula buku kerja.

Naik taraf kini selesai. Jika anda mendapat mesej lain semasa menaik taraf, naik taraf mungkin mempunyai gagal atau bertemu dengan kejayaan separa. Dalam sesetengah kes, anda perlu membuat perubahan secara manual pada buku kerja atau data model sepenuhnya menaik taraf kepada Excel 2013 atau Excel 2016. Baca seksyen berikut dalam artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut.

Dalam artikel ini

Isu diketahui

Mengalih keluar atau membina semula Jadual terpaut yang tidak lagi berkaitan dengan jadual sumber dalam Excel

Mengalih keluar jadual gerudi melalui pertanyaan

Mengalih keluar perlindungan kata laluan

Mengalih keluar capaian terhad

Lajur tertentu dalam model dinyatakan dalam mesej naik taraf

Tidak dapat mengemas kini sambungan sumber data dalam buku kerja dinaik taraf

Masalah

Penyelesaian

Menyelesaikan naik taraf separa

Imej KPI telah hilang

Ralat naik taraf pengiraan DAX: kami tidak dapat menaik taraf buku kerja ini dengan betul …

Fungsi Jadual pangsi yang merujuk kepada "Power Pivot Data" yang tidak lagi sah

Pemadaman data: apabila naik taraf memadam data dalam model anda

Naik taraf berjaya, tetapi Jadual terpaut telah hilang

Apakah yang berbeza dalam model yang dinaik taraf

Penghiris dan perihalan lajur tidak lagi muncul dalam senarai medan

Buku kerja dinaik taraf tidak lagi berfungsi dalam versi terdahulu Excel dan Power Pivot

Isu diketahui

Mengalih keluar atau membina semula jadual terpaut yang tidak lagi berkaitan dengan jadual sumber dalam Excel

Jadual lapuk dan yatim tidak ditingkatkan dengan baki model, menghasilkan pemadaman data atau data tidak boleh digunakan. Anda boleh mengelakkan masalah ini dengan memastikan sedia ada Jadual terpaut yang berkaitan dengan jadual sumber sedia ada dalam Excel.

 1. Dalam Power Pivot for Excel 2010, klik jadual terpaut dalam tetingkap Power Pivot.

  Ikon jadual terpaut

 2. Klik Jadual Terpaut pada reben.

  Reben terpaut yang menunjukkan jadual Excel

 3. Sahkan yang Jadual Excel menuding ke jadual sedia ada. Jika jadual dinamakan semula dalam Excel, klik anak panah ke bawah dalam Jadual Excel untuk memilih jadual yang dinamakan semula.

 4. Klik Pergi ke Jadual Excel untuk mengesahkan jadual terpaut menyelesai kepada jadual data sumber dalam Excel.

 5. Jika Jadual Excel adalah kosong, lakukan salah satu yang berikut:

Anda kini telah bersedia untuk menaik taraf buku kerja, kecuali isu berikut dihadapi juga.

Mengalih keluar jadual gerudi melalui pertanyaan

Isu naik taraf yang lain hanya berlaku pada model data Power Pivot berdasarkan kiub Analysis Services yang menyokong tindakan gerudi. Jika sesuatu buku kerja mengandungi jadual pertanyaan gerudi, naik taraf akan kelihatan berjaya pada mulanya, tetapi kemudian mengembalikan ralat naik taraf setiap kali anda mengklik pada medan dalam Jadual Pangsi.

 1. Dalam Power Pivot for Excel 2010, cari sebarang jadual pertanyaan gerudi dalam buku kerja.

  Jadual pertanyaan gerudi dicipta dalam buku kerja apabila anda mengklik kanan satu ukuran dan memilih Tunjukkan Butiran. Jadual yang dihasilkan muncul sebagai helaian berasingan dalam buku kerja. Baris pertama bermula dengan "Data dikembalikan untuk ..."

  Jadual gerudi pertanyaan

 2. Padamkan setiap helaian yang mengandungi jadual pertanyaan gerudi. Anda boleh menciptanya semula selepas menaik taraf.

