Memetakan unsur XML pada sel dalam peta XML

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk mengimport dan mengeksport XML data dalam Excel, Peta XML yang mengaitkan unsur XML dengan data dalam sel untuk mendapatkan hasil yang anda inginkan adalah berguna. Untuk menciptanya, anda perlu mempunyai fail skema XML (.xsd) dan fail data XML (.xml). Selepas mencipta peta XML, anda boleh memetakan unsur XML cara yang anda inginkan.

Petua: Anda akan menemui maklumat lanjut tentang menggunakan XML dengan Excel dalam ini gambaran keseluruhan XML dalam Excel.

Mencari atau mencipta skema XML dan fail data XML

Menggunakan skema sampel XML dan fail data XML

Mencipta peta XML

Memetakan unsur XML

Mencari atau mencipta skema XML dan fail data XML

Jika pangkalan data atau aplikasi lain mencipta skema XML atau fail data XML, anda sudah mungkin mempunyai mereka yang tersedia. Contohnya, anda mungkin mempunyai aplikasi line-of-business yang mengeksport data ke dalam format fail XML ini, laman web komersial atau perkhidmatan web yang membekalkan fail XML ini, atau aplikasi tersuai yang dibangunkan oleh bahagian IT anda yang mencipta fail XML ini secara automatik.

Jika anda tidak mempunyai fail XML yang diperlukan, anda boleh mencipta mereka dengan menyimpan data yang anda ingin gunakan sebagai fail teks. Anda boleh kemudian menggunakan Access dan Excel untuk menukar fail teks tersebut ke fail XML yang anda perlukan. Beginilah cara:

Capaian

 1. Mengimport fail teks yang anda ingin tukar pautan ke jadual baru.

  1. Klik Fail > Buka.

  2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data yang anda ingin mencipta jadual baru.

  3. Klik Data luaran > Fail teks, dan ikuti arahan untuk setiap langkah, pastikan anda memautkan Jadual ke fail teks.

   Access mencipta jadual baru dan memaparkannya dalam anak tetingkap navigasi.

 2. Eksport data dari jadual terpaut ke fail data XML dan fail skema XML.

  1. Klik Data luaran > Fail XML (dalam Kumpulan eksport ).

  2. Dalam kotak dialog eksport - fail XML , tentukan nama fail dan format dan klik OK.

 3. Keluar dari Access.

Excel

 1. Mencipta peta XML berdasarkan fail skema XML yang anda eksport daripada Access.

  Jika kotak dialog Berbilang akar muncul, pastikan anda memilih dataroot supaya anda boleh mencipta jadual XML.

 2. Mencipta jadual XML dengan memetakan unsur dataroot . Lihat unsur Peta XML untuk maklumat lanjut.

 3. Import Fail XML yang anda eksport daripada Access.

Nota: 

 • Terdapat beberapa jenis binaan unsur skema XML, Excel tidak menyokong. Binaan unsur skema XML berikut tidak boleh diimport ke dalam Excel:

 • <any>    Unsur ini membenarkan anda memasukkan unsur yang tidak diisytiharkan oleh skema.

 • <anyAttribute>    Unsur ini membenarkan anda memasukkan unsur yang tidak diisytiharkan oleh skema.

 • Struktur Rekursif    Contoh biasa struktur rekursif ialah hierarki pekerja dan Pengurus unsur XML yang sama adalah bersarang beberapa tahap. Excel tidak menyokong struktur rekursif lebih daripada satu tahap manusia.

 • Unsur abstrak    Unsur ini bertujuan untuk diisytiharkan dalam skema tetapi tidak digunakan sebagai unsur. Unsur abstrak bergantung pada unsur lain yang menggantikan unsur abstrak.

 • Kumpulan Penggantian    Kumpulan ini membenarkan unsur digantikan di mana saja unsur lain dirujuk. Unsur menandakan ia ahli kumpulan penggantian unsur lain menerusi atribut <substitutionGroup>.

 • Kandungan bercampur    Kandungan ini diisytiharkan menggunakan mixed="true" pada takrifan jenis kompleks. Excel tidak menyokong kandungan ringkas jenis kompleks tetapi menyokong tag anak dan atribut yang ditakrifkan dalam jenis kompleks tersebut.

