Memindahkan peti mel IMAP jenis lain anda ke Office 365

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Sebagai sebahagian daripada proses menggunakan Office 365, anda boleh memilih untuk memigrasikan kandungan peti mel pengguna dari perkhidmatan e-mel Protokol Capaian Mel Internet (IMAP) ke Office 365.

Cari Windows PowerShell perintah untuk migrasi IMAP umum? Lihat Menggunakan PowerShell untuk melakukan migrasi IMAP ke Office 365.

Tugas migrasi untuk peti mel IMAP

Nota: 

Berikut ialah tugas yang perlu dilakukan apabila anda bersedia untuk bermula dengan migrasi peti mel IMAP anda.

Office 365 memerlukan nama sistem e-mel sumber, kadangkala dirujuk sebagai pelayan, iaitu lokasi dari mana peti mel akan dimigrasikan. Terdapat banyak cara untuk mendapatkan nama sistem e-mel anda. Cara paling mudah adalah menggunakan klien e-mel yang disambung kepada sistem e-mel anda. Dalam tugas ini, kami menerangkan cara untuk mendapatkan nama sistem menggunakan Outlook Web App. Jika klien e-mel anda tidak diterangkan di sini, hubungi sokongan untuk sistem e-mel sumber anda.

Mendapatkan nama sistem e-mel sumber anda menggunakan TE102821288

 1. Dalam Outlook Web App, pada bar alat klik Seting Butang Seting Office 365 > Opsyen > Mel > Akaun > POP dan IMAP. Di bawah maklumat akaun anda, anda akan melihat pautan yang tertulis Seting bagi capaian POP dan IMAP. Nama pelayan IMAP anda disenaraikan di bawah seting IMAP.

  Menunjukkan pautan untuk seting capaian POP atau IMAP

  Lihat Menggunakan POP atau IMAP untuk menyambung ke Office 365 for Business atau akaun Microsoft Exchange untuk maklumat lanjut tentang sambungan IMAP dalam Office 365.

Langkah mencipta senarai peti mel untuk dipindahkan bergantung pada cara anda mencapai peti mel. Anda memerlukan capaian ke peti mel pengguna sebelum anda boleh membuat pemindahan ke Office 365. Terdapat dua cara anda boleh mendapatkan capaian ke peti mel:

Mencipta senarai peti mel pengguna apabila anda mengetahui kata laluan pengguna atau anda akan mengeset semula kata laluan

Untuk tugas ini, anda mencipta fail migrasi yang mengandungi senarai peti mel untuk dimigrasikan ke Office 365. Kita menggunakan Excel dalam arahan kerana ia merupakan cara paling mudah untuk mencipta fail migrasi. Anda boleh menggunakan Excel 2013, Excel 2010 atau Excel 2007.

Apabila anda mencipta fail migrasi, anda mesti mengetahui kata laluan bagi setiap peti mel untuk dipindahkan. Kami mengandaikan anda tidak tahu kata laluan pengguna, jadi anda mungkin perlu memperuntukkan kata laluan sementara (dengan mengeset semula kata laluan) kepada semua peti mel semasa migrasi.

Anda tidak perlu memigrasikan semua peti mel sekali gus. Anda boleh melakukannya dalam kelompok mengikut kesesuaian anda. Anda boleh memasukkan sehingga 50,000 peti mel (satu baris untuk setiap pengguna) dalam fail migrasi anda, yang mungkin sebesar 10 MB.

Untuk maklumat lanjut, lihat fail CSV untuk kelompok migrasi IMAP.

 1. Pergi ke sistem e-mel sumber anda (lokasi asal migrasi) dan navigasi ke senarai peti mel yang anda ingin pindahkan.

  Kami akan memberikan anda langkah tepat seboleh mungkin tetapi terdapat banyak lagi sistem e-mel lain yang anda perlu cuba dengan sendiri. Apabila anda menemui senarai peti mel, pastikan tetingkap ini terbuka.