 3. Simpan buku kerja.

 4. Naik taraf buku kerja.

 5. Cipta semula jadual pertanyaan gerudi jika anda memerlukannya. Klik kanan medan terhitung dalam Jadual Pangsi dan klik Tunjukkan Butiran. Jadual pertanyaan gerudi akan dicipta dalam buku kerja berasingan.

Mengalih keluar perlindungan kata laluan

Buku kerja dilindungi kata laluan yang juga mengandungi Model Data akan gagal menaik taraf dengan ralat ini:

“Tidak dapat menaik taraf Model Data dalam buku kerja ini”

Untuk menyelesaikan masalah ini, alih keluar kata laluan sebelum menaik taraf.

 1. Buka buku kerja dalam Excel 2013 atau Excel 2016.

 2. Klik Fail > Maklumat > Lindungi Buku Kerja >Sulitkan dengan Kata Laluan.

 3. Kosongkan asterisk dan kemudian klik OK.

 4. Simpan buku kerja.

 5. Klik Power Pivot > Urus > untuk memulakan semula naik taraf.

 6. Tambah perlindungan kata laluan kembali kepada buku kerja.

Mengalih keluar capaian terhad

Model Data buku kerja yang mempunyai pengehadan terhadap mencetak, mengedit atau menyalin akan gagal dinaik taraf dengan ralat ini:

“Tidak dapat menaik taraf Model Data dalam buku kerja ini”

Untuk menyelesaikan masalah ini, alih keluar pengehadan sebelum menaik taraf.

 1. Buka buku kerja dalam Excel 2013 atau Excel 2016.

 2. Klik Fail > Maklumat > Lindungi Buku Kerja >Hadkan Capaian.

 3. Tandakan Capaian Tidak Terhad untuk mengalih keluar pengehadan.

 4. Menyimpan buku kerja dalam Excel.

 5. Klik Power Pivot > Urus > untuk memulakan semula naik taraf.

 6. Tambah pengehadan capaian kembali kepada buku kerja.

Lajur tertentu dalam model dinyatakan dalam mesej naik taraf

Apabila ralat muncul semasa menaik taraf dan mesej ralat menunjukkan medan yang menyebabkan masalah, ikuti langkah ini:

 1. Dalam Excel 2013 atau 2016 Excel, pergi ke Jadual pangsi atau laporan yang mengandungi medan yang menaik taraf menyebabkan masalah.

 2. Alih keluar medan tersebut dari Jadual Pangsi atau laporan sahaja. Senarai Medan akan terus menyenaraikan medan tersebut, cuma ia tidak akan muncul dalam laporan.

 3. Simpan dan tutup buku kerja.

 4. Buka semula buku kerja.

 5. Klik Power Pivot > Urus > untuk memulakan semula naik taraf.

 6. Dengan menganggap naik taraf telah berjaya, tambahkan medan kembali kepada Jadual Pangsi atau laporan.

Tidak boleh mengemas kini sambungan sumber data dalam buku kerja dinaik taraf

Anda mencipta buku kerja dalam Excel 2010 dengan sambungan ke sumber data Luaran. Anda membuka buku kerja dalam Excel 2013 atau Excel 2016. Apabila anda cuba mengubah Jadual pangsi dalam buku kerja, anda melihat mesej yang anda mesti mengemas kini Jadual pangsi. Anda cuba mengemas kini, tetapi anda melihat mesej ini:

"Excel gagal mendapatkan maklumat yang diperlukan tentang kiub ini. Kiub mungkin telah diatur semula atau diubah pada pelayan. Hubungi pentadbir kiub OLAP dan, jika perlu, sediakan sumber data baru untuk menyambung ke kiub."

Apabila anda cuba mengedit sambungan sedia ada, anda boleh melihat nama model data, tetapi anda tidak boleh mengubah suai sumber data.

Masalah

Sambungan ke sumber data tidak lagi sah dan anda perlu mengemas kini, tetapi anda tidak dapat mengemas kini dalam Excel 2013 atau Excel 2016.

