Memilih grafik SmartArt

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Setiap tataletak SmartArt menyediakan cara yang berlainan untuk express kandungan anda dan menyerlahkan mesej anda. Sesetengah tataletak hanya menambah kemasan visual Senarai Berbulet dan tataletak lain (seperti carta organisasi dan gambar rajah Venn) direka bentuk untuk menggambarkan jenis maklumat yang tertentu.

Petua: Klik tajuk berikut untuk maklumat lanjut tentang setiap topik.

Sebelum anda memilih tataletak untuk grafik SmartArt anda, tanya diri anda apa yang anda ingin sampaikan dan sama ada anda inginkan maklumat anda muncul dalam bentuk tertentu. Memandangkan anda boleh bertukar tataletak dengan cepat dan mudah, cuba tataletak lain (merentasi jenis) sehingga anda menemui sesuatu yang menggambarkan mesej anda dengan terbaik. Jenis serupa dengan kategori yang dapat membantu anda memilih dengan cepat tataletak yang bersesuaian dengan maklumat anda. Cuba dengan jenis berlainan. Jadual berikut bukan senarai yang menyeluruh tetapi boleh membantu anda sebagai titik permulaan.

Untuk melakukan ini

Gunakan jenis ini

Menunjukkan maklumat tidak berjujukan.

Senarai

Menunjukkan langkah dalam proses atau garis masa; mencipta carta aliran.

Proses

Menunjukkan proses berterusan.

Kitaran

Mencipta carta organisasi.

Hierarki

Menunjukkan pohon keputusan.

Hierarki

Menggambarkan hubungan.

Perhubungan

Menunjukkan cara bahagian berkaitan dengan keseluruhan.

Matriks

Menunjukkan perhubungan perkadaran dengan komponen terbesar di bahagian atas atau bawah.

Piramid

Menggunakan gambar secara menonjol untuk menyampaikan atau memberi tumpuan pada kandungan.

Gambar

Juga Pertimbangkan jumlah teks yang anda miliki, kerana jumlah teks mempengaruhi rupa dan bilangan bentuk yang anda perlukan dalam tataletak. Terdapat beberapa titik utama dengan subpoints di bawah mereka? Jangan membawa butiran yang lebih berat daripada titik ringkasan, atau sebaliknya? Secara umum, grafik SmartArt yang paling berkesan apabila bilangan bentuk dan jumlah teks adalah terhad kepada hujah. Lebih banyak teks boleh mengalihkan perhatian daripada banding visual grafik SmartArt anda dan membuatnya lebih sukar untuk menyampaikan mesej anda secara visual. Walau bagaimanapun, sesetengah tataletak seperti tataletak Senarai trapezium dalam senarai jenis, berfungsi dengan baik dengan lebih banyak teks.

Bagi setiap jenis grafik SmartArt, banyak tataletak yang unik tersedia. Sesetengah daripadanya mempunyai ruang letak gambar. Sesetengah tataletak terdiri daripada bentuk berasingan bagi setiap item maklumat, termasuk subperkara. Tataletak lain menggabungkan subperkara dengan perkara penting ringkasannya. Melihat pada penempatan maklumat ringkasan berhubungan dengan butiran membantu anda mendapatkan gambaran mengenai bahagian maklumat yang paling menarik perhatian khalayak anda. Pastikan bahawa data paling penting berada dalam kedudukan yang mampu menarik perhatian tertinggi.

Sesetengah tataletak grafik SmartArt mengandungi bilangan bentuk yang terhad. Contohnya, tataletak Anak Panah Pengimbang Balas dalam jenis Perhubungan direka bentuk untuk menunjukkan dua idea atau konsep bertentangan. Hanya dua bentuk boleh mengandungi teks dan tataletak tidak boleh diubah untuk memaparkan lebih banyak idea atau konsep. Jika anda memilih tataletak dengan bilangan bentuk terhad, anda dapat mengetahui kandungan yang tidak akan muncul dalam grafik SmartArt anda kerana X merah (dan bukannya bulet) akan muncul di sebelah item ini dalam anak tetingkap Teks.

