Membina ungkapan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk membina ungkapan dalam pangkalan data Access, pilih objek atau sifat yang anda ingin menggunakan ungkapan, kemudian tekan Ctrl + F2 – ini membuka pembina ungkapan, alat dengan banyak ungkapan separa dibina untuk menjimatkan masa anda, dan bantuan terbina dalam untuk menyimpan anda masalah. Anda boleh menggunakan ungkapan untuk melakukan semua jenis perkara dengan data anda – contohnya, menentukan bilangan hari yang telah berlalu sejak tertib dihantar atau menggabungkan kepada nama pertama dan LastName pada ke FullName yang. Jika anda seorang Excel, Anggaplah ungkapan sebagai versi Access Formula.

Beberapa ungkapan tidak berfungsi dengan cara yang sama dalam aplikasi web Access dan dalam pangkalan data desktop. Segala-galanya dalam artikel ini digunakan untuk aplikasi web dan pangkalan data, kecuali yang dinyatakan.

Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan – masa menggunakannya, cara membinanya – Teruskan membaca.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan ungkapan

Menggunakan pembina ungkapan

Mengira nilai untuk kawalan dalam borang dan laporan

Menggunakan ungkapan sebagai kriteria pertanyaan

Mencipta medan terhitung dalam pertanyaan

Mencipta medan terhitung dalam Jadual

Menambah peraturan pengesahihan pada medan atau rekod Jadual

Menambah peraturan pengesahihan untuk kawalan

Mengesetkan nilai lalai untuk medan jadual

Mengesetkan nilai lalai untuk kawalan

Mengawal tindakan makro yang akan dijalankan

Mengumpul dan Mengisih data dalam Laporan

Gambaran keseluruhan ungkapan

Ingat lagi persamaan dalam kelas matematik? Jikax2+z = (2y-1)/7, selesaikan untuk mendapatkan x, persamaan seperti ini? Anda juga mungkin ingat bahawa persamaan adalah asas kepada kejuruteraan moden – jika anda ingin membina sesuatu yang padu, anda menggunakan persamaan untuk menjawab soalan khusus seperti “apakah ketebalan bolt yang diperlukan untuk menyokong tangga?” Itulah makna persamaan – tetapi selain daripada x, y dan z, fikirkan [Harga Unit], [Diskaun] dan [Kuantiti]. Dan ungkapan bukan sahaja untuk matematik – anda juga boleh melakukan pelbagai perkara dengan data teks.

Perkara yang anda boleh lakukan dengan ungkapan

Berikut ialah beberapa contoh lazim daripada pelbagai perkara yang anda boleh lakukan dengan ungkapan.

 • Mengira umur

 • Meletakkan nama pertama dan akhir bersama

 • Menandakan rekod yang telah diubah dengan tarikh dan masa ia berubah

 • Menentukan corak yang mesti dipadankan oleh input data

 • Memangkas aksara di kedua-dua hujung baris teks

Gambaran keseluruhan teknikal

Nota:  Seksyen ini tidak menjadi bahan bacaan wajib untuk anda berupaya membina ungkapan, tetapi ia mungkin memberikan anda pemahaman yang lebih bagus mengenai cara ungkapan berfungsi dan ia menggunakan istilah teknikal yang mungkin membantu anda mencari maklumat berkaitan di lebih banyak laman teknikal, seperti MSDN.

Ungkapan ialah gabungan beberapa atau semua yang berikut: fungsi terbina dalam atau ditentukan pengguna, pengecam, operator dan pemalar. Ungkapan menilai kepada nilai tunggal.

Komponen ungkapan.

Sebagai contoh, ungkapan berikut mengandungi keempat-empat unsur ini:

=Sum([Harga Belian])*0.08

Dalam contoh ini, Sum() ialah fungsi terbina dalam, [Harga Belian] ialah pengecam, * ialah operator matematik dan 0.08 ialah pemalar. Ungkapan ini boleh digunakan dalam kotak teks dalam pengaki borang atau pengaki laporan untuk mengira cukai jualan untuk sekumpulan item.

