Membaiki buku kerja tercemar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda membuka buku kerja yang telah rosak, Excel secara automatik akan memulakan mod pemulihan fail dan cubaan untuk membukanya dan membaiki buku kerja secara serentak.

Excel tidak dapat sentiasa memulakan mod pemulihan fail secara automatik. Jika anda tidak boleh membuka buku kerja kerana ia telah rosak, anda boleh cuba untuk membaiki buku kerja secara manual.

Anda juga boleh cuba kaedah lain untuk memulihkan data buku kerja apabila membaiki buku kerja tidak berjaya. Sebagai langkah pencegahan, anda mungkin ingin menyimpan buku kerja anda kerap dan mencipta salinan sandaran setiap kali anda menyimpannya. Atau anda boleh menentukan bahawa Excel secara automatik mencipta fail pemulihan pada selang masa tertentu. Cara ini, anda akan mempunyai capaian kepada satu salinan buku kerja, yang baik jika asal dipadamkan secara tidak sengaja atau jika ia tercemar.

Membaiki buku kerja tercemar secara manual

 1. Pada tab Fail, klik Buka.

 2. Dalam Excel 2013 atau Excel 2016, klik pada lokasi yang hamparan, dan klik semak lalu.

 3. Dalam kotak dialog Buka , pilih buku kerja tercemar yang anda ingin buka.

 4. Klik anak panah di sebelah butang Buka, kemudian klik Buka dan Baiki.

 5. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memulihkan sebanyak yang mungkin data buku kerja, klik Baiki.

  • Untuk mengekstrak nilai dan Formula daripada buku kerja apabila cubaan untuk membaiki buku kerja tidak berjaya, klik Ekstrak Data.

Memulihkan data daripada buku kerja tercemar

Kaedah berikut boleh membantu anda menyelamatkan data yang jika tidak mungkin hilang. Jika satu kaedah tidak berjaya, anda boleh cuba lagi. Anda juga boleh cuba penyelesaian perisian pihak ketiga untuk cuba untuk memulihkan data buku kerja jika anda tidak dapat memulihkan data anda menggunakan kaedah ini.

Penting: Jika ralat cakera atau ralat rangkaian menjadikannya mustahil untuk membuka buku kerja, alihkan buku kerja ke pemacu cakera keras yang berbeza atau daripada rangkaian ke cakera setempat sebelum anda menghabiskan masa cuba mana-mana opsyen pemulihan berikut.

 • Untuk memulihkan data apabila buku kerja dibuka dalam Excel, lakukan salah satu yang berikut:

  • Menukar kembali buku kerja kepada versi terakhir disimpan     Jika anda mengedit lembaran kerja dan buku kerja tercemar sebelum anda menyimpan perubahan anda, anda boleh memulihkan lembaran kerja yang asal dengan kembali akhir disimpan versi.

   Untuk menukar kembali buku kerja akhir Simpan versi, lakukan yang berikut:

   1. Pada tab Fail, klik Buka.

   2. Dwiklik nama buku kerja yang terbuka dalam Excel.

   3. Klik Ya untuk membuka semula buku kerja.

    Nota: Buku kerja kembali kepada versi terakhir disimpan buku kerja. Sebarang perubahan yang mungkin menyebabkan buku kerja tercemar telah dibuang. Untuk maklumat lanjut tentang memulihkan versi terdahulu buku kerja, lihat menyimpan dan memulihkan fail Office.

  • Menyimpan buku kerja dalam format SYLK (pautan simbolik)     Dengan menyimpan buku kerja dalam SYLK format, anda mungkin dapat menapis keluar unsur yang tercemar. SYLK format biasanya digunakan untuk mengalih keluar pencemaran pencetak.

   Untuk menyimpan buku kerja dalam SYLK format, lakukan yang berikut:

   1. Klik tab fail , dan kemudian klik Simpan sebagai.

   2. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, klik SYLK (Pautan Simbolik) kemudian klik Simpan.