Anak tetingkap teks dengan X merah

Tataletak Anak Panah Pengimbang Balas

Jika anda perlu menyampaikan lebih daripada dua idea, tukar kepada tataletak grafik SmartArt lain yang mempunyai dua bentuk untuk teks, seperti tataletak Piramid Asas dalam jenis Piramid. Sentiasa ingat bahawa mengubah tataletak atau jenis boleh mengubah makna maklumat anda. Contohnya, tataletak dengan anak panah yang menuding ke kanan, seperti Proses Asas dalam jenis Proses, mempunyai makna yang berlainan daripada grafik SmartArt dengan anak panah berkitar, seperti Kitaran Berterusan dalam jenis Kitaran.

Apabila anda bertukar kepada tataletak grafik SmartArt lain, kebanyakan teks anda dan kandungan, warna, gaya, kesan dan pemformatan teks lain dibawa kepada tataletak baru secara automatik.

Atau anda boleh menilai semula kandungan anda untuk melihat sama anda sebarang maklumat adalah kurang penting kepada mesej anda. Grafik SmartArt dengan konsep dan perkataan yang kurang sering kali adalah paling berkesan.

Jika anda tidak dapat menemui lokasi tepat yang anda inginkan, anda boleh menambah dan mengalih keluar bentuk dalam grafik SmartArt anda untuk melaraskan struktur tataletak. Contohnya, tataletak Proses Asas dalam jenis Proses muncul dengan tiga bentuk tetapi proses anda mungkin hanya memerlukan dua bentuk atau ia mungkin memerlukan lima bentuk. Apabila anda menambah atau mengalih keluar bentuk dan mengedit teks anda, susunan bentuk dan jumlah teks dalam bentuk tersebut dikemas kini secara automatik — mengekalkan reka bentuk dan sempadan asal tataletak grafik SmartArt anda.

Apabila anda memilih tataletak baru, teks ruang letak (seperti [Teks]) muncul. Teks ruang letak tidak dicetak dan tidak akan muncul semasa persembahan PowerPoint. Anda boleh menggantikan teks ruang letak dengan kandungan anda sendiri. Jika anda bertukar tataletak dengan teks ruang letak kelihatan, anda akan melihat teks ruang letak dalam tataletak baru. Sila ambil perhatian bahawa bentuk sentiasa muncul dan dicetak melainkan anda memadamkannya.

Juga, pertimbangkan saiz ruang yang anda akan tempatkan grafik SmartArt. Contohnya, jika anda mempunyai ruang tinggi dan sempit, pilih tataletak menegak seperti Proses Berperingkat dalam jenis Proses, selain daripada tataletak mendatar seperti Anak Panah Proses dalam jenis Proses.

Sesetengah tataletak mempunyai nisbah aspek tetap jadi ia mungkin tidak menggunakan keseluruhan ruang. Nisbah aspek merujuk kepada nisbah antara lebar dan tinggi. Contohnya, jika anda menempatkan tataletak Matriks Grid dalam jenis Matriks ke dalam ruang yang lebih lebar daripada ketinggiannya, grafik SmartArt tidak akan menggunakan keseluruhan ruang kosong lebar. Untuk mengubah nisbah aspek, anda boleh mengubah tataletak slaid atau dokumen anda, mengubah saiz ruang yang anda tempatkan grafik SmartArt (dengan ini mengubah rupa grafik SmartArt) atau bertukar kepada tataletak grafik SmartArt lain dengan nisbah aspek berlainan.

Galeri Pilih grafik SmartArt memaparkan semua tataletak yang tersedia rosak kepada jenis berlainan 11 — Semuasenarai, proses, kitaran, hierarki, perhubungan, matriks, Piramid, gambar, Office.comdan lain-lain. (Jenis Office.com menunjukkan tambahan tataletak tersedia di Office.com. Jenis lain muncul hanya jika anda menambah grafik SmartArt tersuai dan menambah mereka pada salah satu jenis lain.) Perihalan yang mencadangkan jenis maklumat yang sesuai untuk tataletak diberikan muncul di bawah imej yang lebih besar pada satu sisi Galeri Pilih grafik SmartArt .

Untuk mendapatkan senarai nama dan perihalan tataletak, lihat Perihalan grafik SmartArt.

Pilih tataletak

Semua tataletak yang tersedia untuk grafik SmartArt muncul dalam jenis Semua.