Ungkapan boleh menjadi lebih kompleks atau lebih ringkas daripada contoh ini. Contohnya, ungkapan Boolean ini (ungkapan yang menilai kepada sama ada True atau False) terdiri daripada operator dan pemalar sahaja:

>0

Ungkapan ini mengembalikan True apabila ia dibandingkan kepada nombor yang lebih besar daripada 0 dan mengembalikan False apabila ia dibandingkan kepada nombor yang kurang daripada atau sama dengan 0. Anda boleh menggunakan ungkapan ini dalam sifat Peraturan Pengesahihan bagi kawalan atau medan jadual untuk memastikan hanya nilai yang lebih besar daripada 0 dimasukkan.

Dalam Access, ungkapan digunakan di banyak tempat untuk menjalankan kiraan, memanipulasi aksara atau data ujian. Jadual, pertanyaan, borang, laporan dan makro, semuanya mempunyai sifat yang boleh menerima ungkapan. Contohnya, anda boleh menggunakan ungkapan dalam sifat Sumber Kawalan dan Nilai Lalai untuk kawalan. Selain itu, apabila anda menulis kod Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) untuk prosedur peristiwa atau untuk modul, anda sering kali menggunakan ungkapan yang kelihatan serupa dengan ungkapan yang anda gunakan dalam objek Access, seperti jadual atau pertanyaan.

Halaman atas

Menggunakan Pembina Ungkapan

Pembina Ungkapan mempunyai faedah berikut:

 • Anda boleh mencari dan menyelitkan fungsi, operator, pemalar dan pengecam dengan mudah (contohnya, nama medan, jadual, borang dan pertanyaan), menjimatkan masa dan mengurangkan ralat.

 • Pembina Ungkapan mengehadkan bahagian ungkapan yang tersedia berdasarkan konteks ungkapan.

 • Anda boleh memilih daripada beraneka jenis ungkapan siap sedia, seperti nombor halaman, tarikh semasa atau tarikh dan masa semasa.

 • IntelliSense tersedia dalam Pembina Ungkapan – maka anda tidak perlu mengingati semua argumen yang diperlukan ungkapan.

 • Bantuan terletak di hujung jari anda dalam Pembina Ungkapan – hanya klik pautan yang muncul dalam alat Maklumat Cepat.

Memulakan pembina ungkapan :

Pintasan papan kekunci untuk melancarkan Pembina Ungkapan ialah Ctrl + F2. Kali pertama anda menggunakan pintasan ini, ia akan melancarkan kotak dialog Pilih Pembina – hanya dwiklik Pembina Ungkapan dalam kotak dialog untuk meneruskan.

Lihat maklumat lebih terperinci tentang cara menggunakan pembina ungkapan.

Had sarang untuk ungkapan dalam pangkalan data web ialah 65

Ungkapan tersarang aras 65 lebih mendalam tidak akan berfungsi dalam pelayar, agar anda tidak patut menggunakan sebarang ungkapan dalam pangkalan data web Access. Anda tidak akan menerima mesej ralat sebarang – ungkapan hanya tidak akan berfungsi.

Penting: Penggunaan operator &, AND dan OR boleh mencipta aras sarang tambahan pada pelayan yang tidak digambarkan dalam klien Access. Contohnya ungkapan "a" & "b" & "c" tidak disarangkan dalam Pembina Ungkapan, tetapi dalam SharePoint ia menjadi concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Terjemahan ini mencipta satu aras sarang. Menggunakan banyak operator &, AND, atau OR yang berturutan dalam ungkapan tunggal boleh menyebabkan anda melebihi had sarang pelayan iaitu 65, pada tika yang mana ungkapan tidak akan berfungsi dalam pelayar.

Halaman atas

Mengira nilai untuk kawalan dalam borang dan laporan

Apabila anda menggunakan ungkapan sebagai sumber data untuk kawalan, anda mencipta kawalan terhitung. Contohnya, katakan anda mempunyai laporan yang memaparkan berbilang rekod inventori dan anda ingin mencipta jumlah dalam pengaki laporan yang menjumlahkan semua item baris pada laporan tersebut.

Jumlah pada laporan.

Untuk mengira jumlah, letakkan kawalan kotak teks dalam pengaki laporan kemudian setkan sifat ControlSource bagi kotak teks pada ungkapan berikut:

= Sum ([ table_field ])

Dalam kes ini, table_field ialah nama medan yang mengandungi nilai subjumlah anda. Medan tersebut boleh datang dari jadual atau pertanyaan. Fungsi Sum mengira jumlah untuk semua nilai table_field.

