Memaparkan halaman web, folder atau fail pada halaman SharePoint

Memaparkan halaman web, folder atau fail pada halaman SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman untuk memaparkan halaman Web, fail atau folder pada halaman SharePoint. Anda memasukkan hiperpautan, laluan fail atau laluan folder untuk dipautkan pada kandungan.

Nota: 

 • Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman dalam pelayar yang menyokong unsur HTML IFRAME sahaja.

 • Pemaparan fail atau folder memerlukan Microsoft Internet Explorer.

Anda boleh menggunakan Bahagian Web Pemapar Halaman untuk memaparkan:

 • Sumber berita Internet kegemaran dalam seksyen ringkasan berita khas sesuatu halaman SharePoint.

 • Senarai fail kumpulan kerja yang aktif pada pelayan yang anda ingin lihat secara tetap.

 • Dokumen atau hamparan yang kerap digunakan.

Menambah Bahagian Web pada halaman

Untuk mengedit halaman, anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya keizinan ahli kumpulan Pereka pada laman tersebut.

 1. Pada halaman yang anda ingin tambahkan bahagian Web, pilih Edit dalam penjuru kanan atas halaman.

  Nota: Jika perintah Edit dinyahdayakan, anda mungkin tidak mempunyai keizinan untuk mengedit halaman. Hubungi pentadbir anda.

Mengedit pautan

 1. Pilih tab Selitkan kemudian pilih Bahagian Web.

Bahagian Web

Halaman Atas

 1. Di bawah kategori, pilih kategori, seperti Media dan kandungan, pilih bahagian web seperti bahagian Web Pemapar halaman dan kemudian pilih Tambah.

Menambah bahagian web

 1. Apabila anda selesai mengedit halaman, pilih Simpan.

Menentukan halaman web, folder atau fail (sifat tersuai)

Untuk mengedit sifat Bahagian Web Pemapar Halaman,

 • Jika anda masih belum mengkonfigurasikan Bahagian Web Pemapar Halaman, sebelum anda menyimpan pengeditan anda, pilih buka anak tetingkap alat.

Membuka anak tetingkap alat

Halaman Atas

Sifat Bahagian Web dipaparkan dalam anak tetingkap alat. Anda boleh menggunakan perihalan berikut untuk membantu mengkonfigurasikan sifat tersuai Bahagian Web:

Sifat

Perihalan

Kumpulan Halaman Web, Folder atau Fail

Menentukan jenis kandungan yang anda ingin paparkan dalam Bahagian Web Pemapar Halaman.

Pilih salah satu daripada berikut:

 • Halaman Web     Pilih opsyen ini jika anda ingin memaparkan halaman Web sebagai kandungan Bahagian Web Pemapar Halaman. Opsyen ini secara automatiknya memasukkan Protokol Pindahan Hiperteks (http://) dalam kotak teks Pautan. Nilai ini nilai lalai.

 • Folder     Pilih opsyen ini jika anda ingin memaparkan senarai fail dalam folder.

 • Fail     Pilih opsyen ini untuk memaparkan kandungan fail. Fail sama ada dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan atau dalam Bahagian Web jika aplikasi yang membuka fail menyokong pengaktifan sebaris untuk fail tersebut dalam tetingkap pelayar.

Pautan

Menentukan hiperpautan, folder atau fail untuk dipautkan pada kandungan yang anda ingin paparkan dalam Bahagian Web Pemapar Halaman:

 • Jika anda memilih Halaman Web dalam seksyen ini tadi, anda mesti memasukkan hiperpautan yang sah. Dua protokol hiperpautan sah yang anda boleh gunakan adalah seperti berikut:

  • Protokol Pindahan Hiperteks (http://)

  • Protokol Pindahan Hiperteks dengan privasi yang menggunakan penyulitan Lapisan Soket Selamat (SSL) (https://)

   Anda boleh menggunakan URL mutlak atau URL relatif. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menggunakan laluan fail.

 • Jika anda memilih Folder dalam seksyen ini tadi, anda mesti memasukkan folder setempat atau folder rangkaian yang sah. Pemaparan folder memerlukan Microsoft Internet Explorer.