Apabila anda memilih tataletak, sentiasa ingat perkara berikut:

  • Tataletak yang mengandungi anak panah menunjukkan aliran atau kemajuan dalam arah tertentu.

  • Tataletak yang mengandungi garis bersambung dan bukannya anak panah menunjukkan hubungan tetapi tidak semestinya aliran atau kemajuan.

  • Tataletak yang tidak mengandungi garis hubungan atau anak panah menunjukkan koleksi objek atau idea tanpa perhubungan kukuh antara satu sama lain.

Untuk mendapatkan senarai nama dan perihalan tataletak, lihat Perihalan grafik SmartArt.

Jika anda inginkan teks berbulet menonjol, anda boleh memindahkan teks dengan mudah kepada bentuk yang anda boleh warnakan, berikan dimensi dan serlahkan dengan kesan visual atau animasi. Dengan tataletak dalam jenis Senarai, hujah utama anda menonjol dan memberikan impak dalam bentuk berwarna-warni yang menekankan kepentingannya. Tataletak Senarai mengumpulkan maklumat yang tidak mengikuti proses langkah demi langkah atau berjujukan. Berbeza dengan tataletak Proses, tataletak Senarai biasanya tidak mempunyai anak panah atau aliran berarah.

Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, senarai berbulet boleh menjadi lebih dramatik apabila anda menukarnya kepada grafik SmartArt.

Senarai bulet dan grafik SmartArt yang berkaitan

Sesetengah tataletak Senarai termasuk bentuk gambar agar anda boleh menyerlahkan teks anda dengan gambar atau lukisan kecil. Walaupun bentuk ruang letak gambar direka bentuk untuk memaparkan gambar, anda boleh menambahkan gambar sebagai isian pada sebarang bentuk.

Tataletak Senarai Aksen Gambar Menegak
Tataletak Senarai Aksen Gambar Menegak dengan ruang letak gambar (bulatan kecil di sebelah kiri)

Petua: Selain daripada meletakkan banyak teks ke dalam grafik SmartArt, hanya masukkan hujah utama ke dalam grafik SmartArt kemudian sertakan slaid atau dokumen lain yang menghuraikan hujah utama anda.

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis senarai

Berbeza dengan tataletak Senarai, tataletak dalam jenis Proses biasanya mempunyai aliran berarah dan digunakan untuk menggambarkan langkah atau peringkat dalam proses atau aliran kerja, seperti langkah berjujukan untuk melengkapkan tugas, fasa umum dalam pembangunan produk, garis masa atau jadual. Gunakan tataletak Proses apabila anda ingin menunjukkan cara langkah atau fasa mengikut satu sama lain untuk menghasilkan keputusan. Tataletak Proses tersedia dan menunjukkan proses dalam langkah menegak, langkah mendatar atau gabungan melengkung.

Tataletak Proses Menegak
Tataletak Proses Menegak

Tataletak Proses Asas

Tataletak Proses Asas (mendatar)

Imej tataletak Proses Melengkung Membulat

Tataletak Proses Melengkung Membulat (menegak dan juga mendatar)

Anda juga boleh menggunakan tataletak Proses untuk menunjukkan tarikh utama dalam jadual keluaran atau garis masa dengan penanda peristiwa penting.

Tataletak Garis Masa Asas
Tataletak Garis Masa Asas

Satu lagi tataletak yang sesuai untuk menunjukkan tarikh atau langkah bernombor ialah tataletak Anak Panah Proses. Anda boleh menempatkan nombor atau tarikh dalam bentuk utama (bulatan) dan teks untuk langkah dalam bentuk anak panah yang mengiringinya.

Tataletak Anak Panah Proses
Tataletak Anak Panah Proses

Nota: Untuk mencipta carta aliran, gunakan tataletak seperti Proses melengkung menegakdan kemudian menggantikan bentuk berlainan bagi bentuk carta aliran.

Tataletak Proses Melengkung Menegak
Tataletak Proses Melengkung Menegak

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis proses

Walaupun anda boleh menggunakan tataletak Proses untuk menyampaikan maklumat langkah demi langkah, tataletak dalam jenis Kitaran biasanya menggambarkan proses berkitar atau berulang. Anda boleh menggunakan tataletak Kitaran untuk menunjukkan kitar hayat produk atau haiwan, kitaran pengajaran, proses berulang atau berterusan (seperti kitaran penulisan dan penerbitan berterusan untuk laman Web) atau kitaran penetapan sasaran dan penilaian prestasi pekerja.

