Memilih teks

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Word, anda boleh memilih semua teks dalam dokumen (Ctrl + A), atau pilih teks tertentu atau item dalam Jadual menggunakan tetikus atau papan kekunci. Anda juga boleh memilih teks atau item yang berada di tempat yang berlainan. Contohnya, anda boleh memilih perenggan pada satu halaman dan ayat pada halaman yang berbeza.

Memilih semua teks

 1. Klik mana-mana dalam dokumen.

 2. Tekan Ctrl + A pada papan kekunci anda untuk memilih semua teks dalam dokumen.

Pilih teks tertentu

Anda juga boleh memilih perkataan khusus, baris teks atau satu atau lebih perenggan.

 1. Letakkan kursor anda di hadapan huruf pertama perkataan, ayat atau perenggan yang anda ingin pilih.

 2. Klik dan tahan semasa anda menyeret kursor anda untuk memilih teks yang anda inginkan.

Cara lain untuk memilih teks

 • Untuk memilih perkataan tunggal, dengan cepat dwiklik perkataan itu.

 • Untuk memilih baris teks, letakkan kursor anda di permulaan baris, dan tekan Shift + anak panah ke bawah.

 • Untuk memilih perenggan, letakkan kursor anda pada permulaan perenggan, dan tekan Ctrl + Shift + anak panah ke bawah.

Pilih teks menggunakan tetikus

Pilih teks dalam isi dokumen

Nota: Untuk memilih seluruh dokumen, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih semua.

 • Mengalih penuding ke kiri teks sebarang sehingga ia giliran kepada anak panah menuding kanan dan kemudian mengklik tiga kali.

Untuk memilih

Lakukan ini

Sebarang jumlah teks

Klik di tempat anda ingin mula pemilihan, tekan dan tahan butang kiri tetikus dan kemudian seret penuding ke atas teks yang anda ingin pilih.

Perkataan

Dwiklik mana-mana dalam perkataan.

Baris teks

Mengalih penuding ke sebelah kiri baris sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Ayat

Tekan dan tahan CTRL, dan kemudian klik di mana-mana dalam ayat.

Perenggan

Mengklik tiga kali di mana-mana dalam perenggan.

Berbilang perenggan

Mengalih penuding ke kiri perenggan pertama sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, dan kemudian tekan dan tahan butang kiri tetikus sambil anda menyeret penuding ke atas atau ke bawah.

Blok besar teks

Klik pada permulaan pemilihan, skrol ke penghujung pemilihan, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik tempat yang anda inginkan pemilihan untuk menamatkan.

Seluruh dokumen

Mengalih penuding ke kiri teks sebarang sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan dan kemudian mengklik tiga kali.

Pengepala dan pengaki

Dalam Pandangan Tataletak Cetak, dwiklik teks pengepala atau pengaki malap. Mengalih penuding ke kiri pengepala atau pengaki sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Nota kaki dan Nota hujung

Klik teks Nota kaki atau Nota hujung, alihkan penuding ke kiri teks sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Blok teks menegak

Tahan ALT sambil anda menyeret penuding di atas teks.

Kotak teks atau rangka

Alihkan penuding di atas sempadan pada bingkai atau kotak teks sehingga penuding menjadi anak panah berkepala empat, dan kemudian klik.

Memilih item dalam Jadual

Untuk memilih

Lakukan ini

Kandungan sel

Klik sel. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Sel Pilih.

Kandungan baris

Klik dalam baris. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih baris.

Kandungan lajur

Klik dalam lajur. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih lajur.

Kandungan berbilang sel, baris atau lajur

Klik dalam sel, baris atau lajur dan kemudian tahan butang kiri tetikus sambil anda menyeret merentasi semua sel, baris atau lajur yang mengandungi kandungan yang anda ingin pilih. Untuk memilih kandungan sel, baris atau lajur yang tidak bersebelahan, klik dalam sel, baris atau Lajur pertama, tekan CTRL dan kemudian klik tambahan sel, baris atau lajur yang mengandungi kandungan yang anda ingin pilih.

Kandungan seluruh jadual

Klik dalam Jadual. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih jadual.