Penyelesaian

 1. Buka buku kerja dalam Excel 2010 dengan tambahan Power Pivot.

 2. Pada tab Power Pivot > Uruskan Model Data untuk membuka tetingkap Power Pivot.

 3. Dalam tetingkap Power Pivot, klik Rumah > Sambungan > Sambungan Sedia Ada.

 4. Pilih sambungan pangkalan data semasa dan klik Edit.

 5. Dalam kotak dialog Edit Sambungan, klik Semak Lalu untuk mencari pangkalan data lain daripada jenis yang sama tetapi dengan nama atau lokasi yang berbeza.

 6. Simpan dan tutup buku kerja.

 7. Buka buku kerja dalam Excel 2013 atau Excel 2016.

Halaman atas

Menyelesaikan naik taraf separa

Dalam kebanyakan keadaan, naik taraf buku kerja seharusnya berjalan lancar tetapi kadangkala perubahan selanjutnya diperlukan untuk menyelesaikan kerja. Dalam seksyen ini, anda akan mengetahui cara memberi respons kepada ralat tertentu yang menunjukkan naik taraf separa atau tidak lengkap. Buku kerja dinaik taraf tetapi kehilangan kefungsian tertentu.

Imej KPI telah hilang

Jika imej KPI (ikon berwarna atau graf) hilang, alih keluar KPI daripada kawasan Nilai bagi Senarai Medan, kemudian tambah kembali.

Ralat naik taraf pengiraan DAX: Kami tidak dapat menaik taraf buku kerja ini dengan betul…

Sesetengah pengiraan DAX memerlukan perubahan manual sebelum buku kerja itu boleh beroperasi. Jika ungkapan atau pertanyaan DAX adalah tidak serasi dengan Excel 2013, buku kerja tersebut telah dinaik taraf secara separa sahaja. Anda akan melihat mesej ini:

“Kami tidak dapat menaik taraf buku kerja ini dengan betul. Penyimpanan boleh menyebabkan sesetengah ciri data Excel anda tidak berfungsi. Untuk butiran lanjut, pergi ke sini: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Inilah ralat yang kami dapat: Tidak dapat bertanya struktur sokongan dalaman untuk lajur ‘<jadual>[<nama lajur>]’ kerana ia bergantung pada lajur, perhubungan atau ukuran yang tidak diproses. Sila segar semula atau kira semula model."

Jika anda mendapat ralat ini (dan anda mungkin mendapatnya beberapa kali), pastikan untuk memerhatikan jadual dan lajur yang ditunjukkan supaya anda boleh pergi terus ke jadual tersebut. Anda perlu mengedit setiap ungkapan DAX:

Nota: Jika anda diminta untuk membenarkan Power Pivot menyimpan, menutup dan membuka semula buku kerja, klik Ya.

 1. Dalam tetingkap Power Pivot, buka jadual yang dinyatakan dalam mesej.

 2. Klik pada lajur yang mempunyai ikon ralat dan nilai #ERROR. Anda seharusnya melihat ungkapan DAX dalam bar formula.

 3. Cari isu keserasian DAX yang diketahui seperti berikut:

  Nol yang ditunjukkan sebagai petikan kembar dengan tiada nilai (“”) tidak lagi dibenarkan. Gantikan petikan kembar dengan sifar.

  LOOKUPVALUE, CONTAINS atau SWITCH cuba untuk membandingkan jenis nilai tidak serasi. Anda mungkin perlu menentukan [Jenis] dalam argumen atau memastikan kedua-dua jenis nilai adalah Berangka, Rentetan atau Boolean. Jika anda perlu menukarkan satu daripada nilai tersebut, anda boleh menggunakan fungsi VALUE atau FORMAT.

Lebih banyak ralat mungkin akan terus muncul dalam Excel apabila anda membaiki ungkapan DAX. Jika anda tidak dapat mengedit formula, tukar kembali kepada Excel untuk melihat jika ralat menyekat tindakan selanjutnya. Klik OK untuk menutup ralat, kembali ke Power Pivot untuk meneruskan kerja anda.