Tataletak Kitaran Asas
Tataletak Kitaran Asas

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis kitaran

Penggunaan paling biasa bagi tataletak dalam jenis Hierarki ialah carta organisasi syarikat. Namun tataletak Hierarki juga boleh digunakan untuk menunjukkan pohon keputusan, pohon keluarga atau rangkaian produk.

Tataletak Hierarki Mendatar Berlabel
Tataletak Hierarki Mendatar Berlabel

Nota: Jika anda ingin mencipta carta organisasi, gunakan tataletak Carta organisasi , tataletak organisasi nama dan jawatan atau tataletak Carta organisasi gambar . Apabila anda menggunakan tataletak, kefungsian tambahan, seperti bentuk Pembantu dan tataletak tergantung, ini akan tersedia. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang mencipta carta organisasi dengan membaca mencipta carta organisasi menggunakan grafik SmartArt.

Tataletak Carta Organisasi
Tataletak Carta Organisasi

Tataletak Organisasi Nama dan Jawatan

Tataletak Organisasi Nama dan Jawatan

Tataletak Carta Organisasi Gambar

Tataletak Carta Organisasi Gambar

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis hierarki

Tataletak dalam jenis perhubungan menunjukkan nonprogressive, nonhierarchical perhubungan antara bahagian (seperti konsep bertindan atau saling) dan biasanya menggambarkan perhubungan berkonsep atau sambungan antara set dua atau lebih daripada perkara. Contoh tataletak perhubungan yang baik ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan cara kawasan atau konsep bertindan dan bergabung di persilangan Pusat; tataletak sasaran, yang menunjukkan batasan; dan tataletak jejari, yang menunjukkan perhubungan teras atau konsep. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang mencipta gambar rajah Venn dengan membaca Cipta gambar rajah Venn.

Tataletak Venn Asas
Tataletak Venn Asas

Tataletak Sasaran Asas

Tataletak Sasaran Asas

Tataletak Jejari Asas

Tataletak Jejari Asas

Tataletak jejari juga boleh digunakan untuk menunjukkan bahagian bersatu untuk membentuk satu idea utama atau pusat.

Tataletak Jejari Bertemu
Tataletak Jejari Bertemu

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis perhubungan

Tataletak dalam jenis Matriks biasanya mengelaskan maklumat dan berbentuk dua dimensi. Ia digunakan untuk menunjukkan perhubungan bahagian kepada keseluruhan atau kepada konsep pusat. Tataletak matriks ialah pilihan yang bagus jika anda mempunyai empat atau kurang hujah utama atau jumlah teks yang banyak.

Tataletak Matriks Asas
Tataletak Matriks Asas

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis matriks

Tataletak dalam jenis Piramid menunjukkan perhubungan perkadaran atau berhierarki yang lazimnya terbina ke atas. Ia paling sesuai dengan maklumat yang anda ingin tunjukkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jika anda ingin menunjukkan hierarki mendatar, anda sepatutnya memilih tataletak Hierarki.

Tataletak Piramid Asas
Tataletak Piramid Asas

Anda juga boleh menggunakan Piramid untuk menyampaikan maklumat berkonsep, seperti tataletak Senarai Piramid yang membolehkan anda menaipkan teks dalam bentuk di luar piramid.

Tataletak Senarai Piramid
Tataletak Senarai Piramid

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis piramid

Tataletak dalam jenis Gambar digunakan apabila anda inginkan gambar menyampaikan mesej anda dengan atau tanpa teks penjelasan atau anda ingin menggunakan gambar untuk melengkapkan senarai atau proses.

Tataletak grafik SmartArt Gambar Teks Berbingkai
Tataletak Gambar Teks Berbingkai

Tataletak Senarai Kapsyen Gambar

Tataletak Senarai Kapsyen Gambar

Tataletak grafik SmartArt Proses Aksen Gambar Menaik

Tataletak Proses Aksen Gambar Menaik

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis gambar

Tataletak tambahan yang tersedia dari Office.com ditunjukkan dalam jenis Office.com. Jenis ini akan dikemas kini dengan tataletak baru dari semasa ke semasa.

