Memasarkan produk dan perkhidmatan anda dalam Business Contact Manager

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam yang pemasaran workspace dalam Business Contact Manager for Outlook, anda boleh mencipta dan lancar pelbagai aktiviti pemasaran dan menjejak kejayaan setiap satu, sama ada secara individu atau secara gabungan, sebagai sebahagian daripada kempen pemasaran saluran berbilang.

Membentuk senarai panggilan untuk promosi tertentu, menghantar mesej e-mel diperibadikan kepada pelanggan anda pilih, cipta Brosur dan risalah untuk mel terus atau membangunkan aktiviti pemasaran anda sendiri dengan alat yang disediakan dalam Business Contact Manager for Outlook.

Artikel ini menerangkan cara untuk mencipta dan menggunakan e-mel massa dan mel terus cetak aktiviti pemasaran. Anda juga akan mendapati butiran tentang cara untuk menganalisis kejayaan usaha pemasaran anda dan cara untuk menggunakan laporan dan pemasaran gadget dalam Business Contact Manager for Outlook.

Untuk maklumat mengenai cara untuk mencipta senarai panggilan aktiviti pemasaran, lihat mencipta dan menggunakan panggilan menyenaraikan dalam Business Contact Manager.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta dan Lancarkan e-mel massa atau mel terus cetak aktiviti pemasaran

Rancangan aktiviti

Mencipta kandungan pemasaran dalam Outlook, Word atau Publisher

Melancarkan aktiviti pemasaran

Menjejaki atau menganalisis aktiviti pemasaran

Halaman atas

Mencipta dan Lancarkan e-mel massa atau mel terus cetak aktiviti pemasaran

Untuk perniagaan anda berkembang, anda perlu memasarkan ia. Business Contact Manager for Outlook menjadikannya mudah untuk mencipta mesej e-mel untuk taburan jisim, promosi mel terus, dan membangunkan aktiviti pemasaran lain.

Mencipta dan melancarkan aktiviti pemasaran adalah asasnya proses tiga langkah Perancangan aktiviti, mencipta kandungan untuk ia, kemudian melancarkan ia.

Halaman atas

Rancangan aktiviti

Semasa peringkat perancangan, anda akan mencipta rekod aktiviti pemasaran dengan memilih nama untuk aktiviti dan menentukan yang antara akaun dan kenalan perniagaan atau bakal pelanggan adalah khalayak sasaran.

Note: Dalam Senarai penerima aktiviti pemasaran boleh memasukkan hanya satu jenis rekod. Contohnya, Senarai penerima boleh termasuk akaun, tetapi tidak akaun dan kenalan niaga. Kenalan perniagaan dan bakal pelanggan boleh dalam senarai yang sama kerana rekod bakal pelanggan adalah berdasarkan jenis rekod kenalan perniagaan.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik pemasaran.

 2. Pada reben, pada rumah tab, dalam Kumpulan baru , klik salah satu butang berikut:

  • E-mel massa Ikon E-mel kelompok

   • Pintasan papan kekunci    Untuk mencipta pemasaran e-mel massa baru aktiviti tekan ALT + NE.

  • Item baru, tuding ke pemasaran, dan kemudian klik Cetak mel terus Ikon Cetak Mel Terus atau Aktiviti lain.

   • Pintasan papan kekunci    Untuk mencipta pemasaran cetakan mel terus baru aktiviti tekan ALT + NN.

 3. Taipkan nama untuk aktiviti pemasaran pada form.

 4. Jika anda inginkan aktiviti ini menjadi sebahagian daripada kempen pemasaran, dalam medan kempen , taipkan nama untuk kempen atau pilih nama kempen daripada senarai. Jika aktiviti yang bukan sebahagian daripada kempen pemasaran, biarkan teks lalai, aktiviti semasa di tempat.

 5. Dalam seksyen Senarai penerima , untuk menghantar mesej kepada alamat e-mel atau perniagaan satu jenis pelanggan, klik Semua akaun, semua kenalan niaga dan petunjuk, Semua kenalan perniagaanatau Bakal pelanggan semua.

  Atau, klik salah satu opsyen berikut:

  • Folder carian. Pilih search folder yang mengandungi senarai pra ditapis penerima, untuk mencipta senarai tersuai. Medan yang dinamakan semula Senarai tersuai selepas anda memilih folder.

