Membuka helaian data kosong

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan cara untuk membuka helaian kosong yang baru, data dalam Microsoft Office Access 2007. Artikel ini juga menerangkan cara untuk menggunakan Reka bentuk-dalam-semak lalu, ciri baru yang membenarkan anda untuk mereka bentuk bahagian besar helaian data secara visual dan bukannya perlu menggunakan pereka bentuk Jadual.

Dalam artikel ini

Tentang membuka helaian data kosong

Mencipta helaian data kosong dalam pangkalan data baru

Menambahkan helaian data kosong pangkalan data sedia ada

Menambahkan helaian data templated pangkalan data sedia ada

Mengesetkan jenis data lampiran atau objek OLE

Menambahkan medan carian pada helaian data

Mengaitkan helaian data baru anda yang selebihnya pangkalan data anda

Mengubah jenis data medan

Menguruskan medan dalam helaian data

Bagaimanakah Access menguntukkan jenis data seperti yang anda masukkan maklumat secara manual

Bagaimanakah Access menguntukkan jenis data apabila anda menampal maklumat

Tentang membuka helaian data kosong

Helaian Data ialah penampilan visual data yang terkandung dalam Jadual atau hasil yang dikembalikan oleh pertanyaan. Helaian Data kelihatan seperti Microsoft Office Excel 2007 lembaran kerja, tetapi dengan kefungsian yang berbeza dalam sesetengah kes. Contohnya, anda biasanya boleh menambahkan hanya satu rekod pada setiap medan dalam helaian data, dan anda biasanya mesti memasukkan jenis data tertentu dalam medan tertentu, seperti tarikh dan masa atau ya/tidak nilai. Medan juga boleh mengenakan had pada saiz atau panjang data anda sesuatu Office Excel 2007 tidak secara lalai. Contohnya, anda boleh memasukkan maksimum 256 aksara dalam beberapa medan teks.

Ciri helaian data baru

Office Access 2007 memudahkan proses mencipta jadual. Anda kini boleh membuka helaian data kosong (Jadual) dan melakukan kebanyakan tugas Reka bentuk yang anda sebelum ini boleh lakukan hanya dengan menggunakan pereka bentuk Jadual. Contohnya, selepas anda mencipta helaian data baru, anda boleh mengesetkan jenis data bagi kebanyakan medan dalam Jadual baru dengan memasukkan data secara manual atau dengan menampal data ke dalam medan. Contohnya, jika anda memasukkan tarikh dalam medan kosong, Access set data tarikh/masa taipkan bagi medan tersebut. Jika anda memasukkan teks seperti nama, Access menggunakan jenis data teks ke medan, dan sebagainya.

Anda juga boleh mengeset atau mengubah nama medan tanpa perlu menggunakan pereka bentuk Jadual, dan anda boleh menambah medan baru dengan memasukkan teks dalam lajur kosong di sebelah kanan atau kiri grid, bergantung pada seting bahasa anda. Selain itu, anda boleh menggunakan perintah pemformatan seperti tebal dan italik untuk menambahkan format paparan medan, tugas yang anda lakukan sebelum ini dalam pereka bentuk Jadual.

Nota: Akhirnya, walaupun capaian menjadikannya lebih cepat dan mudah untuk mencipta jadual, jadual anda akan masih mematuhi peraturan Reka bentuk pangkalan data.

Untuk maklumat lanjut mengenai peraturan tersebut, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Proses membuka helaian data kosong

Apabila anda membuka helaian data kosong, anda menambah Jadual kosong baru ke pangkalan data anda. Anda tidak boleh membuka helaian data kosong tanpa mencipta jadual baru. Sebaik sahaja capaian memuatkan helaian data baru, anda mengikuti langkah yang umum ini:

 • Anda boleh masukkan nama untuk setiap medan, atau anda boleh menerima nama lalai yang membekalkan capaian.

 • Anda boleh masukkan data ke dalam medan secara manual, atau anda boleh tampalkan data. Anda tidak lagi perlu mengesetkan jenis data untuk setiap medan pertama, kerana sambil anda menaip, Access infers jenis data yang berdasarkan pada jenis data yang anda masukkan. Contohnya, jika anda memasukkan nama dalam medan pertama dalam Jadual baru anda, Access akan medan tersebut kepada jenis data teks. Jika anda memasukkan tarikh dalam medan berikut, Access akan ia untuk data tarikh/masa jenis dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut tentang jenis data yang capaian set apabila anda memasukkan data, lihat cara Access menguntukkan jenis data seperti yang anda masukkan maklumat secara manual dan cara Access menguntukkan jenis data apabila anda menampal maklumat, dalam artikel ini.