 2. Pergi ke Pusat pentadbiran Office 365.

 3. Navigasi ke pengguna > pengguna aktif. Mengawasi lajur Nama pengguna . Anda akan menggunakan maklumat ini dalam masa satu minit. Kekalkan Pusat pentadbiran Office 365 terbuka, juga.

  Lajur Nama Pengguna dalam pusat pentadbiran Office 365
 4. Mulakan Excel.

 5. Gunakan petikan skrin berikut sebagai templat untuk mencipta fail migrasi dalam Excel. Mulakan dengan tajuk dalam baris 1. Pastikan ia betul-betul sepadan dengan gambar dan tidak mengandungi ruang. Nama tajuk yang tepat ialah:

  • EmailAddress dalam sel A1.

  • UserName dalam sel B1.

  • Password dalam sel C1.

   Tajuk sel dalam fail migrasi Excel
 6. Seterusnya, masukkan alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan untuk setiap peti mel yang ingin anda pindahkan. Masukkan satu peti mel bagi setiap baris:

  • Lajur A ialah alamat e-mel Peti Mel Office 365 . Ini ialah perkara yang ditunjukkan dalam lajur Nama pengguna di bawah pengguna > pengguna aktif dalam Pusat pentadbiran Office 365.

  • Lajur B ialah nama Daftar Masuk — contohnya, alberta, atau kerap, alberta@contoso.com — untuk peti mel pengguna pada sistem e-mel sumber.

   Nota: Banyak sistem e-mel menggunakan alamat e-mel seluruh sebagai nama Daftar Masuk. Ambil perhatian juga, jika anda menggunakan domain yang sama dalam Office 365 dan sistem e-mel sumber anda, lajur A dan B boleh menjadi sama.

  • Lajur C ialah kata laluan bagi peti mel pengguna.

   Fail migrasi sampel yang lengkap

   Jika anda tidak mengetahui kata laluan pengguna, anda perlu mengeset semula kata laluan kemudian memasukkannya dalam fail migrasi. Ini menyusahkan pengguna tetapi tiada cara lain melainkan sistem e-mel sumber anda menyokong penggunaan kelayakan pengguna super.

   Jika anda inginkan pengguna mempunyai capaian pada sistem e-mel sumber, anda boleh mengedarkan kata laluan baru ke sistem e-mel sumber selepas migrasi selesai. Kami akan mengedarkan kata laluan baru selepas migrasi selesai.

 7. Set semula kata laluan dan ambil perhatian pada kata laluan baru dalam fail migrasi anda. Langkah tepat bergantung pada sistem e-mel sumber anda. Anda mungkin boleh mendapatkan opsyen untuk mengeset semula kata laluan apabila anda melihat akaun e-mel pengguna.

 8. Simpan fail sebagai jenis fail CSV dan tutup Excel.

  Menunjukkan opsyen Simpan Sebagai CSV dalam Excel

Untuk tugas ini, anda mencipta fail migrasi yang mengandungi senarai peti mel untuk dimigrasikan ke Office 365. Cara paling mudah untuk mencipta fail migrasi adalah menggunakan Excel, jadi kita menggunakan Excel dalam arahan ini. Anda boleh menggunakan Excel 2013, Excel 2010 atau Excel 2007.

Apabila anda mencipta fail migrasi dalam tugas ini, anda menaip kelayakan pentadbir peti mel dan nama pengguna anda menggunakan format khas. Ini membolehkan anda mencapai peti mel pengguna tanpa perlu mengetahui atau mengeset semula kata laluan pengguna. Kami menyediakan format yang digunakan oleh pelayan IMAP Exchange, Dovecot dan Mirapoint. Jika sistem e-mel sumber anda tidak disenaraikan di sini dan anda tidak mengetahui format yang betul, anda masih mempunyai opsyen untuk mengeset semula kata laluan pengguna. Langkau tugas ini dan pergi ke Mencipta senarai peti mel pengguna apabila anda mengetahui kata laluan pengguna atau anda akan mengeset semula kata laluan.

