Membuat senarai semak dalam Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan Word, anda boleh mencipta dua jenis senarai semak:

 • Senarai dengan kotak semak atau tanda semak dan bukannya bulet atau nombor. Gunakan kotak jika anda merancang untuk mencetak senarai, contohnya, dan semak setiap item yang anda lengkapkan.

 • Senarai yang anda boleh semak dalam Word. Ini melibatkan menambah kawalan kandungan dari tab pembangun, tetapi anda tidak perlu pembangun untuk melakukannya.

Senarai Semak sampel ini berfungsi tujuan dwi — ia boleh dicetak atau digunakan dalam talian.

Anda boleh mencipta senarai semak yang anda boleh mencetak atau menggunakan dalam talian menggunakan butang kawalan kandungan kotak semak pada tab pembangun dalam Word.

Gantikan bulet atau nombor dengan kotak semak atau tanda semak

 1. Pilih seluruh senarai; bulet atau nombor yang tidak kelihatan dipilih.

 2. Pilih rumah, dan kemudian pilih senarai bulet .

  Bulet Perenggan

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda melihat kotak semak yang anda inginkan dalam Pustaka buletatau tanda semak, pilih ia.

  • Jika anda tidak melihat kotak semak yang anda inginkan atau tanda semak, pergi ke langkah seterusnya.

 4. Pilih Mentakrif bulet baru dan kotak dialog Mentakrif bulet baru terbuka.

 5. Pilih simbol, dan kemudian pilih simbol daripada jadual simbol.

  Petua: Untuk lebih banyak pilihan, dalam kotak fon , pilih fon simbol, seperti Wingdings.

 6. Skrol melalui senarai simbol dan pilih simbol — seperti kotak terbuka ( Kotak terbuka ) atau kotak tiga dimensi ( kotak 3D ) — anda ingin gunakan.

 7. Pilih OK, dan kemudian pilih OK sekali lagi dalam kotak dialog Mentakrif bulet baru .

Simbol yang anda pilih akan ditambahkan pada Pustaka bulet agar ia akan berguna jika anda ingin gunakan sekali lagi.

Membuat senarai semak yang anda boleh semak dalam Word

Terdapat empat langkah yang terlibat dalam mencipta senarai dengan kotak semak yang anda boleh semak dalam Word. Kunci untuk jenis senarai ini menambah Kawalan kandungan kotak semak. Untuk menggunakan kawalan tersebut, anda perlu menggunakan tab pembangun .

 1. Pada tab fail , pilih opsyen > Sesuaikan reben.

 2. Dalam senarai sesuaikan reben , pilih Tab utama.

 3. Dalam senarai Tab utama , pilih kotak semak pembangun , dan kemudian pilih OK.

  Kotak semak Pembangun

 1. Klik + untuk mengembangkan tab pembangun , dan kemudian klik + untuk mengembangkan Kumpulan kawalan . klik Kawalan kandungan kotak semak, dan kemudian klik kanan kotak.

 2. Pada tab fail, pilih opsyen, sesuaikan reben. Pilih kawalan kandungan kotak semak dan kemudian pilih OK. Untuk mula mencipta/membuat senarai anda, pada tab pembangun, dalam Kumpulan kawalan, pilih butang kawalan kandungan kotak semak.

 3. Pilih Kawalan kandungan kotak semak dan kemudian pilih OK.

 4. Buka dokumen Word anda dan pada tab pembangun , dalam Kumpulan kawalan , pilih butang Kawalan kandungan kotak semak untuk menyelitkan kotak semak ( Kotak terbuka ) di hadapan item dalam senarai sedia ada atau untuk mula mencipta senarai.

 5. Tekan kekunci anak panah kanan dua kali, taipkan item pertama dalam senarai anda, dan kemudian tekan Enter.

 6. Pilih kawalan kotak semak yang anda baru cipta, dan tekan Ctrl + C untuk membuat salinan kawalan.

 7. Pada baris baru, tekan Ctrl + V untuk menampal item dan kemudian Namakan semula item.

 8. Ulangi langkah 6 dan 7 sebagaimana perlu sehingga senarai anda selesai.

Lebih lanjut tentang kawalan kandungan kotak semak

Anda boleh klik dalam kawalan kotak semak untuk meletakkan X di dalam kotak, atau anda boleh menggunakan sesuatu yang selain daripada X dan kotak semak. dan kemudian pilih simbol yang baru untuk menggantikan kotak kemudian klik X. OK untuk menyimpan pilihan dan menutup kotak dialog.