    Nota: Hanya helaian aktif dalam buku kerja disimpan apabila anda menggunakan format fail SYLK.

   3. Jika mesej menggesa anda jenis fail yang dipilih tidak menyokong buku kerja yang mengandungi helaian berbilang, klik OK untuk menyimpan helaian aktif sahaja.

   4. Jika mesej menggesa anda bahawa buku kerja mungkin mengandungi ciri yang tidak serasi dengan SYLK format, klik Ya.

   5. Pada tab Fail, klik Buka.

   6. Pilih fail .slk yang anda simpan, dan kemudian klik Buka.

    Nota: Untuk melihat fail .slk, anda mungkin perlu klik SYLK fail atau Semua fail dalam senarai fail jenis .

   7. Pada tab Fail, klik Simpan Sebagai.

   8. Dalam kotak Simpan sebagai jenis , klik Buku kerja Excel.

   9. Dalam kotak Nama fail , taipkan nama baru untuk buku kerja untuk mencipta salinan tanpa menggantikan buku kerja asal, dan kemudian klik Simpan.

    Nota: Kerana format ini menyimpan hanya pada lembaran kerja aktif dalam buku kerja, anda mesti membuka buku kerja tercemar secara berulang dan menyimpan setiap lembaran kerja secara berasingan.

 • Untuk memulihkan data apabila anda tidak boleh membuka buku kerja dalam Excel, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Mengesetkan opsyen pengiraan dalam Excel kepada manual     Untuk membuka buku kerja, cuba mengubah seting pengiraan daripada automatik manual. Kerana buku kerja tidak akan dikira semula, ia mungkin terbuka.

   Untuk mengeset opsyen pengiraan dalam Excel kepada manual, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan buku kerja kosong yang baru, buka dalam Excel. Jika buku kerja kosong yang baru, tidak terbuka, lakukan yang berikut:

  • Pada tab Fail, klik Baru.

  • Di bawah Templat tersedia, klik buku kerja kosong.

   1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

   2. Dalam kategori Formula , di bawah opsyen pengiraan, klik Manual.

   3. Klik OK.

   4. Pada tab Fail, klik Buka.

   5. Pilih buku kerja tercemar, dan kemudian klik Buka.

  • Gunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar     Jika anda ingin mengambil hanya data dan bukannya Formula atau nilai terhitung daripada buku kerja, anda boleh menggunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar.

   Untuk menggunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar, lakukan yang berikut:

   1. Pada tab Fail, klik Buka.

   2. Pilih folder yang mengandungi buku kerja tercemar, salin nama fail bagi buku kerja tercemar, dan kemudian klik Batal.

   3. Klik tab fail , dan kemudian klik baru.

   4. Di bawah Templat tersedia, klik buku kerja kosong.

   5. Dalam sel A1 buku kerja baru, taipkan = Nama fail! A1, yang nama fail ialah nama buku kerja tercemar yang anda salin dalam langkah 2 dan kemudian tekan ENTER.

    Petua: Anda perlu masukkan hanya nama buku kerja — anda tidak perlu menaipkan sambungan nama fail.

   6. Jika kotak dialog Kemas kini nilai muncul, pilih buku kerja tercemar, dan klik OK.

   7. Jika kotak dialog Pilih Helaian muncul, pilih helaian yang sesuai kemudian klik OK.

   8. Pilih sel A1.

   9. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin.

   10. Pilih kawasan, bermula di sel A1, iaitu kira-kira saiz yang sama dengan julat sel yang mengandungi data dalam buku kerja yang tercemar.

   11. Pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

   12. Dengan julat sel yang masih dipilih, pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin sekali lagi.

   13. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik anak panah di bawah tampal, dan kemudian di bawah Tampal nilai, klik nilai.

    Nota: Menampal nilai mengalih keluar pautan ke buku kerja tercemar dan meninggalkan data sahaja.

  • Menggunakan makro untuk menyarikan data daripada buku kerja tercemar     Jika Carta dipaut kepada buku kerja tercemar, anda boleh menggunakan makro untuk menyarikan data sumber carta.