Anda tidak perlu memindahkan semua peti mel sekali gus. Anda boleh memindahkannya dalam kelompok mengikut kesesuaian anda. Anda boleh memasukkan sehingga 50,000 peti mel (satu baris untuk setiap pengguna) dalam fail migrasi anda, yang mungkin sebesar 10 MB.

 1. Pergi ke sistem e-mel sumber anda (lokasi asal migrasi) dan navigasi ke senarai peti mel yang anda ingin migrasikan. Kami akan memberikan anda langkah tepat seboleh mungkin tetapi terdapat banyak lagi sistem e-mel lain yang anda perlu cuba dengan sendiri. Apabila anda menemui senarai peti mel, pastikan tetingkap terbuka agar anda boleh membuat rujukan.

 2. Pergi ke Pusat pentadbiran Office 365.

 3. Navigasi ke pengguna > pengguna aktif. Mengawasi lajur Nama pengguna . Anda akan menggunakan maklumat ini dalam masa satu minit. Kekalkan halaman Pusat pentadbiran Office 365 terbuka, juga.

  Lajur Nama Pengguna dalam pusat pentadbiran Office 365
 4. Mulakan Excel.

 5. Gunakan petikan skrin berikut sebagai templat untuk mencipta fail migrasi dalam Excel. Mulakan dengan tajuk dalam baris 1. Pastikan tajuk betul-betul sepadan dengan petikan skrin dan tidak mengandungi ruang. Nama tajuk yang tepat ialah:

  • EmailAddress dalam sel A1.

  • UserName dalam sel B1.

  • Password dalam sel C1.

   Tajuk sel dalam fail migrasi Excel
 6. Seterusnya, masukkan alamat e-mel, nama pengguna dan kata laluan untuk setiap peti mel yang ingin anda pindahkan. Masukkan satu peti mel bagi setiap baris.

  • Lajur A ialah alamat e-mel peti mel pengguna Office 365 . Ini ialah perkara yang ditunjukkan dalam lajur Nama pengguna di bawah pengguna > pengguna aktif dalam Pusat pentadbiran Office 365.

  • Lajur B ialah gabungan nama pentadbir peti mel dan nama pengguna yang khusus bagi sistem e-mel sumber anda. Lihat Cara untuk memformatkan kelayakan pentadbir peti mel bagi pelayan IMAP yang berbeza untuk arahan pemformatan.

  • Lajur C ialah kata laluan untuk akaun pentadbir peti mel.

 7. Simpan fail sebagai jenis fail CSV kemudian tutup Excel.

  Fail migrasi sampel yang lengkap

Memformatkan kelayakan pentadbir peti mel bagi pelayan IMAP yang berbeza

Dalam fail migrasi, setiap sel dalam lajur UserName terdiri daripada gabungan dua nama: nama pengguna individu yang e-melnya sedang dipindahkan dan nama pengguna akaun pentadbir peti mel. Format kelayakan pentadbir peti mel yang disokong adalah berbeza bergantung pada sistem e-mel sumber anda. Berikut ialah format untuk beberapa jenis sumber sistem e-mel.

Microsoft Exchange

Jika anda memindahkan e-mel dari pelaksanaan IMAP untuk Exchange, gunakan format Domain/Admin_UserName/User_UserName bagi atribut UserName dalam fail migrasi. Katakan anda memindahkan e-mel dari Exchange untuk Alberta Greene, Bobby Overby, Irwin Hume, Katrina Hernandez dan Mathew Slattery. Anda mempunyai akaun pentadbir peti mel dengan nama pengguna mailadmin dan kata laluan P@ssw0rd. Beginilah rupa fail migrasi anda:

Sampel fail migrasi untuk Exchange
Dovecot

Sistem e-mel sumber seperti pelayan Dovecot IMAP yang menyokong Simple Authentication and Security Layer (SASL), gunakan format User_UserName*Admin_UserName. Katakan anda memindahkan e-mel dari pelayan Dovecot IMAP menggunakan kelayakan pentadbir peti mel mailadmin dan P@ssw0rd. Beginilah rupa fail migrasi anda:

Sampel fail migrasi untuk Dovecot
Mirapoint

Jika anda memindahkan e-mel dari Pelayan Mesej Mirapoint, gunakan format #user@domain#Admin_UserName#. Katakan anda memindahkan e-mel menggunakan kelayakan pentadbir peti mel mailadmin dan P@ssw0rd. Beginilah rupa fail migrasi anda:

Fail migrasi sampel untuk Mirapoint
IMAP Kurier

Beberapa sistem e-mel sumber seperti Courier IMAP tidak menyokong menggunakan kelayakan pentadbir peti mel untuk memindahkan peti mel ke Office 365. Sebaliknya, anda boleh menyediakan sistem e-mel sumber anda untuk menggunakan folder dikongsi maya. Folder dikongsi maya membenarkan anda menggunakan kelayakan pentadbir peti mel untuk mencapai peti mel pengguna pada sistem e-mel sumber. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk mengkonfigurasikan Folder dikongsi maya untuk Courier IMAP, lihat Folder kongsi.

Untuk memindahkan peti mel selepas anda menyediakan folder kongsi maya pada sistem e-mel sumber anda, anda perlu memasukkan atribut pilihan UserRoot dalam fail migrasi. Atribut ini menentukan lokasi setiap peti mel pengguna dalam struktur folder kongsi maya pada sistem e-mel sumber. Contohnya, laluan ke peti mel Alberta ialah /pengguna/alberta.

Berikut ialah contoh fail migrasi yang mengandungi atribut UserRoot:

Sampel fail pemindahan untuk Courier IMAP

Untuk memigrasikan e-mel dengan jayanya, Office 365 perlu menyambung dan berkomunikasi dengan sistem e-mel sumber. Untuk melakukan ini, Office 365 menggunakan titik akhir migrasi. Ini ialah istilah teknikal yang menerangkan seting yang digunakan untuk mencipta sambungan. Anda mencipta titik akhir migrasi dalam tugas ini.

 1. Pergi ke Pusat pentadbiran Exchange.

 2. Dalam Pusat pentadbiran Exchange, pergi ke Penerima > Migrasi > Lain Lebih ikon > Titik akhir migrasi.

  Nama titik akhir migrasi
 3. Klik baru Ikon Baru untuk mencipta titik akhir migrasi baru.

 4. Pada halaman Pilih jenis titik akhir migrasi, pilih IMAP.

 5. Pada halaman Konfigurasi migrasi IMAP, masukkan maklumat berikut:

  • * Pelayan IMAP Taipkan nama pelayan pemesejan (contohnya, imap.contoso.com) bagi pelayan e-mel sumber.

  • Biarkan maklumat selebihnya sebagai seting lalai; ini akan berfungsi untuk kebanyakan kes.

 6. Klik berikut. Perkhidmatan migrasi menggunakan seting untuk menguji sambungan kepada pelayan e-mel anda. Jika sambungan berfungsi, halaman masukkan maklumat umum muncul.

 7. Pada halaman Masukkan maklumat umum, taipkan Nama titik akhir migrasi, contohnya, Ujian5-titik akhir. Biarkan dua kotak yang lain kosong untuk menggunakan nilai lalai.

  Nama titik akhir migrasi
 8. Klik baru untuk mencipta titik akhir migrasi.

Anda menggunakan kelompok migrasi untuk memigrasikan kumpulan e-mel ke peti mel Office 365 pada masa yang sama. Kelompok itu terdiri daripada peti mel yang anda senaraikan dalam fail migrasi dalam tugas sebelumnya.

Petua: 

 • Kami mengesyorkan anda mencipta kelompok migrasi ujian dengan sebilangan kecil peti mel untuk menguji proses itu dahulu.