  Nota: Sesetengah jenis data tidak boleh disetkan untuk medan dengan hanya menampal data. Contohnya, anda tidak boleh mengesetkan jenis data lampiran atau objek OLE dengan menampal fail ke dalam medan kosong. Juga, anda tidak boleh mencipta medan carian dengan menampal senarai data ke dalam medan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan jenis data tersebut, lihat seksyen Setkan jenis data lampiran atau objek OLE dan menambah medan carian helaian data, dalam artikel ini.

 • Jika anda kemudiannya perlu mengubah jenis data yang disetkan untuk medan, anda boleh menggunakan alat yang menyediakan capaian.

Cara peraturan Reka bentuk mempengaruhi helaian data

Apabila anda membuka dan mula untuk mengisi helaian data, ingat bahawa pangkalan data perhubungan mematuhi set peraturan Reka bentuk, dan anda mesti ikuti peraturan Reka bentuk tersebut apabila anda mencipta helaian data anda. Peraturan dayakan pangkalan data untuk berfungsi dengan baik, dan ia membantu memastikan bahawa anda boleh mendapatkan semula data yang betul dari pangkalan data. Perbincangan peraturan Reka bentuk adalah melangkaui skop artikel ini. .

Jika anda tidak biasa dengan peraturan Reka bentuk pangkalan data, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Bagaimanakah Access menambah kunci primer untuk helaian data baru

Secara lalai, Access mencipta medan kunci primer yang bernama "ID" untuk semua helaian data baru, dan ia mengesetkan jenis data bagi medan kepada Autonombor. Juga secara lalai, Access menyembunyikan medan dari pandangan helaian data, tetapi anda boleh menunjukkan medan ID pada bila-bila masa dengan mengklik kanan sebarang pengepala lajur, mengklik Peragakan lajur, kemudian menggunakan kotak dialog Peragakan lajur untuk menunjukkan medan tersembunyi. Rajah ini menunjukkan kotak dialog Peragakan lajur untuk jadual baru:

Kotak dialog Peragakan Lajur

Anda juga boleh melihat medan ID dan sebarang medan tersembunyi yang lain dengan membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk — dan juga apabila anda melihat senarai medan jadual dalam anak tetingkap Senarai medan . Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan anak tetingkap tugas, lihat seksyen Relate helaian data anda yang baru untuk keseluruhan pangkalan data anda, dalam artikel ini.

Halaman atas

Mencipta helaian data kosong dalam pangkalan data baru

Apabila anda perlu mencipta pangkalan data ringkas, seperti senarai kenalan, anda boleh mencipta pangkalan data baru dengan helaian data kosong. Office Access 2007 membuatkan proses lebih cepat dan lebih mudah daripada versi terdahulu kerana anda tidak perlu menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mencipta jadual baru. Ingat bahawa anda boleh menggunakan pandangan helaian data untuk menjalankan semua tugas Reka bentuk Jadual kecuali penciptaan medan carian. Untuk maklumat lanjut tentang menambah medan carian pada jadual, lihat seksyen menambah medan carian helaian data, dalam artikel ini.

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data baru

 1. Mulakan Access dan pada halaman Mari bermula dengan Microsoft Access , di bawah Pangkalan data kosong yang baru, klik Pangkalan data kosong.

 2. Di bawah Pangkalan data kosong, dalam kotak Nama fail , masukkan nama untuk pangkalan data baru. Untuk mengubah lokasi pangkalan data baru, klik ikon folder. Apabila anda selesai, klik Cipta.

  Access mencipta pangkalan data baru dan membuka jadual yang bernama Table1 dalam pandangan helaian data, seperti berikut:

  Jadual baru kosong dalam pangkalan data baru

 3. Dalam helaian data, dwiklik pengepala Lajur pertama (berwarna sel yang membaca Tambah medan baru) dan masukkan nama untuk medan.

 4. Klik pengepala lajur berikut, atau gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan fokus pada pengepala berikut dan kemudian masukkan nama bagi medan tersebut. Ulangi proses ini sehingga anda selesai penamaan medan jadual anda.

 5. Dalam sel kosong pertama di bawah nama medan, masukkan data yang betul.

  Access menggunakan data yang anda masukkan untuk mengesetkan jenis data bagi medan. Contohnya, jika anda memasukkan tarikh, Access set medan untuk data tarikh/masa jenis.

  Penting: Ingat bahawa medan sepatutnya mengandungi hanya satu jenis data. Contohnya, medan tarikh harus mengandungi nama pelanggan dan medan harga sepatutnya mengandungi nombor telefon.

  Untuk maklumat lanjut tentang jenis data yang capaian set apabila anda memasukkan data, lihat cara Access menguntukkan jenis data seperti yang anda masukkan maklumat secara manual dan cara Access menguntukkan jenis data apabila anda menampal maklumat, dalam artikel ini.

 6. Klik Simpan.

  Pintasan papan kekunci tekan CTRL + S.

  Kotak dialog Simpan Sebagai muncul.