   Untuk menggunakan makro, lakukan yang berikut:

   1. Masukkan kod makro berikut dalam lembaran modul:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer
    Dim X As Object
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _
    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With
    ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _
    Application.Transpose(X.Values)
    End With
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Menyelitkan lembaran kerja baru ke dalam buku kerja anda dan namakannya semula sebagai ChartData.

   3. Pilih carta yang anda ingin menyarikan nilai data pendasar.

   4. Nota: Carta boleh dibenamkan pada lembaran kerja atau pada helaian carta berasingan.

   5. Jalankan GetChartValues macro.

   6. Data dari Carta diletakkan pada lembaran kerja ChartData.

Secara automatik menyimpan salinan sandaran buku kerja

Secara automatik menyimpan salinan sandaran buku kerja anda membantu untuk memastikan bahawa anda akan mempunyai capaian ke satu salinan buku kerja, yang baik jika asal dipadamkan secara tidak sengaja atau jika ia tercemar.

 1. Pada tab Fail, klik Simpan Sebagai.

 2. Dalam Excel 2013 atau Excel 2016, klik pada lokasi yang hamparan, dan klik semak lalu.

 3. Klik anak panah juntai bawah bersebelahan alat, terletak di sebelah butang Simpan , dan kemudian klik Opsyen umum.

 4. Pilih kotak semak sentiasa cipta sandaran .

Untuk maklumat lanjut tentang menyimpan dan memulihkan versi terdahulu buku kerja, serta maklumat tentang memulihkan baru buku kerja (yang anda telah tidak sebelum ini disimpan), lihat Office memulihkan fail.

Mencipta fail pemulihan pada selang masa tertentu secara automatik

Mengkonfigurasikan Excel untuk mencipta fail pemulihan buku kerja anda secara berkala membantu untuk memastikan bahawa anda akan mempunyai capaian ke satu salinan buku kerja, yang baik jika asal dipadamkan secara tidak sengaja atau jika ia tercemar.

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Dalam kategori Simpan , di bawah Simpan buku kerja, pilih yang Simpan maklumat AutoPulih setiap kotak semak, dan kemudian masukkan beberapa minit.

 3. Dalam kotak Lokasi fail AutoPulih Semula, masukkan lokasi yang anda ingin fail pemulihan disimpan.

 4. Pastikan bahawa kotak semak Nyahdayakan AutoPulih semula untuk buku kerja ini sahaja tidak dipilih.

Untuk maklumat lanjut tentang menyimpan dan memulihkan versi terdahulu buku kerja, serta maklumat tentang memulihkan baru buku kerja (yang anda telah tidak sebelum ini disimpan), lihat Office memulihkan fail.

Membaiki buku kerja tercemar secara manual

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih buku kerja tercemar yang anda ingin buka.

 3. Klik anak panah di sebelah butang Buka, kemudian klik Buka dan Baiki.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memulihkan sebanyak yang mungkin data buku kerja, klik Baiki.

  • Untuk mengekstrak nilai dan Formula daripada buku kerja apabila cubaan untuk membaiki buku kerja tidak berjaya, klik Ekstrak Data.

Memulihkan data daripada buku kerja tercemar

Kaedah berikut boleh membantu anda menyelamatkan data yang jika tidak mungkin hilang. Jika satu kaedah tidak berjaya, anda boleh cuba lagi. Anda juga boleh cuba penyelesaian perisian pihak ketiga untuk cuba untuk memulihkan data buku kerja jika anda tidak dapat memulihkan data anda menggunakan kaedah ini.

Penting: Jika ralat cakera atau ralat rangkaian menjadikannya mustahil untuk membuka buku kerja, alihkan buku kerja ke pemacu cakera keras yang berbeza atau daripada rangkaian ke cakera setempat sebelum anda menghabiskan masa cuba mana-mana opsyen pemulihan berikut.

