Memformatkan atau menyesuaikan jadual kandungan

Apabila anda mencipta jadual kandungan dalam Word, anda boleh mengubah suai rupanya. Contohnya, anda boleh memilih bilangan aras tajuk untuk dimasukkan dan sama ada menunjukkan garis bertitik antara entri dan nombor halaman. Anda juga boleh mengubah pemformatan teks dan Word akan mengekalkan pemformatan tersebut tanpa mengira kekerapan anda mengemaskinikan jadual kandungan.

Jika jadual kandungan telah pun disertakan dalam dokumen anda, langkah ini akan menggantikannya.

 1. Klik Rujukan > Jadual Kandungan > Selitkan Jadual Kandungan.
  Jadual Kandungan Tersuai

 2. Lakukan perubahan anda dalam kotak dialog Jadual Kandungan. Anda akan lihat rupanya dalam kawasan Pratonton Cetakan dan Pratonton Web.
  Table of Contents dialog box

  • Untuk menambahkan penunjuk bertitik atau garis bertitik, di antara setiap entri dan nombor halamannya, klik senarai Penunjuk tab dan klik garis bertitik. Anda juga boleh memilih penunjuk bersempang.

  • Untuk mengubah seluruh penampilan jadual kandungan anda, klik senarai Format, kemudian klik format yang anda inginkan.

  • Untuk mengubah bilangan aras yang dipaparkan dalam jadual kandungan anda, klik Tunjukkan aras,kemudian klik bilangan aras yang anda inginkan.

 3. Klik OK.

Memformatkan teks dalam jadual kandungan anda

Untuk mengubah pemformatan teks dalam jadual kandungan, ubah gaya untuk setiap aras dalam jadual kandungan.

Langkah ini menggantikan jadual kandungan anda dengan yang telah disesuaikan.

 1. Klik Rujukan > Jadual Kandungan > Selitkan Jadual Kandungan.

 2. Dalam kotak dialog Jadual Kandungan, klik Ubah Suai. Jika butang Ubah Suai dikelabukan, ubah Format kepada Daripada templat.
  Table of Contents dialog box

 3. Dalam senarai Gaya, klik aras yang anda ingin ubah, kemudian klik Ubah Suai.

 4. Dalam kotak dialog Ubah Suai Gaya, lakukan perubahan pemformatan yang anda inginkan, kemudian klik OK.

 5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk semua aras yang anda ingin paparkan dalam jadual kandungan anda.

Word akan mengingati penyesuaian ini setiap kali anda mengemas kini jadual kandungan (Rujukan > Kemas Kini Jadual).

Berkenaan Dengan: Word 2013Adakah maklumat ini membantu?

Ya Tidak

Bagaimana kami boleh menambah baiknya?

255 baki aksara

Untuk melindungi privasi anda, jangan masukkan maklumat hubungan dalam maklum balas anda. Semak semula dasar privasi.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Sumber sokongan

Ubah bahasa