Prosedur berikut menunjukkan cara untuk memasukkan ungkapan dalam kotak kawalan teks.

Memasukkan ungkapan dalam kawalan kotak teks

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Tataletak atau Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Pilih kawalan dalam yang anda ingin memasukkan ungkapan.

 3. Jika Helaian Sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 4. Untuk mencipta ungkapan, pada tab Data dalam helaian sifat secara manual, klik Sifat ControlSource kotak teks, dan kemudian taipkan = diikuti oleh baki ungkapan anda. Contohnya, untuk mengira subjumlah yang ditunjukkan di atas, taipkan =Sum([table_field]), pastikan anda menggantikan nama medan anda untuk table_field.

 5. Untuk mencipta ungkapan menggunakan pembina ungkapan, klik yang membina butang Imej butang dalam kotak sifat.

  Selepas melengkapkan ungkapan anda, helaian sifat akan kelihatan seperti ini:

  Ungkapan dalam sifat Sumber Kawalan bagi kotak teks.

Halaman atas

Menggunakan ungkapan sebagai kriteria pertanyaan

Anda menggunakan kriteria dalam pertanyaan untuk memperincikan hasil pertanyaan. Anda memasukkan kriteria sebagai ungkapan dan capaian mengembalikan hanya baris yang sepadan dengan ungkapan. Untuk melihat set meluas bagi contoh, lihat artikel contoh kriteria pertanyaan.

Contohnya, katakan anda ingin melihat semua pesanan yang tarikh penghantarannya berlaku dalam tiga bulan pertama tahun 2010. Untuk memasukkan kriteria, anda perlu menaip ungkapan berikut dalam sel Kriteria untuk lajur tarikh/masa dalam pertanyaan anda. Contoh ini menggunakan lajur Tarikh/Masa yang dipanggil ShippedDate. Untuk menentukan julat tarikh, masukkan kriteria anda dengan cara ini:

Antara #1/1/2010# Dan #3/31/2010#

Lajur ShippedDate akan kelihatan seperti berikut.

Ungkapan dalam baris Kriteria bagi grid pertanyaan.

Untuk setiap rekod dalam jadual Pesanan, jika nilai dalam lajur ShippedDate berada dalam julat tarikh yang anda tentukan, rekod disertakan dalam output pertanyaan. Harap maklum bahawa dalam ungkapan, anda mengurung tarikh dengan tanda paun (#). Access mengendalikan nilai yang dikurung dalam tanda paun sebagai jenis Tarikh/Masa. Mengendalikan nilai tersebut sebagai data tarikh/masa membolehkan anda menjalankan kiraan pada nilai tersebut, seperti menolak satu tarikh daripada yang lain.

Memasukkan kriteria dalam grid reka bentuk pertanyaan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pertanyaan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik sel Kriteria dalam lajur yang anda ingin masukkan kriteria anda.

 3. Untuk mencipta ungkapan anda secara manual, taipkan ungkapan kriteria anda.

  Nota: Jangan dahului ungkapan kriteria dengan operator =.

 4. Untuk mencipta ungkapan anda menggunakan pembina ungkapan, pada reben, klik Reka bentuk, dan kemudian dalam Kumpulan Persediaan pertanyaan , klik pembina Imej butang .

  Jika anda inginkan kawasan besar untuk mengedit ungkapan, letakkan kursor dalam sel Kriteria kemudian tekan SHIFT+F2 untuk memaparkan kotak Zum:

  Ungkapan dalam kotak dialog Zum.

Halaman atas

Mencipta medan terhitung dalam pertanyaan

Katakan anda mereka bentuk pertanyaan dan anda ingin memaparkan hasil kiraan menggunakan medan lain dalam pertanyaan. Untuk mencipta medan terhitung, anda memasukkan ungkapan dalam sel kosong dalam baris Medan dalam pertanyaan anda. Contohnya, jika anda mempunyai pertanyaan yang mengandungi medan Kuantiti dan medan Harga Unit, anda boleh mendarabkan kedua-duanya untuk mencipta medan terhitung untuk Harga Diperluas dengan memasukkan ungkapan berikut dalam baris Medan bagi pertanyaan:

Harga Lanjutan: [Kuantiti] * [Harga Unit]

Mendahului ungkapan dengan teks Harga Diperluas: menamakan lajur baru sebagai Harga Diperluas. Nama ini sering kali dipanggil alias. Jika anda tidak membekalkan alias, Access akan mencipta satu alias, seperti Expr1.