 7. Dalam medan Nama jadual , masukkan nama untuk jadual baru dan klik OK.

  Nota: 

  • Apabila Access mencipta jadual, menambah medan kunci primer yang bernama ID, dan ia mengesetkan jenis data bagi medan kepada Autonombor. Capaian juga menyembunyikan medan secara lalai. Untuk melihat medan, klik kanan sebarang pengepala lajur, klik Peragakan lajurdan kemudian gunakan kotak dialog Peragakan lajur untuk menunjukkan lajur.

   -atau-

   Klik kanan tab dokumen jadual dan klik Pandangan Reka bentuk.

  • Anda boleh mengubah atau mengalih keluar kunci primer hanya dengan membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk. Untuk maklumat tentang melakukannya, lihat artikel menambah, mengesetkan, mengubah atau mengalih keluar kunci primer.

  • Jika anda pengguna baru Access dan biasa dengan reka bentuk pangkalan data dan mengapa anda perlu kunci primer, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Halaman atas

Menambahkan helaian data kosong pangkalan data sedia ada

Apabila anda menambah helaian data baru (Jadual) untuk pangkalan data sedia ada, jadual baru yang bermaksud sahaja sehingga anda berkaitan pada jadual sedia ada anda. Contohnya, katakan anda perlu menjejak pesanan yang dibuat oleh agensi kerajaan. Untuk berbuat sedemikian, anda menambah Jadual bernama kerajaan kenalan ke pangkalan data jualan. Untuk memanfaatkan power yang pangkalan data perhubungan boleh memberikan — untuk mencari pesanan yang diletakkan dengan kenalan tertentu, contohnya — anda mesti mencipta perhubungan antara baru jadual dan Jadual (atau Jadual) yang mengandungi data pesanan.

Untuk maklumat lanjut tentang perhubungan jadual dan reka bentuk pangkalan data, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data dan mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Juga, ingat bahawa anda mesti menambah medan lampiran atau objek OLE untuk jadual baru secara manual dengan menggunakan salah satu senarai Jenis Data (pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan ) atau dengan menggunakan pereka bentuk Jadual. Langkah dalam seksyen Setkan jenis data lampiran atau objek OLE, dalam artikel ini menerangkan cara untuk menambah jenis medan tersebut.

Menambah helaian data pada pangkalan data

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Imej Reben Access

  Access menambah Jadual kosong yang baru, dan terbuka dalam pandangan helaian data.

  Helaian data baru ditambahkan pada pangkalan data sedia ada

 3. Dalam helaian data, dwiklik pengepala Lajur pertama (berwarna sel yang membaca Tambah medan baru) dan masukkan nama untuk medan.

 4. Klik medan berikut atau gunakan kekunci anak panah untuk meletakkan fokus pada medan berikut dan masukkan nama bagi medan tersebut. Ulangi proses ini sehingga anda selesai penamaan medan jadual anda.

 5. Dalam sel kosong pertama di bawah nama medan, masukkan data yang betul.

  Access menggunakan data yang anda masukkan untuk mengesetkan jenis data bagi medan. Contohnya, jika anda memasukkan tarikh, Access set medan untuk data tarikh/masa jenis.

  Untuk maklumat lanjut tentang jenis data yang capaian set apabila anda memasukkan data, lihat cara Access menguntukkan jenis data seperti yang anda masukkan maklumat secara manual, dalam artikel ini.

 6. Klik Simpan.

  Pintasan papan kekunci tekan CTRL + S.

  Kotak dialog Simpan Sebagai muncul.

 7. Dalam medan Nama jadual , masukkan nama untuk jadual baru dan klik OK.

Halaman atas

Menambahkan helaian data templated pangkalan data sedia ada

Selain daripada jadual kosong, Office Access 2007 juga menyediakan set templated Jadual. Setiap Jadual templated sepadan dengan templat pangkalan data tersebut Office Access 2007 menyediakan. Contohnya, anda boleh menambah jadual yang direka bentuk untuk menerima data aset, kenalan atau isu. Jadual templated menyediakan cara untuk mencipta pangkalan data yang kecil dalam masa kurang kerana anda tidak mempunyai nama medan dan jenis data.

Apabila anda meneruskan, ingat bahawa anda boleh menambah Jadual templated hanya pangkalan data sedia ada.

Menambah Jadual templated pangkalan data

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Templat Jadual dan kemudian pilih salah satu templat yang tersedia daripada senarai.

  Imej Reben Access

  Access membuka jadual baru dalam pandangan helaian data. Setiap medan dalam Jadual baru mengandungi nama dan jenis data, dan anda boleh memasukkan data tanpa melakukan kerja tambahan.

 3. Masukkan data anda.

 4. Klik Simpan.

  Pintasan papan kekunci tekan CTRL + S.

  Kotak dialog Simpan Sebagai muncul.

