Memperuntukkan Skype for Business dan Microsoft Teams lesen

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini memberikan anda petua tentang memperuntukkan lesen kepada pengguna anda untuk ciri seperti persidangan Audio, sistem telefon dan memanggil pelan. Ia juga menyediakan skrip untuk memperuntukkan lesen pukal.

Penting: lihat Skype for Business dan pasukan Microsoft tambahan Pelesenan untuk maklumat tentang apa lesen anda perlu membeli dan cara untuk membeli mereka - bergantung pada pelan Office 365 anda - agar pengguna persidangan Audio, nombor bebas tol, dan keupayaan untuk memanggil nombor telefon di luar perniagaan anda.

Telefon sistem dan memanggil pelan: Petua dan skrip untuk memperuntukkan lesen

Apa yang anda perlu tahu sebelum menguntukkan persidangan Audio, sistem telefon dan lesen memanggil pelan

 • PENTING: Untuk anda melihat opsyen Suara pada navigasi kiri di pusat pentadbiran Skype for Business, anda mesti terlebih dahulu membeli sekurang-kurangnya satu lesen Enterprise E5, satu lesen tambahan Sistem Telefon atau satu lesen tambahan Persidangan Audio.

 • Menggunakan kesambungan PSTN pada premis untuk pengguna hibrid? Jika ya, anda hanya perlu memperuntukkan lesen Sistem telefon . Anda perlu memperuntukkan memanggil pelan .

 • Kependaman selepas memperuntukkan lesen: kerana kependaman antara Office 365 dan Skype for Business Online, ia mungkin mengambil masa sehingga 24 jam untuk pengguna diuntukkan merancang memanggil selepas anda memperuntukkan lesen. Jika selepas 24 jam pengguna tidak diperuntukkan memanggil pelan, sila hubungi kami.

 • Mesej ralat: anda akan mendapat mesej ralat jika anda belum membeli bilangan lesen yang betul. Jika anda perlu membeli lebih banyak lesen memanggil pelan, pilih membeli lebih banyak.

 • Langkah seterusnya: selepas anda memperuntukkan lesen memanggil merancang untuk pengguna anda, anda perlu mendapatkan nombor telefon anda untuk organisasi anda, dan kemudian memperuntukkan nombor tersebut kepada individu dalam organisasi anda. Untuk arahan langkah demi langkah, lihat menyediakan memanggil pelan.

Cara untuk memperuntukkan lesen sistem telefon dan memanggil rancangan untuk satu pengguna

Langkah yang sama seperti memperuntukkan lesen Office 365 . Lihat memperuntukkan lesen kepada pengguna dalam Office 365 untuk perniagaan.

Cara untuk memperuntukkan lesen sistem telefon dan memanggil rancangan secara berkumpulan

 1. Pasang Microsoft Online Services Daftar Masuk Pembantu RTW pakar IT. Tidak mempunyai modul yang dipasang? Lihat Pembantu Microsoft Online Services Daftar Masuk untuk RTW pakar IT untuk memuat turunnya.

 2. Memasang yang Windows Azure Active Directory Module. Tidak mempunyai modul yang dipasang? Lihat urus Azure AD menggunakan Windows PowerShell untuk arahan muat turun dan sintaks cmdlet.

 3. Sebaik sahaja anda mendapat modul yang dipasang, gunakan prom perintah Windows PowerShell dan sintaks berikut untuk memperuntukkan lesen kepada pengguna anda:

  Contoh ini memperuntukkan lesen Enterprise E3 bersama-sama dengan Sistem telefon dan lesen Domestik memanggil pelan .

