Membenarkan perubahan pada bahagian dokumen yang dilindungi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menandakan dokumen sebagai baca sahaja dan masih membenarkan perubahan pada bahagian yang terpilih.

Anda boleh menjadikan bahagian tidak terhad ini tersedia untuk sesiapa yang membuka dokumen, atau anda boleh memberikan keizinan kepada individu tertentu supaya mereka sahaja yang boleh mengubah bahagian yang tidak terhad dokumen tersebut.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Melindungi dokumen dan menandakan bahagian yang boleh diubah

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Mencari bahagian yang anda boleh mengedit

Melindungi dokumen dan menandakan bahagian yang boleh diubah

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

  Ikon Hadkan Pengeditan ditunjukkan pada tab Semak Semula

 2. Dalam kawasan Sekatan Pengeditan, pilih kotak semak Izinkan hanya pengeditan jenis ini dalam dokumen.

 3. Dalam senarai sekatan pengeditan, klik Tiada perubahan (Baca sahaja).

 4. Pilih bahagian dokumen yang anda ingin benarkan perubahan.

  Contohnya, pilih blok perenggan, tajuk, ayat atau perkataan.

  Petua:  Untuk memilih lebih daripada satu bahagian dokumen pada masa yang sama, pilih bahagian yang anda inginkan, kemudian tekan CTRL dan pilih bahagian lain sementara anda menekan dan menahan kekunci CTRL.

 5. Di bawah Pengecualian, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk membenarkan sesiapa yang membuka dokumen dapat mengedit bahagian yang anda pilih, pilih kotak semak Semua Orang dalam senarai Kumpulan.

  • Untuk hanya membenarkan individu tertentu untuk mengedit bahagian yang anda pilih, klik Lebih ramai pengguna, kemudian taipkan nama pengguna.

   Masukkan nama anda jika anda ingin mengedit bahagian dokumen tersebut. Asingkan setiap nama dengan koma bertitik.

   Penting: Jika anda ingin melindungi dokumen dengan pengesahan pengguna dan bukannya perlindungan kata laluan, pastikan anda menaipkan alamat e-mel untuk nama pengguna.

  • Klik OK, kemudian pilih kotak semak di sebelah nama individu yang anda benarkan untuk mengedit bahagian yang anda pilih.

   Nota:  Jika anda memilih lebih daripada satu individu, individu tersebut ditambah sebagai item kepada kotak Kumpulan, jadi anda boleh memilih mereka dengan cepat sekali lagi.

 6. Teruskan untuk memilih sebahagian daripada dokumen dan memperuntukkan keizinan pengguna untuk mengeditnya.

 7. Di bawah Mulakan penguatkuasaan, klik Ya, Mula Menguatkuasakan Perlindungan.

 8. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menguntukkan kata laluan pada dokumen supaya pengguna yang tahu kata laluan boleh mengalih keluar perlindungan dan bekerja pada dokumen, taipkan kata laluan dalam kotak Masukkan kata laluan baru (pilihan), kemudian sahkan kata laluan.

   Nota: Gunakan opsyen ini jika anda ingin orang lain boleh bekerja pada dokumen pada masa yang sama.

   Gunakan kata laluan yang kukuh yang menggabungkan huruf besar dan huruf, nombor dan simbol. Kata laluan yang lemah Jangan gabungkan unsur ini. Kata laluan kukuh: Y6dh! et5. Kata laluan yang lemah: House27. Kata laluan harus 8 atau lebih aksara dalam panjang. Frasa penghantaran yang menggunakan 14 atau lebih aksara adalah lebih baik. .

   Pastikan anda mengingati kata laluan anda. Jika anda terlupa kata laluan, Microsoft tidak berupaya mendapatkannya semula. Simpan kata laluan yang anda tuliskan di tempat yang selamat, jauh dari maklumat yang dilindungi oleh kata laluan.