Selepas anda membaiki pengiraan DAX dan mesej ralat tidak lagi muncul, anggap buku kerja telah dinaik taraf sepenuhnya.

Fungsi Jadual Pangsi yang merujuk kepada “Data Power Pivot” tidak lagi sah

Fungsi kiub Excel yang menentukan sambungan kepada model Power Pivot daripada keluaran sebelum ini mestilah dikemas kini secara manual kepada nama model baru, “ThisWorkbookDataModel”.

Versi terdahulu

Excel 2013

=CUBEVALUE("Data Power Pivot ",[Measures].[TotalSales])

=CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel",[Measures].[TotalSales])

 1. Dalam Excel, pada setiap buku kerja, klik Formula > Tunjukkan Formula untuk menunjukkan pengiraan yang digunakan dalam setiap helaian.

 2. Untuk fungsi kiub Excel yang menentukan sambungan, cari "Data Power Pivot".

 3. Gantikan “Data Power Pivot” dengan “ThisWorkbookDataModel”.

 4. Simpan buku kerja.

Halaman atas

Pemadaman data: apabila naik taraf memadam data dalam model anda

“Naik taraf tidak dapat menaik taraf jadual terpaut berikut <namajadual>. Jadual ini telah dialih keluar dari model.”

Dalam keadaan khusus, data dipadamkan daripada model semasa naik taraf. Pemadaman data berlaku apabila anda mempunyai jadual terpaut yatim dalam model anda yang tidak dapat dikesan kepada jadual yang berkaitan dalam buku kerja yang sama, disebabkan sama ada jadual sumber telah dipadamkan atau dinamakan semula.

Naik taraf berjaya, tetapi jadual terpaut telah hilang

Jadual terpaut ialah jadual yang anda cipta dalam buku kerja dan kemudian ditambahkan kepada model data supaya anda boleh mengaitkannya dengan jadual lain dan menambah pengiraan DAX. Naik taraf akan memadamkan jadual terpaut jika jadual sumber tidak lagi wujud dalam buku kerja.

Beginilah senarionya: Anda mencipta atau mengimport jadual dalam Excel, menambahkannya sebagai jadual terpaut dalam Power Pivot yang menjadikannya sebahagian daripada model data, kemudian memadamkan jadual asal yang merupakan tempat asalnya. Model mengekalkan jadual terpaut walaupun jadual dalam Excel telah hilang.

Kemudian, apabila anda cuba menaik taraf buku kerja kepada Excel 2013, ralat berikut muncul.

“Naik taraf tidak dapat menaik taraf jadual terpaut berikut <namajadual>. Jadual ini telah dialih keluar dari model.”

Jika boleh, batalkan naik taraf supaya anda boleh mengubah suai model atau mencipta sandaran kalau-kalau anda ingin merujuk kepada jadual tersebut kemudian:

 1. Klik OK untuk menutup mesej “Naik taraf tidak dapat menaik taraf jadual terpaut berikut".

 2. Apabila ditanya sama ada ingin menyimpan, menutup dan membuka semula buku kerja, klik Tidak.

 3. Tutup fail dalam Excel 2013 tanpa menyimpannya.

 4. Buka buku kerja dalam Excel 2010 dan betulkan masalah dengan jadual terpaut:

  1. Jadual terpaut tidak lagi diperlukan? Padamkannya daripada model atau mulakan semula naik taraf dalam Excel 2013 dan biarkan naik taraf mengalih keluar jadual untuk anda.

  2. Jadual Excel telah dinamakan semula tetapi jadual terpaut tidak? Kemas kini maklumat sambungan dalam Power Pivot, seperti yang diperihalkan dalam langkah 1 di bahagian atas halaman ini.

  3. Jadual terpaut perlu kekal kerana ia digunakan dalam pengiraan atau dalam Jadual Pangsi, tetapi jadual Excel asal telah hilang? Cipta semula jadual sumber dalam Excel dan kemas kini pautan:

   • Salin baris daripada jadual terpaut dalam tetingkap Power Pivot.

