Membaiki nombor berformat teks menggunakan format nombor

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam sesetengah kes, nombor dalam lembaran kerja sebenarnya diformatkan dan disimpan dalam sel sebagai teks, yang mungkin menyebabkan masalah dengan pengiraan atau menghasilkan tertib pengisihan yang mengelirukan. Isu ini kadangkala berlaku selepas anda mengimport atau menyalin data dari pangkalan data atau sumber data luaran lain.

Nombor yang diformatkan sebagai teks dijajarkan kiri dan bukannya dijajarkan kanan dalam sel dan biasanya ditandakan dengan penunjuk ralat.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Teknik 1: Menukar nombor berformat teks dengan menggunakan Penyemakan Ralat

Teknik 2: Menukar nombor berformat teks dengan menggunakan Tampal Istimewa

Teknik 3: Menggunakan format nombor kepada nombor berformat teks

Mematikan Penyemakan Ralat

Teknik 1: Menukar nombor berformat teks dengan Penyemakan Ralat

Jika anda mengimport data daripada sumber lain ke dalam Excel atau jika anda menaip nombor dalam sel yang sebelumnya diformatkan sebagai teks, anda mungkin melihat segi tiga hijau kecil di penjuru atas kiri sel tersebut. Penunjuk ralat ini memberitahu anda bahawa tarikh disimpan sebagai teks, seperti ditunjukkan dalam contoh ini.

Sel dengan penunjuk ralat hijau di penjuru atas kiri

Jika ini bukan apa yang anda inginkan, anda boleh mengikuti langkah ini untuk menukar semula nombor yang disimpan sebagai teks kepada nombor biasa.

 1. Pada lembaran kerja, pilih sebarang sel tunggal atau julat sel yang mempunyai penunjuk ralat di penjuru atas kiri.

  Cara memilih sel, julat, baris atau lajur

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambah kepada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 2. Di sebelah sel atau julat sel yang dipilih, klik butang ralat yang muncul.

  Butang Ralat

 3. Pada menu, klik Tukar kepada Nombor. (Jika anda hanya ingin membuang penunjuk ralat tanpa menukar nombor, Klik Abaikan Ralat.)

  Perintah Tukar kepada Nombor

  Tindakan ini menukar semula nombor yang disimpan sebagai teks kepada nombor.

  Nombor yang ditukar

  Setelah anda menukar nombor yang diformatkan sebagai teks kepada nombor biasa, anda boleh mengubah cara nombor muncul dalam sel dengan menyesuaikan atau menggunakan format nombor. Untuk maklumat lanjut, lihat Format nombor tersedia.

Halaman Atas

Teknik 2: Menukar nombor berformat teks dengan Tampal Istimewa

Dalam teknik ini, anda darabkan setiap sel yang dipilih dengan 1 untuk memaksa penukaran nombor berformat teks kepada nombor biasa. Oleh sebab anda mendarab kandungan sel dengan 1, hasil dalam sel kelihatan sama. Walau bagaimanapun, Excel sebenarnya menggantikan kandungan berdasarkan teks dalam sel dengan angka yang sepadan.

 1. Pilih sel kosong dan sahkan bahawa format nombornya ialah Umum.

  Cara mengesahkan format nombor

  • Pada tab Rumah, dalam kumpulan Nombor, klik anak panah di sebelah kotak Format Nombor kemudian klik Umum.

   Imej Reben Excel

 2. Dalam sel, taipkan 1 dan tekan ENTER.

 3. Pilih sel dan tekan Ctrl+C untuk menyalin nilai ke Papan Klip.

 4. Pilih sel atau julat sel yang mengandungi nombor yang disimpan sebagai teks yang anda ingin tukar.

  Cara memilih sel, julat, baris atau lajur

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambah kepada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 5. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik anak panah di bawah Tampal, kemudian klik Tampal Istimewa.

 6. Di bawah Operasi, pilih Darab dan klik OK.

 7. Untuk memadam kandungan sel yang anda taipkan dalam langkah 2 selepas semua nombor berjaya ditukar, pilih sel tersebut dan tekan DELETE.

