Memperuntukkan dan menjejaki tugas

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Selain daripada mencipta tugas anda sendiri, anda boleh mencipta tugas untuk memperuntukkan kepada orang lain.

Tugas membantu menjejaki perkara yang perlu anda lakukan. Anda boleh memperuntukkan tugas kepada orang lain juga.

 1. Pada bar navigasi, klik Tugas, kemudian klik Tugas Baru, atau buka tugas yang sedia ada.

  Pintasan papan kekunci    Untuk mencipta tugas, tekan Ctrl+Shift+K.

 2. Klik Untukkan Tugas.

  Perintah untukkan tugas pada reben

 3. Dalam kotak kepada , masukkan nama atau alamat e-mel.

 4. Masukkan subjek, tarikh muladan tarikh siap.

  Sifat tarikh mula dan siap untuk tugas yang diperuntukkan.

 5. Jika anda inginkan tugas itu diulang, klik Perulangan, pilih opsyen yang anda inginkan, kemudian klik OK.

 6. Klik Hantar.

  Nota: Jika anda peruntukkan tugas yang berulang, salinan tugas kekal di dalam senarai tugasan anda, tetapi tidak pernah dikemas kinikan. Jika anda semak kotak Hantar kepada saya laporan status apabila tugas ini selesai, anda terima laporan status untuk setiap tugas perulangan yang telah selesai.

Apabila anda membuka tugas yang diuntukkan, anda boleh menyemak semula kemajuan tugas diperuntukkan dengan kotak % selesai yang sama ada anda atau penerima boleh dikemas kini apabila mereka menghantar laporan status tugas diperuntukkan.

Outlook boleh menjejaki kemajuan tugas yang diperuntukkan kepada seseorang. Jika anda ingin kepada berbilang individu bekerja pada tugas, ia adalah idea yang baik untuk membahagikan tugas kepada bahagian yang lebih kecil atau memperuntukkan setiap tugas secara individu. Contohnya, untuk menjejak laporan ditulis oleh penulis tiga, mencipta tiga tugas berasingan yang bernama laporan menulis: Anne, laporan menulis: Carlos, dan laporan menulis: Michiyo, dan memperuntukkan tugas setiap individu kepada penulis sesuai.

Menjejak tugas yang anda telah serahkan kepada orang lain

 1. Pada bar navigasi, klik Tugas.

 2. Klik Pandangan > Ubah Pandangan > Diuntukkan.

Perintah pandangan Tugas diuntukkan pada reben

Tugas yang diperuntukkan telah hilang

Jika anda tidak melihat tugas yang anda telah diuntukkan, Outlook mungkin tidak disediakan untuk menyimpan salinan tugas anda untukkan.

 1. Klik Fail > Opsyen > Tugas.

 2. Di bawah Opsyen Tugas, tandakan kotak Simpan senarai tugas saya yang dikemas kinikan dengan salinan tugas Saya untukkan kepada orang lain .

Kotak semak simpan senarai tugas saya yang dikemas kinikan dengan salinan tugas Saya untukkan kepada orang lain.

Menghidupkan opsyen ini tidak akan menjejak tugas yang telah anda untukkan, tetapi akan menjejaki sebarang tugas baru yang anda untukkan.

Selepas anda mencipta tugas dan menguntukkannya kepada seseorang, anda mungkin mempunyai beberapa tugas pengurusan untuk melaksanakan dalam mengekalkan sehingga ia selesai. Contohnya, anda mungkin ingin laporan status dan kemas kini pada kemajuan tugas. Juga, jika individu yang anda peruntukkan tugas menolak ia, anda mungkin ingin Untukkan semula kepada orang lain.

Untuk memperuntukkan tugas, anda mula-mula mencipta tugas, dan kemudian hantarkannya sebagai permintaan tugas kepada seseorang. Individu yang menerima permintaan tugas menjadi pemilik sementara tugas. Individu ini boleh menolak tugas, terima tugas atau memberikan tugas kepada orang lain. Jika tugas ditolak, ia akan dikembalikan kepada anda.

Nota: Walaupun tugas ditolak dikembalikan kepada anda, tugas masih dimiliki oleh penerima sehingga anda mendapatkan kembali pemilikan oleh kembali tugas ke senarai tugas anda sendiri.

Memperuntukkan tugas kepada seseorang

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memperuntukkan tugas baru     Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik Permintaan tugas.

   Hantar permintaan tugas kepada seseorang

  • Untuk memperuntukkan tugas yang sedia ada     Dalam senarai tugas, buka tugas yang anda ingin peruntukkan. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik Untukkan tugas.