 1. Pilih Kawalan kandungan kotak semak, dan dalam Kumpulan kawalan , pilih sifat.

 2. Dalam kotak dialog Sifat kawalan kandungan , di bawah Sifat kotak ditandakan, untuk simbol ditandakan, pilih ubah.

 3. Dalam kotak dialog simbol , pilih simbol yang baru, dan kemudian pilih OK untuk menyimpan pilihan anda.

Jika sesetengah item dalam senarai anda adalah lebih daripada satu baris, anda boleh menggunakan Inden tergantung untuk menyelaraskannya.

 1. Pilih senarai.

  Nota: Bulet atau nombor yang tidak kelihatan dipilih.

 2. Pada di rumah, dalam Kumpulan perenggan , klik pelancar kotak dialog perenggan .

  Pelancar kotak dialog perenggan

 3. Di bawah Pengengsotan, dalam kotak kiri , taipkan 0.25.

 4. Di bawah Khas, pilih tergantung.

 5. Klik OK apabila selesai.

Apabila anda berpuas hati dengan senarai, Kumpulan untuk mengunci kawalan dan item yang tersenarai di tempat. Cara itu, individu boleh semak item pada senarai tanpa mengubah item sendiri.

 1. Pilih senarai (kawalan kotak semak dan item tersenarai).

 2. Pada tab pembangun , dalam Kumpulan kawalan , pilih Kumpulan > Kumpulan.

  Nota: Jika anda perlu mengubah sesuatu yang lebih baru, pilih senarai sekali lagi dan pilih Kumpulan > Leraikan.

Lihat Juga

Membuat perubahan pada kotak semak
mencipta borang yang boleh diisi
pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 for Windows

Membuat senarai semak untuk dicetak

Jika anda hanya memerlukan senarai semak yang anda boleh mencetak, anda boleh membuat senarai di setiap item mempunyai kotak semak yang anda boleh semak pada kertas. Anda juga boleh mencipta senarai kotak semak dan menyemak item secara elektronik dengan membuka dokumen dalam Word.

Nota: Jika anda tidak dapat menyemak item secara elektronik, ia mungkin diformatkan untuk pencetakan sahaja atau dokumen mungkin dikunci.

Cara anda mencipta senarai bergantung pada sama ada dokumen anda telah mengandungi Senarai Berbulet dengan jenis bulet.

Mencipta Senarai Berbulet dengan bulet tersuai

 1. Taipkan senarai item anda.

 2. Pilih senarai.

 3. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Perenggan, klik anak panah di sebelah Bulet.

  Imej Reben Word

 4. Klik Takrifkan Bulet Baru.

 5. Klik Simbol.

 6. Dalam kotak Fon, klik fon simbol yang dipasang pada komputer anda seperti Wingdings.

 7. Skrol melalui senarai simbol yang tersedia, dan kemudian dwiklik simbol kotak yang anda ingin gunakan, seperti kotak terbuka ( Kotak terbuka ) atau kotak tiga dimensi ( kotak 3D ).

Mencipta jadual untuk mengelakkan mengubah bulet sedia ada

 1. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Jadual, klik Jadual.

  Imej Reben Word

 2. Klik selitkan Jadual.

 3. Dalam kotak Bilangan lajur , masukkan 2.

 4. Dalam kotak bilangan baris , masukkan bilangan baris yang anda inginkan. Anda memerlukan satu baris untuk setiap item dalam senarai anda.

 5. Klik OK.

 1. Klik sel atas kiri.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan simbol , klik simbol, dan kemudian klik Simbol lain.