Mengetahui lebih lanjut: Perihalan grafik SmartArt jenis Office.com

Jenis ini boleh digunakan untuk grafik SmartArt tersuai yang tidak muat pada sebarang jenis yang diperihalkan di atas.

Selepas anda memilih grafik SmartArt yang sesuai untuk anda, anda boleh mengedit dan menyesuaikannya untuk selanjutnya memenuhi keperluan anda. Lihat artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang bekerja dengan grafik SmartArt yang anda cipta:

Lihat juga

Menggantikan teks Berbulet dengan senarai grafik yang menarik

Menukar gambar pada slaid kepada grafik SmartArt

Menukar teks slaid kepada grafik SmartArt

Bilakah saya sepatutnya menggunakan grafik SmartArt dan bila saya harus menggunakan Carta?

Setiap tataletak SmartArt menyediakan cara yang berlainan untuk express kandungan anda dan menyerlahkan mesej anda. Sesetengah tataletak hanya menambah kemasan visual Senarai Berbulet dan tataletak lain (seperti carta organisasi dan gambar rajah Venn) direka bentuk untuk menggambarkan jenis maklumat yang tertentu.

Dalam artikel ini

Perkara untuk dipertimbangkan apabila anda memilih tataletak untuk grafik SmartArt anda

Jenis tataletak

Perkara untuk dipertimbangkan apabila anda memilih tataletak untuk grafik SmartArt anda

Sebelum anda memilih tataletak untuk grafik SmartArt anda, tanya diri anda apa yang anda ingin menyampaikan dan sama ada anda ingin maklumat muncul dengan cara yang tertentu. Memandangkan anda boleh dengan cepat dan mudah menukar tataletak, cuba tataletak yang berbeza (merentasi jenis) sehingga anda menemui yang terbaik yang menggambarkan mesej anda. Jenis adalah sama dengan kategori yang boleh membantu anda memilih tataletak yang sesuai untuk maklumat anda dengan cepat. Mencuba dengan jenis yang berbeza menggunakan Jadual di bawah sebagai titik permulaan.

Nota: Jadual bertujuan untuk membantu anda bermula dan bukan senarai menyeluruh ada.

Untuk melakukan ini

Gunakan jenis ini

Menunjukkan maklumat tidak berjujukan.

Senarai

Menunjukkan langkah dalam proses atau garis masa.

Proses

Menunjukkan proses berterusan.

Kitaran

Mencipta carta organisasi.

Hierarki

Menunjukkan pohon keputusan.

Hierarki

Menggambarkan hubungan.

Perhubungan

Menunjukkan cara bahagian berkaitan dengan keseluruhan.

Matriks

Menunjukkan perhubungan perkadaran dengan komponen terbesar di bahagian atas atau bawah.

Piramid

Juga, pertimbangkan jumlah teks yang anda ada kerana jumlah teks mempengaruhi rupa dan bilangan bentuk yang anda perlukan dalam tataletak. Adakah terdapat beberapa perkara utama dengan subperkara di bawahnya? Adakah butiran lebih bermakna berbanding isi penting rumusan atau sebaliknya? Secara umum, grafik SmartArt adalah paling berkesan apabila bilangan bentuk dan jumlah teks terhad kepada perkara utama. Jumlah teks yang lebih besar boleh mengganggu penampilan visual grafik SmartArt anda dan menyukarkan anda menyampaikan mesej secara visual. Walau bagaimanapun, beberapa tataletak, seperti tataletak Senarai Trapezium dalam jenis Senarai, sesuai dengan jumlah teks yang lebih besar.

Untuk setiap jenis grafik SmartArt, banyak tataletak unik yang tersedia. Sesetengah tataletak terdiri daripada bentuk yang berasingan bagi setiap item maklumat, termasuk subpoints. Tataletak lain gabungkan subpoints dengan titik ringkasan mereka. Mencari posisi maklumat ringkasan berkaitan dengan butiran membantu anda mendapatkan rasa yang maklumat akan menarik perhatian kebanyakan daripada penonton anda. Pastikan data yang paling penting dalam posisi perhatian terbesar.

