Memaut kepada data SQL Server

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh bekerja dengan data yang disimpan dalam SQL Server dengan sama ada memautkan kepadanya atau mengimport data ke dalam pangkalan data Access. Pautan ialah opsyen yang lebih bagus jika anda berkongsi data dengan orang lain kerana data disimpan di lokasi pusat dan anda boleh melihat data paling terkini, menambah atau mengedit data tersebut dan menjalankan pertanyaan atau laporan dalam Access.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi Access – jenis baru pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Langkah 1: Persediaan untuk dipautkan

 1. Cari pangkalan data SQL Server yang anda ingin pautkan. Jika perlu, hubungi pentadbir pangkalan data untuk maklumat sambungan.

 2. Kenal pasti jadual dan pandangan yang anda akan pautkan dalam pangkalan data SQL. Anda boleh memautkan ke berbilang objek pada satu-satu masa.

Semak semula sumber data untuk pertimbangan berikut:

 • Access menyokong sehingga 255 medan (lajur) dalam satu jadual, jadi jadual yang dipautkan hanya akan menyertakan 255 medan pertama bagi objek yang anda pautkan.

 • Lajur yang bersifat baca sahaja dalam jadual SQL Server akan turut menjadi baca sahaja dalam Access.

 1. Untuk mencipta jadual terpaut dalam pangkalan data baru: klik fail > baru >pangkalan data desktop kosong. Untuk mencipta jadual terpaut dalam pangkalan data Access sedia ada, pastikan anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menambah data ke pangkalan data.

  Nota: Jadualyang terpaut dicipta dalam pangkalan data Access sedia ada mendapat nama yang sama seperti dalam objek sumber. Jadi, jika anda sudah mempunyai jadual lain dengan nama yang sama, nama jadual terpaut baru mempunyai “1” ditambah padanya — contohnya, Kenalan1. (Jika Kenalan1 juga telah digunakan, Access akan mencipta Kenalan2 dan seterusnya.)

Langkah 2: Dipautkan ke data

Apabila dipautkan ke jadual atau pandangan dalam pangkalan data SQL Server, Access mencipta jadual baru (dikenali sebagai jadual terpaut) yang menggambarkan struktur dan kandungan bagi jadual sumber. Anda boleh mengubah data sama ada dalam SQL Server, atau dalam pandangan Helaian Data atau Borang daripada Access dan perubahan digambarkan dalam SQL dan Access. Sebarang perubahan struktur pada jadual berpautan seperti mengalih keluar atau mengubah lajur, perlu dibuat daripada SQL Server dan bukan Access.

 1. Membuka pangkalan data Access destinasi.

 2. Pada tab Data Luaran, klik Pangkalan Data ODBC.

 3. Klik pautan untuk sumber data dengan mencipta jadual terpaut > OK dan ikuti langkah dalam Bestari. Dalam kotak Pilih sumber Data , jika fail .dsn yang anda ingin gunakan telah wujud, klik fail dalam senarai.

  Untuk mencipta fail .dsn baru:

  Dalam anak kotak Pilih sumber Data , klik baru> SQL Server > berikut.

  1. Taipkan nama untuk fail .dsn, atau klik semak lalu.

   Nota: Anda memerlukan keizinan menulis terhadap folder untuk menyimpan fail .dsn.

  2. Klik berikut untuk menyemak semula maklumat ringkasan dan klik .selesai

   Ikuti langkah dalam yang Bestari Cipta sumber Data baru dengan SQL Server .

 4. Klik OK dan di bawah Jadual, klik setiap jadual atau pandangan yang anda ingin pautkan, kemudian klik OK.

Jika anda melihat Pilih Pengecam Rekod Unik, ini bermakna Access tidak berupaya untuk menentukan medan yang mana di kenal pasti setiap baris data sumber secara unik. Hanya pilih medan atau gabungan medan yang unik untuk setiap baris dan jika anda tidak pasti, semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server.

Apabila pengendalian pautan selesai, anda boleh melihat jadual baru yang dipautkan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Gunakan struktur objek SQL Server terkini

Apabila anda membuka sama ada jadual terpaut atau objek sumber, anda dapat melihat data terkini. Walau bagaimanapun, jika sebarang perubahan struktur dibuat pada objek SQL Server, anda perlu mengemas kini jadual terpaut untuk melihat perubahan tersebut.

 1. Klik kanan jadual dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Pengurus Jadual Terpaut pada menu pintasan.

 2. Pilih kotak semak di sebelah setiap jadual terpaut yang anda ingin kemas kini, atau klik Pilih Semua untuk memilih semua jadual terpaut.

 3. Klik OK > Tutup.

Nota: Memandangkan jenis data Access berbeza daripada jenis data SQL Server, Access memautkan jenis data yang paling sesuai untuk setiap lajur. Anda hanya boleh menyemak semula dan tidak boleh mengubah jenis data yang ditugaskan dalam Access.

Untuk maklumat lanjut, lihat cara untuk berkongsi pangkalan data desktop Access.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kongsi Facebook Facebook Twitter Twitter E-mel E-mel

Adakah maklumat ini membantu?

Hebat! Ada lagi maklum balas?

Bagaimanakah boleh kami mempertingkatkannya?

Terima kasih atas maklum balas anda!

×