 2. Dalam kotak kepada , masukkan alamat e-mel atau nama individu yang anda ingin peruntukkan tugas.

  Untuk memilih nama daripada senarai, klik butang untuk .

 3. Dalam kotak Subjek, taip nama untuk tugas.

  Nota: Untuk tugas yang sedia ada, kotak subjek telah diisi.

 4. Pilih tarikh siap dan opsyen Status yang anda inginkan.

 5. Pilih atau kosongkan kotak semak Simpan salinan tugas ini pada senarai tugas saya yang dikemas kini dan kotak semak hantar kepada saya laporan status apabila tugas ini selesai .

 6. Jika anda inginkan tugas berulang, pada tab tugas , dalam Kumpulan opsyen , klik perulangan, pilih opsyen yang anda inginkan, dan kemudian klik OK.

 7. Dalam isi tugas berulang, taipkan sebarang maklumat yang anda ingin sertakan dalam tugas.

 8. Klik Hantar Imej butang .

  Nota: Jika anda menguntukkan tugas berulang, salinan tugas akan kekal dalam senarai tugas anda, tetapi ia akan tidak dikemas kini. Jika anda memilih kotak semak hantar kepada saya laporan status apabila tugas ini selesai , anda akan menerima laporan status untuk setiap kejadian selesai tugas.

 1. Membuka tugas yang anda ingin hantar.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik Majukan.

  Pintasan papan kekunci untuk memajukan tugas, tekan CTRL + F.

 3. Masukkan nama penerima atau alamat e-mel dalam kotak kepada dan SK .

 4. Dalam isi tugas, taipkan sebarang mesej yang anda ingin sertakan. Untuk menghantar lebih daripada satu tugas, seret tugas tambahan dari senarai tugas untuk isi tugas yang anda sedang memajukan.

 5. Klik Hantar Imej butang .

 1. Buka mesej e-mel yang mengandungi permintaan tugas. Mesej ini biasanya berada dalam folder Item dihantar .

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik kembali ke senarai tugas.

Anda juga boleh mendapatkan kembali tugas daripada mesej ditolak tugas dengan mengklik kembali ke senarai tugas.

Terdapat tiga cara untuk menjejaki tugas yang telah diperuntukkan kepada orang lain:

 • Secara automatik menyimpan salinan tugas yang anda berikan dan menerima laporan status automatik   

  1. Pada menu Alat, klik Opsyen.

  2. Klik opsyen tugas.

  3. Pilih kotak semak Simpan salinan tugas yang diperuntukkan pada senarai tugas saya dikemas kini .

  4. Pilih kotak semak Hantar laporan status apabila tugas yang diperuntukkan telah selesai .

 • Melihat tugas yang telah diperuntukkan kepada orang lain   

  1. Klik tugas.

  2. Pada menu pandangan , tuding ke Pandangan semasa, dan kemudian klik tugasan.

 • Pandangan senarai individu yang menerima kemas kini salinan tugas yang diperuntukkan   

  1. Buka tugas diperuntukkan yang anda ingin melihat senarai.

  2. Pada tab butiran , lihat nama dalam kotak senarai kemas kini .

 1. Buka tugas atau permintaan tugas.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik terima atau tolak.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Klik Edit respons sebelum menghantar, taipkan komen anda dalam mesej, dan kemudian klik Hantar.

  • Klik Hantar respons sekarang.

 1. Membuka tugas yang anda ingin menghantar laporan status atau komen.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik sama ada Hantar Laporan Status, balasatau balas semua.

 3. Masukkan nama penerima atau alamat e-mel dalam kotak kepada dan SK .

  Jika tugas diuntukkan kepada anda, kemudian nama individu yang dikemas kini ditambah secara automatik.

 4. Dalam isi mesej, taipkan sebarang maklumat yang anda ingin masukkan dalam laporan status.

 5. Klik Hantar Imej butang .

Selepas anda mencipta tugas dan menguntukkannya kepada seseorang, anda mungkin mempunyai beberapa tugas pengurusan untuk melaksanakan dalam mengekalkan sehingga ia selesai. Contohnya, anda mungkin ingin laporan status dan kemas kini pada kemajuan tugas. Juga, jika individu yang anda peruntukkan tugas menolak ia, anda mungkin ingin Untukkan semula kepada orang lain.

Untuk memperuntukkan tugas, anda mula-mula mencipta tugas, dan kemudian hantarkannya sebagai permintaan tugas kepada seseorang. Individu yang menerima permintaan tugas menjadi pemilik sementara tugas. Individu ini boleh menolak tugas, terima tugas atau memberikan tugas kepada orang lain. Jika tugas ditolak, ia akan dikembalikan kepada anda.