 • Gunakan fail migrasi dengan bilangan baris yang sama dan jalankan kelompok pada masa yang sama sepanjang hari. Kemudian bandingkan jumlah masa berjalan untuk setiap kelompok ujian. Perbandingan ini membantu anda membuat anggaran tempoh yang diambil untuk memindahkan semua peti mel anda, saiz setiap kelompok migrasi yang sepatutnya dan bilangan sambungan serentak ke sistem e-mel sumber yang patut anda gunakan untuk mengimbangkan kelajuan pemindahan dan lebar jalur Internet.

 1. Dalam Pusat pentadbiran Exchange, pergi ke Penerima > Migrasi.

 2. Klik baru Ikon Baru > pindahkan ke Exchange Online.

  Pilih Migrasi ke Exchange Online
 3. Pilih Migrasi IMAP > Berikut.

 4. Pada yang Pilih halaman pengguna, klik semak lalu untuk menentukan fail migrasi yang anda cipta. Selepas anda memilih fail migrasi anda, Office 365 menyemak untuk memastikan perkara berikut:

  • Ia tidak kosong.

  • Ia menggunakan pemformatan yang dipisahkan koma.

  • Ia tidak mengandungi lebih daripada 50,000 baris.

  • Ia termasuk atribut yang diperlukan dalam baris pengepala.

  • Ia mengandungi baris dengan bilangan lajur yang sama seperti baris pengepala.

  Jika mana-mana semakan ini gagal, anda akan menerima ralat yang menerangkan sebab kegagalan. Jika anda menerima ralat, anda perlu membetulkan fail migrasi dan menghantarnya semula untuk mencipta kelompok migrasi.

 5. Selepas Office 365 mengesahkan fail migrasi, ia memaparkan bilangan pengguna yang disenaraikan dalam fail sebagai bilangan peti mel untuk dimigrasikan.

  Kelompok migrasi baru dengan fail CSV
 6. Klik Seterusnya.

 7. Pada halaman konfigurasi pemindahan IMAP , klik berikut.

 8. Pada halaman ini, pilih titik tamat migrasi yang anda cipta dalam Langkah 4: Menyambung Office 365 ke sistem e-mel anda.

 9. Pada halaman alihkan konfigurasi , taipkan Nama (tanpa ruang atau aksara khas) kelompok migrasi, contohnya, Test5-migrasi, dan kemudian klik berikut.

  Nama kelompok migrasi lalai yang dipaparkan ialah nama fail migrasi yang anda tentukan. Nama kelompok migrasi dipaparkan dalam senarai pada papan pemuka migrasi selepas anda mencipta kelompok migrasi.

  Anda boleh juga secara pilihan masukkan nama folder yang anda ingin kecualikan daripada migrasi, contohnya dikongsi, E-mel remehdan terpadam. Klik baru Ikon Baru untuk menambahkannya pada senarai dikecualikan. Anda juga boleh mengedit dan mengalih keluar mereka menggunakan ikon edit Ikon Tambah untuk mengubah nama folder dan alih keluar ikon Alih keluar ikon untuk memadamkan nama folder.

  Penting: Jika anda memigrasikan e-mel dari Microsoft Exchange Server, kami mengesyorkan anda mengecualikan folder awam daripada migrasi. Jika tidak, kandungan folder awam akan disalin ke peti mel Office 365 bagi setiap pengguna dalam fail migrasi.

  Dialog konfigurasi Alih
 10. Klik Seterusnya.

 11. Pada halaman Mulakan kelompok, lakukan yang berikut:

  • Klik semak lalu untuk menghantar salinan laporan migrasi kepada pengguna lain. Secara lalai, laporan migrasi emel kepada anda. Anda juga boleh mencapai laporan migrasi dari halaman sifat kelompok migrasi.

  • Pilih Mulakan kelompok secara automatik. Migrasi bermula sebaik sahaja anda menyimpan kelompok migrasi baru. Status kelompok ini mula-mula Dicipta dan berubah kepada Menyegerakkan selepas migrasi bermula.