Menggunakan ungkapan untuk mencipta medan terhitung dalam pertanyaan.

Apabila anda menjalan pertanyaan, Access menjalankan kiraan pada setiap baris, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut:

Medan terhitung, ditunjukkan dalam pandangan Helaian Data.

Mencipta medan terhitung dalam pandangan Reka Bentuk pertanyaan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pertanyaan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik sel Medan dalam lajur yang anda ingin mencipta medan terhitung.

 3. Untuk mencipta ungkapan anda secara manual, taipkan ungkapan anda.

  Nota: Jangan dahului ungkapan kriteria dengan operator =; sebaliknya, mulakan ungkapan dengan label perihalan yang diikuti dengan kolon. Contohnya, taipkan Harga Diperluas: untuk menyediakan label untuk ungkapan yang mencipta medan terhitung yang dipanggil Harga Diperluas. Kemudian, masukkan kriteria untuk ungkapan anda selepas kolon.

 4. Untuk mencipta ungkapan anda menggunakan Pembina Ungkapan, pada reben, klik Reka Bentuk kemudian dalam kumpulan Persediaan Pertanyaan, klik Pembina .

Halaman atas

Mencipta medan terhitung dalam jadual

Dalam Access, anda boleh mencipta medan terhitung dalam jadual. Ini menyingkirkan keperluan pertanyaan berasingan untuk melakukan kiraan. Contohnya, jika anda mempunyai jadual yang menyenaraikan kuantiti, harga dan kadar cukai untuk setiap item dalam pesanan, anda boleh menambah medan terhitung yang menunjukkan jumlah harga, seperti berikut:

[Quantity]*([UnitPrice]+([UnitPrice]*[TaxRate]))

 • Kiraan tidak boleh merangkumi medan daripada jadual atau pertanyaan lain.

 • Hasil kiraan ialah baca sahaja.

Untuk mencipta medan terhitung:

 1. Buka jadual dengan mendwikliknya dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 2. Skrol secara mendatar ke lajur paling kanan dalam jadual dan klik tajuk lajur Klik untuk Tambah.

 3. Dalam senarai yang muncul, klik Medan Terhitung dan kemudian klik jenis data yang anda inginkan untuk hasil.

  Access memaparkan Pembina Ungkapan.

 4. Masukkan kiraan yang anda inginkan untuk medan ini; contohnya:

  [Kuantiti] * [harga Unit]

  Nota: Untuk medan terhitung, anda tidak boleh memulakan ungkapan dengan tanda sama dengan (=).

 5. Klik OK.

  Access menambah medan terhitung kemudian menyerlahkan pengepala medan agar anda boleh menaipkan nama medan.

 6. Taipkan nama untuk medan terhitung kemudian tekan ENTER.

Halaman atas

Menambah peraturan pengesahihan pada medan atau rekod jadual

Ungkapan amat berguna untuk mengesahihkan data semasa ia dimasukkan dalam pangkalan data – memastikan data buruk disingkirkan. Dalam jadual, terdapat dua jenis peraturan pengesahihan: Peraturan pengesahihan medan (yang menghalang pengguna daripada memasukkan data buruk dalam medan tunggal) dan peraturan pengesahihan rekod (yang menghalang pengguna daripada mencipta rekod yang tidak mematuhi peraturan pengesahihan). Anda menggunakan ungkapan untuk kedua-dua jenis peraturan pengesahihan.

Contohnya, katakan anda mempunyai jadual bernama Inventori dengan medan yang dinamakan Unit Sedia Ada dan anda ingin mengeset peraturan yang memaksa pengguna memasukkan nilai lebih besar daripada atau sama dengan sifar. Dengan kata lain, inventori tidak boleh menjadi nombor negatif. Anda boleh melakukan ini menggunakan ungkapan berikut sebagai peraturan pengesahihan medan dalam medan Unit Sedia Ada:

>=0

Memasukkan peraturan pengesahihan

Gunakan prosedur berikut untuk memasukkan sama ada peraturan pengesahihan medan atau peraturan pengesahihan rekod:

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Untuk peraturan pengesahihan medan, pilih medan yang anda ingin ubah.