Menggunakan skema sampel XML dan fail data XML

Data sampel berikut mempunyai asas unsur dan struktur yang anda boleh gunakan untuk menguji pemetaan XML jika anda tidak mempunyai fail XML atau fail teks untuk mencipta fail XML. Beginilah cara anda boleh menyimpan data sampel ini fail pada komputer anda:

 1. Pilih teks sampel fail yang anda ingin salin, dan tekan Ctrl + C.

 2. Mulakan Notepad dan tekan Ctrl + V untuk menampal teks sampel.

 3. Tekan Ctrl + S untuk menyimpan fail dengan nama fail dan sambungan data sampel yang anda salin.

 4. Tekan Ctrl + N dalam Notepad dan ulangi langkah 1-3 untuk mencipta fail teks sampel kedua.

 5. Keluar dari Notepad.

Data sampel XML (Expenses.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

Skema sampel XML (Expenses.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Mencipta peta XML

Anda mencipta peta XML dengan menambah skema XML pada buku kerja. Skema boleh disalin daripada fail skema XML (.xsd) atau Excel boleh cuba mentaadbir daripada fail data XML (.xml).

 1. Klik pembangun > sumber.

  Perintah XML pada tab Pembangun

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 2. Dalam anak tetingkap tugas Sumber XML , klik Peta XML, dan kemudian klik Tambah.

 3. Dalam senarai Cari dalam, klik pemacu, folder atau lokasi Internet yang mengandungi fail yang anda ingin buka.

 4. Klik fail kemudian klik Buka.

  • Untuk fail skema XML XML akan mencipta peta XML yang berdasarkan skema XML. Jika kotak dialog Berbilang akar muncul, pilih salah satu nod akar yang ditakrifkan dalam fail skema XML.

  • Untuk fail data XML, Excel akan cuba mentaadbir skema XML dari XML data, kemudian mencipta peta XML.

 5. Klik OK.

  Peta XML muncul dalam anak tetingkap tugas Sumber XML .

Memetakan unsur XML

Anda memetakan unsur XML pada sel berpeta tunggal dan sel berulang dalam jadual XML agar anda boleh mencipta perhubungan antara sel dan unsur data XML dalam skema XML.

 1. Klik pembangun > sumber.

  Perintah XML pada tab Pembangun

  Jika anda tidak melihat tab pembangun , lihat Tunjukkan tab pembangun.

 2. Dalam anak tetingkap tugas Sumber XML , pilih unsur yang anda ingin Petakan.

  Untuk memilih unsur bukan bersebelahan, klik satu unsur, dan kemudian tekan dan tahan Ctrl dan klik setiap unsur yang anda ingin Petakan.

 3. Untuk memetakan unsur, lakukan yang berikut:

  1. Klik kanan unsur yang dipilih, dan klik Peta unsur.

  2. Dalam kotak dialog unsur Peta XML , pilih sel dan klik OK.

   Petua: Anda juga boleh menyeret unsur yang dipilih ke lokasi lembaran kerja di mana anda ingin ia muncul.

   Setiap unsur muncul dalam teks tebal dalam anak tetingkap tugas Sumber XML untuk menunjukkan unsur itu telah dipetakan.

 4. Putuskan cara anda ingin mengendalikan label dan tajuk lajur:

  • Semasa anda menyeret unsur XML tidak berulang ke atas lembaran kerja untuk mencipta sel berpeta tunggal, tag pintar dengan tiga perintah dipaparkan, yang anda boleh gunakan untuk mengawal peletakan tajuk atau label:

   Data Saya Telah Mempunyai Tajuk    Klik opsyen ini untuk mengabaikan tajuk unsur XML kerana sel telah pun mempunyai tajuk (di sebelah kiri data atau di atas data).

   Tempatkan Tajuk XML di sebelah Kiri    Klik opsyen ini untuk menggunakan tajuk unsur XML sebagai label sel (di sebelah kiri data).

   Tempatkan Tajuk XML di Atas    Klik opsyen ini untuk menggunakan tajuk unsur XML sebagai tajuk sel (di atas data).

  • Semasa anda menyeret unsur XML berulang ke atas lembaran kerja untuk mencipta sel berulang dalam jadual XML, nama unsur XML digunakan secara automatik sebagai tajuk lajur untuk jadual tersebut. Walau bagaimanapun, anda boleh mengubah tajuk lajur kepada sebarang tajuk yang anda inginkan dengan mengedit sel pengepala lajur.

