Memperuntukkan Microsoft sebagai pembekal persidangan audio

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pembekal persidangan audio membekalkan jambatan persidangan. Jambatan persidangan menyediakan nombor dail masuk telefon, PIN dan persidangan ID untuk mesyuarat yang dicipta. Anda hanya perlu memperuntukkan pembekal persidangan audio kepada individu yang akan menjadualkan atau mengetuai Mesyuarat Teams Microsoft atau Skype for Business .

Untuk dapat melihat Microsoft disenaraikan sebagai pembekal audio, anda mesti memperuntukkan lesen Persidangan Audio kepada pengguna.

Nota: Jika anda memperuntukkan lesen Persidangan Audio kepada individu yang tidak mempunyai pembekal persidangan audio pihak ketiga, kemudian Microsoft diperuntukkan secara automatik sebagai pembekal persidangan audio. Anda boleh mengubah kepada pembekal persidangan pihak ketiga jika perlu.

Memperuntukkan Microsoft sebagai pembekal persidangan audio

 1. Pergi ke pusat pentadbir Office 365 > Skype for Business.

  Nota: Apabila pembekal diubah daripada pembekal lain kepada Microsoft, maklumat persidangan audio untuk pengguna (ID persidangan, tol dan nombor bebas tol) akan digantikan. Anda hendaklah menyimpan maklumat ini sebelum mengubah pembekal.

 2. Dalam Pusat pentadbiran Skype for Business, dalam navigasi kiri pergi ke persidangan Audio > pengguna dail masuk, dan kemudian pilih pengguna dari senarai pengguna yang tersedia.

 3. Dalam anak tetingkap tindakan, klik Edit.

 4. Pada halaman sifat untuk pengguna, di bawah nama pembekal, gunakan juntai bawah dan pilih Microsoft.

  Nota: Memandangkan anda menggunakan Microsoft sebagai pembekal persidangan audio dan terdapat berbilang nombor telefon, anda boleh menggunakan nombor lalai juntai bawah untuk memilih lalai nombor dail masuk untuk pengguna.

 5. Klik Simpan.

Untuk menjimatkan masa atau mengautomatikkan ini, anda boleh menggunakan skrip PowerShell yang berikut untuk mengeset Microsoft sebagai pembekal persidangan audio bagi sebilangan kecil pengguna.

Nota: Apabila pembekal diubah daripada pembekal lain kepada Microsoft, maklumat persidangan audio untuk pengguna (ID persidangan, tol dan nombor bebas tol) akan digantikan. Anda hendaklah menyimpan maklumat ini sebelum mengubah pembekal.

Anda boleh menyimpan satu atau lebih daripada skrip berikut sebagai fail skrip PowerShell dan kemudian menjalankannya.

Untuk mengubah pembekal kepada Microsoft untuk sebilangan kecil pengguna, anda boleh menggunakan Dayakan-CsOnlineDialInConferencingUser.

Contoh 1: Anda boleh menjalankan skrip ini dengan menyediakan senarai pengguna yang anda ingin dikemas kini.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Contoh 2: Anda boleh menjalankan skrip ini dengan menyediakan fail .csv yang mengandungi alamat e-mel (alias) bagi setiap pengguna yang anda ingin dikemas kini.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Untuk menjimatkan masa atau mengautomatikkan ini, anda boleh menggunakan skrip PowerShell yang berikut untuk mengeset Microsoft sebagai pembekal persidangan audio bagi bilangan pengguna yang besar.

Nota: Apabila pembekal diubah daripada pembekal lain kepada Microsoft, maklumat persidangan audio untuk pengguna (ID persidangan, tol dan nombor bebas tol) akan digantikan. Anda hendaklah menyimpan maklumat ini sebelum mengubah pembekal.

Anda boleh menyimpan satu atau lebih daripada skrip berikut sebagai fail skrip PowerShell dan kemudian menjalankannya.

Contoh 1: Dalam contoh ini, anda boleh menggunakan skrip ini untuk mengubah pembekal persidangan audio dari Intercall (atau pembekal yang lain) kepada Microsoft untuk pengguna nombor yang besar dalam organisasi anda.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Berikut adalah skrip:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Windows PowerShell, lihat Menggunakan Windows PowerShell untuk melakukan biasa Skype for Business Online tugas pengurusan.

 • Pengguna boleh diuntukkan hanya satu pembekal persidangan audio.

 • Anda boleh mengubah pembekal persidangan audio dari Microsoft untuk pembekal pihak ketiga pada bila-bila masa. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat memperuntukkan pihak ketiga sebagai pembekal persidangan audio.

 • Dalam organisasi anda, anda boleh mempunyai beberapa individu yang menggunakan Microsoft sebagai pembekal persidangan audio mereka, dan orang lain yang menggunakan pembekal pihak ketiga. Tetapi ini adalah lebih rumit untuk menyediakan dan menguruskan.

Topik Berkaitan

Menyediakan persidangan audio untuk Skype for Business dan Microsoft Teams
menyediakan Skype for Business Online

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×