  • Aktiviti pemasaran yang sedia ada. Pilih Senarai penerima yang digunakan untuk aktiviti sebelumnya.

  • Senarai baru. Buka kotak dialog Penapis Business kenalan dan pilih kriteria untuk menapis senarai.

   Anda juga boleh mencipta aktiviti pemasaran daripada nama dalam laporan. Untuk maklumat tentang opsyen ini, lihat menggunakan laporan dan Carta dalam Business Contact Manager.

 6. Untuk mengedit senarai yang dipilih dengan penapisan ia, klik semak semula dan tapis.

  Untuk maklumat lanjut tentang penapisan senarai, lihat menapis rekod dalam Business Contact Manager.

 7. Pada reben, pada rumah tab, dalam Kumpulan Tunjukkan , klik butiran untuk membuka halaman butiran aktiviti .

 8. Jika anda ingin, taipkan maklumat dalam medan kod kempen, anggaran kos, tarikh mula, tarikh tamatdan komen .

 9. Klik Simpan & tutup untuk menyimpan rekod, atau teruskan ke Cipta kandungan pemasaran, seterusnya dalam artikel ini.

  Apabila anda bersedia untuk memulakan aktiviti, klik Lancarkanatau lihat melancarkan aktiviti pemasaran dalam artikel ini.

Halaman atas

Mencipta kandungan pemasaran dalam Outlook, Word atau Publisher

Untuk mencipta kandungan untuk diagihkan, anda boleh menggunakan Outlook, Word atau Publisher untuk mesej e-mel Draf, cetak Surat, risalah, brosur, dan bahan pemasaran lain dan jenis dokumen yang lain, dan kemudian memautkannya ke aktiviti dalam Business Contact Manager for Outlook.

Selepas anda telah mencipta rekod aktiviti pemasaran dan memilih penerima, seperti yang diterangkan dalam merancang aktiviti, anda boleh memautkan kandungan untuk aktiviti.

Anda boleh memilih untuk membangunkan kandungan apabila anda merancang aktiviti pemasaran dan mencipta rekod aktiviti, atau anda boleh mencipta kandungan dalam Outlook, Publisher atau Word dahulu, dan kemudian mencipta rekod untuk aktiviti pemasaran. Jika anda mencipta kandungan terlebih dahulu, anda hanya akan memilih fail dalam rekod aktiviti pemasaran.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik pemasaran.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Cipta rekod aktiviti pemasaran yang baru.

  • Dalam ruang kerja, klik E-mel massa, Cetakan mel terusatau tab Aktiviti pemasaran yang lain , dan kemudian dwiklik rekod untuk membukanya.

 3. Memutuskan sama ada untuk mencipta kandungan pemasaran yang baru untuk aktiviti atau menggunakan kandungan yang telah dicipta.

  Untuk mencipta fail baru

  1. Dalam tetingkap aktiviti pemasaran, klik salah satu sumber kandungan yang berikut:

   • Outlook Editor.

   • Cantum mel publisher.

   • Cantum mel Word.

  2. Program yang anda pilih akan terbuka. Menggunakan program untuk mencipta mesej anda, anda boleh peribadikan menggunakan Cantum mel.

  3. Jika anda memilih Outlook Editor, klik butang Cipta .

  Jika anda memilih Cantum mel Publisher atau Cantum mel Word, klik Cipta/semak lalu, dan kemudian klik Cipta.

  1. Mencipta mesej, risalah, risalah atau brosur untuk taburan.

  Untuk peribadikan mesej anda pemasaran bagi setiap penerima, ikuti arahan dalam anak tetingkap Cantum mel dalam Word atau Publisher. Untuk maklumat tentang cara menggunakan cantum mel, lihat Publisher atau bantuan Word.

  1. Menyimpan fail, dan kemudian kembali ke tetingkap aktiviti pemasaran.

   Dalam nama fail lalai adalah sama dengan nama aktiviti melainkan anda menyimpan fail yang menggunakan nama yang berbeza.

  Untuk memilih fail sedia ada

  1. Dalam tetingkap aktiviti pemasaran, dalam seksyen sumber kandungan, klik Cipta/semak lalu, dan kemudian klik semak lalu.

