Memisahkan pangkalan data Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pertimbangkan untuk memisahkan sebarang pangkalan data yang dikongsi oleh beberapa individu menerusi satu rangkaian. Memisahkan pangkalan data dikongsi boleh meningkatkan prestasinya dan mengurangkan peluang pencemaran fail pangkalan data.

Selepas anda memisahkan pangkalan data, anda boleh memutuskan untuk mengalih pangkalan data bahagian belakang atau menggunakan pangkalan data bahagian belakang yang berlainan. Anda boleh menggunakan Pengurus Jadual Terpaut untuk mengubah pangkalan data bahagian belakang yang anda gunakan.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi Access – jenis baru pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Nota: 

 • Memisahkan pangkalan data tidak sama dengan mengarkibkan pangkalan data. Topik ini tidak membincangkan cara mengarkibkan data. Anda mengarkibkan data dengan mengalih rekod terdahulu ke pangkalan data yang lain secara berkala, sama ada kerana fail pangkalan data berkembang terlalu cepat ke had saiz fail atau kerana anda ingin memastikan fail pangkalan data kecil dan data dapat diatur dengan rapi mengikut masa. Dalam sesetengah keadaan, anda boleh mengarkibkan data dengan memisahkan pangkalan data. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel dalam talian Mengarkibkan data Access.

 • Jika anda memisahkan pangkalan data web, sebarang jadual web dalam pangkalan data tersebut tidak akan dialih ke pangkalan data bahagian belakang dan tidak boleh dicapai dari pangkalan data bahagian depan yang terhasil.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Sebelum anda bermula

Memisahkan pangkalan data

Mengedarkan pangkalan data bahagian depan

Mengubah pangkalan data bahagian belakang yang anda gunakan

Gambaran keseluruhan

Apabila anda memisahkan pangkalan data, anda mengaturnya semula ke dalam dua fail — pangkalan data bahagian belakang yang mengandungi jadual data dan pangkalan data bahagian depan yang mengandungi semua objek pangkalan data lain seperti pertanyaan, borang dan laporan. Setiap pengguna berinteraksi dengan data menggunakan salinan setempat pangkalan data bahagian depan tersebut.

Untuk memisahkan pangkalan data, anda menggunakan Bestari Pencerai Pangkalan Data. Selepas anda memisahkan pangkalan data, anda mesti mengedarkan pangkalan data bahagian depan kepada pengguna anda.

Amaran:  Untuk melindungi data jika pangkalan data anda mempunyai berbilang pengguna akhir, anda disyorkan agar tidak berkongsi salinan pangkalan data yang mengandungi pautan ke senarai SharePoint, termasuk pautan ke senarai dalam pangkalan data web yang diterbitkan. Jika anda memaut ke jadual senarai SharePoint, ia akan mencipta kemungkinan untuk mana-mana pengguna berniat jahat mengubah sasaran pautan dan berpotensi mengubah suai keizinan pada laman SharePoint kerana maklumat sambungan untuk jadual terpaut tidak disulitkan.

Kelebihan pangkalan data terpisah

Kelebihan pangkalan data terpisah termasuklah yang berikut:

 • Prestasi dipertingkatkan    Prestasi pangkalan data biasanya dapat meningkat dengan banyak kerana hanya data tersebut dihantar ke seluruh rangkaian. Dalam pangkalan data kongsi yang tidak dipisahkan, objek pangkalan data tersebut — jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan modul — dihantar merentasi rangkaian, bukan sahaja data.

 • Ketersediaan lebih meluas    Oleh sebab hanya data yang dihantar merentasi rangkaian, urus niaga pangkalan data seperti pengeditan rekod diselesaikan dengan lebih cepat, ini menjadikan data lebih tersedia untuk diedit.

 • Keselamatan dipertingkatkan    jika anda menyimpan pangkalan data bahagian belakang pada komputer yang menggunakan sistem fail NTFS, anda boleh menggunakan ciri keselamatan NTFS untuk membantu melindungi data anda. Oleh sebab pengguna mencapai pangkalan data bahagian belakang menggunakan jadual terpaut, penceroboh kurang kemungkinan dapat memperoleh capaian tanpa izin kepada data dengan mencuri pangkalan data bahagian depan atau dengan menyamar sebagai pengguna yang mempunyai keizinan. Secara lalai, Windows XP, Windows Vista dan Windows Server 2003 menggunakan sistem fail NTFS. Jika anda tidak pasti sistem fail yang digunakan pada pelayan fail anda, tanyalah pentadbir sistem. Jika anda mempunyai keutamaan pentadbir terhadap pelayan fail, anda boleh menjalankan perintah msinfo32 untuk menentukan sendiri sistem fail tersebut.

  Bagaimanakah saya menggunakan msinfo32 untuk menyemak sistem fail?