 • Untuk memulihkan data apabila buku kerja dibuka dalam Excel, lakukan salah satu yang berikut:

  • Menukar kembali buku kerja kepada versi terakhir disimpan     Jika anda mengedit lembaran kerja dan buku kerja tercemar sebelum anda menyimpan perubahan anda, anda boleh memulihkan lembaran kerja yang asal dengan kembali akhir disimpan versi.

   Untuk menukar kembali buku kerja akhir Simpan versi, lakukan yang berikut:

   1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

   2. Dwiklik nama buku kerja yang terbuka dalam Excel.

   3. Klik Ya untuk membuka semula buku kerja.

    Nota: Buku kerja kembali kepada versi terakhir disimpan buku kerja. Sebarang perubahan yang mungkin menyebabkan buku kerja tercemar telah dibuang.

  • Menyimpan buku kerja dalam format SYLK (pautan simbolik)     Dengan menyimpan buku kerja dalam SYLK format, anda mungkin dapat menapis keluar unsur yang tercemar. SYLK format biasanya digunakan untuk mengalih keluar pencemaran pencetak.

   Untuk menyimpan buku kerja dalam SYLK format, lakukan yang berikut:

   1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian tuding ke anak panah di sebelah Simpan sebagai.

   2. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, klik SYLK (Pautan Simbolik) kemudian klik Simpan.

    Nota: Hanya helaian aktif dalam buku kerja disimpan apabila anda menggunakan format fail SYLK.

   3. Jika mesej menggesa anda jenis fail yang dipilih tidak menyokong buku kerja yang mengandungi helaian berbilang, klik OK untuk menyimpan helaian aktif sahaja.

   4. Jika mesej menggesa anda bahawa buku kerja mungkin mengandungi ciri yang tidak serasi dengan SYLK format, klik Ya.

   5. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik tutup.

   6. Jika mesej menggesa anda untuk menyimpan perubahan yang anda buat, klik Ya.

   7. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

   8. Pilih fail .slk yang anda simpan, dan kemudian klik Buka.

    Nota: Untuk melihat fail .slk, anda mungkin perlu klik SYLK fail atau Semua fail dalam senarai fail jenis .

   9. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian tuding ke anak panah di sebelah Simpan sebagai.

   10. Dalam kotak Simpan sebagai jenis , klik Buku kerja Excel.

   11. Dalam kotak Nama fail , taipkan nama baru untuk buku kerja untuk mencipta salinan tanpa menggantikan buku kerja asal, dan kemudian klik Simpan.

    Nota: Kerana format ini menyimpan hanya pada lembaran kerja aktif dalam buku kerja, anda mesti membuka buku kerja tercemar secara berulang dan menyimpan setiap lembaran kerja secara berasingan.

 • Untuk memulihkan data apabila anda tidak boleh membuka buku kerja dalam Excel, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Mengesetkan opsyen pengiraan dalam Excel kepada manual     Untuk membuka buku kerja, cuba mengubah seting pengiraan daripada automatik manual. Kerana buku kerja tidak akan dikira semula, ia mungkin terbuka.

   Untuk mengeset opsyen pengiraan dalam Excel kepada manual, lakukan yang berikut:

   1. Pastikan buku kerja kosong yang baru, buka dalam Excel. Jika buku kerja kosong yang baru, tidak terbuka, lakukan yang berikut:

    1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik baru.

    2. Di bawah Kosong baru, klik dokumen kosong.

   2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

   3. Dalam kategori Formula , di bawah opsyen pengiraan , klik secara manual.

   4. Klik OK.

   5. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

   6. Pilih buku kerja tercemar, dan kemudian klik Buka.

  • Gunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar     Jika anda ingin mengambil hanya data dan bukannya Formula atau nilai daripada buku kerja, anda boleh menggunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar.

   Untuk menggunakan rujukan luaran untuk memaut kepada buku kerja tercemar, lakukan yang berikut:

   1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

   2. Dalam kotak Cari dalam , pilih folder yang mengandungi buku kerja tercemar, dan kemudian klik Batal.

   3. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik baru.