Sesetengah tataletak untuk grafik SmartArt mengandungi bilangan bentuk yang terhad. Contohnya, tataletak Anak panah pengimbang balas dalam jenis perhubungan direka bentuk untuk menunjukkan dua idea lawan atau konsep. Hanya dua bentuk boleh mengandungi teks, dan tataletak tidak boleh diubah untuk memaparkan lebih banyak idea atau konsep. Jika anda memilih tataletak dengan bilangan bentuk yang terhad, anda boleh mengetahui kandungan tidak akan muncul dalam grafik SmartArt anda kerana X merah (dan bukannya satu titik bulet) akan muncul di sebelah item ini dalam anak tetingkap teks.

Anak tetingkap teks dengan X merah

Tataletak Anak Panah Pengimbang Balas

Jika anda perlu menyampaikan idea lebih daripada dua, Tukar kepada tataletak lain yang mempunyai lebih daripada dua bentuk untuk teks, seperti tataletak Piramid asas dalam jenis piramid . Sentiasa ingat bahawa mengubah tataletak atau jenis boleh mengubah makna maklumat anda. Contohnya, tataletak dengan anak panah yang menuding ke kanan, seperti proses asas dalam jenis proses , mempunyai makna yang berlainan daripada grafik SmartArt dengan anak panah akan dalam bulatan, seperti Kitaran berterusan dalam jenis kitaran .

Apabila anda menukar tataletak, kebanyakan teks anda dan lain-lain kandungan, warna, gaya, kesan dan pemformatan teks dibawa secara automatik kepada tataletak baru.

Atau anda boleh menilai semula kandungan anda untuk melihat sama anda sebarang maklumat adalah kurang penting kepada mesej anda. Grafik SmartArt dengan konsep dan perkataan yang kurang sering kali adalah paling berkesan.

Jika anda tidak dapat mencari tataletak tepat yang anda inginkan, anda boleh menambah dan mengalih keluar bentuk dalam grafik SmartArt anda untuk melaraskan struktur tataletak. Contohnya, tataletak proses asas dalam jenis proses muncul dengan tiga bentuk, tetapi proses anda mungkin perlu hanya dua bentuk atau ia mungkin memerlukan lima bentuk. Apabila anda menambah atau mengalih keluar bentuk dan mengedit teks anda, susunan bentuk dan jumlah teks dalam bentuk tersebut akan dikemas kini secara automatik — mengekalkan reka bentuk dan sempadan tataletak untuk grafik SmartArt anda yang asal.

Apabila anda memilih tataletak baru, teks Ruang letak (seperti [teks]) muncul. Ruang letak teks tidak dicetak dan tidak muncul semasa persembahan Microsoft Office PowerPoint 2007 . Anda boleh menggantikan teks Ruang letak dengan kandungan anda sendiri. Jika anda menukar tataletak dengan teks Ruang letak yang muncul, anda akan melihat teks Ruang letak dalam tataletak baru. Ambil perhatian bahawa bentuk sentiasa muncul dan dicetak melainkan anda memadamkannya.

Juga, pertimbangkan saiz ruang yang anda akan tempatkan grafik SmartArt. Contohnya, jika anda mempunyai ruang tinggi dan sempit, pilih tataletak menegak seperti Proses Berperingkat dalam jenis Proses, selain daripada tataletak mendatar seperti Anak Panah Proses dalam jenis Proses.

Sesetengah tataletak mempunyai nisbah aspek tetap, jadi ia mungkin mengambil ruang keseluruhan. Nisbah aspek merujuk kepada nisbah antara lebar dan tinggi. Contohnya, jika anda meletakkan tataletak Matriks Grid dalam jenis matriks ke ruang yang lebih lebar daripada tingginya, grafik SmartArt tidak akan menggunakan semua ruang kosong lebar. Untuk mengubah nisbah aspek, anda boleh mengubah tataletak slaid atau dokumen anda, mengubah saiz ruang di tempat anda meletakkan dalam grafik SmartArt (dengan itu mengubah rupa grafik SmartArt) atau Tukar kepada tataletak dengan nisbah aspek lain.