   Kelompok migrasi sedang disegerakkan

Mengesahkan bahawa tugas ini berfungsi

 • Dalam Pusat pentadbiran Exchange, pergi ke Penerima > Migrasi. Sahkan bahawa kelompok dipaparkan dalam papan pemuka migrasi. Jika migrasi selesai dengan jayanya, Status ialah Disegerakkan.

  Jika tugas ini gagal, semak laporan status Peti Mel yang berkaitan untuk ralat khusus dan semak semula bahawa fail migrasi anda mempunyai alamat e-mel Office 365 yang betul dalam lajur EmailAddress.

Mengesahkan pemindahan peti mel yang berjaya ke Office 365

 • Minta pengguna dengan peti mel yang dimigrasikan untuk melengkapkan tugas berikut:

  • Daftar masuk ke Office 365 dengan akaun sekolah atau kerja anda.

   Gunakan kata laluan sementara anda.

  • Kemas kini kata laluan dan setkan zon masa anda. Penting untuk anda memilih zon masa yang betul bagi memastikan seting kalendar dan e-mel anda juga betul.

  • Apabila Outlook Web App terbuka, hantar mesej e-mel kepada pengguna Office 365 yang lain untuk mengesahkan bahawa anda boleh menghantar e-mel.

  • Pilih Outlook dan semak bahawa mesej e-mel dan folder anda semuanya berada di sana.

Tugas ini adalah pilihan. Anda tidak perlu melakukan tugas ini tetapi jika anda melangkau langkah ini, ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk e-mel mula muncul dalam peti mel Office 365 baru anda.

Apabila individu di luar organisasi anda menghantar e-mel kepada anda, sistem e-mel mereka tidak menyemak semula tempat untuk menghantar e-mel tersebut pada setiap masa. Sebaliknya, sistem mereka akan menyimpan lokasi sistem e-mel anda berdasarkan seting dalam pelayan DNS anda yang dikenali sebagai masa untuk langsung (TTL). Jika anda mengubah lokasi sistem e-mel anda sebelum TTL tamat tempoh, mereka akan cuba menghantar e-mel ke lokasi lama sebelum mendapat tahu lokasi telah diubah. Ini boleh menyebabkan kelewatan penghantaran mel. Salah satu cara untuk mengelakkannya adalah menurunkan TTL yang diberikan oleh pelayan DNS anda kepada pelayan di luar organisasi anda. Ini akan membuatkan organisasi lain menyegar semula lokasi sistem e-mel anda dengan lebih kerap.

Menggunakan selang masa yang pendek seperti 3,600 saat (satu jam) bermaksud kebanyakan sistem e-mel akan meminta lokasi yang dikemas kini setiap jam. Kami mengesyorkan anda mengesetkan selang masa sekurang-kurangnya serendah ini sebelum anda memulakan migrasi e-mel. Ini akan membolehkan semua sistem yang menghantar e-mel kepada anda mempunyai masa yang cukup untuk memproses perubahan itu. Kemudian, apabila anda membuat pertukaran muktamad kepada Office 365, anda boleh mengubah TTL kembali kepada selang masa yang lebih panjang.

Tempat untuk mengubah seting TTL berada pada rekod penukar mel sistem e-mel anda yang juga dipanggil rekod MX. Ia berada dalam DNS awam. Jika anda mempunyai lebih daripada satu rekod MX, anda perlu mengubah nilai pada setiap rekod kepada 3,600 atau kurang.

Jangan bimbang jika anda melangkau tugas ini. Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk e-mel mula muncul dalam peti mel Office 365 baru anda tetapi ia akan sampai juga nanti.

Jika anda memerlukan bantuan untuk mengkonfigurasikan seting DNS anda, tuju ke Mencipta rekod DNS untuk Office 365 apabila anda menguruskan rekod DNS anda. Jika anda menggunakan Office 365 dikendalikan oleh 21Vianet di China, lihat versi artikel ini sebaliknya: Mencipta rekod DNS untuk Office 365 apabila anda menguruskan rekod DNS anda.