  1. Klik butang Mula, kemudian klik Jalankan.

  2. Dalam kotak dialog Jalankan, taipkan msinfo32 kemudian klik OK.

  3. Bawah Ringkasan Sistem, klik simbol tambah di sebelah Komponen.

  4. Di bawah Komponen, klik simbol tambah di sebelah Storan, kemudian klik Pemacu. Kotak dialog memaparkan maklumat tentang pemacu yang tersedia dalam panel di sebelah kanan.

 • Kebolehpercayaan dipertingkatkan    jika seorang pengguna menghadapi masalah dan pangkalan data tertutup secara tiba-tiba, sebarang pencemaran fail pangkalan data biasanya terhad kepada salinan pangkalan data bahagian depan yang telah dibuka oleh pengguna. Oleh sebab pengguna hanya mencapai data dalam pangkalan data bahagian belakang menggunakan jadual terpaut, fail pangkalan data bahagian belakang sangat kurang kemungkinan menjadi tercemar.

 • Persekitaran pembangunan yang fleksibel    Oleh sebab setiap pengguna bekerja dengan salinan setempat pangkalan data bahagian depan, mereka boleh membangunkan pertanyaan, borang, laporan dan objek pangkalan data lain secara berasingan tanpa menjejaskan pengguna lain. Begitu juga, anda boleh membangunkan dan mengedarkan versi baru pangkalan data bahagian depan tanpa mengganggu capaian kepada data yang disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang.

Halaman Atas

Sebelum anda bermula

Sebelum anda memisahkan pangkalan data, pertimbangkan perkara berikut:

 • Anda perlu sentiasa membuat sandaran pangkalan data sebelum anda memisahkannya. Jika anda memisahkan pangkalan data kemudian memutuskan bahawa anda tidak ingin memisahkan pangkalan data, anda boleh memulihkan pangkalan data asal daripada salinan sandaran anda.

 • Memisahkan pangkalan data mungkin mengambil masa yang lama. Anda perlu memaklumkan pengguna agar mereka tidak menggunakan pangkalan data semasa anda memisahkannya. Jika pengguna mengubah data semasa anda memisahkan pangkalan data, perubahan tidak akan ditunjukkan dalam pangkalan data bahagian belakang.

  Petua: Jika pengguna mengubah data semasa anda memisahkan pangkalan data, anda boleh mengimport data baru ke dalam pangkalan data bahagian belakang selepas anda selesai.

 • Walaupun memisahkan pangkalan data merupakan satu cara untuk berkongsi data, setiap individu yang menggunakan pangkalan data tersebut mestilah mempunyai versi Microsoft Office Access yang serasi dengan format fail pangkalan data bahagian belakang. Contohnya, jika fail pangkalan data bahagian belakang menggunakan format fail .accdb, pengguna tidak boleh mencapai datanya dengan Access 2003.

 • Anda mungkin ingin menggunakan format fail Access yang lebih awal untuk pangkalan data bahagian belakang jika anda menggunakan ciri yang tidak lagi disokong. Contohnya, jika anda menggunakan halaman capaian data (DAPs); anda boleh terus menggunakannya jika pangkalan data bahagian belakang adalah format fail lebih awal yang menyokong DAPs. Anda kemudiannya boleh menggunakan format fail baru dengan pangkalan data bahagian depan agar pengguna anda mempunyai capaian kepada manfaat format baru tersebut. Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh mengubah data dalam Halaman Capaian Data menggunakan Access 2013.

Halaman Atas

Memisahkan pangkalan data

 1. Pada komputer anda, buat salinan pangkalan data yang anda ingin pisahkan. Mulakan dengan fail pangkalan data pada pemacu keras setempat anda dan bukan pada perkongsian rangkaian. Jika fail pangkalan data sedang dikongsi dari pemacu cakera keras setempat anda, anda boleh membiarkannya di situ.

 2. Buka salinan pangkalan data yang berada di pemacu cakera keras setempat anda.

 3. Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Alihkan Data , klik Pangkalan data Access. Bestari Pencerai pangkalan data bermula.

 4. Klik Pisahkan Pangkalan Data.

 5. Dalam kotak dialog Cipta Pangkalan Data Bahagian Belakang, tentukan nama, jenis fail dan lokasi untuk fail pangkalan data bahagian belakang.

  Nota: 

  • Pertimbangkan untuk menggunakan nama yang disyorkan Access. Ia memelihara nama fail asal dan menandakan bahawa pangkalan data adalah pangkalan data bahagian belakang dengan menyelitkan _be ke dalam nama, sebelum sambungan nama fail.

  • Jangan ubah jenis fail melainkan sesetengah pengguna akan menggunakan versi Access lebih awal untuk mencapai data.