Sesetengah program perakaunan memaparkan nilai negatif sebagai teks, dengan tanda negatif () di sebelah kanan nilai. Untuk menukar rentetan teks kepada nilai, anda mesti menggunakan formula untuk mengembalikan semua aksara rentetan teks kecuali aksara paling kanan (tanda negatif) dan darabkan hasilnya dengan -1.

Contohnya, jika nilai di sel A2 adalah "156–" formula berikut menukar teks kepada nilai –156.

Data

Formula

156-

=Left(A2,LEN(A2)-1)*-1

Halaman Atas

Teknik 3: Menggunakan format nombor kepada nombor berformat teks

Dalam sesetengah senario, anda tidak perlu menukar semula nombor yang disimpan sebagai teks kepada nombor, seperti yang diterangkan di awal artikel ini. Sebaliknya, anda boleh menggunakan format nombor untuk mencapai hasil yang sama. Contohnya, jika anda memasukkan nombor dalam buku kerja dan memformat nombor tersebut sebagai teks, anda tidak akan melihat penunjuk ralat hijau muncul di penjuru atas kiri sel. Dalam kes ini, anda boleh menggunakan pemformatan nombor.

 1. Pilih sel yang mengandungi nombor yang disimpan sebagai teks.

  Cara memilih sel, julat, baris atau lajur

  Untuk memilih

  Lakukan ini

  Sel tunggal

  Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

  Sejulat sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

  Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

  Sejulat besar sel

  Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

  Semua sel pada lembaran kerja

  Klik butang Pilih Semua.

  Butang Pilih Semua

  Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh tekan Ctrl+A.

  Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A kali kedua akan memilih seluruh lembaran kerja.

  Sel atau julat sel bukan bersebelahan

  Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

  Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambahkan sel atau julat pada pemilihan, tekan Shift+F8 sekali lagi.

  Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan keseluruhan pemilihan.

  Seluruh baris atau lajur

  Klik tajuk baris atau lajur.

  Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

  1. Tajuk baris

  2. Tajuk lajur

  Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah kali kedua akan memilih seluruh baris atau lajur.

  Baris atau lajur bersebelahan

  Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau, pilih baris atau lajur pertama kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda memilih baris atau lajur terakhir.

  Baris atau lajur bukan bersebelahan

  Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambah kepada pemilihan.

  Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

  Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

  Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

  Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel.

  Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam senarai Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

  Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

  Sel kepada permulaan lembaran kerja

  Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

  Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

  Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

  Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

 2. Pada tab Format, dalam kumpulan Nombor, klik Pelancar Kotak Dialog di sebelah Nombor.

  Butang pelancar kotak dialog dalam kumpulan Nombor

 3. Dalam kotak Kategori, klik format nombor yang anda ingin gunakan.

  Untuk melengkapkan prosedur ini dengan berjaya, pastikan nombor yang disimpan sebagai teks tidak termasuk ruang tambahan atau aksara tak boleh cetak di dalam atau di sekeliling nombor tersebut. Ruang tambahan atau aksara kadangkala berlaku apabila anda menyalin atau mengimport data dari pangkalan data atau sumber luaran yang lain. Untuk mengalih keluar ruang tambahan daripada nombor berbilang yang disimpan sebagai teks, anda boleh menggunakan fungsi TRIM atau fungsi CLEAN. Fungsi TRIM mengalih keluar ruang daripada teks kecuali ruang tunggal di antara perkataan. Fungsi CLEAN mengalih keluar semua aksara tak boleh cetak daripada teks.

Halaman Atas

Mematikan Penyemakan Ralat

Dengan penyemakan ralat dihidupkan dalam Excel, anda akan melihat satu segi tiga hijau kecil jika anda memasukkan nombor ke dalam sel yang diformatkan sebagai teks. Jika anda tidak ingin melihat penunjuk ralat ini, anda boleh mematikannya.

 1. Klik tab Fail.

 2. Di bawah Bantuan, klik Opsyen.

 3. Dalam kotak dialog Opsyen Excel, klik kategori Formula.

 4. Di bawah Peraturan penyemakan ralat, alih keluar kotak semak Nombor diformatkan sebagai teks atau didahului dengan koma atas.

 5. Klik OK.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×