 5. Dalam medan Nama jadual , masukkan nama untuk jadual baru dan klik OK.

Halaman atas

Mengesetkan jenis data lampiran atau objek OLE

Apabila anda menggunakan pandangan helaian data untuk mencipta jadual baru, anda boleh mengesetkan kebanyakan jenis data dengan memasukkan beberapa data dalam baris pertama bagi medan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan kaedah untuk mengesetkan lampiran dan objek OLE jenis data; anda mesti mengesetkan jenis data tersebut secara manual dengan menggunakan senarai Jenis Data Set pada tab helaian data , atau menggunakan pereka bentuk Jadual. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara menggunakan kedua-dua kaedah untuk mengesetkan jenis data.

Menggunakan senarai jenis Data Set

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 2. Pilih medan baru.

  Secara lalai, medan baru berada di mana-mana sisi kanan atau kiri helaian data (bergantung pada seting Windows rantau dan Bahasa) dan pengepala membaca Tambah medan baru.

  Medan baru dalam helaian data

  Nota: Anda mesti memilih medan baru. Anda tidak boleh mengubah jenis data bagi medan sedia ada kepada jenis lampiran atau objek OLE.

 3. Jika anda menambah medan objek OLE, dwiklik baris pengepala dan masukkan nama untuk medan. Jika tidak, Langkau ke langkah seterusnya kerana apabila anda menambah medan lampiran, Access berubah baris pengepala ikon klip kertas.

 4. Klik baris data kosong pertama di bawah pengepala.

 5. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah bawah di sebelah Jenis Data (senarai di atas Kumpulan), dan pilih sama ada Objek OLE atau lampiran.

  Senarai jenis data

  Jika anda memilih jenis data lampiran, Access set pengepala baris untuk menunjukkan ikon klip kertas, seperti berikut: Medan jadual baru disetkan kepada jenis data Lampiran

 6. Simpan perubahan anda.

 7. Untuk menambah sesuatu data untuk medan baru, dwiklik baris kosong pertama dan gunakan kotak dialog lampiran untuk mencari data.

  Untuk maklumat lanjut mengenai melampirkan fail pada pangkalan data anda, lihat artikel melampirkan fail atau grafik kepada rekod dalam pangkalan data anda.

Menggunakan pandangan Reka bentuk Jadual

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Dalam lajur Nama medan , pilih baris kosong dan masukkan nama untuk medan baru.

  Nota: Anda mesti memilih medan baru. Anda tidak boleh mengubah jenis data bagi medan sedia ada kepada jenis lampiran atau objek OLE.

 3. Dalam lajur Jenis Data , klik anak panah bawah di sebelah nama medan baru anda dan pilih sama ada Objek OLE atau lampiran daripada senarai.

 4. Simpan perubahan anda.

Untuk maklumat mengenai melampirkan fail pada rekod dalam helaian data anda, lihat artikel melampirkan fail atau grafik kepada rekod dalam pangkalan data anda.

Halaman atas

Menambahkan medan carian pada helaian data

Medan carian adalah ciri lain yang mesti disetkan secara manual untuk helaian data baru. Medan carian memaparkan set nilai dalam borang senarai. Sebagai peraturan, apabila anda memilih item dari senarai juntai bawah dalam pangkalan data Access, anda menggunakan senarai carian. Anda boleh mencipta dua jenis senarai carian.

 • Senarai berdasarkan Jadual    menggunakan pertanyaan untuk mengambil nilai daripada jadual lain. Pertanyaan berada dalam Jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data baru anda. Anda mencipta senarai berdasarkan Jadual apabila anda perlu menggunakan nilai yang berada di tempat lain dalam pangkalan data anda. Contohnya, katakan anda mengekalkan pangkalan data isu sokongan. Maklumat isu berada dalam satu jadual, tetapi senarai individu yang menguruskan isu berada dalam Jadual lain, dan data dalam perubahan jadual yang kerap. Menggunakan senarai berdasarkan Jadual Menyimpan anda daripada perlu memasukkan senarai panjang nama secara manual, dan ia memberikan anda data terkini. Anda boleh menggunakan data dalam Jadual untuk mengisi senarai berdasarkan Jadual atau anda boleh menggunakan data yang dikembalikan oleh pertanyaan lain untuk mengisi senarai berdasarkan Jadual.

 • Senarai berdasarkan nilai    yang agak pendek senarai item yang anda hanya menggunakan di satu tempat dalam pangkalan data. Contohnya, katakan anda menggunakan Access untuk menyimpan dan menguruskan maklumat tentang aset Syarikat. Anda boleh mencipta medan carian yang dipanggil syarat (atau sesuatu yang serupa) dan membenarkan pengguna untuk memilih nilai daripada senarai tersebut seperti baik, adil, miskin dan sebagainya. Anda mencipta senarai nilai dengan memasukkan senarai item terus dalam Jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data baru anda.