  • Untuk menyulitkan dokumen agar hanya pemilik dokumen disahkan boleh mengalih keluar perlindungan, klik Pengesahan pengguna.

   Nota: Menyulitkan dokumen akan menghalang orang lain daripada bekerja pada dokumen itu pada masa yang sama.

Halaman Atas

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Untuk mengalih keluar semua perlindungan daripada dokumen, anda mungkin perlu tahu kata laluan yang telah digunakan pada dokumen. Atau anda mungkin perlu disenaraikan sebagai pemilik dokumen yang disahkan.

Jika anda ialah pemilik dokumen yang disahkan, atau jika anda tahu kata laluan untuk mengalih keluar perlindungan dokumen, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

  Ikon Hadkan Pengeditan ditunjukkan pada tab Semak Semula

 2. Dalam anak tetingkap tugas Hadkan Pengeditan, klik Hentikan Perlindungan.

 3. Jika anda digesa untuk memberikan kata laluan, taipkan kata laluan.

Halaman Atas

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Apabila anda membuka dokumen yang dilindungi, Word akan mengehadkan perkara yang anda boleh ubah berdasarkan sama ada pemilik dokumen memberikan anda kebenaran untuk membuat perubahan pada bahagian tertentu dokumen.

Anak tetingkap tugas Hadkan Pengeditan memaparkan butang untuk beralih ke kawasan dokumen yang mempunyai keizinan untuk diubah.

Opsyen pengeditan ditunjukkan dalam anak tetingkap Hadkan Pengeditan.

Jika anda tidak mempunyai keizinan untuk mengedit mana-mana bahagian dokumen, Word akan mengehadkan pengeditan dan memaparkan mesej, "Word telah selesai mencari dokumen" apabila anda klik butang dalam anak tetingkap tugas Hadkan Pengeditan.

Halaman Atas

Mencari bahagian yang anda boleh edit

Jika anda menutup anak tetingkap tugas Hadkan Pengeditan kemudian cuba buat perubahan di tempat anda tidak mempunyai keizinan, Word akan memaparkan mesej berikut dalam bar status:

Pengubahsuaian ini tidak dibenarkan kerana pilihan terkunci.

Untuk kembali ke anak tetingkap tugas dan mencari rantau yang anda mempunyai keizinan untuk mengedit, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

  Ikon Hadkan Pengeditan ditunjukkan pada tab Semak Semula

 2. Klik Cari Rantau Berikutnya yang Boleh Saya Edit atau Tunjukkan Semua Rantau yang Boleh Saya Edit.

Halaman Atas

Lihat juga

Menyekat atau membenarkan perubahan pemformatan

Menambah atau mengalih keluar perlindungan dalam dokumen, buku kerja atau persembahan

Apakah penghalang fail?

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambah perlindungan dan menandakan bahagian yang boleh diubah

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Menambah perlindungan dan menandakan bahagian yang boleh diubah

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

Reben Office 2010

 1. Dalam kawasan Sekatan Pengeditan, pilih kotak semak Izinkan hanya pengeditan jenis ini dalam dokumen.

 2. Dalam senarai sekatan pengeditan, klik Tiada perubahan (Baca sahaja).

 3. Pilih bahagian dokumen yang anda ingin benarkan perubahan.

  Contohnya, pilih blok perenggan, tajuk, ayat atau perkataan.

  Petua:  Untuk memilih lebih daripada satu bahagian dokumen pada masa yang sama, pilih bahagian yang anda inginkan, kemudian tekan CTRL dan pilih bahagian lain sementara anda menekan dan menahan kekunci CTRL.

 4. Di bawah Pengecualian, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk membenarkan sesiapa yang membuka dokumen dapat mengedit bahagian yang anda pilih, pilih kotak semak Semua Orang dalam senarai Kumpulan.

  • Untuk hanya membenarkan individu tertentu untuk mengedit bahagian yang anda pilih, klik Lebih ramai pengguna, kemudian taipkan nama pengguna.