 3. Pada reben, klik Medan, kemudian dalam kumpulan Pengesahihan Medan klik Pengesahihan kemudian klik Peraturan Pengesahihan Medan atau Peraturan Pengesahihan Rekod.

  Access memaparkan Pembina Ungkapan.

 4. Mula menaip kriteria yang anda inginkan. Contohnya, untuk peraturan pengesahihan medan yang memerlukan semula nilai lebih besar daripada atau sama dengan sifar, taipkan yang berikut:

  > = 0

  Nota: Jangan dahului ungkapan dengan tanda sama dengan (=).

Ungkapan peraturan pengesahihan ialah Boolean, yang bermaksud ia sama ada True atau False untuk sebarang nilai input yang ditentukan. Peraturan pengesahihan mestilah True untuk nilai atau Access tidak menyimpan input dan memaparkan mesej pengesahihan yang menyatakan ralat. Dalam contoh ini, jika anda memasukkan nilai untuk medan Unit Sedia Ada yang kurang daripada sifar, peraturan pengesahihan ialah False dan Access tidak menerima nilai tersebut. Jika anda tidak memasukkan peraturan pengesahihan seperti yang diperihalkan dalam seksyen berikut, Access memaparkan mesejnya sendiri untuk menunjukkan bahawa nilai yang anda masukkan dilarang oleh peraturan pengesahihan untuk medan.

Memasukkan mesej pengesahihan

Untuk menjadikan pangkalan data anda lebih mudah digunakan, anda boleh memasukkan peraturan pengesahihan tersuai. Untuk menggantikan mesej generik yang dipaparkan Access apabila data tidak sepadan dengan peraturan pengesahihan. Anda boleh menggunakan mesej pengesahihan tersuai untuk menyediakan maklumat khusus yang membantu pengguna memasukkan data yang betul, contohnya, "Nilai Unit Sedia Ada tidak boleh menjadi nombor negatif." Gunakan prosedur berikut untuk mencipta mesej pengesahihan:

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Untuk mesej pengesahihan medan, pilih medan yang anda telah menambah peraturan pengesahihan.

 3. Pada reben, klik Medan, kemudian dalam kumpulan Medan Pengesahihan klik Pengesahihan kemudian klik Mesej Pengesahihan Medan atau Mesej Pengesahihan Rekod.

 4. Dalam kotak dialog Masukkan Mesej Pengesahihan, taipkan mesej yang anda ingin ia muncul apabila data tidak sepadan dengan peraturan pengesahihan kemudian klik OK.

Halaman atas

Menambah peraturan pengesahihan pada kawalan

Nota: Peraturan pengesahihan yang tidak tersedia bagi kawalan dalam aplikasi web Access atau pangkalan data web. Menggunakan medan atau rekod peraturan pengesahihan sebaliknya, seperti yang diterangkan dalam seksyen sebelumnya.

Selain daripada medan jadual dan rekod, kawalan juga mempunyai sifat Peraturan Pengesahihan yang boleh menerima ungkapan. Contohnya, katakan anda menggunakan borang untuk memasukkan julat tarikh untuk laporan dan anda ingin memastikan bahawa tarikh mula tidak lebih awal daripada 1/1/2010. Anda boleh setkan sifat Peraturan Pengesahihan dan Teks Pengesahihan untuk kotak teks yang anda memasukkan tarikh mula untuk yang berikut:

Sifat

Seting

Peraturan Pengesahihan

>=#1/1/2010#

Teks Pengesahihan

Anda tidak boleh memasukkan tarikh yang lebih awal daripada 1/1/2010.

Jika anda cuba memasukkan tarikh yang lebih awal daripada 1/1/2010, satu mesej akan muncul dan memaparkan teks dalam sifat Teks Pengesahihan. Jika tiada teks dimasukkan dalam kotak sifat Teks Pengesahihan, Access memaparkan mesej generik. Selepas anda mengklik OK, Access mengembalikan anda ke kotak teks.

Petua: Mengeset peraturan pengesahihan untuk medan jadual menguatkuasakan peraturan merentasi pangkalan data, di mana-mana sahaja medan diubah suai. Secara alternatifnya, mengeset peraturan pengesahihan untuk kawalan pada borang menguatkuasakan peraturan hanya apabila borang tersebut digunakan. Mengeset peraturan pengesahihan secara berasingan untuk medan jadual dan untuk kawalan pada borang adalah berguna jika anda ingin mewujudkan peraturan pengesahihan berlainan untuk pengguna berlainan.