  Nama lesen atau nama produk dalam skrip yang disenaraikan dalam teks italik (lihat sistem telefon dan nama produk memanggil merancang atau SKU yang digunakan untuk diskrip, selepas contoh).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Sistem telefon dan memanggil pelan nama produk atau SKU yang digunakan untuk penskripan

Nama produk

Nama bahagian SKU

Enterprise E5 (dengan sistem telefon)

ENTERPRISEPREMIUM

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E1

STANDARDPACK

Skype for Business Online kendiri Pelan 2

MCOSTANDARD

Sistem Telefon

MCOEV

Pelan Panggilan Antarabangsa

MCOPSTN2

Pelan Panggilan Domestik

MCOPSTN1

Kredit Komunikasi

MCOPSTNPP

Persidangan audio: Petua dan skrip untuk memperuntukkan lesen

Apa yang anda perlu tahu sebelum memperuntukkan lesen persidangan Audio

 • Pembekal persidangan audio pihak ketiga: Jika seseorang telah disediakan untuk menggunakan pembekal persidangan audio pihak ketiga, apabila anda memperuntukkan lesen Persidangan Audio , ia akan diubah untuk menggunakan Microsoft sebagai persidangan audio pembekal. Anda boleh mengubahnya kembali kepada pembekal pihak ketiga.

 • Langkah-langkah berikut: selepas anda memperuntukkan lesen Persidangan Audio , anda perlu memperuntukkan pembekal persidangan audio. Lakukan salah satu perkara berikut:

Cara untuk memperuntukkan lesen persidangan Audio untuk satu pengguna

Langkah yang sama seperti memperuntukkan lesen Office 365 . Lihat memperuntukkan lesen kepada pengguna dalam Office 365 untuk perniagaan.

Cara untuk memperuntukkan lesen persidangan Audio secara berkumpulan

 1. Memuat turun dan memasang Pembantu Microsoft Online Services Daftar Masuk untuk RTW pakar IT.

 2. Memuat turun dan memasang yang Windows Azure Active Directory Module. Lihat urus Azure AD menggunakan Windows PowerShell untuk arahan muat turun dan sintaks cmdlet.

  Sebaik sahaja anda mendapat modul yang dipasang, gunakan prom perintah Windows PowerShell dan sintaks berikut untuk memperuntukkan lesen kepada pengguna anda:

  Nama lesen atau nama produk dalam skrip yang disenaraikan dalam teks italik. Lihat Nama produk persidangan Audio atau SKU yang digunakan untuk penskripan untuk semua nama produk.

  Contoh ini memperuntukkan lesen Enterprise E3 bersama-sama dengan lesen persidangan Audio.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Nama produk persidangan audio atau SKU yang digunakan untuk penskripan

Nama produk

Nama bahagian SKU

Persidangan Audio

MCOMEETADV

Skype for Business Online kendiri Pelan 2

MCOSTANDARD

Enterprise E1

STANDARDPACK

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E5 (tanpa persidangan Audio)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise E5 (dengan persidangan Audio)

ENTERPRISEPREMIUM

Kredit Komunikasi

Apa yang anda perlu tahu sebelum memperuntukkan lesen kredit komunikasi

 • Pelanggan Enterprise E5: walaupun jika pengguna anda akan diperuntukkan lesen Enterprise E5, kami masih mengesyorkan bahawa anda memperuntukkan mereka Kredit komunikasi lesen.

 • Langkah seterusnya: selepas anda memperuntukkan lesen ini, anda perlu mendapatkan nombor telefon anda untuk organisasi anda, dan kemudian memperuntukkan nombor tersebut kepada individu dalam organisasi anda. Untuk arahan langkah demi langkah, lihat menyediakan memanggil pelan.

Cara untuk memperuntukkan lesen kredit komunikasi untuk satu pengguna

Langkah yang sama seperti memperuntukkan lesen Office 365 . Lihat memperuntukkan lesen kepada pengguna dalam Office 365 untuk perniagaan.

Cara untuk memperuntukkan lesen kredit komunikasi secara berkumpulan

Lihatlah skrip sampel untuk memperuntukkan lesen Persidangan Audio . Mengemas kini dengan maklumat untuk memperuntukkan lesen Komunikasi kredit .

Artikel berkaitan

Menyediakan persidangan Audio untuk Skype for Business dan Teams Microsoft

Menyediakan memanggil pelan

Menambah dana dan menguruskan kredit komunikasi

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×