   4. Di bawah Kosong baru, klik dokumen kosong.

   5. Dalam sel A1 buku kerja baru, taipkan = Nama fail! A1, di mana nama fail ialah nama buku kerja tercemar dan kemudian tekan ENTER.

    Petua: Anda perlu masukkan hanya nama buku kerja — anda tidak perlu menaipkan sambungan.

   6. Klik buku kerja dan kemudian klik OK.

   7. Jika kotak dialog Pilih Helaian muncul, pilih helaian yang sesuai kemudian klik OK.

   8. Pilih sel A1.

   9. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin.

    Pintasan papan kekunci Anda juga boleh menekan CTRL+C.

   10. Pilih kawasan yang kira-kira saiz yang sama dengan julat sel yang mengandungi data dalam buku kerja yang tercemar.

   11. Pada tab Rumah dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal.

   12. Dengan julat sel yang masih dipilih, pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin sekali lagi.

   13. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik anak panah di bawah Tampal, kemudian klik Tampal Istimewa.

   14. Di bawah tampal, pilih nilai, dan kemudian klik OK.

    Nota: Menampal nilai mengalih keluar pautan ke buku kerja tercemar dan meninggalkan data sahaja.

  • Buka buku kerja tercemar dalam Microsoft Office Word atau Microsoft WordPad     Jika anda mempunyai penukar Microsoft Office Excel yang dipasang, anda mungkin dapat membuka buku kerja dalam Word. Jika buku kerja dibuka dalam Word, anda boleh memulihkan data. Anda tidak boleh menggunakan kaedah ini untuk memulihkan helaian modul, helaian dialog, helaian carta, helaian makro atau sebarang Carta terbenam. Anda tidak dapat memulihkan Formula sel sama ada. Anda boleh memulihkan hanya hasil Formula tersebut yang sedang dipaparkan dalam sel buku kerja yang tercemar.

   Anda juga boleh membuka buku kerja Excel anda dalam WordPad. Jika buku kerja dibuka, anda mungkin dapat memulihkan kod Microsoft Visual Basic dalam modul dan modul kelas anda. Anda boleh mencari perkataan "Sub" atau "Fungsi" untuk mencari kod anda.

  • Menggunakan makro untuk menyarikan data daripada buku kerja tercemar     Jika Carta dipaut kepada buku kerja tercemar, anda boleh menggunakan makro untuk menyarikan data sumber carta.

   Untuk menggunakan makro, lakukan yang berikut:

   1. Masukkan kod makro berikut dalam lembaran modul:

    Masukkan kod makro berikut dalam lembaran modul:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer
    Dim X As Object
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _
    .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With
    ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
    .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _
    Application.Transpose(X.Values)
    End With
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Menyelitkan lembaran kerja baru ke dalam buku kerja anda dan namakannya semula sebagai ChartData.

   3. Pilih carta yang anda ingin menyarikan nilai data pendasar.

    Nota: Carta boleh dibenamkan pada lembaran kerja atau pada helaian carta berasingan.

   4. Menjalankan makro GetChartValues97.

    Data dari Carta diletakkan pada lembaran kerja ChartData.

Secara automatik menyimpan salinan sandaran buku kerja

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian tuding ke anak panah di sebelah Simpan sebagai.

 2. Klik anak panah bersebelahan alat, dan kemudian klik Opsyen umum.

 3. Pilih kotak semak sentiasa cipta sandaran .

Mencipta fail pemulihan pada selang masa tertentu secara automatik

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Dalam kategori Simpan , di bawah mengekalkan maklumat sandaran untuk buku kerja anda, pilih yang Simpan maklumat AutoPulih setiap kotak semak, dan kemudian masukkan beberapa minit.

 3. Dalam kotak Lokasi fail AutoPulih Semula, masukkan lokasi yang anda ingin fail pemulihan disimpan.

 4. Pastikan bahawa kotak semak Nyahdayakan AutoPulih semula untuk buku kerja ini sahaja tidak dipilih.

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×