Halaman atas

Jenis tataletak

Setiap tataletak menyediakan cara berlainan untuk mengungkapkan kandungan anda dan meningkatkan mesej anda. Sesetengah tataletak hanya menambahkan kemasan visual pada senarai berbulet dan tataletak lain (seperti carta organisasi dan gambar rajah Venn) direka bentuk untuk menggambarkan jenis maklumat yang khusus.

Galeri Pilih grafik SmartArt memaparkan semua tersedia tataletak yang rosak kepada jenis berlainan sembilan — Semuasenarai, proses, kitaran, hierarki, perhubungan, matriks, piramid , dan lain-lain. (Jenis lain muncul hanya jika anda menambah grafik SmartArt tersuai dan menambah mereka pada salah satu jenis lain.) Perihalan yang mencadangkan jenis maklumat yang sesuai untuk tataletak diberikan muncul di bawah imej yang lebih besar pada satu sisi Galeri Pilih grafik SmartArt . Untuk mendapatkan senarai nama dan perihalan tataletak, lihat Perihalan grafik SmartArt.

Semua

Semua tataletak yang tersedia untuk grafik SmartArt muncul dalam jenis Semua.

Apabila anda memilih tataletak, sentiasa ingat perkara berikut:

  • Tataletak yang mengandungi anak panah menunjukkan aliran atau kemajuan dalam arah tertentu.

  • Tataletak yang mengandungi garis bersambung dan bukannya anak panah menunjukkan hubungan tetapi tidak semestinya aliran atau kemajuan.

  • Tataletak yang tidak mengandungi garis hubungan atau anak panah menunjukkan koleksi objek atau idea tanpa perhubungan kukuh antara satu sama lain.

Untuk mendapatkan senarai nama dan perihalan tataletak, lihat Perihalan grafik SmartArt.

Senarai

Jika anda inginkan teks berbulet menonjol, anda boleh memindahkan teks dengan mudah kepada bentuk yang anda boleh warnakan, berikan dimensi dan serlahkan dengan kesan visual atau animasi. Dengan tataletak dalam jenis Senarai, hujah utama anda menonjol dan memberikan impak dalam bentuk berwarna-warni yang menekankan kepentingannya. Tataletak Senarai mengumpulkan maklumat yang tidak mengikuti proses langkah demi langkah atau berjujukan. Berbeza dengan tataletak Proses, tataletak Senarai biasanya tidak mempunyai anak panah atau aliran berarah.

Seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, senarai berbulet boleh menjadi lebih dramatik apabila anda menukarnya kepada grafik SmartArt.

Senarai bulet dan grafik SmartArt yang berkaitan

Tataletak senarai beberapa termasuk bentuk gambar agar anda boleh menonjolkan teks anda dengan gambar kecil atau lukisan. Walaupun gambar Ruang letak bentuk direka bentuk untuk memaparkan gambar, anda boleh menambah gambar sebagai isianbentuk sebarang.

Tataletak Senarai Aksen Gambar Menegak
Tataletak Senarai Aksen Gambar Menegak dengan ruang letak gambar (bulatan kecil di sebelah kiri)

Petua: Selain daripada meletakkan banyak teks ke dalam grafik SmartArt, hanya masukkan hujah utama ke dalam grafik SmartArt kemudian sertakan slaid atau dokumen lain yang menghuraikan hujah utama anda.

Proses

Berbeza dengan tataletak Senarai, tataletak dalam jenis Proses biasanya mempunyai aliran berarah dan digunakan untuk menggambarkan langkah atau peringkat dalam proses atau aliran kerja, seperti langkah berjujukan untuk melengkapkan tugas, fasa umum dalam pembangunan produk, garis masa atau jadual. Gunakan tataletak Proses apabila anda ingin menunjukkan cara langkah atau fasa mengikut satu sama lain untuk menghasilkan keputusan. Tataletak Proses tersedia dan menunjukkan proses dalam langkah menegak, langkah mendatar atau gabungan melengkung.

Tataletak Proses Menegak
Tataletak Proses Menegak
Tataletak Proses Asas
Tataletak Proses Asas (mendatar)
Imej tataletak Proses Melengkung Membulat
Tataletak Proses Melengkung Membulat (menegak dan juga mendatar)

Anda juga boleh menggunakan tataletak Proses untuk menunjukkan tarikh utama dalam jadual keluaran atau garis masa dengan penanda peristiwa penting.