  Imej Reben Word

 3. Klik tab simbol .

 4. Dalam kotak Fon, klik fon simbol yang dipasang pada komputer anda seperti Wingdings.

 5. Skrol melalui senarai simbol yang tersedia, dan kemudian dwiklik simbol kotak yang anda ingin gunakan, seperti kotak terbuka ( Kotak terbuka ) atau kotak tiga dimensi ( kotak 3D ).

 6. Klik Tutup.

 7. Klik sel berikut yang anda ingin menyelitkan kotak, dan kemudian tekan CTRL + Y untuk menyelitkan kotak lain.

 8. Selepas anda menyelitkan kotak untuk setiap item yang anda inginkan, klik sel atas kanan dan taipkan teks bagi item pertama. Ulangi langkah ini untuk setiap item dalam senarai.

Walaupun anda menggunakan jadual untuk menyusun senarai, anda mungkin ingin melaraskan jarak agar lajur yang mengandungi kotak semak tidak terlalu lebar dan teks dibariskan berdekatan dengan kotak semak. Anda mungkin tidak ingin garis sempadan yang Word biasanya termasuk dengan jadual. Untuk membuat pelarasan ini, lakukan yang berikut:

 1. Klik kanan Jadual, tuding ke Automuat, dan kemudian klik Automuat ke kandungan.

 2. Klik kanan Jadual, klik Sifat Jadual, dan kemudian klik tab Jadual .

 3. Klik opsyen, dan dalam kotak kiri dan kanan , masukkan nombor yang akan menyediakan sedikit ruang antara kotak semak dan teks, seperti inci .02 , kemudian klik OK.

 4. Pada tab Jadual , klik sempadan dan pewarnaan, dan kemudian klik tab sempadan .

 5. Di bawah seting, klik tiada, dan kemudian klik OK.

  Nota: Selepas anda mengalih keluar garisan sempadan, anda masih boleh melihat garisan sempadan kelabu. Ini adalah garisan grid Jadual, dan ia tidak menunjukkan apabila dokumen dicetak. Jika anda tidak ingin melihatnya langsung, anda boleh menyembunyikannya dengan mengklik Lihat garisan grid dalam Kumpulan Jadual pada tab tataletak di bawah Alat Jadual.

  Imej reben

Membuat senarai semak yang anda boleh semak dalam Word

Untuk menggunakan kotak semak yang anda boleh semak dalam Word, anda menyelitkan medan borang kotak semak ke dalam dokumen anda. Ini paling sesuai jika anda menggunakan jadual untuk menjajarkan kotak semak dengan teks, jadi langkah pertama anda untuk mencipta jadual. Selepas anda mencipta jadual, anda boleh menyelitkan kotak semak dalam satu lajur dan teks dalam lajur lain, dan kemudian anda boleh memperincikan tataletak. Untuk menyemak secara item, anda mengunci borang.

Hasil akan kelihatan seperti ilustrasi berikut.

Contoh senarai dengan kotak semak

 1. Pada tab Selitkan dalam kumpulan Jadual, klik Jadual.

  Imej Reben Word

 2. Dalam kotak Bilangan lajur , masukkan 2.

 3. Dalam kotak bilangan baris , masukkan bilangan baris yang anda inginkan. Anda memerlukan satu baris untuk setiap item dalam senarai anda.

Jangan risau tentang saiz lajur atau baris sempadan dalam Jadual. Anda akan membaiki itu kemudian.

Untuk menambah kotak yang anda akan dapat menyemak, anda perlu menggunakan tab pembangun .

Tunjukkan tab pembangun
 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik Popular.

 3. Pilih kotak semak Tunjukkan tab pembangun dalam reben .

  Nota: Reben merupakan komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

Menambahkan kotak semak
 1. Klik sel atas kiri dalam Jadual yang anda selitkan.

 2. Pada tab pembangun , dalam Kumpulan kawalan , klik Alat warisan. Imej butang

 3. Di bawah Warisan borang, klik Kotak semak borang medan Imej butang .

  Nota: Jika kotak semak mempunyai latar kelabu, klik Warisan alat dalam Kumpulan kawalan , dan kemudian klik Borang medan Pelorekan Imej butang untuk mengalih keluar pelorekan kelabu.