Pilih teks di tempat yang berlainan

Anda boleh memilih teks atau item dalam Jadual yang bukan bersebelahan. Contohnya, anda boleh memilih perenggan pada satu halaman dan ayat pada halaman yang berbeza.

 1. Pilih beberapa teks atau item dalam Jadual.

 2. Tekan dan tahan CTRL sambil anda memilih sebarang teks tambahan atau item dalam Jadual yang anda inginkan.

Pilih teks dalam pandangan rangka

Untuk melihat dokumen anda dalam pandangan rangka, klik tab pandangan , dan kemudian klik rangka dalam Kumpulan Pandangan dokumen .

Untuk memilih

Gerakkan penuding untuk

Tajuk

Kiri tajuk sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian klik.

Tajuk, subtajuk dan teks isi

Kiri tajuk sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian dwiklik.

Perenggan teks isi

Kiri perenggan sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian klik.

Berbilang tajuk atau perenggan teks isi

Kiri teks sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian seret ke atas atau ke bawah.

Nota: 

 • Dalam pandangan rangka, mengklik sekali ke kiri perenggan memilih keseluruhan perenggan dan bukannya garis tunggal.

 • Jika anda memilih tajuk yang termasuk teks subordinat diruntuhkan, teks diruntuhkan juga dipilih (walaupun ia tidak kelihatan). Sebarang perubahan yang anda buat kepada tajuk — seperti mengalih, menyalin atau memadamnya — juga mempengaruhi teks diruntuhkan.

Pilih teks menggunakan papan kekunci

Pilih teks dalam isi dokumen

Nota: Untuk memilih seluruh dokumen, tekan CTRL + A.

Untuk memilih

Lakukan ini

Satu aksara ke kanan

Tekan SHIFT + anak PANAH KANAN.

Satu aksara ke kiri

Tekan SHIFT + anak PANAH KIRI.

Word dari bahagian permulaan untuk akhir

Letakkan titik selitan di permulaan perkataan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH KANAN.

Perkataan dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung perkataan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH KIRI.

Baris dari permulaan kerjanya ke hujung bahagian

Tekan HOME, dan kemudian tekan SHIFT + END.

Baris akhir-permulaan webnya

Tekan HUJUNG, dan kemudian tekan SHIFT + HOME.

Satu baris ke bawah

Tekan HUJUNG, dan kemudian tekan SHIFT + anak PANAH BAWAH.

Satu baris ke atas

Tekan HOME, dan kemudian tekan SHIFT + anak PANAH ATAS.

Perenggan dari permulaan webnya untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan perenggan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH BAWAH.

Perenggan dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung perenggan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH ATAS.

Dokumen dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung dokumen, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumen dari permulaan webnya untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan dokumen, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + END.

Dari permulaan tetingkap untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan tetingkap, dan kemudian tekan ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Seluruh dokumen

Tekan CTRL + A.

Blok teks menegak

Tekan CTRL + SHIFT + F8, dan kemudian gunakan kekunci anak panah. Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Aksara yang terdekat

Tekan F8 untuk menghidupkan mod pemilihan, dan kemudian tekan anak PANAH KIRI atau anak PANAH KANAN; Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Perkataan, ayat, perenggan atau dokumen

Tekan F8 untuk menghidupkan mod pemilihan, dan kemudian tekan F8 sekali untuk memilih perkataan, dua kali untuk memilih ayat, tiga kali untuk memilih perenggan atau empat kali untuk memilih dokumen. Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Memilih item dalam Jadual

Untuk memilih

Lakukan ini

Kandungan sel ke kanan

Tekan TAB.

Kandungan sel ke kiri

Tekan SHIFT + TAB.

Kandungan sel bersebelahan

Tekan dan tahan SHIFT sambil anda berulang kali menekan kekunci anak panah yang sesuai sehingga anda telah memilih kandungan sel yang anda inginkan.

Kandungan lajur

Klik sel atas atau bawah lajur. Tekan dan tahan SHIFT sambil anda berulang kali menekan kekunci anak PANAH ATAS atau ke BAWAH sehingga anda telah memilih kandungan lajur.