   Masukkan nama anda jika anda ingin mengedit bahagian dokumen tersebut. Asingkan setiap nama dengan koma bertitik.

   Penting:  Jika anda ingin melindungi dokumen dengan pengesahan pengguna dan bukannya perlindungan kata laluan, pastikan anda menaipkan alamat e-mel, bukan akaun pengguna Microsoft Windows atau Windows Vista, untuk nama pengguna.

  • Klik OK, kemudian pilih kotak semak di sebelah nama individu yang anda benarkan untuk mengedit bahagian yang anda pilih.

   Nota:  Jika anda memilih lebih daripada satu individu, individu tersebut ditambah sebagai item kepada kotak Kumpulan, jadi anda boleh memilih mereka dengan cepat sekali lagi.

 5. Teruskan untuk memilih sebahagian daripada dokumen dan memperuntukkan keizinan pengguna untuk mengeditnya.

 6. Di bawah Mulakan penguatkuasaan, klik Ya, Mula Menguatkuasakan Perlindungan.

 7. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memperuntukkan kata laluan pada dokumen supaya pengguna yang tahu kata laluan boleh mengalih keluar perlindungan, taipkan kata laluan dalam kotak Masukkan kata laluan baru (pilihan), kemudian sahkan kata laluan.

   Nota:  Anda mesti menggunakan opsyen ini jika anda berhasrat untuk menyiarkan dokumen supaya beberapa orang boleh bekerja dengannya pada masa yang sama.

   Gunakan kata laluan yang kukuh yang menggabungkan huruf besar dan huruf, nombor dan simbol. Kata laluan yang lemah Jangan gabungkan unsur ini. Kata laluan kukuh: Y6dh! et5. Kata laluan yang lemah: House27. Kata laluan harus 8 atau lebih aksara dalam panjang. Frasa penghantaran yang menggunakan 14 atau lebih aksara adalah lebih baik.

   Mengingati kata laluan anda adalah sesuatu yang penting. Jika anda terlupa kata laluan, Microsoft tidak berupaya mendapatkannya semula. Simpan kata laluan yang anda tuliskan di tempat yang selamat, jauh dari maklumat yang dilindungi oleh kata laluan.

  • Untuk menyulitkan dokumen agar hanya pemilik dokumen disahkan boleh mengalih keluar perlindungan, klik Pengesahan pengguna.

   Nota:  Penyulitan dokumen akan menghalang pengarangan oleh lebih daripada satu orang pada masa yang sama.

   Untuk maklumat lanjut tentang pengesahan pengguna, lihat Pengurusan Hak Maklumat dalam Office 2010.

Halaman Atas

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Untuk mengalih keluar semua perlindungan daripada dokumen, anda mungkin perlu tahu kata laluan yang telah digunakan pada dokumen. Atau anda mungkin perlu disenaraikan sebagai pemilik dokumen yang disahkan.

Jika anda ialah pemilik dokumen yang disahkan, atau jika anda tahu kata laluan untuk mengalih keluar perlindungan dokumen, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

Reben Office 2010

 1. Dalam anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan, klik Hentikan Perlindungan.

 2. Jika anda digesa untuk memberikan kata laluan, taipkan kata laluan.

Halaman Atas

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Apabila anda membuka dokumen yang dilindungi, Microsoft Word 2010 mengehadkan perkara yang anda boleh ubah berdasarkan sama ada pemilik dokumen memberikan anda kebenaran untuk membuat perubahan pada bahagian tertentu dokumen.

Anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan memaparkan butang untuk beralih ke kawasan dokumen yang anda mempunyai keizinan untuk ubah.

anak tetingkap had pemformatan dan pengeditan tugas

Jika anda tidak mempunyai keizinan untuk mengedit mana-mana bahagian dokumen, Word mengehadkan pengeditan dan memaparkan mesej, "Word telah selesai mencari dokumen" apabila anda klik butang dalam anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan.