Sistem e-mel menggunakan rekod DNS yang dipanggil rekod MX untuk mengenal pasti tempat untuk menghantar e-mel. Semasa proses migrasi e-mel, kami membiarkan rekod MX anda menuding ke sistem e-mel sumber anda. Kini migrasi e-mel ke Office 365 selesai, tibalah masanya untuk menuding rekod MX anda di Office 365. Ini membantu memastikan bahawa e-mel dihantar ke peti mel Office 365T anda. Tindakan mengalih rekod MX juga membolehkan anda mematikan sistem e-mel lama apabila anda telah bersedia.

Untuk banyak pembekal DNS, kami mempunyai arahan khusus untuk mengubah rekod MX anda, lihat mencipta rekod DNS untuk Office 365 apabila anda menguruskan rekod DNS anda. Jika anda menggunakan Office 365 dikendalikan oleh 21Vianet di China, lihat versi ini artikel sebaliknya: mencipta rekod DNS untuk Office 365 apabila anda menguruskan rekod DNS anda. Jika pembekal DNS tidak disertakan, atau anda ingin dapatkan pengertian arahan am, kami telah disediakan MX rekod arahan am juga, lihat mencipta rekod DNS pada sebarang pembekal hos DNS untuk Office 365atau untuk Office 365 di China, lihat ini versi Artikel: mencipta rekod DNS pada sebarang pembekal hos DNS untuk Office 365.

Ia akan memakan masa sehingga 72 jam untuk sistem e-mel pelanggan dan rakan kongsi anda mengenal pasti rekod MX yang diubah. Tunggu sekurang-kurangnya 72 jam sebelum anda meneruskan tugas seterusnya untuk menghentikan penyegerakan e-mel.

Semasa tugas terakhir, anda mengubah rekod MX. Sekarang tibalah masanya untuk mengesahkan bahawa semua e-mel anda dihalakan ke Office 365 kemudian anda boleh meneruskan pemadaman kelompok migrasi. Tindakan ini menghentikan penyegerakan antara sistem e-mel sumber anda dengan Office 365. Sebelum anda lakukannya, pastikan beberapa perkara:

 • Pengguna anda menggunakan Office 365 secara eksklusif untuk e-mel. Selepas anda memadamkan kelompok migrasi, e-mel yang dihantar ke peti mel pada sistem e-mel sumber anda tidak disalin ke Office 365. Ini bermakna pengguna anda tidak boleh mendapatkan e-mel tersebut, jadi pastikan semua pengguna berada pada sistem baru.

 • Biarkan kelompok migrasi berjalan sekurang-kurangnya 72 jam sebelum anda memadamnya. Ini menyebabkan dua perkara berikut cenderung berlaku:

  • Sistem e-mel sumber dan peti mel Office 365 anda telah disegerakkan sekurang-kurangnya sekali (ia disegerakkan sekali sehari).

  • Sistem e-mel pelanggan dan rakan kongsi anda telah mengenal pasti perubahan pada rekod MX anda dan kini menghantar e-mel dengan betul ke peti mel Office 365 anda.

Apabila anda memadamkan kelompok migrasi, perkhidmatan migrasi mengosongkan sebarang rekod yang berkaitan dengan kelompok migrasi dan mengalihnya keluar dari papan pemuka migrasi.

Memadamkan kelompok migrasi

 1. Dalam Pusat pentadbiran Exchange, pergi ke Penerima > Migrasi.

 2. Pada papan pemuka migrasi, pilih kelompok kemudian klik Padam.

  Padam kelompok migrasi

Mengesahkan pemadaman berfungsi

 • Dalam Pusat pentadbiran Exchange, pergi ke Penerima > Migrasi. Sahkan bahawa kelompok migrasi tidak lagi disenaraikan pada papan pemuka migrasi.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Memindahkan peti mel IMAP anda ke Office 365

Cara untuk memindahkan e-mel ke Office 365

Petua untuk mengoptimumkan migrasi IMAP

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×