   • Tampalkan baris dalam buku kerja dalam Excel.

   • Formatkan baris sebagai jadual.

   • Namakan jadual.

   • Kembali ke tetingkap Power Pivot.

   • Klik Jadual Terpaut > Jadual Excel dan kemudian pilih jadual yang baru saja anda cipta.

   • Simpan fail.

 5. Selepas membuat pembetulan, buka fail dalam Excel 2013.

 6. Mulakan semula naik taraf dengan mengklik Power Pivot > Urus.

Jika anda menyimpan buku kerja, anda tidak boleh gulungan ia semula versi terdahulu. Anda perlu mencipta semula Jadual terpaut dari awal. Lebih lanjut tentang: menambah data lembaran kerja pada model Data menggunakan Jadual terpaut.

Halaman atas

Apakah yang berbeza dalam model yang dinaik taraf

Dalam kebanyakan keadaan, buku kerja yang dinaik taraf adalah serupa dengan buku kerja terdahulu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perubahan dalam versi lebih baru yang berfaedah untuk dinyatakan.

Penghiris dan perihalan lajur tidak lagi muncul dalam Senarai Medan

Dalam versi terdahulu, senarai medan jadual pangsi dipaparkan lajur atau medan Perihalan sebagai petua alat. Dalam Excel 2013 atau lebih baru, senarai medan tidak menyokong petua alat. Sebarang Perihalan lajur yang wujud dalam model akan diabaikan dalam penggambaran data dalam Excel.

Penghiris yang disokong, tetapi anda sekarang menciptanya dalam cara yang berlainan. Senarai medan tidak menyediakan opsyen untuk mencipta penghiris.

Buku kerja yang dinaik taraf tidak lagi berfungsi dalam versi terdahulu Excel dan Power Pivot

Sebelum Excel 2013, terdapat dua versi terdahulu bagi tambahan Power Pivot. Kedua-dua versi berfungsi secara eksklusif dengan Excel 2010. Versi ini ialah:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot for Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot for Excel 2010

Selepas anda telah menaik taraf data model Excel 2013 atau Excel 2016, anda boleh membuka buku kerja, tetapi tidak berinteraksi dengan atau mengedit, laporan pangsi berasaskan model dalam Excel 2010. Apabila membuka Excel 2013 atau Excel 2016 buku kerja model data dalam Excel 2010, anda akan mendapat ralat berikut jika anda klik penghiris, mengubah penapis atau seret medan baru pada jadual pangsi:

“Pengasalan sumber data gagal”.

Ralat ini muncul kerana interaksi data, contohnya mengklik penghiris, menjana pertanyaan yang dihantar kepada model data (model ialah sumber data Jadual Pangsi). Oleh sebab model data tidak lagi sah dalam Excel 2010, anda akan mendapat ralat pengasalan sumber data dan bukannya interaksi data.

Katakan anda kini cuba membuka model data dalam tetingkap Power Pivot. Model tidak boleh dibuka dan ralat berikut muncul:

“Buku kerja ini mengandungi model data Excel yang dicipta dalam versi Excel yang lebih baru. Anda boleh membuka buku kerja ini dalam versi Excel yang lebih lama, tetapi anda tidak dapat memuatkan atau menggunakan Power Pivot apabila ia wujud bersama dengan model data Excel.”

Terdapat tiada penyelesaian; naik taraf adalah Majukan sahaja. Sebelum menaik taraf, semak dengan rakan sekerja untuk memastikan bahawa anda sedang semua menaik taraf kepada Excel 2013 pada masa yang sama. Selain itu, anda juga mungkin ingin buat sementara mengekalkan berasingan versi buku kerja anda jika organisasi anda merancang untuk menggunakan Excel 2010 dan Excel 2013 atau 2016 Excel secara sebelah menyebelah.

Lebih lanjut tentang: keserasian versi Powerpivothttps://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/14224.powerpivot-version-compatibility.aspx

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×