Memasukkan peraturan pengesahihan untuk kawalan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka Bentuk atau Pandangan Tataletak pada menu pintas.

 2. Klik kanan kawalan yang anda ingin ubah kemudian klik Sifat pada menu pintas.

  Access memaparkan helaian sifat untuk kawalan.

 3. Klik tab Semua kemudian klik kotak sifat Peraturan Pengesahihan.

 4. Taipkan ungkapan, atau klik yang membina butang Imej butang dalam kotak sifat untuk mencipta ungkapan menggunakan pembina ungkapan.

  Nota: Jangan dahului ungkapan dengan operator =.

 5. Untuk menyesuaikan teks yang muncul jika pengguna memasukkan data yang tidak sepadan dengan peraturan pengesahihan, taipkan teks yang anda inginkan dalam sifat Teks Pengesahihan.

Halaman atas

Mengesetkan nilai lalai untuk medan jadual

Anda boleh menggunakan ungkapan untuk menentukan nilai lalai untuk medan dalam jadual – nilai yang digunakan Access untuk rekod baru melainkan nilai lain disediakan. Contohnya, katakan anda ingin menyelitkan tarikh dan masa secara automatik ke dalam medan yang dipanggil OrderDate pada bila-bila masa seseorang menambah rekod baru. Untuk melakukan perkara ini, anda mungkin menggunakan ungkapan berikut:

Kini()

Menentukan nilai lalai untuk medan dalam jadual

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah.

  Access membuka jadual dalam pandangan Helaian Data.

 2. Pilih medan yang anda ingin ubah.

 3. Pada reben, klik Medan dalam kumpulan Sifat, klik Nilai Lalai.

  Access memaparkan kotak dialog Pembina Ungkapan.

 4. Taipkan ungkapan anda dalam kotak, pastikan untuk memulakan ungkapan dengan tanda sama dengan (=).

Nota: Jika anda mengikat kawalan pada medan jadual dan kedua-dua kawalan serta medan jadual mempunyai nilai lalai, nilai lalai bagi kawalan akan diutamakan berbanding medan jadual.

Halaman atas

Mengesetkan nilai lalai untuk kawalan

Tempat lazim yang lain untuk menggunakan ungkapan berada dalam sifat Nilai Lalai bagi kawalan. Sifat Nilai Lalai bagi kawalan adalah seperti sifat Nilai Lalai bagi medan dalam jadual. Contohnya, untuk menggunakan tarikh semasa sebagai nilai lalai untuk kotak teks, anda boleh menggunakan ungkapan berikut:

Tarikh()

Ungkapan ini menggunakan fungsi Tarikh untuk mengembalikan tarikh semasa, tetapi bukan masa. Jika anda mengikat kotak teks pada medan jadual dan medan mempunyai nilai lalai, nilai lalai bagi kawalan akan diutamakan berbanding medan jadual. Sering kali adalah lebih bagus untuk mengeset sifat Nilai Lalai untuk medan dalam jadual. Dengan cara ini, jika anda mendasarkan beberapa kawalan untuk borang berlainan pada medan jadual yang sama, nilai lalai yang sama akan digunakan pada setiap kawalan, membantu memastikan entri data yang konsisten pada setiap borang.

Memasukkan nilai lalai untuk kawalan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka Bentuk atau Pandangan Tataletak pada menu pintas.

 2. Pilih kawalan yang anda ingin ubah.

 3. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 4. Klik tab Semua pada helaian sifat kemudian klik kotak sifat Nilai Lalai.

 5. Taipkan ungkapan, atau klik yang membina butang Imej butang dalam kotak sifat untuk mencipta ungkapan menggunakan pembina ungkapan.

Halaman atas

Mengawal tindakan makro yang akan dijalankan

Dalam beberapa kes, anda mungkin perlu menjalankan tindakan atau siri tindakan dalam makro hanya jika syarat tertentu menjadi benar. Contohnya, katakan anda inginkan tindakan makro untuk berjalan hanya apabila nilai dalam kotak teks adalah lebih besar daripada atau sama dengan 10. Untuk mengeset peraturan ini, anda perlu menggunakan ungkapan dalam blok If dalam makro untuk menentukan syarat dalam makro.