Nota: Walaupun tugas ditolak dikembalikan kepada anda, tugas masih dimiliki oleh penerima sehingga anda mendapatkan kembali pemilikan oleh kembali tugas ke senarai tugas anda sendiri.

Memperuntukkan tugas kepada seseorang

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memperuntukkan tugas baru     Pada menu fail , tuding ke barudan kemudian klik Permintaan tugas.

   Hantar permintaan tugas kepada seseorang

  • Untuk memperuntukkan tugas yang sedia ada     Dalam senarai tugas, buka tugas yang anda ingin peruntukkan. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik Untukkan tugas.

 2. Dalam kotak kepada , masukkan alamat e-mel atau nama individu yang anda ingin peruntukkan tugas.

  Untuk memilih nama daripada senarai, klik butang untuk .

 3. Dalam kotak Subjek, taip nama untuk tugas.

  Nota: Untuk tugas yang sedia ada, kotak subjek telah diisi.

 4. Pilih tarikh siap dan opsyen Status yang anda inginkan.

 5. Pilih atau kosongkan kotak semak Simpan salinan tugas ini pada senarai tugas saya yang dikemas kini dan kotak semak hantar kepada saya laporan status apabila tugas ini selesai .

 6. Jika anda inginkan tugas berulang, pada tab tugas , dalam Kumpulan opsyen , klik perulangan, pilih opsyen yang anda inginkan, dan kemudian klik OK.

 7. Dalam isi tugas berulang, taipkan sebarang maklumat yang anda ingin sertakan dalam tugas.

 8. Klik Hantar Imej butang .

  Nota: Jika anda menguntukkan tugas berulang, salinan tugas akan kekal dalam senarai tugas anda, tetapi ia akan tidak dikemas kini. Jika anda memilih kotak semak hantar kepada saya laporan status apabila tugas ini selesai , anda akan menerima laporan status untuk setiap kejadian selesai tugas.

 1. Membuka tugas yang anda ingin hantar.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik Majukan.

  Pintasan papan kekunci untuk memajukan tugas, tekan CTRL + F.

 3. Masukkan nama penerima atau alamat e-mel dalam kotak kepada dan SK .

 4. Dalam isi tugas, taipkan sebarang mesej yang anda ingin sertakan. Untuk menghantar lebih daripada satu tugas, seret tugas tambahan dari senarai tugas untuk isi tugas yang anda sedang memajukan.

 5. Klik Hantar Imej butang .

 1. Buka mesej e-mel yang mengandungi permintaan tugas. Mesej ini biasanya berada dalam folder Item dihantar .

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik kembali ke senarai tugas.

Anda juga boleh mendapatkan kembali tugas daripada mesej ditolak tugas dengan mengklik kembali ke senarai tugas.

Terdapat tiga cara untuk menjejaki tugas yang telah diperuntukkan kepada orang lain:

 • Secara automatik menyimpan salinan tugas yang anda berikan dan menerima laporan status automatik   

  1. Pada menu Alat, klik Opsyen.

  2. Klik opsyen tugas.

  3. Pilih kotak semak Simpan salinan tugas yang diperuntukkan pada senarai tugas saya dikemas kini .

  4. Pilih kotak semak Hantar laporan status apabila tugas yang diperuntukkan telah selesai .

 • Melihat tugas yang telah diperuntukkan kepada orang lain   

  1. Klik tugas.

  2. Pada menu pandangan , tuding ke Pandangan semasa, dan kemudian klik tugasan.

 • Pandangan senarai individu yang menerima kemas kini salinan tugas yang diperuntukkan   

  1. Buka tugas diperuntukkan yang anda ingin melihat senarai.

  2. Pada tab butiran , lihat nama dalam kotak senarai kemas kini .

 1. Buka tugas atau permintaan tugas.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik terima atau tolak.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Klik Edit respons sebelum menghantar, taipkan komen anda dalam mesej, dan kemudian klik Hantar.

  • Klik Hantar respons sekarang.

 1. Membuka tugas yang anda ingin menghantar laporan status atau komen.

 2. Pada tab tugas , dalam Kumpulan Urus tugas , klik sama ada Hantar Laporan Status, balasatau balas semua.

 3. Masukkan nama penerima atau alamat e-mel dalam kotak kepada dan SK .

  Jika tugas diuntukkan kepada anda, kemudian nama individu yang dikemas kini ditambah secara automatik.

 4. Dalam isi mesej, taipkan sebarang maklumat yang anda ingin masukkan dalam laporan status.

 5. Klik Hantar Imej butang .

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×