 4. Klik sel berikut yang anda ingin menyelitkan kotak semak, dan kemudian tekan Ctrl + Y untuk menyelitkan kotak semak lain.

 5. Selepas anda menyelitkan kotak semak untuk setiap item yang anda inginkan, klik kanan sel atas dan taipkan teks bagi item pertama. Ulangi langkah ini untuk setiap item dalam senarai.

Walaupun anda menggunakan jadual untuk menyusun senarai, anda mungkin ingin melaraskan jarak agar lajur yang mengandungi kotak semak tidak terlalu lebar dan teks dibariskan berdekatan dengan kotak semak. Anda mungkin tidak ingin garis sempadan yang Word biasanya termasuk dengan jadual. Untuk membuat pelarasan ini, lakukan yang berikut:

 1. Klik kanan Jadual, tuding ke Automuat, dan kemudian klik Automuat ke kandungan.

 2. Klik kanan Jadual, klik Sifat Jadual, dan kemudian klik tab Jadual .

 3. Klik opsyen, dan dalam kotak kiri dan kanan , masukkan nombor yang akan menyediakan sedikit ruang antara kotak semak dan teks, seperti inci .02 , kemudian klik OK.

 4. Pada tab Jadual , klik sempadan dan pewarnaan, dan kemudian klik tab sempadan .

 5. Di bawah seting, klik tiada, dan kemudian klik OK.

  Nota: Selepas anda mengalih keluar garisan sempadan, anda masih boleh melihat garisan kelabu. Ini adalah garisan grid Jadual, dan ia tidak menunjukkan apabila dokumen dicetak. Untuk menyembunyikan garisan grid Jadual pada skrin, klik tab tataletak di bawah Alat Jadual, dan dalam Kumpulan Jadual , klik Lihat garisan grid.

Untuk menyemak mematikan item dengan mengklik dalam kotak semak, anda perlu mengunci borang. Walau bagaimanapun, apabila borang dikunci, anda tidak akan dapat membuat perubahan pada teks atau tataletak, jadi pastikan anda melakukan langkah ini terakhir.

Nota: Jika anda ingin menyemak ejaan dalam senarai anda, anda mesti menjalankan Penyemakan ejaan dalam dokumen sebelum anda mengunci borang.

Apabila anda ingin mengedit dokumen, anda boleh dengan mudah membuka kunci borang. Hanya ingat untuk mengunci sekali lagi supaya anda boleh klik kotak semak.

Kunci borang
 1. Pastikan bahawa anda tidak berada dalam mod Reka bentuk dengan mengklik Mod Reka bentuk dalam Kumpulan kawalan pada tab pembangun .

  Imej butang

 2. Pada tab pembangun , dalam Kumpulan Lindungi , klik Lindungi dokumen, dan kemudian klik Hadkan pemformatan dan pengeditan.

 3. Dalam anak tetingkap tugas Lindungi dokumen , di bawah had mengedit, pilih kotak semak izinkan hanya pengeditan jenis ini dalam dokumen .

 4. Dalam senarai sekatan pengeditan, pilih mengisi borang.

 5. Di bawah Mulakan penguatkuasaan, klik Ya, Mula Menguatkuasakan Perlindungan.

 6. Untuk memperuntukkan kata laluan pada dokumen supaya hanya penyemak yang mengetahui kata laluan boleh mengalih keluar perlindungan, taipkan kata laluan dalam kotak masukkan kata laluan (pilihan) , dan kemudian sahkan kata laluan.

  Penting: Jika anda memilih untuk tidak menggunakan kata laluan, Semua penyemak semula boleh mengubah sekatan pengeditan anda.

Membuka kunci borang
 1. Pada tab pembangun , dalam Kumpulan Lindungi , klik Lindungi dokumen, dan kemudian klik Hadkan pemformatan dan pengeditan.

 2. Dalam anak tetingkap tugas Melindungi dokumen , klik Hentikan perlindungan.

Nota: Jika anda menggunakan kata laluan menambah perlindungan dokumen, anda perlu taipkan kata laluan sebelum anda boleh berhenti perlindungan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×