 • Jika anda memilih Fail dalam seksyen ini tadi, anda mesti memasukkan laluan fail yang sah. Pemaparan fail memerlukan Microsoft Internet Explorer. Anda juga boleh memilih Semak Lalu untuk mencari fail.

Mengkonfigurasikan sifat umum Bahagian Web

Bahagian Web berkongsi set sifat umum yang mengawal penampilan, tataletak dan ciri lanjutannya. Anda mengubah sifat Bahagian Web dalam anak tetingkap alat.

Nota: Sifat Bahagian Web umum yang anda lihat dalam anak tetingkap alat mungkin berbeza dengan sifat yang dinyatakan dalam seksyen ini atas beberapa sebab:

 • Pembangun Bahagian Web boleh memilih untuk tidak memaparkan satu atau lebih sifat umum ini. Selain itu, pembangun Bahagian Web boleh mencipta dan memaparkan sifat tambahan. Sifat tersuai ini mungkin tidak disenaraikan dalam seksyen Penampilan, Tataletak atau Lanjutan anak tetingkap alat.

 • Beberapa keizinan dan seting sifat mungkin menyahdayakan atau menyembunyikan sifat Bahagian Web.

Halaman Atas

Penampilan

Sifat

Perihalan

Tajuk

Menentukan tajuk Bahagian Web yang muncul dalam bar tajuk Bahagian Web.

Ketinggian

Menentukan ketinggian Bahagian Web.

Lebar

Menentukan lebar Bahagian Web.

Keadaan Krom

Menentukan sama ada keseluruhan Bahagian Web muncul pada halaman apabila pengguna membuka halaman tersebut. Secara lalai, keadaan krom disetkan kepada Normal dan keseluruhan Bahagian Web akan muncul. Hanya bar tajuk akan muncul apabila keadaan disetkan kepada Meminimumkan.

Jenis Krom

Menentukan sama ada bar tajuk dan sempadan bingkai Bahagian Web dipaparkan.

Tataletak

Sifat

Perihalan

Tersembunyi

Menentukan sama ada Bahagian Web dapat dilihat apabila pengguna membuka halaman tersebut. Jika kotak semak ditanda, Bahagian Web hanya dapat dilihat apabila anda mereka bentuk halaman dan menambahkan akhiran (Tersembunyi) pada tajuk.

Anda boleh menyembunyikan Bahagian Web. Contohnya, anda boleh menggunakannya untuk menyediakan data pada Bahagian Web yang lain melalui sambungan Bahagian Web tetapi anda tidak ingin memaparkan Bahagian Web.

Zon

Menentukan zon pada halaman yang terletaknya Bahagian Web.

Nota: Zon pada halaman tersebut tidak tersenarai dalam senarai apabila anda tidak mempunyai keizinan untuk mengubah suai zon.

Indeks Zon

Menentukan kedudukan Bahagian Web dalam zon apabila zon mengandungi lebih daripada satu Bahagian Web.

Untuk menentukan tertib, taipkan integer positif dalam kotak teks.

Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari atas ke bawah, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian atas zon. Jika Bahagian Web dalam zon disusun dari kiri ke kanan, nilai 1 bermakna Bahagian Web muncul di bahagian kiri zon.

Contohnya, apabila anda menambah Bahagian Web pada zon kosong yang diaturkan dari atas ke bawah, Indeks Zon adalah 0. Apabila anda menambah Bahagian Web kedua ke bahagian bawah zon, Indeks Zonnya adalah 1. Untuk mengalih Bahagian Web ke bahagian atas zon, taip 0, kemudian taip 1 untuk Bahagian Web pertama.

Nota: Setiap Bahagian Web dalam zon mesti mempunyai nilai Indeks Zon yang unik. Oleh itu, mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web semasa juga akan mengubah nilai Indeks Zon pada Bahagian Web lain dalam zon.

Halaman Atas

Lanjutan

Penting: Lanjutan anda mesti mempunyai keizinan yang sesuai.