Apabila anda menambah senarai carian berdasarkan Jadual helaian data baru anda, Access mencipta perhubungan antara jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data baru anda dan jadual yang medan carian membawa datanya. Medan carian yang terhasil juga menjadi kunci asing — lajur nilai yang sepadan dengan nilai kunci primer dalam Jadual lain. Jika anda pengguna baru Access dan memerlukan maklumat lanjut tentang perhubungan, kunci primer dan kunci asing, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Akhirnya, anda boleh menambah senarai carian berdasarkan nilai atau berdasarkan Jadual menggunakan Bestari atau dengan mencipta mereka secara manual dalam pereka bentuk Jadual. Bestari menyediakan kaedah yang paling mudah dan terpantas untuk mencipta medan carian, jadi langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menggunakan kaedah tersebut.

Menambah medan carian dalam pandangan helaian data

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Lajur carian.

  Bestari Carian bermula.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta senarai berdasarkan Jadual   

   1. Pilih saya inginkan lajur carian untuk mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan dan kemudian klik berikut.

   2. Di bawah pandangan, pilih opsyen, pilih Jadual atau pertanyaan daripada senarai hasil, dan kemudian klik berikut.

    Contohnya, jika anda ingin menggunakan nilai daripada jadual dalam medan carian anda, klik Jadual. Jika anda ingin menggunakan pertanyaan, klik pertanyaan. Untuk melihat senarai semua jadual dan pertanyaan dalam pangkalan data, klik kedua-dua.

   3. Alihkan medan yang anda ingin muncul dalam senarai carian anda dari anak tetingkap Medan yang tersedia untuk anak tetingkap Medan terpilih dan kemudian klik berikut.

   4. Secara pilihan, pilih satu atau lebih pilihan pengisihan untuk medan yang anda pilih dalam langkah sebelumnya, dan kemudian klik berikut.

   5. Secara pilihan, melaraskan lebar setiap lajur dalam senarai carian anda, dan kemudian klik berikut.

   6. Secara pilihan, di bawah label Apakah Adakah anda mahu untuk lajur carian anda, masukkan nama dalam kotak teks.

   7. Secara pilihan, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai .

    Memilih opsyen ini membenarkan anda untuk memilih dan menyimpan lebih daripada satu item daripada senarai.

   8. Klik selesai. Jika Access menggesa anda untuk menyimpan Jadual, klik Ya.

    Access menambah pertanyaan carian jadual baru anda. Secara lalai, pertanyaan mengambil medan yang anda tentukan, termasuk nilai kunci primer bagi Jadual sumber. Capaian kemudian mengesetkan jenis data bagi medan carian agar sepadan dengan jenis data yang disetkan untuk medan kunci primer dalam Jadual sumber. Contohnya, jika medan kunci primer dalam Jadual sumber menggunakan jenis data Autonombor, Access mengesetkan jenis data bagi medan carian anda kepada jenis data nombor.

   9. Kembali ke pandangan helaian data, pergi ke medan carian anda, dan pilih item daripada senarai.

  • Mencipta senarai berdasarkan nilai   

   1. Klik saya akan taipkan nilai yang saya inginkan, dan kemudian klik berikut.

   2. Dalam kotak Bilangan lajur , masukkan bilangan lajur yang anda ingin muncul dalam senarai, kemudian pergi ke sel pertama yang kosong dan masukkan nilai.

    Apabila anda memasukkan nilai pertama anda, sel kosong yang lain akan muncul di bawah sel semasa.

   3. Apabila anda selesai memasukkan nilai pertama anda, gunakan kekunci anak panah ke bawah atau TAB untuk mengalihkan fokus ke sel berikut dan kemudian masukkan nilai kedua.

   4. Ulangi langkah 2 dan 3 sehingga anda selesai mencipta senarai anda, dan kemudian klik berikut.

   5. Secara pilihan, masukkan nama untuk medan baru, dan kemudian klik selesai.

Menambah medan carian dalam pandangan Reka bentuk

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data baru anda dan klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pilih medan yang anda ingin tukar.

  -atau-

  Pilih baris kosong, dan dalam lajur Nama medan , masukkan nama untuk medan baru.

 3. Dalam lajur Jenis Data , klik anak panah ke bawah dan pilih Bestari carian.

  Bestari carian muncul.

 4. Ikuti langkah dalam seksyen sebelumnya untuk menggunakan Bestari.

Apabila anda mencipta medan carian, anda boleh menggunakan ciri baru yang dipanggil senarai berbilang nilai. Untuk maklumat lanjut tentang senarai berbilang nilai dan teknologi di belakang mereka (ciri digelar medan berbilang nilai), lihat artikel menambah atau mengubah medan carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai, panduan medan berbilang nilai, dan menggunakan senarai yang menyimpan berbilang nilai.