Membuka anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan

Jika anda menutup anak tetingkap tugas dan kemudian cuba membuat perubahan di tempat anda tidak mempunyai keizinan, Word akan memaparkan mesej berikut dalam bar status:

Pengubahsuaian ini tidak dibenarkan kerana pilihan terkunci.

Untuk kembali ke anak tetingkap tugas dan mencari rantau yang anda mempunyai keizinan untuk mengedit, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab Semak Semula, dalam kumpulan Lindungi, klik Hadkan Pengeditan.

Reben Office 2010

 1. Klik Cari Rantau Berikutnya yang Boleh Saya Edit atau Tunjukkan Semua Rantau yang Boleh Saya Edit.

Halaman Atas

Lihat juga

Menyekat atau membenarkan perubahan pemformatan

Menambah atau mengalih keluar perlindungan dalam dokumen, buku kerja atau persembahan

Apakah penghalang fail?

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambah perlindungan dan menandakan bahagian yang boleh diubah

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Menambah perlindungan menandakan bahagian yang boleh diubah

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Lindungi , klik Lindungi dokumen, dan kemudian klik Hadkan pemformatan dan pengeditan.

  Imej Reben Word

 2. Dalam kawasan Sekatan Pengeditan, pilih kotak semak Izinkan hanya pengeditan jenis ini dalam dokumen.

 3. Dalam senarai sekatan pengeditan, klik Tiada perubahan (Baca sahaja).

 4. Pilih bahagian dokumen yang anda ingin tidak terhad.

  Contohnya, pilih blok perenggan, tajuk, ayat atau perkataan.

  Petua:  Untuk memilih lebih daripada satu bahagian dokumen pada masa yang sama, pilih bahagian yang anda inginkan, kemudian tekan CTRL dan pilih bahagian lain sementara anda menekan dan menahan kekunci CTRL.

 5. Di bawah Pengecualian, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk membenarkan sesiapa yang membuka dokumen dapat mengedit bahagian yang anda pilih, pilih kotak semak Semua Orang dalam senarai Kumpulan.

  • Untuk hanya membenarkan individu tertentu untuk mengedit bahagian yang anda pilih, klik lebih ramai pengguna, dan kemudian taipkan nama pengguna. Memisahkan setiap nama dengan koma bernoktah. Klik OK, dan kemudian pilih kotak semak bersebelahan nama individu yang anda benarkan untuk mengedit bahagian yang anda pilih.

   Penting:  Jika anda ingin melindungi dokumen dengan pengesahan pengguna dan bukannya perlindungan kata laluan, pastikan anda menaipkan alamat e-mel, bukan akaun pengguna Microsoft Windows atau Windows Vista, untuk nama pengguna.

   Nota:  Jika anda memilih lebih daripada satu individu, individu tersebut ditambah sebagai item kepada kotak Kumpulan, jadi anda boleh memilih mereka dengan cepat sekali lagi.

 6. Teruskan untuk memilih sebahagian daripada dokumen dan memperuntukkan keizinan pengguna untuk mengeditnya.

 7. Di bawah Mulakan penguatkuasaan, klik Ya, Mula Menguatkuasakan Perlindungan.

 8. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memperuntukkan kata laluan pada dokumen supaya pengguna yang tahu kata laluan boleh mengalih keluar perlindungan, taipkan kata laluan dalam kotak Masukkan kata laluan baru (pilihan), kemudian sahkan kata laluan.

   Gunakan kata laluan yang kukuh yang menggabungkan huruf besar dan huruf, nombor dan simbol. Kata laluan yang lemah Jangan gabungkan unsur ini. Kata laluan kukuh: Y6dh! et5. Kata laluan yang lemah: House27. Kata laluan harus 8 atau lebih aksara dalam panjang. Frasa penghantaran yang menggunakan 14 atau lebih aksara adalah lebih baik.