Kandungan seluruh jadual

Klik dalam Jadual, dan kemudian tekan ALT + 5 pada pad kekunci berangka (dengan NUM LOCK dimatikan).

Berhenti memilih seluruh perkataan

 1. Klik tab fail , dan kemudian klik opsyen.

 2. Klik Lanjutan.

 3. Di bawah opsyen pengeditan, kosongkan kotak semak di sebelah apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan.

Pilih teks menggunakan tetikus

Pilih teks dalam isi dokumen

Nota: Untuk memilih seluruh dokumen, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih semua.

  Imej Reben Word

 • Mengalih penuding ke kiri teks sebarang sehingga ia giliran kepada anak panah menuding kanan dan kemudian mengklik tiga kali.

Untuk memilih

Lakukan ini

Sebarang jumlah teks

Klik di tempat anda ingin mula pemilihan, tekan dan tahan butang kiri tetikus dan kemudian seret penuding ke atas teks yang anda ingin pilih.

Perkataan

Dwiklik mana-mana dalam perkataan.

Baris teks

Mengalih penuding ke sebelah kiri baris sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Ayat

Tekan dan tahan CTRL, dan kemudian klik di mana-mana dalam ayat.

Perenggan

Mengklik tiga kali di mana-mana dalam perenggan.

Berbilang perenggan

Mengalih penuding ke kiri perenggan pertama sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, dan kemudian tekan dan tahan butang kiri tetikus sambil anda menyeret penuding ke atas atau ke bawah.

Blok besar teks

Klik pada permulaan pemilihan, skrol ke penghujung pemilihan, dan kemudian tekan dan tahan SHIFT sementara anda klik tempat yang anda inginkan pemilihan untuk menamatkan.

Seluruh dokumen

Mengalih penuding ke kiri teks sebarang sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan dan kemudian mengklik tiga kali.

Pengepala dan pengaki

Dalam Pandangan Tataletak Cetak, dwiklik teks pengepala atau pengaki malap. Mengalih penuding ke kiri pengepala atau pengaki sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Nota kaki dan Nota hujung

Klik teks Nota kaki atau Nota hujung, alihkan penuding ke kiri teks sehingga ia berubah kepada anak panah menuding kanan, dan kemudian klik.

Blok teks menegak

Tahan ALT sambil anda menyeret penuding di atas teks.

Kotak teks atau rangka

Alihkan penuding di atas sempadan pada bingkai atau kotak teks sehingga penuding menjadi anak panah berkepala empat, dan kemudian klik.

Memilih item dalam Jadual

Untuk memilih

Lakukan ini

Kandungan sel

Klik sel. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Sel Pilih.

Kandungan baris

Klik dalam baris. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih baris.

Kandungan lajur

Klik dalam lajur. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih lajur.

Kandungan berbilang sel, baris atau lajur

Klik dalam sel, baris atau lajur dan kemudian tahan butang kiri tetikus sambil anda menyeret merentasi semua sel, baris atau lajur yang mengandungi kandungan yang anda ingin pilih. Untuk memilih kandungan sel, baris atau lajur yang tidak bersebelahan, klik dalam sel, baris atau Lajur pertama, tekan CTRL dan kemudian klik tambahan sel, baris atau lajur yang mengandungi kandungan yang anda ingin pilih.

Kandungan seluruh jadual

Klik dalam Jadual. Di bawah Alat Jadual, klik tab tataletak . Dalam Kumpulan Jadual , klik Pilih, dan kemudian klik Pilih jadual.

Pilih teks di tempat yang berlainan

Anda boleh memilih teks atau item dalam Jadual yang bukan bersebelahan. Contohnya, anda boleh memilih perenggan pada satu halaman dan ayat pada halaman yang berbeza.

 1. Pilih beberapa teks atau item dalam Jadual.

 2. Tekan dan tahan CTRL sambil anda memilih sebarang teks tambahan atau item dalam Jadual yang anda inginkan.

Pilih teks dalam pandangan rangka

Untuk melihat dokumen anda dalam pandangan rangka, klik tab pandangan , dan kemudian klik rangka dalam Kumpulan Pandangan dokumen .

Untuk memilih

Gerakkan penuding untuk

Tajuk

Kiri tajuk sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian klik.