Sifat

Perihalan

Membenarkan Meminimumkan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh diminimumkan.

Membenarkan Tutup

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih keluar dari halaman.

Membenarkan Sorok

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh disembunyikan.

Membenarkan Perubahan Zon

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh dialih ke zon lain.

Membenarkan Sambungan

Menentukan sama ada Bahagian Web boleh menyertai sambungan dengan Bahagian Web lain.

Membenarkan Mengedit dalam Pandangan Peribadi

Menentukan sama ada sifat Bahagian Web boleh diubah suai dalam pandangan peribadi.

Mod Eksport

Menentukan tahap data yang diizinkan untuk dieksport bagi Bahagian Web ini. Bergantung pada konfigurasi anda, seting ini mungkin tidak tersedia.

URL Tajuk

Menentukan URL fail yang mengandungi maklumat tambahan tentang Bahagian Web. Fail dipaparkan dalam tetingkap pelayar berasingan apabila anda memilih tajuk Bahagian Web.

Perihalan

Menentukan Petua Skrin yang muncul apabila anda meletakkan penuding tetikus pada tajuk Bahagian Web atau ikon Bahagian Web. Nilai sifat ini digunakan apabila anda mencari Bahagian Web menggunakan perintah Cari pada menu Cari Bahagian Web anak tetingkap alat.

URL Bantuan

Menentukan lokasi fail yang mengandungi maklumat Bantuan tentang Bahagian Web. Maklumat Bantuan dipaparkan dalam tetingkap pelayar yang berasingan apabila anda memilih perintah Bantuan pada menu Bahagian Web.

Mod Bantuan

Menentukan cara pelayar akan memaparkan kandungan Bantuan untuk Bahagian Web.

Pilih salah satu daripada berikut:

Modal Membuka tetingkap pelayar berasingan jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna mesti menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web.

Tanpa model Membuka tetingkap pelayar berasingan, jika pelayar mempunyai keupayaan ini. Pengguna tidak perlu menutup tetingkap sebelum kembali ke halaman Web. Nilai ini nilai lalai.

Navigasi Membuka halaman Web dalam tetingkap pelayar semasa.

Nota: Walaupun Bahagian Web Microsoft ASP.NET tersuai menyokong sifat ini, topik Bantuan SharePoint lalai hanya dibuka dalam tetingkap pelayar berasingan.

URL Imej Ikon Katalog

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej untuk digunakan sebagai ikon Bahagian Web dalam Senarai Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

URL Imej Ikon Tajuk

Menentukan lokasi fail yang mengandungi imej untuk digunakan dalam bar tajuk Bahagian Web. Saiz imej mestilah 16 kali 16 piksel.

Mengimport Mesej Ralat

Menentukan mesej yang dipaparkan jika terdapat masalah mengimport Bahagian Web.

Khalayak Sasaran

Khalayak boleh dikenal pasti dengan kumpulan SharePoint, senarai agihan, kumpulan keselamatan atau khalayak sejagat. Bahagian Web hanya ditunjukkan kepada individu yang merupakan ahli khalayak yang anda tentukan di sini.

Cara Bahagian Web Pemapar Halaman memaparkan halaman Web dalam halaman SharePoint

Kandungan terpaut bagi Bahagian Web Pemapar Halaman diasingkan daripada kandungan lain pada halaman menggunakan unsur IFRAME HTML. Bahagian Web Pemapar Halaman memaparkan kandungan secara tanpa disegerak dari seluruh halaman. Maksudnya, anda boleh melihat dan menggunakan Bahagian Web lain pada halaman jika pautan mengambil masa yang lama untuk mengembalikan kandungan.

Unsur ini memastikan bahawa sebarang unsur HTML yang dipaparkan sebagai kandungan dalam Bahagian Web Pemapar Halaman tidak berkonflik dengan unsur HTML lain pada halaman. Contohnya, halaman mungkin sudah mengandungi unsur HTML FORM dan halaman tidak akan dipaparkan dengan betul jika kandungan terpaut juga mengandungi unsur HTML FORM yang tiada dalam unsur HTML IFRAME.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×