  Selepas anda telah dicipta atau fail dipilih, perintah Edit yang ditambahkan pada butang. Jika anda menyimpan dan membukanya kemudian aktiviti, butang yang dinamakan semula Edit/semak lalu. Klik Edit untuk menyemak fail terpilih.

  1. Apabila anda selesai membuat perubahan, simpan fail, dan kemudian kembali ke tetingkap aktiviti pemasaran.

   Anda boleh klik Edit Senarai penerima dalam anak tetingkap Cantum mel dalam Publisher atau Word, untuk mengubah suai penerima aktiviti anda, dan juga dalam Business Contact Manager for Outlook jika aktiviti telah dilancarkan.

 4. Fail yang anda pilih akan disenaraikan dalam medan Gunakan fail .

 5. Klik Simpan & tutup jika anda ingin memulakan aktiviti kemudian. Jika tidak, klik lancar, dan lihat melancarkan aktiviti pemasaran seterusnya dalam artikel ini.

  Jika anda ingin menjejaki hasil ini aktiviti pemasaran, anda juga mesti rekod nama aktiviti dalam medan dimulakan oleh dalam setiap rekod akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang yang dijanakan oleh aktiviti. Kemudian, untuk melihat hasil aktiviti, lihat halaman menjejak rekod aktiviti pemasaran.

Halaman atas

Melancarkan aktiviti pemasaran

Apabila anda bersedia untuk memulakan salah satu aktiviti pemasaran yang anda cipta, apa yang anda perlu lakukan hanyalah klik Lancarkan.

 1. Membuka rekod aktiviti.

  Bagaimana?

  1. Dalam ruang kerja pemasaran, klik tab, E-mel massa, Cetakan mel terusatau Aktiviti pemasaran yang lain, untuk jenis aktiviti yang anda ingin lancar.

  2. Dalam anak tetingkap Senarai, dwiklik aktiviti untuk membukanya.

   Jika anda mempunyai senarai yang panjang aktiviti, Cari aktiviti di bawah nama kempen. Jika anda tidak Adakah memperuntukkannya kepada kempen, aktiviti disenaraikan di bawah aktiviti semasa. Anda juga boleh taipkan nama aktiviti dalam kotak carian untuk mencarinya dengan cepat.

 2. Semak nama dalam Senarai penerima untuk pastikan anda telah memilih semua akaun, kenalan niaga dan petunjuk yang anda ingin menerima mel anda.

  Anda juga boleh menyemak semula dan mengemas kini senarai penerima dalam anak tetingkap Cantum mel dalam Word atau Publisher.

 3. Klik Lancarkan.

  Dokumen anda dibuka dalam program yang anda gunakan untuk menciptanya.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Jika anda menghantar mesej e-mel massa

  Buat sebarang perubahan yang diperlukan untuk dokumen, seperti memperibadikan mesej anda melalui ciri Cantum mel. Untuk menghantar mesej, pada reben, dalam Kumpulan selesai , klik selesai & Cantum, dan kemudian klik Hantar mesej e-mel.

  Jika anda mencipta penerbitan mel terus

  Buat sebarang perubahan yang diperlukan untuk dokumen, dan kemudian ikuti langkah dalam tetingkap untuk mencetak dokumen, cantum ke penerbitan baru atau menambahkan penerbitan sedia ada.

Halaman atas

Menjejaki atau menganalisis aktiviti pemasaran

Apabila anda melancarkan aktiviti pemasaran, adalah penting untuk menjejak hasil. Di-kurangnya, anda perlu fahami jika aktiviti telah bernilai masa atau wang.

Untuk melihat hasil aktiviti pemasaran, anda harus rekod yang akaun, kenalan niaga, petunjuk, dan peluang menyebabkan daripada setiap aktiviti pemasaran. Apabila anda melengkapkan rekod baru, perhatikan nama aktiviti pemasaran dalam medan dimulakan oleh dalam setiap rekod.

Dalam seksyen ini

Tambah nama aktiviti pemasaran kepada rekod akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang

Melihat hasil aktiviti pemasaran

Di manakah nombor Penjejakan datang daripada?