   Mengingati kata laluan anda adalah sesuatu yang penting. Jika anda terlupa kata laluan, Microsoft tidak berupaya mendapatkannya semula. Simpan kata laluan yang anda tuliskan di tempat yang selamat, jauh dari maklumat yang dilindungi oleh kata laluan.

  • Untuk menyulitkan dokumen agar hanya pemilik dokumen disahkan boleh mengalih keluar perlindungan, klik Pengesahan pengguna.

   Untuk maklumat lanjut tentang pengesahan pengguna, lihat Pengurusan hak maklumat dalam sistem Microsoft Office 2007.

Halaman Atas

Membuka kunci dokumen yang dilindungi

Mempunyai kebenaran untuk membuat perubahan dalam dokumen adalah tidak sama mempunyai keizinan untuk mengalih keluar perlindungan daripada dokumen. Walaupun dalam dokumen di mana semua individu mempunyai keizinan untuk membuat perubahan pada kandungan, hanya individu tersebut yang disahkan pemilik atau yang taipkan kata laluan yang betul mempunyai keizinan untuk mengalih keluar perlindungan.

Jika anda ialah pemilik dokumen yang disahkan, atau jika anda tahu kata laluan untuk mengalih keluar perlindungan dokumen, lakukan yang berikut:

 • Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Lindungi , klik Lindungi dokumen, dan kemudian klik Hadkan pemformatan dan pengeditan.

  Imej Reben Word

 • Dalam anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan, klik Hentikan Perlindungan.

Halaman Atas

Membuat perubahan dalam dokumen terhad

Apabila seseorang membuka dokumen yang dilindungi, Microsoft Office Word 2007 mengehadkan perubahan berdasarkan sama ada individu yang telah diberikan keizinan untuk membuat perubahan pada bahagian tertentu dokumen. Apabila dokumen dibuka, anak tetingkap tugas Hadkan pemformatan dan pengeditan memaparkan butang untuk beralih ke kawasan dokumen yang boleh diedit. Jika keizinan telah diberikan untuk semua orang berupaya untuk membuat perubahan pada bahagian dokumen, sesiapa yang membuka dokumen boleh mengalihkan ke bahagian yang mereka boleh mengubah dengan mengklik Cari rantau berikutnya yang boleh saya Edit.

anak tetingkap had pemformatan dan pengeditan tugas

Jika keizinan telah diberikan untuk individu tertentu sahaja dapat membuat perubahan pada bahagian dokumen, hanya individu tersebut boleh mengalihkan ke bahagian yang mereka boleh mengubah. Untuk setiap orang, Office Word 2007 mengehadkan pengeditan dan memaparkan mesej, "Word telah selesai mencari dokumen" apabila mereka klik butang dalam anak tetingkap tugas Hadkan pemformatan dan pengeditan .

Membuka anak tetingkap tugas Hadkan Pemformatan dan Pengeditan

Jika anda menutup anak tetingkap tugas dan kemudian cuba membuat perubahan yang anda tidak mempunyai keizinan, Word 2007 memaparkan dalam status bar mesej berikut:

Pengubahsuaian ini tidak dibenarkan kerana pilihan terkunci.

Untuk kembali ke anak tetingkap tugas dan mencari tempat yang anda mempunyai keizinan untuk mengedit, lakukan yang berikut:

 1. Pada tab semak semula , dalam Kumpulan Lindungi , klik Lindungi dokumen, dan kemudian klik Hadkan pemformatan dan pengeditan.

  Imej Reben Word

 2. Klik Cari Rantau Berikutnya yang Boleh Saya Edit atau Tunjukkan Semua Rantau yang Boleh Saya Edit.

Halaman Atas

Lihat juga

Menambah atau mengalih keluar perlindungan dalam dokumen, buku kerja atau persembahan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×