  • Anda boleh memasukkan laluan ke lokasi rangkaian dalam kotak Nama Fail, di hadapan nama fail. Contohnya, jika lokasi rangkaian untuk pangkalan data bahagian belakang ialah \\server1\share1\ dan nama fail untuk pangkalan data bahagian belakang ialah MyDB_be.accdb, anda boleh masukkan \\server1\share1\MyDB_be.accdb dalam kotak Nama Fail.

  • Lokasi yang anda pilih mesti tersedia kepada setiap individu yang akan menggunakan pangkalan data. Oleh sebab pemetaan pemacu boleh berbeza-beza, anda perlu menentukan laluan UNC bagi lokasi dan bukannya menggunakan huruf pemacu dipetakan.

 6. Apabila bestari selesai, ia akan memaparkan mesej pengesahan.

Pangkalan data anda kini terpisah. Pangkalan data bahagian depan ialah fail yang anda bermula (salinan pangkalan data kongsi yang asal) dan pangkalan data bahagian belakang terletak dalam lokasi rangkaian yang anda tentukan dalam langkah 5 prosedur ini.

Mengehadkan perubahan pada reka bentuk pangkalan data bahagian depan

Untuk mengehadkan perubahan pada pangkalan data bahagian depan yang anda edarkan, pertimbangkan untuk menyimpannya sebagai fail perduaan terkompil (fail .accde). Fail perduaan terkompil adalah fail aplikasi pangkalan data yang telah disimpan dengan semua kod terkompil Visual Basic Access (VBA). Tiada kod sumber VBA yang kekal dalam fail perduaan terkompil Access. Pengguna tidak boleh mengubah reka bentuk objek dalam fail .accde.

 1. Buka fail pangkalan data bahagian depan (.accdb) yang anda ingin simpan sebagai fail perduaan terkompil (.accde).

 2. Klik Fail > Simpan Sebagai > Buat ACCDE > Simpan Sebagai.

 3. Dalam kotak Simpan Sebagai, semak lalu ke folder yang anda ingin simpankan fail, taipkan nama untuk fail dalam kotak Nama Fail, kemudian klik Simpan.

Halaman Atas

Mengedarkan pangkalan data bahagian depan

Selepas anda memisahkan pangkalan data, anda akan mengedarkan pangkalan data bahagian depan kepada pengguna anda supaya mereka boleh mula menggunakan pangkalan data tersebut.

Amaran: Untuk melindungi data jika pangkalan data anda mempunyai berbilang pengguna akhir, anda disyorkan agar tidak berkongsi salinan pangkalan data yang mengandungi pautan ke senarai SharePoint, termasuk pautan ke senarai dalam pangkalan data web yang diterbitkan. Jika anda memaut ke jadual senarai SharePoint, ia akan mencipta kemungkinan untuk mana-mana pengguna berniat jahat mengubah sasaran pautan dan berpotensi mengubah suai keizinan pada laman SharePoint kerana maklumat sambungan untuk jadual terpaut tidak disulitkan.

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Hantarkan mesej e-mel kepada pengguna pangkalan data dan lampirkan fail pangkalan data bahagian depan pada mesej. Masukkan sebarang arahan yang akan memudahkan pengguna anda mula menggunakan pangkalan data bahagian depan dengan serta-merta.

 • Simpan fail pangkalan data bahagian depan ke lokasi rangkaian yang boleh dicapai oleh semua pengguna pangkalan data, kemudian hantarkan mesej e-mel kepada pengguna yang menentukan lokasi rangkaian bersama dengan sebarang arahan lain yang diperlukan oleh mereka untuk mencapai pangkalan data.

 • Edarkan fail pangkalan data bahagian depan menggunakan media boleh alih seperti CD-ROM atau pemacu jari USB. Jika anda memasang sendiri fail, anda boleh mengujinya bagi memastikan ia berfungsi. Jika pengguna mesti memasang fail, anda perlu masukkan dokumen yang menerangkan kepada mereka apa yang mesti mereka lakukan untuk memasang fail dan siapa untuk dihubungi jika mereka menghadapi kesulitan.

Halaman Atas

Mengubah pangkalan data bahagian belakang yang anda gunakan

Anda boleh mengalih pangkalan data bahagian belakang anda atau menggunakan pangkalan data bahagian belakang yang lain, menggunakan Pengurus Jadual Terpaut.

Jika anda ingin mengalih pangkalan data bahagian belakang anda, mula-mula buatkan salinannya di lokasi baru, kemudian ikuti prosedur ini.

 1. Pada tab Data Luaran, dalam kumpulan Import & Paut, klik Pengurus Jadual Terpaut.

 2. Dalam Pengurus Jadual Terpaut, pilih jadual yang berada dalam pangkalan data bahagian belakang semasa.

  Petua: Jika anda belum memaut ke sebarang pangkalan data lain, klik Pilih Semua.

 3. Pilih kotak semak Sentiasa semak untuk lokasi baru, kemudian klik OK.

 4. Semak lalu dan pilih pangkalan data bahagian belakang yang baru.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×