Tataletak Garis Masa Asas
Tataletak Garis Masa Asas

Satu lagi tataletak yang sesuai untuk menunjukkan tarikh atau langkah bernombor ialah tataletak Anak Panah Proses. Anda boleh menempatkan nombor atau tarikh dalam bentuk utama (bulatan) dan teks untuk langkah dalam bentuk anak panah yang mengiringinya.

Tataletak Anak Panah Proses
Tataletak Anak Panah Proses

Petua: Untuk mencipta carta aliran, gunakan tataletak seperti Proses melengkung menegakkemudian menggantikan bentuk berlainan bagi bentuk carta aliran.

Tataletak Proses Melengkung Menegak
Tataletak Proses Melengkung Menegak

Kitaran

Walaupun anda boleh menggunakan tataletak Proses untuk menyampaikan maklumat langkah demi langkah, tataletak dalam jenis Kitaran biasanya menggambarkan proses berkitar atau berulang. Anda boleh menggunakan tataletak Kitaran untuk menunjukkan kitar hayat produk atau haiwan, kitaran pengajaran, proses berulang atau berterusan (seperti kitaran penulisan dan penerbitan berterusan untuk laman Web) atau kitaran penetapan sasaran dan penilaian prestasi pekerja.

Tataletak Kitaran Asas
Tataletak Kitaran Asas

Hierarki

Mungkin penggunaan paling biasa untuk tataletak dalam jenis hierarki ialah carta organisasi Syarikat. Tetapi tataletak hierarki juga boleh digunakan untuk menunjukkan pohon keputusan atau keluarga produk.

Tataletak Hierarki Mendatar Berlabel
Tataletak Hierarki Mendatar Berlabel

Petua: Jika anda ingin mencipta carta organisasi, menggunakan tataletak Carta organisasi . Apabila anda menggunakan tataletak, kefungsian tambahan, seperti bentuk Pembantu dan tataletak tergantung, ini akan tersedia.

Tataletak Carta Organisasi
Tataletak carta organisasi

Perhubungan

Tataletak dalam jenis Perhubungan menunjukkan perhubungan tanpa kemajuan, tidak berhierarki antara bahagian (seperti konsep saling mengunci atau bertindan) dan lazimnya menggambarkan perhubungan berkonsep atau hubungan antara dua atau lebih set perkara. Contoh yang baik bagi tataletak Perhubungan ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan cara kawasan atau konsep bertindan dan bertemu di persilangan pusat; tataletak sasaran yang menunjukkan pengurungan; dan tataletak jejari yang menunjukkan perhubungan kepada teras atau konsep pusat.

Tataletak Venn Asas
Tataletak Venn Asas
Tataletak Sasaran Asas
Tataletak Sasaran Asas
Tataletak Jejari Asas
Tataletak Jejari Asas

Tataletak jejari juga boleh digunakan untuk menunjukkan bahagian bersatu untuk membentuk satu idea utama atau pusat.

Tataletak Jejari Bertemu
Tataletak Jejari Bertemu

Matriks

Tataletak dalam jenis Matriks biasanya mengelaskan maklumat dan berbentuk dua dimensi. Ia digunakan untuk menunjukkan perhubungan bahagian kepada keseluruhan atau kepada konsep pusat. Tataletak matriks ialah pilihan yang bagus jika anda mempunyai empat atau kurang hujah utama atau jumlah teks yang banyak.

Tataletak Matriks Asas
Tataletak Matriks Asas

Piramid

Tataletak dalam jenis piramid menunjukkan perhubungan berkadaran atau berhierarki yang biasanya bina ke atas. Ia paling sesuai dengan maklumat yang anda ingin Tunjukkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jika anda ingin Tunjukkan hierarki mendatar, anda perlu memilih satu tataletak hierarki.

Tataletak Piramid Asas
Tataletak Piramid Asas

Anda juga boleh menggunakan Piramid untuk menyampaikan maklumat berkonsep, seperti tataletak Senarai Piramid yang membolehkan anda menaipkan teks dalam bentuk di luar piramid.

Tataletak Senarai Piramid
Tataletak Senarai Piramid

Lain

Jenis ini boleh digunakan untuk grafik SmartArt tersuai yang tidak muat pada sebarang jenis yang diperihalkan di atas.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×