Dalam contoh ini, anggaplah kotak teks dinamakan "Item." Ungkapan anda yang mengeset syarat adalah [Item]>=10.

Ungkapan yang digunakan dalam blok If dalam makro.

Memasukkan ungkapan dalam blok If dalam makro

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan makro yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik blok If yang anda ingin ubah suai atau tambah blok If daripada anak tetingkap Katalog Tindakan.

 3. Klik bahagian atas blok If.

 4. Taipkan ungkapan bersyarat anda dalam kotak, atau klik yang membina butang Imej butang di sebelah kotak ungkapan untuk melancarkan pembina ungkapan.

Nota: Ungkapan yang anda taip mestilah Boolean, bermakna ia sama ada True atau False. Tindakan makro dalam blok If berjalan hanya apabila syarat ialah True.

Halaman atas

Mengumpul dan mengisih data dalam laporan

Anda perlu menggunakan anak tetingkap Kumpul, Isih dan Jumlah untuk menentukan aras perkumpulan dan tertib isihan untuk data dalam laporan. Lazimnya, anda kumpul atau isih pada medan yang anda pilih daripada senarai. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mengumpulkan atau mengisih terhadap nilai terhitung, anda boleh memasukkan ungkapan.

Pengumpulan ialah proses menggabungkan lajur yang mengandungi nilai pendua. Contohnya, katakan pangkalan data anda mengandungi maklumat jualan untuk pejabat di bandar berlainan dan salah satu laporan dalam pangkalan data anda dinamakan "Jualan mengikut Bandar." Pertanyaan yang menyediakan data untuk laporan tersebut mengumpulkan data mengikut nilai bandar anda. Perkumpulan jenis ini boleh menjadikan maklumat anda lebih mudah dibaca dan difahami.

Sebaliknya, isihan ialah proses mengenakan tertib isihan pada baris (rekod) dalam hasil pertanyaan anda. Contohnya, anda boleh mengisih rekod mengikut nilai kunci primernya (atau set nilai lain dalam medan yang lain) dalam sama ada tertib menaik atau menurun, atau anda boleh mengisih rekod mengikut satu atau lebih aksara dalam tertib yang ditentukan, seperti tertib abjad.

Menambah perkumpulan dan isihan pada laporan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan laporan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Tataletak atau Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Pada reben, klik Reka Bentuk dalam kumpulan Pengumpulan & Jumlah, klik Kumpul & Isih.

  Anak tetingkap Kumpul, Isih dan Jumlah muncul di bawah laporan.

 3. Untuk menambah aras perkumpulan pada laporan, klik Tambah kumpulan.

 4. Untuk menambah tertib isihan pada laporan, klik Tambah isih.

  Aras kumpulan atau tertib isihan yang baru muncul dalam anak tetingkap serta senarai medan yang menyediakan data untuk laporan. Rajah ini menunjukkan aras kumpulan baru yang tipikal (perkumpulan pada Kategori) dan tertib isihan (mengisih pada Pengilang), serta senarai yang mengandungi medan yang tersedia untuk perkumpulan dan isihan:

  Memilih opsyen ungkapan dalam anak tetingkap Kumpul, Isih dan Jumlah.

 5. Di bawah senarai medan yang tersedia, klik ungkapan untuk memulakan Pembina Ungkapan.

 6. Masukkan ungkapan yang anda ingin gunakan dalam kotak ungkapan (kotak atas) Pembina Ungkapan. Pastikan anda memulakan ungkapan dengan operator sama dengan (=).

Menambah ungkapan pada kumpulan atau isihan sedia ada

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan laporan yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Tataletak atau Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik aras kumpulan atau tertib isihan yang anda ingin ubah.

 3. Klik anak panah bawah bersebelahan Kumpul pada (untuk aras perkumpulan) atau Isih mengikut (untuk tertib isihan).

  Senarai yang mengandungi medan yang tersedia muncul.

 4. Di bahagian bawah senarai yang mengandungi medan, klik ungkapan untuk memulakan Pembina Ungkapan.

 5. Taipkan ungkapan anda dalam kotak ungkapan (kotak atas) bagi Pembina Ungkapan. Pastikan anda memulakan ungkapan anda dengan operator sama dengan (=).

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×