Halaman atas

Mengaitkan helaian data baru anda yang selebihnya pangkalan data anda

Secara lalai, maklumat dalam helaian data baru akan diasingkan daripada maklumat lain dalam pangkalan data sehingga anda mencipta sekurang-kurangnya satu perhubungan antara jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data anda dan jadual lain dalam pangkalan data anda. Office Access 2007 memudahkan proses penciptaan perhubungan, kerana sekarang anda boleh seret dan lepas medan daripada anak tetingkap tugas pada helaian data yang terbuka.

Anda boleh mencipta dua jenis perhubungan menggunakan teknik yang baru.

 • Menambahkan medan kunci asing jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu helaian data baru anda. Ini meletakkan helaian data baru anda pada bahagian banyak bagi perhubungan satu ke banyak.

 • Berkongsi nilai kunci primer daripada helaian data baru anda dengan jadual lain. Ini meletakkan helaian data baru anda pada bahagian "satu" perhubungan satu ke banyak.

Apabila anda mencipta sama ada jenis perhubungan, anda menggunakan Bestari carian untuk mencipta medan carian berdasarkan Jadual. Langkah berikut menerangkan cara untuk mencipta kedua-dua jenis perhubungan.

Penting    Anda mesti biasa dengan reka bentuk pangkalan data untuk berjaya mencipta perhubungan antara Jadual.

Untuk maklumat lanjut tentang Reka bentuk pangkalan data dan perhubungan, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data, menambah, mengesetkan, mengubah atau mengalih keluar kunci primer, panduan perhubungan Jadual dan mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan.

Menambah medan kunci asing helaian data baru anda

 1. Jika ia belum lagi, buka helaian data baru anda dalam pandangan helaian data. Untuk berbuat demikian, dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik Jadual.

 2. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Tambah medan sedia ada.

  Anak tetingkap tugas Senarai medan muncul dan menyenaraikan Jadual lain dalam pangkalan data.

 3. Kembangkan entri jadual yang anda ingin gunakan.

 4. Seret medan kunci primer daripada Senarai medan untuk helaian data anda buka dan lepaskan medan antara dua medan sedia ada dalam helaian data anda. Kursor tetikus berubah kepada pancaran apabila anda memilih sah melepaskan titik.

  Menyeret medan daripada Senarai Medan dan melepaskannya di antara dua lajur

  Apabila anda selesai melepaskan medan baru, Bestari carian bermula.

 5. Pergi ke set langkah untuk melengkapkan proses berikut.

Menggunakan Bestari carian untuk mencipta perhubungan

 1. Alihkan medan yang anda ingin muncul dalam senarai carian anda dari anak tetingkap Medan yang tersedia untuk anak tetingkap Medan terpilih dan kemudian klik berikut.

 2. Secara pilihan, pilih satu atau lebih pilihan pengisihan untuk medan yang anda pilih dalam langkah sebelumnya, dan kemudian klik berikut.

 3. Secara pilihan, melaraskan lebar setiap lajur dalam senarai carian anda, dan kemudian klik berikut.

 4. Secara pilihan, di bawah label Apakah Adakah anda mahu untuk lajur carian anda, masukkan nama dalam kotak teks.

 5. Secara pilihan, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai .

  Memilih opsyen ini membenarkan anda untuk memilih dan menyimpan lebih daripada satu item daripada senarai.

 6. Klik selesai. Jika Access menggesa anda untuk menyimpan Jadual, klik Ya.

  Access menambah pertanyaan carian jadual baru anda. Secara lalai, pertanyaan mengambil medan yang anda tentukan, termasuk nilai kunci primer bagi Jadual sumber. Capaian kemudian mengesetkan jenis data bagi medan carian agar sepadan dengan jenis data yang disetkan untuk medan kunci primer dalam Jadual sumber. Contohnya, jika medan kunci primer dalam Jadual sumber menggunakan jenis data Autonombor, Access mengesetkan jenis data bagi medan carian anda kepada jenis data nombor.

Menambah kunci primer dari Helaian Data baru anda pada jadual lain

 1. Jika anda mempunyai helaian data baru anda buka, menutupnya.

 2. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin tambahkan kunci asing baru.

 3. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Tambah medan sedia ada.

  Anak tetingkap tugas Senarai medan muncul dan senarai jadual lain dalam pangkalan data, termasuk helaian data baru anda.

 4. Dalam anak tetingkap tugas, klik tanda tambah di sebelah entri untuk helaian data baru anda, seret medan kunci primer (nama lalai untuk medan adalah ID) dari anak tetingkap tugas untuk membuka helaian data dan lepaskannya di lokasi yang sesuai.

  Secara lalai, anda mesti memutuskan medan baru antara dua medan sedia ada dalam helaian data anda. Kursor tetikus berubah kepada pancaran apabila anda memilih sah melepaskan titik.

  Menyeret medan daripada Senarai Medan dan melepaskannya di antara dua lajur

  Apabila anda selesai melepaskan medan baru, Bestari carian bermula.

