Memformatkan teks sebagai superskrip atau subskrip

Subskrip atau superskrip ialah nombor, rajah, simbol atau penunjuk yang lebih kecil daripada barisan taip normal dan disetkan sedikit ke bawah (subskrip) atau sedikit ke atas (superskrip).

Contoh: Subskrip dan Superskrip

Menyelitkan simbol superskrip atau subskrip

 1. Pada slaid, pilih slaid yang anda ingin tambahkan simbol.

 2. Pada tab Selitkan, pilih Simbol.

  Selitkan Simbol

 3. Dalam kotak Simbol, cari simbol yang anda inginkan, pilihnya, tekan Selitkan kemudian pilih Tutup.

  Kotak Simbol

Menggunakan pemformatan superskrip atau subskrip pada teks

 1. Pilih teks yang anda ingin formatkan sebagai superskrip atau subskrip.

 2. Pada tab Rumah dalam kumpulan Fon, pilih Pelancar Kotak Dialog.

  Pelancar kotak dialog fon

 3. Pada tab Fon, di bawah Kesan, pilih kotak semak Superskrip atau Subskrip.

  Pilih Superskrip atau Subskrip

Petua  Anda boleh menjadikan teks superskrip atau subskrip tanpa mengubah saiz fon. Untuk superskrip, masukkan peratusan yang lebih tinggi dalam kotak Ofset. Untuk subskrip, masukkan peratusan yang lebih rendah dalam kotak Ofset.

Berkenaan Dengan: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 PreviewAdakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa