Membaiki isu penghantaran untuk kod ralat 5.7.1 dalam Office 365 e-mel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dikemas kini pada 2015-10-23

Pernahkah anda menghantar mesej e-mel dalam Outlook atau Outlook Web app dan menerima mesej ralat Exchange NDR mengenai sebab e-mel anda tidak dapat dihantar? Topik ini akan membimbing anda melalui langkah yang perlu diambil jika anda mendapat kod ralat 5.7.1 pemberitahuan status penghantaran (DSN) atau Exchange NDR 5.7.1 dalam laporan tiada penghantaran (NDR).

Butang untuk mendapatkan bantuan pengguna e-mel Butang untuk mendapatkan bantuan pentadbir

Maklumat ini juga digunakan pada kod ralat 5.7.0 hingga 5.7.999 dalam Exchange Online dan Office 365. Terdapat beberapa sebab untuk kod ralat dsn 5.7.1 yang penyelesaiannya disediakan dalam topik ini kemudian.

Hantarkan e-mel bantuan pengguna jika anda menghantar mesej kemudian menerima Exchange NDR 5.7.1 atau 5.7.0 hingga 5.7.999

Terdapat beberapa sebab kemungkinan anda menerima mesej ralat ini. Secara umumnya, ralat menunjukkan bahawa organisasi anda mempunyai seting keselamatan untuk e-mel yang menghalang mesej anda daripada mencapai penerima. Ia mungkin disebabkan salah satu daripada masalah berikut:

 • Anda tidak mempunyai keizinan untuk menghantar kepada penerima.

 • Anda tidak mempunyai keizinan untuk menghantar kepada kumpulan edaran atau salah satu subkumpulannya.

 • Anda tidak mempunyai keizinan untuk menghantar e-mel melalui pelayan e-mel yang berada antara anda dan penerima.

 • Mesej anda telah dihalakan ke pelayan e-mel yang salah.

Petua untuk membaiki masalah yang menyebabkan kod ralat DSN 5.7.1 atau 5.7.0 hingga 5.7.999

Biasanya, anda mungkin tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Sama ada penerima atau pentadbir e-mel penerima perlu mengemas kini seting e-mel mereka. Walau bagaimanapun, di sini terdapat beberapa perkara yang anda boleh cuba.

Jika penerima berada di luar organisasi anda    - Minta penerima untuk meminta pentadbir e-mel mereka untuk menyediakan peti mel supaya ia dapat menerima e-mel daripada anda.

Jika anda menghantar kepada kumpulan edaran dalaman    - Anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk menghantar kepada kumpulan atau salah satu subkumpulannya. Dalam kes ini, NDR mengandungi nama kumpulan terhad yang anda tidak mempunyai keizinan untuk menghantar mesej kepadanya. Minta pemilik kumpulan terhad ini memberikan anda kebenaran untuk menghantar mesej kepada kumpulan. Jika anda tidak mengenali pemilik kumpulan, anda boleh mencarinya dengan melakukan perkara berikut sama ada dalam Outlook Web App atau Outlook.

 1. Pilih mesej NDR 5.7.1.

 2. Dalam Outlook Web App, pilih nama kumpulan yang terletak dalam baris Kepada. Dalam Outlook, dwiklik nama kumpulan.

 3. Dalam Outlook Web App, dari kotak dialog timbul, pilih Pemilik. Dalam Outlook, pilih Kenalan.

Jika anda menghantar kepada kumpulan edaran besar    - Kumpulan yang mempunyai lebih daripada 5,000 ahli mempunyai tiga sekatan berikut yang digunakan secara automatik:

 • Anda mesti menjadi ahli kumpulan untuk menghantar mel kepada kumpulan.

 • Mesej yang dihantar kepada kumpulan memerlukan kelulusan oleh moderator.

 • Mesej yang besar tidak dapat dihantar kepada Kumpulan. Walau bagaimanapun, anda akan menerima NDR yang berbeza daripada 5.7.1 Jika isu. Lihat Exchange Online had.

Untuk menyelesaikan isu ini, sertai kumpulan atau minta pemilik kumpulan atau moderator untuk meluluskan mesej anda. Rujukkan mereka kepada seksyen Jika anda pemilik kumpulan edaran terhad    dalam topik ini kemudian.

Jika tiada langkah sebelumnya digunakan atau menyelesaikan isu anda, hubungi pentadbir e-mel penerima dan rujukkan mereka kepada seksyen Jika anda merupakan pentadbir e-mel Office 365    dalam topik ini kemudian.

Jika anda pemilik kumpulan edaran yang dihadkan

Jika seseorang menghantar mesej kepada kumpulan edaran anda dan menerima NDR 5.7.1 dan anda ingin membenarkan mereka menghantar kepada kumpulan anda, cuba salah satu langkah di sini.

Alih keluar sekatan penghantar    - Bagi memberi keizinan penghantar untuk menghantar kepada kumpulan edaran anda, anda boleh mengubah sifat kumpulan dengan salah satu daripada cara berikut:

 • Tambah alamat e-mel penghantar ke dalam senarai penghantar dibenarkan untuk kumpulan.

 • Tambahkan alamat e-mel penghantar ke dalam kumpulan atau minta mereka untuk menyertai kumpulan.

 • Jika penghantar disekat kerana mereka berada di luar organisasi anda, anda boleh mengkonfigurasikan kumpulan untuk menerima mesej daripada penghantar luaran.

 • Jika anda telah mengkonfigurasikan peraturan pengangkutan untuk menyekat penghantar atau kumpulan penghantar tertentu, anda boleh mengubah suai peraturan untuk menerima mesej daripada penghantar.

Sekatan pada kumpulan besar    - Kumpulan dengan lebih daripada 5,000 ahli mempunyai tiga sekatan berikut yang digunakan secara automatik:

 • Penghantar mestilah merupakan ahli kumpulan.

 • Mesej yang dihantar kepada kumpulan memerlukan kelulusan oleh moderator.

 • Mesej yang besar tidak dapat dihantar kepada Kumpulan (tetapi anda akan menerima NDR berbeza daripada jenis ini jika isu). Lihat Exchange Online had.

Untuk menyelesaikan isu untuk penghantar, luluskan mesej mereka atau tambahkan mereka pada kumpulan.

Menguruskan kumpulan edaran   

Bantuan pentadbir e-mel Office 365 untuk Exchange NDR 5.7.1 atau 5.7.0 hingga 5.7.999

Jika langkah dalam seksyen di atas tidak menyelesaikan isu untuk penghantar, penyelesaian mungkin memerlukan tindakan oleh pentadbir e-mel penerima. Ini boleh termasuk mengkonfigurasikan semula seting untuk penerima, kumpulan edaran, organisasi atau domain.

Bagaimanakah saya membaiki masalah yang menyebabkan Exchange NDR 5.7.1 atau 5.7.0 hingga 5.7.999?

Jika anda ialah pentadbir e-mel dan anda perlu menyelesaikan isu 5.7.1 Exchange NDR, cari seksyen itu di sini yang kelihatan sepadan dengan masalah anda dan ikuti panduan yang disediakan.

Jika penghantar di luar organisasi anda    - Konfigurasikan penerima atau pelayan mel anda untuk menerima mel daripada penghantar luaran atau tanpa nama.

Apabila pengguna luaran cuba untuk menghantar mel kepada folder awam didayakan mel dalam Office 365    - Apabila pengguna luaran cuba untuk menghantar mesej e-mel ke folder awam didayakan mel dalam Office 365, mereka menerima NDR yang mengandungi kod ralat berikut:

Pelayan Jauh mengembalikan '<xxxxxxxx> #5.7.1 smtp;550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; pengesahan diperlukan [Stage: CreateMessage]>'

Untuk mengubah kelakuan supaya folder awam didayakan mel boleh menerima mel daripada penghantar luaran, ikuti langkah berikut:

 1. Menyambung ke Exchange Online menggunakan PowerShell jauh. Untuk langkah tentang cara untuk melakukan ini, lihat menyambung ke Exchange Online menggunakan PowerShell jauh.

 2. Tambah keizinan untuk akaun Tanpa Nama kepada folder awam. Untuk melakukan ini, jalankan perintah berikut:

  Add-PublicFolderClientPermission -identity <Public Folder> -User Anonymous -AccessRights CreateItems

  Rujuk artikel Knowledge Base 2984402.

Jika penghantar di luar organisasi anda dan alamat IP pelayan e-mel mereka telah diletakkan pada senarai sekatan Microsoft    - Dalam kes ini, NDR yang diterima oleh penghantar akan disertakan maklumat dalam seksyen Diagnostik untuk pentadbir yang serupa seperti ini:

Perkhidmatan 5.7.1 tidak tersedia; Klien hos [xxx.xxx.xxx.xxx] disekat menggunakan Senarai Sekatan 1; Untuk meminta pengalihan keluar dari senarai ini sila majukan mesej ini ke delist@messaging.microsoft.com

Kirimkan mesej NDR ke delist@messaging.microsoft.com.

Domain tidak didaftarkan sepenuhnya dalam Office 365    - Jika domain tidak didaftarkan sepenuhnya, cuba langkah berikut:

 • Sahkan domain anda muncul sebagai aktif dalam portal Office 365 di https://portal.office.com.

 • Untuk maklumat tentang menambah domain anda ke Office 365, lihat domain dalam Office 365.

 • Untuk menyelesaikan masalah isu pengesahan domain, lihat artikel Microsoft Knowledge Base 2515404.

Rekod MX yang salah    - Jika anda mempunyai rekod MX yang salah, cuba langkah berikut:

 1. Semak domain penghantar dan penerima untuk rekod MX yang tidak betul atau lapuk dengan menjalankan Penyelesai Masalah Aliran Mel.

 2. Semak dengan pendaftar domain atau perkhidmatan pengehosan DNS anda untuk mengesahkan bahawa rekod MX untuk domain anda adalah betul. Rekod MX untuk domain yang didaftarkan dalam Exchange Online menggunakan sintaks <domain>.mail.protection.outlook.com.

 3. Sahkan rekod MX dan ujian penyambung keluar di Office 365 > konfigurasi aliran mel dalam Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

 4. Sahkan anda mempunyai satu rekod MX sahaja yang dikonfigurasi untuk domain anda. Microsoft tidak menyokong penggunaan lebih daripada satu rekod MX untuk domain yang didaftarkan dalam Exchange Online.

Rekod SPF yang salah    - rangka kerja dasar penghantar dalam (SPF) rekod untuk domain anda mungkin tidak lengkap dan mungkin termasuk semua sumber mel untuk domain anda. Untuk maklumat lanjut tentang sahkan rekod SPF anda, lihat menyesuaikan rekod SPF untuk mengesahkan keluar e-mel yang dihantar dari Domain anda.

Pada premis tergabung dan isu konfigurasi penggunaan hibrid awan    - Jika domain anda adalah sebahagian daripada penggunaan hibrid antara Exchange dan Exchange Online, semak item berikut.

Walaupun Bestari Konfigurasi Hibrid mengkonfigurasikan penyambung masuk dan keluar secara automatik dalam perkhidmatan Exchange Online Protection (EOP), anda boleh mengesahkan bahawa seting penyambung adalah betul. Jika penyambung yang digunakan untuk penggunaan hibrid dikonfigurasikan dengan betul, pentadbir Exchange anda perlu menjalankan semula Bestari Konfigurasi Hibrid dalam organisasi Exchange pada premis.

Sahkan konfigurasi penyambung masuk yang digunakan untuk hibrid. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel Microsoft Knowledge Base 2827473.

Sahkan konfigurasi penyambung keluar yang digunakan untuk hibrid dengan mengikuti langkah ini:

 1. Buka portal Office 365 di https://portal.microsoftonline.com, klik Pentadbir > Exchange.

 2. Dalam pusat pentadbiran Exchange, klik Aliran Mel > Penyambung. Dalam seksyen Penyambung keluar, pilih penyambung yang digunakan untuk hibrid dan pilih Edit. Sahkan maklumat berikut:

  • Penghantaran    Jika Halakan mel melalui hos pintar dipilih, sahkan alamat IP yang betul atau FQDN yang ditentukan. Jika rekod MX yang dikaitkan dengan domain penerima dipilih, sahkan rekod MX untuk domain menuding ke pelayan mel yang betul.

   Anda boleh menguji rekod MX anda dan keupayaan anda untuk menghantar mel daripada organisasi Exchange Online dengan menggunakan sahkan rekod MX dan ujian penyambung keluar di Office 365 > Konfigurasi aliran mel dalam Microsoft Remote Connectivity Analyzer.

  • Skop    Jika anda perlu menghalakan mel Internet masuk ke organisasi Exchange pada premis, Domain perlu memasukkan semua domain e-mel yang digunakan dalam organisasi pada premis anda. Anda boleh juga menggunakan nilai asterisk (*) untuk menghalakan semua mel Internet keluar melalui organisasi pada premis.

Baca penghalaan dalam Exchange 2013 hibrid pengangkutan untuk maklumat lanjut tentang penghalaan pengangkutan dalam penggunaan hibrid.

Masih memerlukan bantuan?

Dapatkan bantuan dari forum komuniti Office 365 Pentadbir: Daftar masuk dan cipta permintaan perkhidmatan Pentadbir: Hubungi Sokongan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Apakah fungsi Exchange NDRs dalam Exchange Online dan Office 365

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×