 5. Ikuti set langkah yang sebelumnya untuk melengkapkan Bestari carian.

Halaman atas

Mengubah jenis data medan

Apabila anda mencipta jadual dalam pandangan helaian data, anda mungkin mendapati bahawa anda memasukkan data yang menyebabkan dalam Access memilih jenis data yang salah. Contohnya, jika anda hanya memasukkan pertama lima digit yang AS gaya Poskod, Access menggunakan jenis data nombor untuk medan, pilihan yang menghalang anda daripada memasukkan Poskod daripada bahagian lain dunia. Untuk membetulkan masalah jenis tersebut, anda boleh mengubah jenis data bagi medan.

Access menyediakan dua cara untuk mengubah jenis data. Anda boleh menggunakan perintah pada tab helaian data atau anda boleh menggunakan pereka bentuk Jadual. Langkah berikut menerangkan cara untuk menggunakan teknik kedua-dua.

Penting    Mengubah jenis data boleh menyebabkan capaian untuk memadamkan data sedia ada. Contohnya, jika anda mengubah medan teks kepada jenis data nombor dan medan yang mengandungi huruf serta nombor, Access memadam data sedia ada kerana ia tidak boleh melakukan pengiraan pada aksara teks.

Gunakan perintah reben untuk mengubah jenis data

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 2. Pilih medan yang anda ingin ubah.

 3. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , pilih opsyen daripada senarai Jenis Data Set yang terletak di atas Kumpulan.

  Reben merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 4. Jika Access meminta anda untuk mengesahkan perubahan, klik Ya hanya jika anda pasti anda ingin teruskan.

 5. Simpan perubahan anda.

Menggunakan pereka bentuk jadual untuk mengubah jenis data

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik lajur Jenis Data dan pilih jenis data baru.

 3. Jika Access meminta anda untuk mengesahkan perubahan, klik Ya hanya jika anda pasti anda ingin teruskan.

 4. Simpan perubahan anda.

Halaman atas

Menguruskan medan dalam helaian data

Anda boleh melaksanakan beberapa tugas pengurusan Jadual dengan mengklik kanan baris pengepala dan memilih perintah daripada menu pintasan yang terhasil. Contohnya, anda boleh menyelitkan medan dalam lokasi khusus, memadamkan atau menamakan semula medan, menunjukkan atau menyembunyikan lajur, dan memulakan Bestari carian dan menukar lajur kepada medan carian.

Menggunakan perintah pada menu pintas

 • Klik kanan pengepala lajur dan pilih perintah daripada menu pintasan.

  Rajah ini menunjukkan menu pintas:

  Menu timbul medan jadual

Halaman atas

Bagaimanakah Access menguntukkan jenis data seperti yang anda masukkan maklumat secara manual

Apabila anda mencipta helaian data kosong, Access menguntukkan jenis data untuk setiap medan apabila anda mula-mula memasukkan data dalam medan tersebut. Jadual berikut menyenaraikan pelbagai jenis data yang anda boleh memasukkan dan jenis data yang Access digunakan untuk setiap satu.

Nota: Anda boleh mengesetkan jenis data lampiran atau objek OLE dengan memasukkan data dalam medan kosong. Untuk maklumat tentang cara untuk mengesetkan jenis data tersebut, lihat mengesetkan jenis data lampiran atau objek OLE terdahulu dalam dokumen ini.

Jika anda menaip:

Office Access 2007mencipta satumedan dengan jenis data:

John

Teks

Blok teks atau teks dan nombor yang lebih daripada 256 aksara.

Memo.

Nota: Anda tidak boleh menggunakan Reka bentuk dalam semak lalu untuk mendayakan pemformatan teks beraneka. Untuk maklumat mengenai pemformatan teks beraneka membolehkan, lihat artikel memasukkan atau mengedit data dalam kawalan atau lajur yang menyokong teks beraneka.

http://www.contoso.com

Capaian mengecam protokol Internet yang berikut: http, ftp, gopher, wais, fail, https, mhtml, mailto, msn, berita, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Nota: Untuk capaian mengenali protokol dan jenis data Hiperpautan, anda mesti mengikuti protokol dengan aksara bukan ruang putih.

Hiperpautan

50000

Nombor Integer panjang

50,000

Nombor Integer panjang

50,000.99

Nombor, Kembar

50000.389

Nombor, Kembar

12/31/2006

Format tarikh dan masa yang ditentukan dalam Windows rantau dan Bahasa seting anda mengawal cara Access format data tarikh/masa.

Tunjukkan cara untuk mengeset atau mengubah seting tersebut

Dalam Windows Vista   

 1. Klik butang mula Imej butang , dan kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Jika anda menggunakan pandangan lalai dalam Panel Kawalan, dwiklik jam, Bahasa dan rantau.