Menganalisis aktiviti pemasaran atau kempen

Memaparkan alat pemasaran

Menggunakan alat untuk menganalisis hasil aktiviti pemasaran

Menggunakan laporan pemasaran

Halaman atas

Tambah nama aktiviti pemasaran kepada rekod akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang

Untuk berkesan menjejak pulangan pada pelaburan aktiviti pemasaran, pastikan untuk merekod kos belanjawan dan sebenar aktiviti.

Anda juga mesti menambah nama aktiviti ke dimulakan dengan medan bagi setiap rekod akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang yang berasal dari aktiviti. Jumlah bilangan setiap jenis rekod disenaraikan dalam seksyen hasil aktiviti pada halaman jejak rekod aktiviti pemasaran.

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk akaun atau kenalan Perniagaan, dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Pengurusan kenalan.

  • Untuk bakal pelanggan atau peluang, dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik jualan.

 2. Klik tab yang mengandungi rekod yang anda inginkan.

 3. Dalam anak tetingkap Senarai, dwiklik akaun, kenalan niaga, peluang, atau bakal pelanggan rekod untuk membukanya.

 4. Dalam seksyen maklumat sumber rekod, klik dimulakan oleh.

  Petikan skrin menunjukkan Seksyen Maklumat sumber rekod

 5. Dalam pilih akaun, kenalan Perniagaan, atau aktiviti pemasaran kotak dialog, di bawah Jenis Item, klik Semua aktiviti pemasaran, atau klik jenis aktiviti pemasaran yang dijana rekod.

  Pautan ke aktiviti pemasaran

 6. Di bawah Nama aktiviti, klik nama aktiviti pemasaran.

 7. Dalam seksyen Rekod terpaut , klik pautan untuk.

  Dalam rekod yang dipautkan ke aktiviti pemasaran, dan disertakan dalam jumlah yang dipaparkan pada halaman menjejak rekod aktiviti.

 8. Klik OK untuk menutup tetingkap.

 9. Ulangi prosedur ini untuk setiap akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang yang menyebabkan daripada aktiviti pemasaran.

Halaman atas

Melihat hasil aktiviti pemasaran

Anda mempunyai beberapa cara untuk memantau aktiviti pemasaran, seperti menggunakan halaman menjejak aktiviti, melihat alat analisis dan gadget pada pemasaran workspacedan menyemak semula data dalam laporan. Halaman jejak akan menyediakan butiran kebanyakan aktiviti. Ia juga adalah tempat anda boleh menandakan aktiviti seperti ditutup dan menyimpan maklumat kos sebenar.

 1. Buka halaman jejak dengan pertama membuka aktiviti pemasaran.

 2. Pada reben, dalam Kumpulan Tunjukkan , klik jejak.

  Pintasan papan kekunci    Untuk membuka halaman menjejak , tekan ALT + H, kemudian tekan 03.

 3. Dalam seksyen maklumat aktiviti , anda boleh taipkan kos sebenar aktiviti, dan pilih kotak semak untuk menandakan aktiviti seperti ditutup.

 4. Dalam seksyen aktiviti hasil , anda boleh melihat bilangan peluang baru dan kenalan yang terhasil daripada aktiviti, dan klik Laporan menunjukkan untuk mencipta laporan terperinci perniagaan untuk maklumat dalam medan yang dipilih.

Halaman atas

Di manakah nombor Penjejakan datang daripada?

Data yang dipaparkan pada halaman jejak secara automatik dikira, berdasarkan maklumat yang anda masukkan tentang aktiviti setiap:

 • Setiap Account, Business Contact, bakal pelanggan, dan Opportunity yang mempunyai nama aktiviti dipilih dalam bahagian dimulakan dengan medan yang disertakan dalam pengiraan sepadan bagi medan dimulakan peluang, dimulakan akaundan kenalan dimulakan .

 • Jika aktiviti senarai panggilan, medan log telefon dimulakan dikemas kini apabila anda menyimpan perubahan pada rekod senarai panggilan.

 • Hasil dijangka maklumat dikira daripada peratusan kebarangkalian jualan dan nilai produk dan perkhidmatan pada setiap rekod peluang dipautkan ke aktiviti.

Halaman atas

Menganalisis aktiviti pemasaran atau kempen

Pada tab analisis dalam ruang kerja pemasaran mengumpulkan senarai semua aktiviti pemasaran, Diisih mengikut kempen.