Tajuk, subtajuk dan teks isi

Kiri tajuk sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian dwiklik.

Perenggan teks isi

Kiri perenggan sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian klik.

Berbilang tajuk atau perenggan teks isi

Kiri teks sehingga ia berubah kepada menuding kanan anak panah, kemudian seret ke atas atau ke bawah.

Nota: 

 • Dalam pandangan rangka, mengklik sekali ke kiri perenggan memilih keseluruhan perenggan dan bukannya garis tunggal.

 • Jika anda memilih tajuk yang termasuk teks subordinat diruntuhkan, teks diruntuhkan juga dipilih (walaupun ia tidak kelihatan). Sebarang perubahan yang anda buat kepada tajuk — seperti mengalih, menyalin atau memadamnya — juga mempengaruhi teks diruntuhkan.

Pilih teks menggunakan papan kekunci

Pilih teks dalam isi dokumen

Nota: Untuk memilih seluruh dokumen, tekan CTRL + A.

Untuk memilih

Lakukan ini

Satu aksara ke kanan

Tekan SHIFT + anak PANAH KANAN.

Satu aksara ke kiri

Tekan SHIFT + anak PANAH KIRI.

Word dari bahagian permulaan untuk akhir

Letakkan titik selitan di permulaan perkataan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH KANAN.

Perkataan dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung perkataan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH KIRI.

Baris dari permulaan kerjanya ke hujung bahagian

Tekan HOME, dan kemudian tekan SHIFT + END.

Baris akhir-permulaan webnya

Tekan HUJUNG, dan kemudian tekan SHIFT + HOME.

Satu baris ke bawah

Tekan HUJUNG, dan kemudian tekan SHIFT + anak PANAH BAWAH.

Satu baris ke atas

Tekan HOME, dan kemudian tekan SHIFT + anak PANAH ATAS.

Perenggan dari permulaan webnya untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan perenggan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH BAWAH.

Perenggan dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung perenggan, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + anak PANAH ATAS.

Dokumen dari akhir ke permulaan webnya

Mengalih penuding ke hujung dokumen, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumen dari permulaan webnya untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan dokumen, dan kemudian tekan CTRL + SHIFT + END.

Dari permulaan tetingkap untuk akhir

Mengalih penuding ke permulaan tetingkap, dan kemudian tekan ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Seluruh dokumen

Tekan CTRL + A.

Blok teks menegak

Tekan CTRL + SHIFT + F8, dan kemudian gunakan kekunci anak panah. Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Aksara yang terdekat

Tekan F8 untuk menghidupkan mod pemilihan, dan kemudian tekan anak PANAH KIRI atau anak PANAH KANAN; Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Perkataan, ayat, perenggan atau dokumen

Tekan F8 untuk menghidupkan mod pemilihan, dan kemudian tekan F8 sekali untuk memilih perkataan, dua kali untuk memilih ayat, tiga kali untuk memilih perenggan atau empat kali untuk memilih dokumen. Tekan ESC untuk mematikan Mod pemilihan.

Memilih item dalam Jadual

Untuk memilih

Lakukan ini

Kandungan sel ke kanan

Tekan TAB.

Kandungan sel ke kiri

Tekan SHIFT + TAB.

Kandungan sel bersebelahan

Tekan dan tahan SHIFT sambil anda menekan kekunci anak panah yang sesuai berulang kali sehingga anda telah memilih kandungan semua sel yang anda inginkan.

Kandungan lajur

Klik sel atas atau bawah lajur. Tekan dan tahan SHIFT sambil anda menekan kekunci anak PANAH ATAS atau anak PANAH BAWAH secara berulang sehingga anda telah memilih kandungan lajur.

Kandungan seluruh jadual

Klik dalam Jadual, dan kemudian tekan ALT + 5 pada pad kekunci berangka (dengan NUM LOCK dimatikan).

Berhenti memilih seluruh perkataan

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik Lanjutan.

 3. Di bawah opsyen pengeditan, kosongkan kotak semak di sebelah apabila memilih, secara automatik Pilih seluruh perkataan.

Maklumat lanjut

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Word skrol terlalu cepat apabila saya memilih teks

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×