  -atau-

  Jika anda menggunakan pandangan klasik, dwiklik

  Opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 4. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai dan membuat perubahan anda. Contohnya, untuk mengubah sebahagian atau semua format nombor, klik tab nombor dan ubah seting yang anda inginkan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan klasik)   

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Dalam Panel Kawalan, dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 4. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai dan membuat perubahan anda. Contohnya, untuk mengubah sebahagian atau semua format nombor, klik tab nombor dan ubah seting yang anda inginkan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan kategori)

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

  Panel Kawalan muncul.

 2. Klik tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau.

  Kotak dialog tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau muncul.

 3. Klik ubah format nombor, tarikh dan masa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 4. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 5. Klik tab yang mengandungi seting yang anda ingin ubah suai dan membuat perubahan anda. Contohnya, untuk mengubah sebahagian atau semua format nombor, klik tab nombor dan ubah seting yang anda inginkan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Tarikh/Masa

31 Disember 2006

Nota: Capaian tidak dikenali oleh nama hari (Isnin, Selasa, dan sebagainya) sebagai input yang sah untuk memilih data tarikh/masa jenis. Anda mesti masukkan nama bulan.

Tarikh/Masa

10:50:23

Tarikh/Masa

10:50 am

Tarikh/Masa

17:50

Tarikh/Masa

$12.50

Capaian mengecam simbol Mata Wang yang ditentukan dalam seting rantau Windows dan Bahasa.

Tunjukkan cara untuk mengeset atau mengubah seting tersebut

Dalam Windows Vista   

 1. Klik butang mula Imej butang , dan kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Jika anda menggunakan pandangan lalai dalam Panel Kawalan, dwiklik jam, Bahasa dan rantau.

  -atau-

  Jika anda menggunakan pandangan klasik, dwiklik

  Opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Pada tab format , di bawah format semasa, klik sesuaikan format ini.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 4. Klik tab Mata Wang , dan dalam senarai simbol Mata Wang , pilih simbol yang anda ingin gunakan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan klasik)   

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

  Panel Kawalan muncul.

 2. Dalam Panel Kawalan, dwiklik opsyen rantau dan Bahasa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 3. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 4. Klik tab Mata Wang , dan dalam senarai simbol Mata Wang , pilih simbol yang anda ingin gunakan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Dalam Microsoft Windows XP (pandangan kategori)   

 1. Pada bar tugas Windows, klik mula, dan kemudian klik Panel Kawalan.

  Panel Kawalan muncul.

 2. Klik tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau.

  Kotak dialog tarikh, masa, Bahasa dan opsyen rantau muncul.

 3. Klik ubah format nombor, tarikh dan masa.

  Kotak dialog opsyen rantau dan Bahasa muncul.

 4. Di bawah standard dan format, klik sesuaikan.

  Kotak dialog Opsyen rantau menyesuaikan muncul.

 5. Klik tab Mata Wang , dan dalam senarai simbol Mata Wang , pilih simbol yang anda ingin gunakan. Untuk bantuan dengan opsyen, klik butang bantuan (?), dan kemudian klik Opsyen.

Mata Wang

21,75

Nombor, Kembar

123.00%

Nombor, Kembar

3.46E + 03

Nombor, Kembar

Halaman atas

Bagaimanakah Access menguntukkan jenis data apabila anda menampal maklumat

Apabila anda menampal data ke dalam lembaran kerja baru, anda boleh menampal bercampur atau tidak konsisten jenis data ke dalam satu atau lebih medan. Contohnya, katakan anda menampal beberapa lajur data kenalan dan data tersebut termasuk Poskod daripada seluruh dunia — campuran rekod dan nombor.

Apabila anda menampal data, Access memproses setiap rekod (setiap baris dalam lajur) dan menentukan jenis data bagi setiap rekod. Capaian kemudian cuba Pilih jenis data yang menyimpan semua maklumat tanpa kehilangan atau memotong sebarang rekod. Sebagai sebahagian daripada yang, Access kadangkala menggunakan jenis data yang besar ke medan.

Senarai ini menyediakan beberapa contoh cara Access memilih jenis data.

 • Apabila Access menemui jenis data bercampur, ia biasanya set medan kepada jenis data teks kerana medan teks menyediakan kefleksibelan terbesar.

 • Apabila Access menemui nombor bercampur dengan simbol Mata Wang satu, Access set jenis data nombor dan jalur keluar simbol Mata Wang. Melakukan jadi menyediakan lebih besar penapisan dan pengisihan kemampuan dan bilangan fungsi agregat yang lebih besar. Jika anda ingin simbol Mata Wang, anda boleh menggunakan format Mata Wang medan nombor atau menukar medan jenis data Mata Wang.

 • Jika anda menampal data dengan campuran simbol Mata Wang, Access menggunakan jenis data teks ke medan dan mengekalkan simbol.

 • Jika anda menampal tarikh dan masa dengan campuran format paparan (seperti 12/14/2005 dan 14.12.2005), Access menggunakan data tarikh/masa jenis dan format tarikh umum.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×