Note: Butiran disediakan untuk aktiviti pemasaran yang individu sahaja. Terdapat tiada fungsi kempen seluruh analisis yang bergabung semua aktiviti.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik pemasaran.

 2. Dalam anak tetingkap Senarai ruang kerja, klik tab analisis .

  Pada tab memaparkan setiap aktiviti pemasaran diatur mengikut kempen; aktiviti yang tidak berkaitan dengan kempen dipaparkan di bawah kempen: aktiviti semasa.

 3. Untuk menyemak semula butiran untuk aktiviti tertentu, dwiklik nama aktiviti untuk membuka rekod. Lihat melihat hasil aktiviti pemasaran untuk maklumat lanjut.

  Note: Apabila laporan terbuka, anda boleh menggunakan butang pemasaran pada reben untuk memulakan aktiviti pemasaran baru dihalakan kepada kenalan yang dipilih dalam laporan.

Halaman atas

Memaparkan alat pemasaran

Alat pemasaran adalah berguna untuk memberikan anda lihat pantas cara aktiviti pemasaran tertentu atau kempen adalah berjaya.

Untuk mendapatkan maklumat terbaik dari gadget, anda perlu memastikan data aktiviti pemasaran anda terkini. Apabila anda mencipta rekod aktiviti baru dan menguntukkannya kepada kempen, data akan dipaparkan dalam alat. Untuk butiran khusus, seperti nombor akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang yang datang dari aktiviti tertentu, anda mesti menaip nama aktiviti dalam medan dimulakan oleh setiap rekod baru. Untuk nombor kewangan yang tepat, termasuk angka belanjawan dan sebenar kos pada halaman butiran dan jejak untuk setiap aktiviti.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik pemasaran.

 2. Pada reben, klik tab alat .

Pintasan papan kekunci    Untuk memaparkan tab alat pada reben, tekan ALT + G.

 1. Dalam Kumpulan Alat Tambah , klik pemasaran, dan kemudian klik salah satu yang berikut:

  • Analisis jenis aktiviti

  • Analisis kempen

  • Perbandingan kempen

Maklumat alat dikemas kini apabila maklumat baru disimpan rekod berkaitan.

Halaman atas

Menggunakan alat untuk menganalisis hasil aktiviti pemasaran

Alat pemasaran yang tersedia dalam Business Contact Manager for Outlook termasuk:

 • Analisis jenis aktiviti. Memaparkan maklumat untuk semua aktiviti pemasaran jenis tertentu, seperti e-mel massa.

 • Analisis kempen. Memaparkan maklumat untuk semua aktiviti pemasaran di bawah kempen tunggal.

 • Perbandingan kempen. Memaparkan maklumat untuk semua kempen pemasaran.

Anda boleh mengkonfigurasikan setiap alat pemasaran untuk menunjukkan hanya aktiviti atau kempen yang anda ingin lihat dan bilangan peluang, akaun, kenalan perniagaan atau bakal pelanggan yang datang dari setiap aktiviti atau kempen, atau mereka kos sebenar, belanjawan atau hasil yang dijangka.

Note: Pastikan sebarang rekod yang baru dicipta sebagai hasil aktiviti pemasaran mempunyai nama yang aktiviti yang dimasukkan dalam medan dimulakan oleh .

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan alat, lihat menggunakan alat dalam Business Contact Manager.

Halaman atas

Menggunakan laporan pemasaran

Anda boleh menyemak semula hasil aktiviti pemasaran dalam pelbagai laporan dalam Business Contact Manager for Outlook, mencetaknya keluar atau mengeksport ke Excel untuk analisis lanjutan.

Laporan berikut disediakan secara lalai:

 • Peluang dengan aktiviti pemasaran

 • Kenalan niaga dengan aktiviti pemasaran

 • Akaun dengan aktiviti pemasaran

 • Aktiviti pemasaran dengan kempen

 • Aktiviti pemasaran mengikut jenis

Note: Untuk melihat maklumat terkini tentang aktiviti pemasaran dalam laporan anda, pastikan bahawa sebarang rekod yang dicipta sebagai hasil aktiviti pemasaran termasuk nama aktiviti pemasaran dalam medan dimulakan oleh .

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan laporan dan Carta, lihat menggunakan laporan dan Carta dalam Business Contact Manager.

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×