   Dalam anak tetingkap tugas Sumber XML, anda boleh mengklik Opsyen untuk mengawal lebih lanjut kelakuan jadual XML:

   Cantumkan Unsur Secara Automatik Apabila Memetakan    Apabila kotak semak ini dipilih, jadual XML dikembangkan secara automatik apabila anda menyeret unsur ke sel bersebelahan dengan jadual XML.

   Data Saya Mempunyai Tajuk    Apabila kotak semak ini dipilih, data sedia ada boleh digunakan sebagai tajuk lajur apabila anda memetakan unsur berulang pada lembaran kerja anda.

   Nota: 

   • Jika semua perintah XML dimalapkan, dan anda tidak boleh memetakan unsur XML pada sebarang sel, buku kerja mungkin dikongsi. Klik semak semula > Kongsi buku kerja untuk mengesahkan bahawa dan untuk mengalih keluarnya dari kongsi menggunakan sebagaimana perlu.

    Jika anda ingin memetakan unsur XML dalam buku kerja yang anda ingin kongsi, memetakan unsur XML pada sel yang anda inginkan, mengimport XML data, mengalih keluar semua Peta XML, dan kemudian kongsi buku kerja.

   • Jika anda tidak boleh menyalin Jadual XML yang mengandungi data untuk buku kerja lain, Jadual XML mungkin mempunyai peta XML berkaitan yang mentakrifkan struktur data. Peta XML ini disimpan dalam buku kerja, tetapi apabila anda menyalin Jadual XML ke buku kerja baru, Peta XML tidak dimasukkan secara automatik. Selain daripada menyalin Jadual XML, Excel mencipta jadual Excel yang mengandungi data yang sama. Jika anda inginkan jadual baru untuk jadual XML, lakukan yang berikut:

    1. Menambah Peta XML pada buku kerja baru menggunakan fail .xml atau .xsd yang anda gunakan untuk mencipta peta XML yang asal. Anda hendaklah menyimpan fail ini jika anda ingin menambah Peta XML pada buku kerja lain.

    2. Petakan unsur XML pada jadual untuk menjadikannya jadual XML.

   • Apabila anda memetakan unsur XML berulang pada sel dicantum, Excel meleraikan sel itu. Ini adalah kelakuan yang dijangkakan, kerana berulang unsur direka untuk berfungsi dengan unmerged sel sahaja.

    Anda boleh memetakan unsur XML tunggal, tidak berulang pada sel dicantum, tetapi memetakan unsur XML berulang (atau unsur yang mengandungi unsur berulang) pada sel dicantum tidak dibenarkan. Sel akan unmerged dan unsur akan dipetakan kepada sel yang penuding berada.

Petua: 

 • Anda boleh menyahpetakan Peta unsur XML yang anda tidak ingin gunakan, atau menghalang kandungan sel ganti apabila anda mengimport XML data. Contohnya, anda boleh buat sementara waktu menyahpetakan Peta unsur XML daripada sel tunggal atau berulang sel yang mengandungi formula yang anda tidak ingin menulis ganti apabila anda mengimport fail XML. Apabila import selesai, anda boleh memetakan unsur XML pada sel formula sekali lagi, supaya anda boleh mengeksport hasil Formula kepada fail data XML.

 • Menyahpetakan Peta unsur XML, klik kanan nama mereka dalam anak tetingkap tugas Sumber XML , dan klik alih keluar unsur.

Menunjukkan tab Pembangun

Jika anda tidak melihat tab Pembangun, lakukan yang berikut untuk memaparkannya:

 • Dalam Excel 2010, 2013 dan 2016:

  1. Klik Fail > Opsyen.

  2. Klik kategori Sesuaikan Reben.

  3. Di bawah Tab utama, semak kotak pembangun , dan klik OK.

 • Dalam Excel 2007:

  1. Klik butang Microsoft Office Imej butang > opsyen Excel.

  2. Klik kategori Popular .

  3. Di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Excel, tandakan kotak Tunjukkan tab pembangun dalam reben , dan klik OK.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan XML dalam Excel

Data import XML

Data XML eksport

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×